Catatan Popular

Sabtu, 20 Ogos 2011

RASUL 313

1          ADAM,
2          SETH,
3          ANWAS,
4          QINAN,  
5          MAHLA’IL,
6          AKNUH,
7          ARIS,
8          MATULSALKH,
9          NOH,
10        HUD,  
11        IHAK,
12        MARDA
13        ARIM,
14        SYAREQ,
15        SALLEH,
16        ARFAKSHAD,
17        SAFWAN,
18        HANZALAH,
19        LUT,
20        ISYAN
21        IBRAHIM,
22        ISMAIL,
23        ISHAK,
24        YAAKUB,
25        YUSOF,
26        SEMAIL,
27        SYUIB,
28        LUTUN,
29        YA’WA,
30        HARUN,
31        KHALIL,
32        YUSO’,
33        DANIAL,
34        ANUS,
35        BALIYA,
36        ARMIYA,
37        YUNUS,
38        ILYAS,
39        SULAIMAN,
40        DAUD,
41        ILYASA’ ,
42        AYUB,
43        UWAS,
44        ZANIM,
45        ALHIMYA,
46        SABIT,
47        QHOBIR, ,
48        HAMILAN,
49        ZULKIFLI,
50        AZIZ,
51        AZKILAN,
52        AZAN,
53        ALWAN,
54        ZAIN,
55        AZIM,
56        HARID,
57        SYAZAN,
58        SAAD,
59        GHOLIB,
60        SYAMAS,
61        SYAMAUN,
62        FIAD,
63        KIDOR,
64        SYARUM,
65        EYAD,
66        SALIM ,
67        USUN,
68        BAIWAZ,
69        KAZUN,
70        BASHIR,
71        BASAR,
72        LAKHIR,
73        QALDHON,
74        RASUK,
75        ROS IN,
76        ALMUN,
77        LUKH,
78        BARSU,
79        LAZIM ,
80        ROSAD,
81        SYARIB,
82        HISBAL,
83        MILAN,
84        IMRAN,
85        JARIB,
86        HARIB,
87        SYIMAKH,
88        SYORIKH,
89        SOFAN,
90        QOBIL,
91        DIDHOD,
92        INSUN,
93        AISYOH,
94        SYORIF,
95        BAEWAQ,
96        HASIM,
97        IBAN,
98        ASIM,
99        WIJAN,
100      MISRAQ,
101      ARIS,
102      SARJIL,
103      KHORNIL,
104      ISMU IL,
105      QHIM SON ,
106      QABIL,
107      SIBAD,
108      ABAD,
109      BASLAKH,
110      RIHAN,
111      AMIRAR,
112      FAEQAN,
113      HANNAN,
114      LUHANAN,
115      WALAM,
116      YA’BUL,
117      BASAS,
118      HABBAN,
119      AKLIF,
120      KHOZIM,
121      NASIR,
122      AWARIS,
123      MATAAS,
124      JAZIMAH,
125      SARUHIL,
126      MAH NAIL,
127      MADROK,
128      HARIM,
129      BAROQ,
130      HAROMIL,
131      JABAD,
132      ZARQAN,
133      ASRAWAN,
134      BARJAD,
135      NAWI,
136      HAZROYAN,
137      ASABIL,
138      ATOF,
139      MAHIL,
140      ZANJIL,
141      SYAMTON,
142      ALKOWAN,
143      HAMBALAT,
144      SOLAH,
145      SYAH MUH,
146      ROMIL,
147      ZAMIL,
148      KASSIM,
149      BABIL,
150      BAZAK,
151      QIBLAN,
152      BANAR,
153      HIJAM,
154      JAWAH,
155      JAMAL,
156      JAJAN,
157      ROSIL,
158      WASAM,
159      REDHAN,
160      SADDAM,
161      SYAUSAN,
162      JAZAN,
163      SYOHAD,
164      SYOHBAN,
165      KILWAN,
166      SYOAD,
167      ROFRON,
168      ROYAD,
169      BALDAH,
170      LAHUN,
171      HAIDAN,
172      LAWI,
173      HORO’,
174      RONAS.
175      HAFAS,
176      HAFIZ,
177      KASIF,
178      LAFAZ,
179      BAYAM,
180      HASAM,
181      HAJAM,
182      MIZAD,
183      ASIMAT,
184      ROHILA,
185      LATIF,
186      BARTU FUN,
187      INNAN,
188      AWARO ID,
189      MAHMATASIR,
190      ANIN,
191      NAMAKH,
192      HANDAWIL,
193      MABSOL,
194      MADROTAN,
195      TOMIL,
196      TOBIH,
197      MAHMAM,
198      JAHROM,
199      ADWAN, 
200      MABAS,
201      BARUN,
202      ROWAN,
203      MADBAN,
204      MAZAHAM,
205      YANID,
206      LAMI,
207      FARDAN,
208      JABIR,
209      SALUM,
210      ABAS,
211      HARBAN,
212      JABUK,
213      ABUJ,
214      HAINAT,
215      TONUKH,
216      DARBAN ,
217      SOHIM,
218      MAROK,
219      HAROS,
220      HARKIYA,
221      NI’MAN,
222      AZMIL,
223      MARHAM,
224      MIDAS,
225      YANUH,
226      YUNAS,
227      SASAN,
228      FARIM,
229      FARBUHS,
230      SOHIB,
231      ROKAN,
232      AMIR,
233      SYAH NAK,
234      ZAKUN,
235      IYAB,
236      SOHA,
237      ARIFUN,
238      MAKLAD,
239      MIRHAM,
240      SONID,
241      QHOLIB,
242      ABDULLAH,
243      IDRIZIN,
244      ADWAS,
245      QANNAN,
246      ZAHRON,
247      BAYA’,
248      NAZIR,
250      HAURIN,
251      KAYU,
252      ASMIM,
253      FATWAN,
254      ABUN,
255      RIBAH,
256      SOBAD,
257      SALWAN,
258      RUBAN,
259      ROBUN,
260      MA ILA,
261      SABA’AN,
262      ARJIL,
263      BAYARIN,
264      MANDOH,
265      ROHIM,
266      MAHROS,
267      SAKHIN,
268      SARQON,
269      MAHMUN,
270      HAUDON,
271      ALBA UN,
272      WA AD,
273      ROHIYU,
274      BAIRON,
275      BATIHUD,
276      HUTBAN,
277      AMIL,
278      ZAHZAM,
279      ASA,
280      SOBIH,
281      YATBAK,
282      JARIKH,
283      SUHAIB,
284      SIBHAN,
285      KILMAN,
286      YUHA,
287      SAMYUN,
288      ARIDUN,
289      HAUJAR,
290      YALTA’
291      BAROQ,
292      HA IL,
293      HAFDUN,
294      HASMAR,
295      YUSMA’,
296      ARIFUN,
297      ARMIN,
298      FADHAN,
299      SOFA,
300      SAMA UN,
301      ROSOK,
302      AKLABUN,
303      SAKHOM,
304      RHOIL,
305      AKHYAL,
306      HIYAJ,
307      ZAKARIA,
308      YAHYA,
309      JARJIS,
310      MUSA ,
311      ISA,
312      MUHAMAD SAW.

JALAN SUFI MUJAHADAH : PENDAPAT TOKOH -TOKOH SUFI

Abu Nadhrah telah meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri RA, suatu hari, Rasulullah SAW ditanya tentang jihad yang paling utama, 


Beliau bersabda, “Menyampaikan kalimat yang benar kepada raja yang zhalim.”
Mendengar sabda Rasulullah SAW, berlinanglah air mata Abu Said ra. Abu Ali Daqaq berkata,”Barangsiapa menghiasi lahirnya dengan mujahadah, Allah SWT akan mempercantik hatinya dengan musyahadah.”
Allah SWT telah berfirman,
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan Allah) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” Barang siapa yang tidak mau bermujahadah di permulaannya, maka dia tidak akan pernah menemui sesuatu pada jalan itu.
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan Allah) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Ankabut: 69).

Abu Utsman Al-Maghribi berkata,”Barangsiapa mengira telah melihat sesuatu atau ada sesuatu yang telah dibukakan baginya jalan ini, sedangkan dia tidak pernah bermujahadah. Sungguh, dia telah keliru.”

Abu Ali Ad-Daqad berkata, “Barangsiapa dipermulaan perjalanannya tidak mau berdiri, maka di akhir perjalanannya tidak akan dapat duduk.” Dia juga mengatakan, “Bergerak membawa berkah. karena itu, gerakan pada lahir membawa berkah bagi hati.”

Al-Hasan bin Alawiyah mengutip pernyataan Abu Yazid Al-Bisthami, “Duabelas tahun aku menundukkan nafsuku. Lima tahun aku berada pada cermin hatiku, dan satu tahun aku melihat apa yang ada di sana. Ternyata, aku melihat pada perutku ada tali pengikat yang tampak. Karena itu, aku berusaha memutuskannya selama dua belas tahun. Kemudian aku melihat ternyata pada batinku ada tali pengikat yang tampak. Karena itu, aku berusaha bagaimana aku telah memotongnya. Maka dibukakan bagiku. Lalu, aku melihat makhluk. Ternyata, mereka semua telah mati. Aku mengucapkan takbir atas kematian mereka empat kali.”


Diriwayatkan, Syekh Junaidi Al-Baghdadi berkata dengan menukilkan pernyataan Sirri As-Saqati, “Wahai sekalian anak muda. Bersungguh-sungguhlah sebelum kamu menjadi seperti saya, lalu kamu akan lemah dan tidak berdaya seperti aku.” Padahal pada saat itu, dia belum lemah dalam beribadah.


Hasan Al-Qazzaz berkata, “Jalan ini ditempuh di atas tiga perkara, yaitu tidak makan kecuali telah lapar, tidak tidur kecuali telah mengantuk, dan tidak berbicara kecuali seperlunya saja”.Ibrahim bin Adham berkata, “Seseorang tidak akan mencapai derajat shalihin kecuali telah melalui enam tingkatan, yaitu menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesusahan, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan, menutup pintu kemudahan dan dan membuka pintu kesusahan, menutup pintu tidur dan membuka pintu terjaga, menutup pintu kekayaan dan membuka pintu fakir, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu siap mati.” 


Abu Umar bin Najid berkata, “Barangsiapa memulyakan nafsunya bererti telah menghinakan agamanya”.


Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, “Apabila ada seorang sufi telah tidak makan lima hari mengatakan, ‘aku lapar’, maka bawalah dia ke pasar dan suruhlah dia bekerja.”


Dzun Nun Al-Mishri berkata, “Tidak ada seorang hamba yang lebih dimulyakan Allah SWT daripada orang yang telah ditunjukkan agar merendahkan dirinya. Tidak ada seorang hamba yang lebih dihinakan Allah SWT dari pada orang yang terhalang dari merendahkan dirinya.”


Ibrahim Al-Khawash berkata, “Tidak ada sesuatu yang menyusahkanku kecuali aku akan mengendarainya.” Dia juga mengatakan, “Muhammad bin Fadhal telah berkata kepadaku, ‘Kedamaian adalah bersih dari angan-angan dan nafsu’”.
Manshur bin Abdullah berkata, Aku mendengar Abu Ali Ar-Rauzibari berkata, “Kerusakan itu masuk dari tiga pintu, yaitu perangai yang sakit, kebiasaan mengikuti tradisi, dan pergaulan yang buruk.” Aku bertanya kepadanya, “Apa yang dimaksud dengan peragai yang sakit? Dia berkata, “Memakan yang haram.” Aku bertanya, “Apa yang dimaksud engan kebiasaan mengikuti tradisi?” Dia berkata, “Melihat dan mendengarkan sesuatu yang haram dan berghibah.” Aku bertanya, “Apa yang dimaksud dengan pergaulan buruk?” Dia berkata, “Mengikuti setiap nafsu yang bergejolak”.

An-Nashrabazi berkata, “Nafsumu telah memenjarakanmu. Jika keluar darinya, kamu akan menemukan kedamaian abadi”.Abul Hasan Al-Warraq berkata, “Beberapa ketetapan yang paling penting sebagai pelajaran dasar bagi kami di masjid Abu Ustman adalah pertama, mengutamakan apa yang akan dibukakan ke atas kami, agar kami tidak bermalam pada waktu yang telah diketahui. Kedua, bila ada orang yang datang kepada kami dengan sesuatu yang tidak menyenangkan agar kami tidak menyakitinya, tetapi harus memaafkannya dan merendahkan diri kepadanya. Ketiga, bila di hati kami ada perasaan menghinakan seseorang, kami harus berdiri melayaninya.
Mujahadah orang awam adalah memperbaiki amal, sementara mujahadah orang khawash adalah memperbaiki keadaan hati. Sungguh, mudah menahan lapar, haus, dan mengantuk tetapi amat sulit dan sukar mengubati akhlak yang buruk.
Demikian ungkapan para sufi tentang mujahadah, semoga akan bermanfaat bagi kita semua dalam menempuh jalan menuju Allah SWT. Semoga kita semua akan diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu dapat bermujahadah di jalanNya sehingga menjadi orang-orang yang Menang.

EMPAT GOLONGAN MANUSIA OLEH SYEIKH ABDUL QADIR AL JAILANI

Ada empat jenis manusia dalam dunia ini Dipetik dari Kitab Futuuhul Ghaib oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani (Pengasas Tarekat Qadiriyah)


Pertama ialah mereka yang tidak ada lidah dan tidak ada hatiMereka ini ialah orang-orang yang bertaraf biasa, berotak tumpul dan berjiwa kerdil yang tidak mengenang Allah dan tidak ada kebaikan pada mereka.  Mereka ini ibarat melukut yang ringan, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayang Allah dan membimbing hati mereka supaya beriman serta menggerakkan angota-anggota mereka supaya patuh kepada Allah.
Berhati-hatilah supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka.  Janganlah kamu layan  mereka dan janganlah kamu bergaul dengan mereka.  Merekalah orang-orang yang dimurkai Allah dan penghuni neraka.  Kita minta dilindungi Allah dari pengaruh mereka.  Sebaliknya kamu hendaklah cuba menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan
 • Ilmu Ketuhanan,
 • Guru kepada yang baik,
 • Pembimbing kepada agama Allah,
 • Penyampai dan pengajak kepada manusia kepada jalan Allah.
Berjaga-jagalah jika kamu hendak mempengaruhi mereka supaya mereka patuh kepada Allah dan beri amaran kepada mereka terhadap apa-apa yang memusuhi Allah.  Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan jadi pejuang dan pahlawan di jalan Allah dan akan diberi ganjaran seperti yang diberi kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul.
Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda kepada Sayyidina Alli;
"Jika Allah membimbing seseorang melalui bimbingan kamu kepadaNya, maka itu terlebih baik kepada kamu dari apa-apa sahaja di mana matahari terbit".

Satu jenis lagi manusia ialah mereka yang ada lidah tetapi tidak ada hati.
 • Mereka bijak bercakap tetapi tidak melakukan seperti yang dicakapkannya.
 • Mereka mengajak manusia menuju Allah tetepi mereka sendiri lari dari Allah.
 • Mereka benci kepada maksiat yang dilakukan oleh orang lain,  tetapi mereka sendiri bergelumbang dalam maksiat itu.
 • Mereka menunjuk kepada orang lain yang mereka itu Sholeh tetapi mereka sendiri melakukan dosa-dosa yang besar.
 • Bila mereka bersendirian,  mereka bertindak selaku harimau yang berpakaian.
Inilah orang yang dikatakan kepada Nabi SAW. dengan sabda;
"Yang paling aku takuti dan aku pun takut di kalangan umatku ialah orang 'Alim yang jahat".
Kita berlindung dengan Allah daripada orang 'Alim seperti itu.  Oleh itu, larilah dan jauhkan diri kamu dari orang-orang seperti itu.  Jika tidak,  kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manis yang bijak berbicara itu dan apoi dosanya itu akan membakari kamu dan kekotoran hatinya akan membunuh  kamu.

Jenis yang ketiga ialah golongan orang yang mempunyai hati tetapi tidak ada lidah.
 • Dia adalah seorang yang beriman.
 • Allah telah mendindingkan mereka daripada makhluk dan
 • menggantungkan di keliling mereka dengan tabirNya dan
 • memberi mereka kesedaran tentang cacat cedera diri mereka.
 • Allah menyinari hati mereka dan menyedarkan mereka tentang kejahatan yang timbul oleh kerana mencampuri urusan orang ramai dan kejahatan yang timbul oleh kerana mencampuri orang ramai dan kejahatan kerena bercakap banyak.
Mereka ini tahu bahawa keselamatan itu terletak dalam "DIAM" dan bekhalwat.  Nabi SAW. pernah bersabda;
"Barangsiapa yang diam akan mencapai keselamatan".
Sabda baginda lagi;
"Sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari sepuluh bahagian, sembilan darinya terletak dalam diam".
Oleh itu mereka dalam golongan jenis ini adalah Wali Allah dalam rahsiaNya, dilindungi dan diberi keselamatan, bijaksana, rakan Allah dan diberkati dengan keredhoan dan segala yang baik akan diberikan kepada mereka.
Oleh itu, kamu hendaklah berkawan dengan mereka dan bergaul dengan orang-orang ini dan diberi pertolongan kepada mereka.  Jika kamu berbuat demikian,  kamu akan dikasihi Allah dan kamu akan dipilih dan dimasukkan dalam golongan mereka yang menjadi Wali Allh dan hamba-hambanya yang Sholeh.

Jenis manusia yang keempat pula ialah mereka yang dijak ke dunia tidak nampak (Alam Ghaib),  diberi pakaian kemuliaan seperti dalam sabda Nabi SAW;

 "Barangsiapa yang belajar dan mengamalkan pelajarannya dan mengajarkan orang yang lain, maka akan diajak ke dunia ghaib dan permuliakan".
Orang dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu Ketuhanan dan tanda-tanda Allah.  Hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga dan orang itu akan diberi Allah rahsia-rahsia yang tidak diberi kepada orang lain.  Allah telah memilih mereka dan membawa mereka hampir hampir kepadaNya.  Allah akan membimbing mereka dan membawa mereka ke sisiNya.  Hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia ini dan ilmu-ilmu yang tinggi.  Allah jadikan mereka itu pelaku dan lakuanNya dan pengajak manusia kepada jalan Allah dan melarang membuat dosa dan maksiat.  Jadilah mereka itu "Orang-orang Allah".  Mereka mendapat bimbingan yang benar dan yang mengesahkan kebenaran orang lain.
Mereka ibarat timbalan Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah.  Mereka sentoasa mendapat taufiq dan hidayah dari Allah Yang Maha Agung.  Orang yang dalam golongan ini adalah pada peringkat terakhir atau puncak kemanusian dan tidak ada Maqam di atas ini kecuali Kenabian.
Oleh itu hati-hatilah kamu supaya jangan memusuhi dan membantah orang-orang seperti ini dan dengarlah cakap atau nasihat mereka.  Oleh itu, keselamatan terletak dalam apa yang dicakapkan oleh mereka dan dalam berdamping dengan mereka,  kecuali mereka yang Allah beri kuasa dan pertolongan terhadap hak dan keampunanNya.Jadi saya (Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani) telah bahagikan manusi itu kepada empat golongan.  Sekarang terpulanglah kepada kamu untuk memeriksa diri kamu sendiri jika kamu mempunyai fikiran. Dan selamatkanlah diri kamu jika kamu ingin keselamatan.  Mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju kepada apa yang dikasihiNya dan diredhoiNya, dalam dunia ini dan di akhirat kelak.

MUJAHADAH DARI KITAB "RISALATUL QUSYAIRIYYAH"

"Dan orang orang yang berjihad untuk (mencari) keridhaan Kami, benar benar akan Kami tunjukkan kepada merekajalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar benar beserta orang-orang yang berbuat baik."
(Q.s. Al Ankabut: 69)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudry, bahwa ketika Rasulullah saw. ditanya mengenai jihad terbaik, beliau menjawab, "Adalah perkataan yang adil yang disampaikan kepada seorang penguasa yang zallm."
(H.r. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Maka air mata berlinang dari kedua mata Abu Sa'id ketika mendengar hal ini. 

Syeikh Abu Ali ad Daqqaq r.a. berkata, "Barangsiapa menghiasi lahiriahnya dengan mujahadah, Allah akan memperindah rahasia batinnya melalui musyahadah. Siapa yang permulaannya tidak memiliki mujahadah dalam tharikah ini, ia tidak akan menemui cahaya yang memancar darinya."

Abu Utsman al Maghriby mengatakan, "Adalah kesalahan besar bagi seseorang membayangkan bahwa dirinya akan mencapai sesuatu di Jalan Nya atau bahwa sesuatu di Jalan Nya akan tersingkap baginya, tanpa bermujahadah."

Syeikh Abu Ali ad Daqqaq r.a. menegaskan, "Orang yang tidak berdiri dengan mantap di awal perjalanan spiritualnya tidak akan diizinkan beristirahat pada akhir perjalanannya." Dikatakannya pula, "Gerak adalah suatu berkat." Dan katanya kemudian, "Gerakan-gerakan dzahir akan melahirkan barakah barakah batin."

Hadhrat Maulana Syaikh Sari as Saqathi berkata, "Wahai kaum muda, tekunlah kalian, sebelum kamu sekalian menginjak usia seperti diriku, sehingga kalian lemah dan lengah seperti diriku. " Padahal pada saat itu tidak seorang pun di antara para pemuda yang mampu menyejajari langkah as Sari dalam bidang ibadat.

Saya mendengar al Hasan al Qazzaz berkata, "Jangan makan kecuali amat lapar, jangan tidur kecuali amat kantuk, jangan bicara kecuali dalam keadaan darurat.”

Ibrahim bin Adham mengatakan, "Seseorang baru akan mencapai deraiat kesalehan, sesudah melakukan enam hal:
Menutup pintu bersenang senang dan membuka pintu penderitaan;
Menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu kerendahan hati;
Menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan;
Menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga;
Menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan;
Menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kernatian."

Abu Amr bin Nujayd berkata, "Barangsiapa menghargai hawa nafsunya berarti meremehkan agamanya dan pendengarannya."

Abu Ali ar Rudzbary mengatakan,"Apabila seorang Sufi - sesudah lima hari kelaparan berkata, 'Aku lapar,' kirimlah ia ke pasar untuk mencari nafkah.
Prinsip mujahadah pada dasarnya adalah mencegah jiwa dari kebiasaan kebiasaannya dan memaksanya menentang hawa nafsunya separijang waktu. "Jiwa mempunyai dua sifat yang menghalanginya dalam mencapai kebaikan: keberlarutan dalam memuja hawa nafsu dan penolakan pada tindak kepatuhan.
Manakala jiwa menunggang nafsu, maka Anda harus mengendalikannya dengan kendali takawa.
Manakala jiwa bersikukuh menolak untuk selaras dengan kehendak Tuhan, maka Anda harus mengendalikannya agar menolak hawa nafsunya.
Manakala jiwa bangkit memberontak, maka Anda harus mengendalikan keadaan ini.
Tiada satu hal pun yang berakibat lebih utama selain sesuatu yang muncul menggantikan kemarahan yang kekuatannya telah dihancurkan dan yang nyalanya telah dipadamkan oleh akhlak mulia.
Manakala jiwa menemukan kemanisan dalam anggur kecongkakan, niscaya ia akan merana bila tidak sanggup menunjukkan kemampuannya dan menghiasi perbuatan- perbuatannya kepada siapa pun yang melihatnya.
Orang harus memutuskannya dari kecenderungan seperti ini dan menyerahkannya pada hukuman kehinaan yang akan datang tatkala diingatkan akan harga dirinya yang rendah, asal usulnya yang hina dan amal amalnya yang menjijikkan.
Perjuangan kaum awam berupa pelaksanaan tindakan tindakan; tujuan kaum khawash adalah menyucikan keadaan spiritual mereka. Bertahan dalam lapar dan jaga, adalah sesuatu yang mudah. Sedangkan membina akhlak dan membersihkan semua hal negatif yang melekat padanya sangatlah sulit.
Satu dari sekian sifat jiwa yang merugikan dan paling sulit dilihat adalah ketergantungannya pada pujian manusia. Orang yang bermental seperti ini berarti menyangga beban langit dan bumi dengan satu alisnya. Satu pertanda yang mengisyaratkan mental seperti ini adalah bahwa apabila pujian orang tidak diberikan kepadanya, niscaya la menjadi pasif dan pengecut.

Dikabarkan bahwa Abu Muhammad al Murta'isy berkata, "Aku berangkat haji berkali kali seorang diri. Pada suatu ketika aku menyadari bahwa segenap upayaku terkotori oleh kegembiraanku dalam melakukannya. Hal ini kusadari saat ibu memintaku menarikkan seguci air untuknya. Jiwaku merasakan hal ini sebagai beban yang berat. Saat itulah aku mengetahui bahwa apa yang kusangka merupakan kepatuhan kepada Allah swt. dalam hajiku selama ini tidak lain hanyalah kesenanganku semata, yang datang dari kelemahan dalam jiwa, karena apabila nafsuku sirna, niscaya tidak akan mendapati tugas kewajibanku sebagai sesuatu yang memberatkan dalam hukurn syariat."
Pada suatu ketika seorang wanita lanjut usia ditanya mengenai keadaan ruhaninya. la menjawab, "Semasa muda, aku berpikir bahwa keadaan keadaan ruhani itu berasal dari kekuatan dan semangat yang tak kujumpal saat ini, ketika sudah tua, semua itu sirna sudah."

Dzun Nuun al Mishry berkata, "Penghormatan yang Allah berkenan memberikannya kepada seorang hamba, maka Allah menunjukkan kehinaan dirinya; penghinaan yang Allah berkenan menimpakannya kepada seorang hamba, maka Allah menyembunylkan kehinaan dirinya dari pengetahuan akan kehinaan itu sendiri.

Ibrahim al Khawwas menegaskan, "Aku tidak menghadapi seluruh ketakutanku, kecuali secara langsung menghadapinya dengan menunggangnya."
Muhammad bin Fadhl mengatakan, "Istirahat total adalah kebebasan dari keinginan hawa nafsu."
Saya mendengar Abu Ali ar Rudzbary berkata, "Bahaya yang menimpa manusia datang dari tiga hal: Kelemahan watak, keterpakuan pada kebiasaan, dan mempertahankan teman yang merusak." Saya bertanya kepadanya, "Apakah kelemahan watak itu?" la menjawab, "Mengonsumsi hal hal yang haram." Lalu saya tanyakan, "Apakah keterpakuan pada kebiasaan itu?" la berkata, "Memandang dan mendengarkan segala sesuatu yang haram dan melibatkan diri dalam fitnah." Saya bertanya, "Apakah mempertahankan teman yang merusak itu?" Dijawabnya, "Itu terjadi ketika Anda menuruti hasrat nafsu dalam diri, lalu diri Anda mengikutinya."

An Nashr Abadzy mengatakan, "Penjara adalah jiwa Anda. Apabila Anda melepaskan diri darinya, niscaya akan sampai pada kedamaian." la juga berkata, "

Aku mendengar Muhammad al Farra' berkisah, bahwa Abul Husain al Warraq mengatakan, 'Ketika kami mulai menempuh jalan Nya lewat tasawuf di Masjid Abu Utsman al Hiry, praktik terbaik yang kami lakukan adalah bahwa kami memprioritaskan kemudahan bagi orang lain; kami tidak pernah tidur dengan menyimpan sesuatu tanpa disedekahkan; kami tidak pernah menuntut balas kepada seseorang yang menyinggung hati kami, bahkan kami selalu memaafkan tindakannya dan bersikap rendah hati kepadanya; dan jika kami memandang hina seseorang dalam hati kami, maka kami akan mewajibkan diri kami untuk melayaninya sampai perasaan memandang hina itu lenyap'."

Abu ja'far berkata, "Nafsu, seluruhnya gelap gulita. Pelitanya adalah batinnya. Cahaya pelita ini adalah taufiq. Orang yang tidak disertai taufik dari Tuhannya, maka kegelapan akan menyelimutinya." Ketika mengatakan, "Pelitanya adalah batinnya," dimaksudkan adalah rahasia antara dirinya dan Allah swt, yakni tempat keikhlasannya. Dengannya si hamba tersebut mengetahui bahwa semua peristiwa adalah karya Tuhan; peristiwa peristiwa bukanlah ciptaan dirinya, tidak pula berasal darinya. Bila mengetahui hal ini, la akan bebas dalam setiap keadaannya, dari kekuatan dan kekuasaannya sendirl dalam melestarikan manfaat waktunya. Orang yang tidak disertai taufik tidak akan memperoleh manfaat dari pengetahuan tentang jiwanya atau tentang Tuhannya. Itulah sebabnya mengapa para syeikh mengatakan, "Orang yang tidak mempunyai sirr akan terus bersikeras menuruti hawa nafsunya."

Abu Utsman berkata, "Selama orang melihat setiap sesuatu baik dalam jiwanya, la tidak akan mampu melihat kelemahan-kelemahannya. Hanya orang yang berani mendakwa dirinya terusmenerus selalu berbuat salahlah yang akan sanggup melihat kesalahannya itu."Abu Hafs mengatakan, "Tidak ada jalan yang lebih cepat ke arah kerusakan, kecuali jalan orang yang tidak mengetahui kekurangan diriya, karena kemaksiatan kepada Tuhan adalah jalan cepat menuju kekafiran."

Abu Sulaiman berkata, "Aku tahu bahwa tidak sedikit pun kebaikan dapat ditemukan dalam suatu perbuatan yang kulakukan sendiri, aku berharap diberi pahala karenanya."
Syaikh Sari as Saqathi berkomentar, "Waspadalah terhadap orang yang suka bertetangga dengan orang kaya, pembaca pembaca Qur'an yang sering mengunjungi pasar, dan ulama ulama yang mendekati penguasa."

Dzun Nuun al Mishry mengatakan, "Kerusakan merasuki diri manusia dikarenakan enam hal:
Mereka memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal untuk akhirat;
Tubuh mereka diperbudak oleh nafsu;
Mereka tidak henti hentinya mengharapkan perolehan duniawi, bahkan menjelang ajal;
Mereka lebih suka menyenangkan makhluk, mengalahkan ridha Sang Pencipta;
Mereka memperturutkan hawa nafsunya, dan tidak menaruh perhatian yang cukup kepada Sunnah Nabi Saww.;
Mereka membela diri dengan menyebutkan beberapa kesalahan orang lain, dan mengubur prestasi pendahulunya. "