Catatan Popular

Selasa, 29 Mac 2016

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL YANG KEEMPAT: PADA MENYATAKAN [TENTANG NIKMATNYA] PERUTOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)

Ketahuilah oleh mu [wahai saudara-saudara ku sekelian] bahawasanya Allah Taala [yang telah] menjadikan Ia bagi engkau akan perut [engkau itu] kerana [ianya mempunyai] beberapa faedah yang [boleh di]bangsa[kan kepada] agama dan [mempunyai] beberapa faedah yang [boleh di]bangsa[kan kepada] dunia.FAEDAH PERUT YANG DIBANGSAKAN KEPADA AGAMA

Adapun faedahnya yang [boleh di]bangsa[kan kepada] agama maka [dapatlah] memberi[kan] oleh perut [engkau] itu akan segala [keperluan untuk tubuh] badan [engkau seperti] akan [memberikan] bantuan [kepada tubuh badan engkau] daripada [segala] yang berubah di dalamnya [seperti contohnya perut engkau dapat menukarkan] daripada makanan [yang engkau makan] kepada darah dan kepada air mani yang dengan dia [engkau akan] mendapat[kan] anak dan berkekalan[lah dunia ini didiami] oleh [beberapa generasi] manusia [hingga ke hari kiamat].

Maka dengan [selamat] sejahtera[nya] segala anggota perut [engkau] (seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar) [maka akan selamat] sejahtera[lah baki anggota lain] yang tinggal daripada segala badan daripada segala penyakit yang menegah[kan anggota badan] daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna.

Dan adapun faedahnya yang [di]bangsa[kan kepada] dunia maka [perut engkau dapat] menyempurnakan kesedapan segala makanan [yang engkau makan] dan [segala] minuman [yang engkau minum] dan jimak [engkau dengan isteri engkau] kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat[nya] perut.


BERSYUKUR DENGAN NIKMAT PERUT

Dan bermula [cara untuk] mensyukurkan nikmat perut ini [ialah dengan cara] memeliharanya daripada [makan] makanan yang haram dan [makan makanan] yang syubhah.

[Dan makna syubha itu] ertinya yang tiada diyakinkan [di dalam diri seseorang] akan halalnya dan tiada diyakinkan [di dalam dirinya] akan haramnya [bahkan dia ragu-ragu adakah ianya halal atau haram].

Dan [begitu juga cara untuk bersyukur dengan nikmat perut itu ialah dengan cara] memeliharanya daripada [makan makanan sehingga] bersangatan kenyang.


SEBAB DILARANG MAKAN MAKANAN YANG HARAM DAN SHUBHAH

Dan hendaklah bersungguh-sungguh engkau [dalam] memelihara perut [engkau] itu daripada [memasukkan sesuatu] yang haram [ke dalam perut engkau itu] dan [juga memelihara perut engkau itu daripada memasukkan sesuatu] yang syubhah kerana [disebabkan oleh adanya] tiga perkara,

Pertama, [hendaklah engkau bersungguh-sungguh memelihara perut engkau itu] kerana takut[lah engkau] daripada [mendapat engkau akan] seksa api neraka [di hari akhirat nanti].

Telah berfirman Allah Taala,ertinya, bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu [akan] harta anak yatim kerana [hendak berlaku] zalim [terhadap anak yatim itu maka] hanyasanya makan mereka itu [dan memasukkan mereka itu] di dalam perut mereka itu akan [sesuatu yang menjadi] sebab bagi [masuknya mereka itu ke dalam] api neraka [dan] selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala”.[Surah An Nisa Ayat 10]

Hadith 11. Dan sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,ertinya, “tiada masuk ke dalam syurga [sesuatu] daging yang tumbuh [ia] daripada [hasil makan] makanan yang haram”.

Hadith 12. Dan [dari Ka’ab Ibnu ‘Ujroh radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,ertinya, tiap-tiap daging yang tumbuh [ia] daripada [hasil makan] makanan yang haram maka api neraka itu [adalah] lebih utama dengan dia [untuk memasuki]nya”.

Hadith 13. Dan [dari An Nu’man Ibnu Basyir radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,ertinya, “maka barangsiapa [yang] memelihara dirinya daripada segala [perkara] yang syubhah maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya”.

Yang kedua, bahawasanya [sesiapa] yang makan akan makanan yang haram dan [makan akan makanan] yang syubhah itu [maka] tiada [akan] diberi[kan] petunjuk akan dia kepada [rajin mengerjakan] ibadah.

Kerana tiada patut bagi [seseorang yang ingin] mengerjakan ibadah itu melainkan [hendaklah seseorang itu seseorang] yang suci daripada segala kekotoran samada [ke]kotoran yang dapat dilihat dengan mata [kasar] seperti najis [tahi dan air kencing] atau [suci ia daripada segala ke]kotoran yang tiada dapat dilihat [dengan mata kasarnya] seperti [suci ia daripada] hadath kecil dan hadath besar dan [juga suci ia daripada] makan [makanan] yang haram dan [makan makanan] yang syubhah.

Yang ketiga, bahawasanya [seseorang] yang makan akan makanan yang haram dan [makan akan makanan] yang syubhah itu [akan] ditegahkan akan dia daripada [rajin] mengerjakan kebajikan.

Dan jika[lau lah] mengerjakan ia akan dia [sekalipun] nescaya tiada diterima daripada[ ibadah]nya [itu] dan tiada ada bagi[ ibadah]nya [itu] melainkan penat [lelah mengerjakannya] jua [dan sia-sia sahaja amal ibadahnya itu].

Hadith 14. [Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sallallahu alaihi wasallam :ertinya, beberapa banyak daripada yang [menunaikan] sembahyang malam [tetapi] tiada ada baginya daripada sembahyang[ yang ditunaikan]nya [itu] melainkan [hanya yang dia dapat ialah] berjaga [malam sahaja tanpa pahala] dan beberapa banyak daripada [orang] yang [ber]puasa [tetapi] tiada ada baginya daripada puasanya melainkan [hanya yang dia dapat ialah] lapar dan dahaga [sahaja tanpa pahala]”.

Hadith 15. Diceritakan daripada [Abu Yahya Al Qattat daripada Mujahid daripada] Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhuma :ertinya, tiada menerima [oleh] Allah Taala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya [sesuatu] yang haram”.


SEBAB DILARANG MAKAN MAKANAN HINGGA BERSANGATAN KENYANG

Adapun [makan akan makanan sehingga] bersangatan kenyang maka hanyasanya dituntut [dan diminta] daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara,

Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu [sehingga bersangatan kenyang adalah menjadi salah satu] sebab bagi [menjadi] keras[nya] hati [seseorang itu].

Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu [sehingga bersangatan kenyang akan] membangkitkan segala anggota [dan memberikan semangat kepadanya] pada [melakukan perkara-perkara] yang sia-sia dan pada [mudahnya rasa hendak melakukan] kejahatan.

Dan ketiga, [p]ada [sifat suka] menbanyakkan makan [makanan sehingga bersangatan kenyang] itu [boleh] membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi [menjadi] sedikit [ke]faham[an] dan [kurang] pengetahuan [kerana penuh dengan makanan].

Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan [sehingga bersangatan kenyang] itu [menjadi] sebab bagi sedikit [kemahuan hendak ber]ibadah kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan [makanan] nescaya berat[lah] badannya [dengan makanan itu] dan mengantuk[lah] matanya [kerana ruang-ruang kosong telah dipenuhi oleh makanan].

Dan yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan [makanan sehingga bersangatan kenyang] itu [adalah menjadi] sebab bagi ketiadaan [rasa] sedap [dan hilangnya kemanisan ketika] mengerjakan ibadah.

Dan yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan [makanan sehingga bersangatan kenyang] itu ditakuti [akan ter]jatuh kepada ]perkara] yang haram dan [jatuh kepada perkara] yang syubah.

Dan yang ketujuh, bahawasanya pada [makan makanan sehingga bersangatan kenyang]nya [itu akan] menyusahkan hati[nya] dan mempenatkan badan[nya] pada mencari[ bahan-bahan untuk memasak]nya dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskan[nya] daripada [ke]mudharat[an]nya.

Dan yang kelapan, bahawasanya membanyakkan makan [makanan sehingga bersangatan kenyang] itu [adalah menjadi] sebab bagi bersangatan sakit mati kerana kesakitan [ketika hendak mati] dan kesusahan [ketika hendak melepaskan kematian] itu [berkait rapat dengan] sekadar [mana] kesedapan [yang dikecapi di] dunia.

Yang kesembilan, bahawasanya pada[ mambanyakkan makan makanan sehingga bersangatan kenyang]nya [itu akan] mengurangkan pahala akhirat.

Dan yang kesepuluh, bahawasanya pada[ membanyakkan makan makanan sehingga bersangatan kenyang]nya [itu akan membanyakkan] hisab [amal perbuatannya] pada hari kiamat [nanti].

Telah menyebut akan sepuluh perkara ini oleh Imam Al Ghazali di dalam “Minhajul Abidin”.

Hadith 16. Telah datang beberapa hadith Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang setengah daripadanya :ertinya, bermula orang yang sempurna iman [itu maka] memakan ia [akan makanannya] pada satu perut [sahaja] dan orang yang kafir [pula] makan ia [akan makanan] pada tujuh perut[nya], memada[lah] akan anak cucu Adam [dengan] beberapa suap[an daripada makanan] yang [bertujuan untuk] membetulkan akan tulang belakangnya [supaya mudah untuk beribadah kepada Allah Taala], [tetapi] jika ada ia menuntut [supaya di]tambah[kan akan makanan] dan tak dapat tiada [dia] daripada [keinginan hendak] menambah[kan suapan makanan ke dalam perutnya] maka sepatutnya sepertiga [daripada satu perutnya itu disediakan] bagi [ruang untuk mengisi] makanan dan sepertiga [daripada satu perutnya itu disediakan] bagi [mengisi] minuman dan sepertiga [lagi daripada satu perutnya itu disediakan] bagi mengeluarkan [per]nafas[sannya]”.

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL YANG KETIGA : PADA MENYATAKAN [TENTANG NIKMATNYA] LIDAHOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)


KEGUNAAN LIDAH

Ketahui[lah] oleh mu [wahai saudara-saudara ku sekelian] bahawasanya Allah Taala [yang telah] menjadikan Ia akan lidah [engkau itu adalah] bagi [kegunaan] engkau [sehari-hari] supaya [dapat] membaca engkau dengan dia akan [kitab suci Al] Quran dan [Al] Hadith Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam.

Dan [dapat engkau membaca dengan lidah engkau itu akan] segala zikir.

Dan [dapat engkau mencari dan menyampaikan ilmu] pengetahuan yang memberi[kan] manfaat [kepada diri engkau sendiri dan juga orang lain].

Dan supaya [dapat] mengajar[kan] engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat [kepada masyarakat umumnya].

Dan [dapat] menyuruh engkau dengan[nya akan] kebajikan dan [dapat] melarang [engkau akan masyarakat] daripada [melakukan] kejahatan.

Dan [dapat] memberi[kan] nasihat engkau akan orang Islam dan [dapat] menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan [dapat] mendamaikan engkau akan mereka [yang berkelahi] itu.

Dan barang sebagainya [juga] daripada segala faedah [yang dibangsakan kepada] akhirat yang [dapat] dikerjakan [oleh engkau] dengan lidah [engkau itu maka] seperti [itu jugalah] menjadikan [oleh] Allah Taala akan lidah engkau itu kerana [untuk] maslahah dunia seperti [dapat engkau] mencari harta dengan segala akad seperti akad jual beli dan akad sewa.


BERSYUKUR DENGAN NIKMAT LIDAH

Dan hendaklah [ber]syukur engkau [di] atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan [lidah itu] kerananya [seperti engkau menjauhkan lidah engkau itu] daripada [segala tabiat kemahuan] berkata-kata dengan [apa] yang dilarang [oleh agama] seperti berdusta yang [mampu] menyakiti akan [hati] orang yang lain [dengan lidah engkau itu] maka [hukumnya] itu [adalah ber]dosa besar.

Bersalahan [pula jika sekiranya] berdusta [itu] yang tiada menyakiti [hati orang lain] maka [hukumnya] iaitu dosa kecil.

Kecuali kerana [keinginan kepada sesuatu] hajat maka tiada ada ia [mendapat] dosa seperti [tiada berdosanya orang yang] berdusta kerana mendamaikan antara [sesama] manusia [yang berbalah] kerana [berdalilkan satu riwayat dari Ummu Kalthum bahawa]

Hadith 4. [ber]sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,ertinya, tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu [dikira sebagai seorang yang] berdusta”.

Bahkan terkadang wajib [pula seseorang itu] berdusta [dan tidak dihukumkannya berdosa] seperti [jika sekiranya] melihat ia akan orang yang haram dibunuh[nya kerana tiada disabitkan akan dia oleh apa-apa kesalahan] yang bersembunyi ia [yang tidak bersalah itu] daripada orang yang zalim yang [mana orang yang zalim itu] mengkehendaki [jika menjumpainya akan] membunuhnya maka [kita yang melihatnya] wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh [oleh] orang yang zalim itu.

Dan [hendaklah engkau memelihara lidah engkau itu daripada berkata-kata akan perkara-perkara yang dilarang] seperti [engkau] mengumpat iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengar[i]nya [akan perkataan itu] maka iaitu haram [hukumnya] dengan ijmak ulamak.

Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawa mengumpat itu [hukumnya adalah ber]dosa besar kerana barang yang datang daripada[ dalil-dalil]nya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan [sakitnya].

Seperti firman Allah Taala : ertinya, [wa]hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan[lah] oleh kamu akan banyak daripada sangka iaitu sangka yang jahat kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah [yang lain], adakah kamu suka [salah] seorang [daripada] kamu bahawa makan ia [akan] daging saudaranya [sendiri] pada ketika [saudaranya itu telah] mati, maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Taala, [dan ingatlah] bahawasanya Allah Taala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang”.[Surah Al Hujurat Ayat 12]

Hadith 5. Dan telah menceritakan oleh Al Baihaqi dan At Tobrani dan Abu Asy Syeikh [Al Asfahani] dan Ibnu Abi Ad Dunya daripada Jabir dan Abu Said radhiyallahu anhuma berkata keduanya, [telah] bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ertinya, “jauhkan[lah] oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan[lah] oleh kamu akan mengumpat kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina, dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa[kah] ada [dikira] mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Bersabda ia, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan bertaubat ia maka menerima Allah Taala akan taubatnya dan bahawasanya [orang] yang mengumpat itu tiada diampuni baginya [akan dosanya] hingga[lah] mengampuni bagi[ dosa mengumpat]nya [itu] oleh orang yang diumpatnya”.

Dan [hendaklah engkau memelihara lidah engkau itu daripada berkata-kata akan perkara-perkara yang dilarang] seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik.

Hadith 6. [Dari Abu Hurairah bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,(Rawahu Asy Syaikhani ‘an Abi Hurairah radhiyallahu anhu) ertinya, “tanda munafik itu tiga, apabila bercerita ia nescaya berdusta ia, dan apabila menjanji ia akan kebaikan nescaya menyalahi ia akan janjinya dan apabila dipercayai akan dia nescaya khianat ia, ertinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu”.

Dan [hendaklah engkau memelihara lidah engkau itu daripada berkata-kata akan perkara-perkara yang dilarang] seperti [suka] berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi[kan] faedah.

Hadith 7. [Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sallallahu alaihi wasallam,
ertinya, setengah daripada keelokkan Islam seseorang itu [ialah] meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi[kan] manfaat akan dia pada [kehidupannya di] dunia atau [pada kehidupannya di] akhirat”.

Dan [hendaklah engkau memelihara lidah engkau itu daripada berkata-kata akan perkara-perkara yang dilarang] seperti mengadu-ngadu.

Hadith 8. [Dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sallallahu alaihi wasallam, ertinya, “tiada masuk ke dalam syurga orang yang [suka] mengadu-ngadu”.

Dan sesungguhnya telah ittifak ulamak [dan telah bersepakat mereka itu] atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar.

Iaitu memindahkan perkataan [daripada] setengah manusia kepada setengah[nya yang lain] kerana [ber]tujuan [hendak] membinasakan antara [kedua] mereka itu dan menjadikan [kedua] mereka [itu] berkelahi.

Adapun memindahkan perkataan kerana [bertujuan hendak memberikan] nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya [itu] maka wajib ia [berbuat demikian dan kelakuan seperti ini] tiada [ter]masuk ia di dalam [hukum] mengadu-ngadu yang dilarang[kan oleh agama Islam].

Dan ketahui[lah] oleh mu bahawasanya lidah itu [dikira sebagai] sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada [pengiraan kebolehannya melakukan] kejahatan maka lazimkan[lah] oleh mu akan memeliharanya.

Dan tiada [apa-apa yang dapat] menolong akan dikau atas [selamat] sejahtera [engkau] daripada kebinasaannya melainkan [jikalau engkau betul-betul] mengasingkan diri [engkau] daripada manusia dan mengekalkan diam [engkau ketika bersama-sama dengan mereka] melainkan [engkau berkata-kata] pada ketika berhajat[nya keadaan engkau] kepada berkata-kata seperti [engkau] belajar [akan ilmu yang berguna] dan mengajar[kannya kepada manusia] dan memberi[kan] nasihat [kepada mereka supaya berbuat baik atau meninggalkan yang tidak baik].

Hadith 9. [Telah] bersembah oleh Mu’az Bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Rasulullah berpesan[lah] oleh mu akan daku [supaya aku mendapat peringatan daripada pesanan mu itu], maka [pada ketika itu] mengeluarkan[lah oleh] Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, tahan oleh mu akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang”.

Dan adalah Saidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu memegang akan lidahnya dan berkata ia [kepada dirinya sendiri], “inilah yang [telah] mendatangkan [dan yang telah menempatkan] akan daku [kepada] segala tempat kebinasaan”.

Berkata oleh syair (penyair),
luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah *** tetapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah

Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu [akan] mendatangkan petunjuk bagi segala anggota [di tubuh badannya], dan perkataan yang jahat itu [pula] mensebabkan akan [berlakunya perkara yang] jahat [kepada] segala anggota [di tubuh badannya].

Telah menceritakan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi [ia maka] bersegera[lah] oleh segala anggota [tubuh badan] semuanya [tertumpu] kepada lidah, dan berkata semuanya bagi[ mengambil perhatian]nya, “[wahai lidah,] menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah [Taala yang maha suci] bahawa engkau [hendaklah] betul[-betul berada di] atas [jalan] petunjuk [agama Islam bermula pada pagi ini hingga ke seterusnya] kerana bahawasanya engkau [wahai lidah], jika engkau lurus [perjalanan hidup mu pada pagi ini hingga ke seterusnya maka] nescaya kami [juga akan] lurus [perjalanan hidup kami di atas jalan petunjuk agama Islam] dan jika [perjalanan] engkau bengkok [wahai lidah pada pagi ini dan ke seterusnya maka] nescaya kami [juga akan menjadi] bengkok [perjalanan kami pada pagi ini dan seterusnya]”.

Dan berkata[lah] oleh Malik Bin Dinar rahimahu Allahu Taala, “apabila melihat engkau akan [berlaku sifat] keras pada hati engkau dan [berlaku sifat] lemah pada badan engkau dan tertegah [engkau dari]pada rezeki engkau maka ketahui[lah] oleh mu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau”.

Dan ketahui[lah] oleh mu bahawasanya perkataan engkau itu adakalanya [ia bersifat] taat atau[adakalanya ia bersifat] maksiat atau [adakala ianya adalah perkataan] yang harus [lagi] yang sia-sia.

Maka jika ada[lah] ia [sesuatu perkataan yang berbentuk ke]taat[an] seperti menyuruh [seseorang] dengan mengerjakan kebajikan dan melarang [seseorang] daripada [mengerjakan] kejahatan maka pada[ perkataan suruhan dan larangan]nya [itu akan mendapat] pahala yang besar-besar.

Dan jika ada[lah] ia [sesuatu yang berbentuk ke]maksiat[an] maka pada[ perkataan]nya [itu akan mendapat ke]seksa[an daripada Allah Taala]  yang tiada [dapat] engkau [ber]kuasa menanggung[ sakit pedih]nya.

Hadith 10. [Dari Mu’az radhiyallahu anhu bahawa ber]sabda Nabi [Muhammad] sallallahu alaihi wasallam,erti, dan tiada [sesuatu yang] mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu melainkan barang yang berkata-kata mereka dengan dia”.

Dan jika perkataan itu yang [berbentuk] harus [iaitu] yang tiada berfaedah [jika mengeluarkan perkataan itu atau tidak mengeluarkannya] maka pada[ mengeluarkan]nya [dikira dia telah] membuat[kan] pekerjaan [yang sia-sia] bagi malaikat “kiraman katibin” dengan barang yang tiada kebajikan pada[ menulis]nya.

Dan mengirim surat [oleh “kiraman katibin”] kepada Allah Taala yang tertulis di dalamnya perkataan[-perkataan] yang sia-sia [sahaja] dan membacanya di hadapan Allah Taala pada hari kiamat [nanti dengan bacaan yang sia-sia juga iaitu] pada [hari] ketika [berlakunya] huru hara yang sangat besar lagi pada ketika [itu terasa bersangatan] lapar dan dahaga dan bertelanjang [tidak berpakaian yang sangat memerlukan sesuatu kebajikan yang berguna pada ketika itu].