Catatan Popular

Ahad, 31 Julai 2011

SILSILAH KE 13 : SYEIKH AZIZAN ALI AR RAMITANI (TAREKAT NAQSHABANDIYYAH), 591-721H , KHWAARIZM, UZBEKITSAN

Nama Ali, Azi zan-Laqab

Dia adalah seorang Bendera Mulia Islam dan seorang ulama besar yang membuka kunci kepada harta hati dan menjelaskan rahsia dari yang ghaib.


Ia membimbing orang-orang miskin ke stesen pengetahuan rohani . Namanya terbang tinggi di langit bimbingan kerohanian, dan tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan tentang  pengetahuanya . Bagi kami dia mungkin dijelaskan, seperti  (Al-Quran), sebagai "yang ditulis dalam keadaan tinggi."

Beliau dilahirkan di desa Ramitan, dua batu dari Bukhara. Dia tinggal di sana, dan rajin dalam belajar pengetahuan Hukum Ilahi (shariaat), sampai dia mencapai kemasyhuran di Ilmu Hadis, Al-Quran, Fiqih, dan Jalan Sunnah.

Dia adalah seorang pusat rujukan (marjac) bagi sesiapa pun yang meminta keputusan tentang hukum (fatwa).
Kemudian ia menghubungi Syaikh Mahmud al-Anjir al-Faghnawi untuk bimbingan rohani. Dalam kehadiran Syaikh dia diangkat ke stesen maqam Manifestasi Cinta Ilahi dan Hadirat Ilahi.

Dia dikenali dan terkenal dengan nama Azizan, sebuah kata dalam bahasa Parsi yang digunakan untuk salah satu stesen ditinggikan.


Berikut adalah beberapa dari sekian banyak kata-kata kerohaniannya:

"Jangan dan jangan menghitung Akuilah kekurangan anda dan. Terus bekerja."

• "Tertinggi dengan kewujudan Tuhan, terutama apabila anda sedang makan dan ketika anda berbicara."

• "Allah SWT  mengatakan dalam Al-Quran-Nya," Wahai orang-orang percaya, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang murni. "Ayat ini membawa kita kabar baik Kerana Allah meminta pertobatan (Taubah), itu berarti Ia akan menerimanya., kerana jika Dia tidak akan menerima pertobatan anda, Dia tidak akan memberitahu anda untuk membuat-Taubah. "

• "Nabi saw berkata, 'melihat Allah di jantung orang percaya setiap malam dan hari sebanyak 360 kali." Ini bermakna bahawa hati mempunyai 360 pintu masuk Dan setiap organ mempunyai 360 akar, semuanya terhubung ke jantung Jadi jika jantung, di bawah pengaruh dzikrullah, dipimpin ke stesen dari Allah. Ini akan memimpin semua organ. tubuh ke Pandangan Allah. Sebagai hasilnya, setiap organ akan taat kepada Allah dan jelaslah bahawa ketaatan setiap organ akan disambungkan ke Pencurahan Ilahi. Ini adalah apa yang menarik Pandangan dari rahmat dari Allah untuk jantung yang mengigantiNya "


Tentang Dzikir Keras

Maulana Sayfuddin Fidda, seorang ulama besar di zamannya, bertanya kepadanya, "Mengapa anda meningkatkan suara anda dalam Zikir?"

Sheikh Ali (q) berkata:
"Wahai saudaraku, sarjana Muslim selama berkurun-kurun, dari saat Tabiin (generasi selepas sahabat), hingga ke hari ini, telah mengizinkan zikir keras di saat-saat terakhir kehidupan. Pada masa ini, orang-orang dekat tenat mendorong dia untuk . mengulang kesaksian iman

Nabi berkata, laqqina mawtakum shahadatan LA ILAHA ILLALLAH ("membuat yang anda tenat berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah")

 Dalam Ilmu tasawuf, para ulama telah menekankan bahawa setiap saat mungkin anda terkini. ini mengarah. sampai pada kesimpulan bahawa anda mungkin mengatakan LA ILAHA ILLALLAH dengan suara keras pada bila-bila masa dalam kehidupan anda. "

Ia diminta oleh Syaikh Maulana Badruddin al-midani,  seorang ulama besar di zamannya,

"Allah telah memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk melakukan zikir berlebihan
oleh-Nya berkata," Ingat Allah berlebihan " Apakah Zikir bahawa untuk menjadi,  oleh lidah atau dengan hati? "

 Shaikh Ali Ramitani (q) menjawab:
"Untuk pemula yang terbaik adalah bahawa hal itu oleh lidah, dan untuk mahir yang terbaik ialah bahawa hal itu dengan hati." Ia melanjutkan, "Hal ini kerana bagi pemula untuk mengingati Allah ia harus melaksanakan banyak usaha. Karena hatinya terganggu dan tidak stabil dan usahanya tersebar, lebih baik baginya untuk melakukannya dengan lidah Tapi mahir. sudah dijamah hatinya dan mudah dipengaruhi oleh zikir Semua organ-organ tubuhnya menjadi ingat sehingga seluruh tubuh dari ahli, baik luaran dan dalaman, mengingati Allah dalam setiap saat .. yang kesamaan ini adalah bahawa satu hari zikir dari mahir sama dengan zikir satu tahun dari pemula. "

Dia melanjutkan,
"Tugas panduan adalah pertama untuk mengetahui kemampuan carian Lalu ia akan menaruh pada lidahnya kaedah yang paling sempurna berzikir.
Untuk menaikkan dia ke maqam tertinggi."
"Kalau sudah ada di salah satu bumi para pengikut Abdul Khaliq al-Ghujdawani pada saat Hallaj, Hallaj tidak akan pernah disalibkan." Ini bermakna bahawa akan ada seseorang yang mampu membela dirinya dari tuduhan orang yang bodoh.

Syaikh Fakhruddin an-Nuri, ulama lain yang terkenal di zamannya, bertanya kepadanya,

"Allah yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa pada hari dijanjikan ia bertanya, Rabbikum Alastu bi, bala Qala (" Apakah saya tidak Tuhanmu - Mereka berkata:!? Ya "), sedangkan pada Hari Kiamat Dia akan bertanya, liman al-Mulk ul-yawm ('kepada sesiapa milik Kerajaan pada hari ini?') dan tidak ada satu akan menjawab.

Mengapa mereka menjawab soalan, "Bukankah Aku ini Tuhanmu 'sedangkan pada hari kiamat pula mereka tidak akan menjawab?"

Sebagai jawapan-Nya, Sheikh Ali Ramitani (q) menunjukkan kedalaman yang luar biasa pemahaman Quran dan Hadis Kudus adalah dimiliki oleh Mahaguru Naqshbandi .

Dia berkata:
"Ketika pertanyaan pertama," Bukankah Aku Tuhanmu? " dihukum manusia, hari itu adalah hari Allah telah menempatkan kewajipan undang-undang Kudus pada semua umat manusia Untuk membalas. ketika ditanya soalan merupakan kewajipan di bawah undang-undang Taurat. Itulah sebabnya mengapa mereka menjawab pertanyaan itu.

Namun pada Hari Kiamat, semua kewajipan telah berakhir, dan pada saat itu, kesedaran akan Kebenaran dan dunia rohani bermula Dalam kerohanian ada ucapan tidak lebih baik dari diam, kerana kerohanian merupakan aliran dari dan ke jantung yang tidak berkaitan dengan lidah .. Itu mengapa untuk pertanyaan kedua tidak perlu untuk memberikan jawapan. Allah sendiri menjawab pertanyaan-Nya sendiri, 'Untuk siapa milik Kerajaan Hari ini? " dengan mengatakan il, lillah il-Wahid-Qahhar, 'Ini milik Allah, yang unik, yang sangat menarik'. "

Setelah menerima arahan kerohanian ia pindah dari Bukhara ke Khwarazm. Ketika ia sampai Khwarazm, ia tidak masuk kota, tapi tinggal di gerbang dan menghantar utusan kepada raja untuk mengatakan kepadanya, "Seorang penenun miskin telah datang untuk memasukkan kerajaan anda dan untuk tinggal di dalamnya. Apakah anda memberikan izin atau tidak Jika anda memberi izin ia akan masuk. Jika tidak dia akan kembali.? "

Dia meminta utusan untuk memperoleh surat bertulis, ditandatangani oleh raja, pemberian izinnya. Ketika ia menerima surat bahawa Syaikh bergerak di dalam bandar dan mula menyebarkan cara sufi Naqshbandi . Setiap hari ia pergi ke pusat bandar, berbicara dengan orang-orang, meminta mereka untuk datang ke persatuan dan membayar upah mereka untuk hari itu.

Dia membuat seluruh bandar pengikutnya, pengamal soleh dan penjaga berdedikasi zikir. Ia menjadi sangat terkenal di bandar. Digunakan orang untuk mengunjunginya dari seluruh. reputasi yang baik itu membuat raja dan menterinya takut pengaruhnya pada rakyat.

Mereka cuba untuk memadam dia dari bandar. Setelah diramalkan acara ini, ia menghantar surat kembali ke raja. Pada saat itu raja datang ke Gurunya dan meminta maaf, meminta pengampunan-Nya. Ia menjadi salah satu murids terkemuka nya. 
Syaikh Ali meninggal dunia pada hari Isnin, 18 Dhul Qa'idah pada tahun 715 H / 1315 CE atau 721 H/1321 M, pada usia 130 tahun. 
Dia mempunyai dua putra yang sangat terkenal dalam mengikuti jejak ayah mereka. Namun, ia tidak lulus rahsia kepada mereka. Sebaliknya ia melewati ke Syaikh Muhammad Baba as-Samasi  Makam beliau berada diatas bukit, bersama kedua puteranya dan dikelilingi oleh makam ribuan muridnya. Pemandangan ini menggugah rasa, membuat airmata deras membasahi pipi, sungguh merupakan impian dapat tinggal di peristirahatan terakhir bersama-sama dengan sang guru dan sahabat-sahabat tercinta. 

MARTABAT NAFSU KE 7: NAFSU KAMALIAH MAQAM TERTINGGI

Adapun yang dimaksudkan dengan Kamaliah ini adalah keadaan telah berkamil atau bersebati kelakuan diri zahir dengan kelakuan diri batin pada kontek dirinya dengan Allah swt. di dalam hidupnya.

Pada martabat ini, apa saja kelakuan diantara diri batin dan jasad adalah sama dan tidak bercerai tanggal diantara satu dengan yang lain. Dimana setiap perlakuan yang dilahirkan oleh mereka di martabat ini direstui dan diredhai oleh Allah Taala secara spontan. Keadaan ini dinamakan Kata Jadi ( Kun Fayakun ). Pendek kata, barang kata barang jadi, mereka ini nak dikatakan sakit, amat sakit, kalau keramat amat keramat, kalau alim teramat alim dan mereka mempunyai segala kelebihan yang tidak boleh sekali diterokai oleh manusia awam.

Maqam ini adalah tertinggi. Maqam ini digelar sebagai "baqa billah", Kamil Mukamil", Al Insan kamil kerana ia dapat menghimpunkan antara zahir dan batin, yakni ruh dan hatinya kekal kepada Allah tetapi zahir tubuh kasarnya tetap dengan manusia.
Hati mereka kekal dengan Allah tak kira masa dan tempat, tidur atau jaga sentiasa mereka bermusyahadah kepada Allah. Ini adalah maqam khawas al khawas. Semua gerak geri mereka sudah jadi ibadat. Hatta berak kencing mereka, tidur mereka dan sebagainya.

Ilmu mereka adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, ilham dan ilmu mukasyafah yang diterima nya tidak bukan adalah sama dengan istilah wahyu semuanya datang terus dari Allah. Cuma kalau Rasul dan Nabi di panggil Wahyu dan manusia biasa yang kamil di panggil Ilham.

Saya rasa sekadar ini lah yang termampu oleh saya. Mungkin ada kelemahan dan ketinggalan dalam istilah atau pengertian. Wahai Tuan -tuan sila perbetulkan dan tambah lagi mana-mana yang kurang.Mengenai kaedah zikir pada maqam-maqam saya rasa ada saudara yang akan menghuraikanya berpandukan kaedah tariqat masing-masing.InsyaAllah.

Orang yang hendak mencapai nafsu kamil ini mestilah ia melalui dahulu proses perjalanan nafsu-nafsu satu demi satu dari nafsu yang terendah sekali iaitu ammarah hingga sampai ke maqam nafsu yang tertinggi iaitu nafsu kamil. Maqam nafsul ini adalah tertinggi dan teristimewa sekali dari maqam wali-wali yang ada di muka bumi ini. Kerana mereka dapat menghimpunkan antara batin dengan zahir atau antra hakikat dengan syariat.

Sesiapa saja yang tercapainya ke martabat nafsu ini (Kamaliah) mereka boleh berpeluang pula menerima ilmu syahadah iaitu Ilmu Allah yang paling tertinggi yang dapat melalui guru yang dinamakan guru batin.

Bagi mereka yang telah mencapai martabat nafsu Kamaliah, mereka hendaklah pula berusaha mengembalikan dirinya ke martabat nafsu orang mukmin iaitu nafsu Mutmainah. Mereka tidak harus tinggal lama di martabat nafsu Kamaliah. Mereka harus menjadikan diri mereka kembali kepada orang awam, bergaul berniaga, berpolitik dan menjadi khalifah di alam maya tetapi jiwa raganya tetap bersama Allah buat selama-lamanya sehingga darjat dirinya payh ditelah oleh orang ramai dan ini boleh disebut sebagi orang alim tidak alim, orang jahil tidak jahi. Pendek kata sifa manusia yang sempurna dan sederhana dimiliki oleh mereka di martabat ini dan mereka mulia di dunia dan akhirat.

Oleh itu wahai teman-teman dan anak-anak, tuntutilah Ilmu Tasauf sehingga tercapai martabat yang bapak coretkan ini, semoga kita bersama selmat di dunia dan akhirat.

“Berbahagialah engkau yang mencapai martabatnya”
Ruh mereka atau hati mereka kekal dengan Allah tetapi zahir tubuh kasar mereka bersama-sama dengan pergaulan orang ramai. Hati mereka kekal bersama Allah tidak kira diwaktu lena ataupun jaga mereka dapat musyahadah dengan Allah dalam setiap ketika. Tidak dapat dinilai dengan apa-apa walaupun duni dan seisinya kerana ia adalah khawas al-khawas. Segala kelakuan mereka adalah ibadat semata-mata. Syurga bagi mereka adalah yang teristimewa sekail.
Akhir sekali sama-samalah kita nilai dimanakah letaknya kedudukan hati kita, maqam hati kita dan nilai diri kita di mata Allah swt... Alangkah jauhnya untuk kita tempuhi jalan yang penuh onak duri ini...namun dengan kesungguhan, istiqamah yang berteusan, Biiznillah Allah akan beri peluang pada kita untuk kita menghampiriNya. Sesungguhnya Allah tidak akan menghampakan hambaNya yang ingin mendekatiNya....asalkan hati kita ikhlas...hanya kerana Allah bukan kerana ingin mendapatkan ilham, kasyaf, keramat, mahupun syurga... kerana hati yang ikhlas hanya pada Allah dan hanya kerana Allah semata-mata.
Makam nafsu yang tertinggi sekali. Mereka ini hidupnya didunia ini dengan jasadnya bergaul dengan orang ramai, namun jiwa, ruh dan batinnya tetap dengan Allah semata2. Mereka ini sentiasa berada di dalam fana kepada Allah. Makam ini dipunyai oleh wali2 besar, para2 nabi dan rasul.
Nafsu peringkat ke-5, ke-6 dan ke-7 adalah darjat atau pe­ning­­katan kepada nafsu mutmainnah tadi. Bagi nafsu kami­lah, manusia biasa tidak bisa sampai ke maqam ini. Kamilah hanya derajat untuk para rasul dan para nabi. Manusia biasa hanya sekedar peringkat keenam saja iaitu mardhiah. Ini sudah taraf wali besar.
Itulah 7 peringkat nafsu manusia. Jadi orang yang hendak mendidik manusia mesti faham peringkat-peringkat nafsu ini. Kemudian perlu faham bagaimana pula hendak mendidik setiap peringkat-peringkat nafsu tersebut supaya manusia menjadi manusia.


MARTABAT NAFSU KE 6 : NAFSU MARDHIAH

Maqam ini adalah yang tertinggi dari maqam radhiah kerana percakapan atau kelakuan mereka adalah diredhai Allah dan diakui Allah. Jiwa mereka, perasaan mereka, lintasan hati mereka, gerak geri mereka, penglihatan, pendengaran, pancaindera, penumbuk penerajang mereka kesemuanya diredhai Allah. seperti di dalam hadis Qudsi ;
"Sentiasalah hambaKu berdamping diri kepadaKu, dengan megerjakan ibadat sunnat hingga aku kasihkan dia, maka apabila Aku kasihkan dia nescaya dalah aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia dengar dengannya, pertuturan lidahnya yang ia bertutur dengannya, penampar tangannya yang ia tampar dengannya, berjalan kakinya yang ia berjalan dengannya, dan fikiran hatinya yang ia fikir dengannya.
Maka timbullah perkara-perkara ajaib yang luarbiasa seperti berjalan di atas air, terbang di udara, pergi ke Makkah dalam sekelip mata dsb. Mereka digelar wali Allah dalam martabat Khawas al-khawadh yakni wali Allah dalam martabat yang istimewa daripada wali-wali yang tertentu. Mereka ibarat emas bermutu sembilan dan syurga adalah terjamin.
Mereka bersifat budi berkerti yang tinggi ibarat nabi-nabi, dan sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah serta segala sifat terpuji yang tertinggi sekali.
Mereka yang telah sampai keperingkat nafsu mardhiah kelihatan lebih tenang dan
tenteram. Hati dan jiwanya telah benar-benar sebati dengan Allah. Rasulullah s.a.w.
bersabda yang bermaksud:“Apabila kamu sekalian melihat seseorang Mukmin itu
pendiam dan tenang, maka dekatilah dia. Sesungguhnya dia kan mengajar kamu
hikmat.” (Riwayat Ibnu Majah).
Orang yang berada di peringkat nafsu ini ialah apa saja yang mereka lakukan mendapat keredhaan Tuhan. Mereka inilah yang disebut dalam Hadis Qudsi: “Mereka melihat dengan pandangan Tuhan, mendengar dengan pendengaran Tuhan, ber­kata-kata dengan kata-kata Tuhan.” Kata-kata mereka masin, sebab itu mereka cukup menjaga tutur kata. Kalaulah mereka mengatakan celaka, maka celakalah. Karena kata-kata mereka, kata-kata yang diredhai Tuhan. Mereka meman­dang besar apa saja yang Tuhan lakukan.
Pada peringkat ini segala yang keluar darinya semuanya telah diridhai Allah. Perilakunya, kata-katanya, diamnya semuanya dengan keredaan dan keizinan Allah belaka. Akan keluar keramat yang luar biasa. Mereka sudah menanam ingatan pada Allah diteras lubuk hati mereka menerusi cara "khafi-filkhafi", maknanya secara penyaksiaan 'basitiah' yaitu penyaksian sifat ma'ani Allah yang nyata dan dizahirkan oleh diriNya sendiri. Af'al diri mereka sudah dinafi dan diisbahkan secara langsung kepada af'al Allah semata-mata.Jiwa mereka betul-betul sebati, ingatan mereka terhadap Allah tidak sesaatpun berpisah darinya. Penyaksiaan terhadap hak sifat Allah jelas baginya sehingga hilang dirinya nya sendiri. Inilah dinyatakan sebagai Abu Yazib Bistami: "Subha Inni.."
"Pandanglah yang satu pada yang banyak"
Peringkat ini sudah tenggelam dalam fana baqabillah. Pada peringkat inilah suka mengasingkan diri,tidak suka bergaul lagi dengan makhluk. 
Namun begitu ia mempunyai kesadaran dua alam sekaligus. Zahir dan batin. Dan ia akam kembali normal seperti biasa. Kalau peringkat sebelum ini mungkin sampai tak terurus. 
Konsep perjalanannya lebih kurang dengan Radhiah.mereka berpegang kepada konsep: 
Firman Allah: 
"Apa yang di sisi kamu itu pasti lenyap dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal". 
Perkataan syatahah sudah hilang.Mereka suka hidup nafsu nafsi.  Sabda Rasulullah s.a.w: 
"Apabila kamu sekalian melihat seseorang mukmin itu pendiam dan tenang , maka dekatilah ia. Sesungguhnya dia akan mengajar kamu hikmah" 
Menyentuh tentang zikirnya, zikirnya adalah zikir rahasia, tidak lagi ada lafaz dengan lidah maupun hati, tapi seluruh anggota zahir dan batin mengucapkan dengan zikir rahsia yang didengar oleh telinga batin di maqam tanaffas. Zikirnya tidak pernah terganggu dengan alam zahir walaupun dia tengah bercakap atau buat apa sahajapun. 
Firman Allah: 
"Orang-orang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan dalam keadaan berbaring..." 
Bagi mereka di maqam ini setiap perbuatan, perkataan, penglihatan dan apa sahaja adalah zikir. 
Pada tahap ini mempunyai kekeramatan yang amat luar biasan. Namun biasanya jarang sekali menzahirkannya kelebihannya itu. Dari segi ilmu, mereka sudah memperolehi ilmu semua peringkat sebelum ini iaitu nur, tajalli, sir, sirussir malah ditambah lagi dengan cara tawasul/yaitu secara jaga dengan ambia dan waliyullah. Kehadiran wali-wali kepada orang maqam mardiah ini lebih merupakan penghormatan dan ziarah sahaja. sambil berbincang-bincang. Mereka berpeluang menjelajah seluruh alam alam maya dan alam ghaib termasuk syurga, neraka dan sebagainya. Mereka berupaya melawat bermacam-macam tempat samada dengan pecahan diri batinnya atau dengan jasad sekali. Malah dalam satu masa boleh menjelma di pelbagai tempat. Ini dipanggil "Khawa Fulkhawaf". Ianya berlaku tanpa sengaja dan tanpa dapat dikawal 
Sifat-sifatnya: 
1. Ridha dan rela dengan apa-apa pemberian Allah 
2. Lemah lembut pergaulannya 
3. Elok dan tingginya budi 
4. Lain-lain sifat terpuji maqam sebelum ini. 

MARTATABT NAFSU KE 5 : NAFSU RADHIAH

Maqam ini dinamakan radhiah karena perasaan keridhaan pada segala ketentuan dan hukuman Allah. Pada maqam ini sudah tidak ada rasa takut dengan pada bala Allah dan tak tahu gembira dengan nikmatNya. Sama saja. Yang penting Allah redha padaNya. Itu kalau sakitpun tak mau berobat, sebab bagi dia sakit itulah nikmat karena dia merasa makin dekat dengan Tuhannya. Uang Dolar sudah sama dengan daun kayu. Emas sama dengan tanah. Dunia sudah dipandang kecil , malah sudah tidak dipandang lagi sebaliknya dunia yang datang kepadanya. 
Mereka sudah berjaya mencapai kejernihan hati yang teguh. Bukan senang mencapai maqam nafsu ini kerana ia bukanlah sebarang benda yang boleh disumbatkan ke dalam hati jika tidak ada kesungguhan yang hakikidalam perjuangan mujahadah dan ibadat dalam mencapai maqam nafsu yang mulia ini. Tabiat mereka adalah luar biasa kerana mereka tidak takut pada bala Allah dan tidak gembira pada nikmat yang diberikan Allah. Yang mereka tahu hanyalah keredhaan pada Allah dan hukumannya. Bagi mereka bala atau nikmat itu sama saja. Nafsu mereka sudah terkikis dari akar umbi kesemua sekali dan muncul pula sinaran nur syuhud yang membawa pada makrifat, datang bertalu-talu masuk ke dalam hati nurani mereka.
Maqam ini digelarkan wali Allah dalam martabat orang khawas. Mereka ibarta emas bermutu lapan dan syurga memang terjamin kerana sifat mereka yang zuhud, warak, ikhlas dan segala sifat terpuji yang tiggi-tinggi...
Firman Allah: 
"Sesungguhnya wali-wali Allah itu tak rasa ketakutan dan tak pernah rasa kerungsingan di atas mereka". 
Ini karena nur syhuhud sudah merasuk dalam jiwa mereka. Alam sekeliling seperti cermin. Ini adalah maqam musyahadah tahap ihsan seperti hadis Rasulullah s.a.w: 
"Hendaklah kamu menyembah Allah sebagaimana kamu melihatNya..." 
INi adalah maqam wali dalam martabat khawas. 
Pada masa inilah apa yang diisyaratkan oleh rasulullah s.a.w:
"Takutilah akan firasat orang mukmin, bahawasanya orang-orang mukmin itu melihat dengan Nur Allah". 
Pada tahap radhiah ini ,ia melihat melalui basyirahnya, merenung dengan kasyafnya , bertindak melalui perintah ilmu laduninya.Mulutnya dan doanya sangat mustajab.'Barang dipinta barang jadi" 
Orang dimaqam ini kadang-kadang perbuatannya menyalahi syariat.Percakapan kadang-kadang menyinggung orang biasa yang tak faham tapi dikeluarkan tanpa sengaja.Masih lagi mengalami fana qalbi.tapi tidak menentu.Hidupnya ibarat dilambung gelora cinta seolah terapung bersama-sama Allah.Hanya memandang dan menyaksikan sesuatu bahawa tiada suatu yang wujud di dunia ini melainkan wajah Allah semata-mata: 
Firman Allah: 
"Di mana saja kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah
Itu yang terjadi pada Al Junaid: Tiada apa dalam jubahku, melainkan Allah.
Mereka sudah memandang yang banyak kepada satu.Keadaan inilah boleh menimbulkan fitnah, malah kadang-kadang orang akan anggap gila. Inilah maqam Ana'al Haq-Mansur Al-Hallaj. 
Zikir pada peringkat ini adalah secara 'khafi' yang telah meliputi seluruh anggota zahir dan batinnya. Pada peringkat inilah kulit berzikir, daging berzikir, tulang berzikir, malah semuanya berzikir. Tu yang jadi darah Al-Hallaj membentuk tulisan Allah lalu keluar zikir, malah kematian wali-wali seperti Tok Ku Paloh, masih lagi terdengar zikir di dadannya. Kadang-kadang mereka dijemput menjelajah alam ghaib kubra yang diluar akal manusia. Malah mereka di ajar ilmu tinggi yang lebih canggih dari manusia biasa yang boleh dicapai oleh zaman moden ini. Mereka boleh buat perhubungan secara langsung dengan para rasul, nabi, ambia dan waliyullah yang lain. Mereka menuntut ilmu dengan aulia macam berbincang dengan kawan melalui handphone, malah boleh berinteraksi beramai-ramai walaupun masing-masing berada di berbeza tempat. 
Sifat-sifatnya: 
1. Ikhlas 
2. Warak 
3. Zahid 
4. Dan lain-lain lagi yang baik yang ada pada maqam sebelum ini

YANG ZAHIR DAN BATIN

(SAJAK HAKIKAT)

Tanpa cahaya tidak kelihatan warna
Malam hari,  tidak kelihatan warna
Adanya gelap diketahui adanya cahaya
Semua yang tidak kelihatan diketahui kerana ada bandingan dan lawannya.

Tetapi Allah tidak ada bandingan atau lawannya
Dia Melihat semua
Mata tidak nampak Dia
Kerana Dia tidak ada lawan dan bandingNya

Ruh tidak berbentuk
Tetapi ia mengambil bentuk
Badan dan benda berbentuk
Di situlah Ruh mengambil bentuk

Apabila gelombang fikiran
Timbul dari lautan Ketuhanan
Ia menutup dirinya dalam bunyi dan perkataan
Di situlah dirinya dizhohirkan

Ombak berbentuk berupa
Kemudian hancur binasa
Tinggallah laut sahaja
Tempat asalnya.

Penjelasan/Maksud
Setiap sesuatu dalam alam ini dapat diketahui   kerana adanya bandingan atau lawannya.
  • Kalau tidak ada gelap,  tidaklah diketahui adanya cahaya.
  • Kalau tidak ada susah,  tidaklah diketahui adanya senang dengan nikmatnya.
  • Jika tidak ada malam,  tidaklah diketahui nikmatnya siang.
Inilah hal-ahwal yang berkaitan dengan sesuatu yang baru atau alam ini.
Berkenaan Allah,  ianya Maha Suci dari sebarang bandingan atau lawannya;  malah  sebaliknya Dia Yang Meliputi akan segala maujud yang dirasa,  yang dipandang, yang didengar dan yang disentuh.  Mata yang kasar ini selama-lamanya tidak nampak Dia;    kerana yang kasar itu manakan mungkin melihat sesuatu yang tidak ada lawan atau bandingannya.  Allah itu Maha Tinggi dan Maha Suci daripada sebarang kekurangan dan persamaan kerana sesuatu yang berupa dan berbentuk ada hadnya.
Demikian pula Ruh yang tidak berbentuk itu.  Ia bukannya sesuatu yang boleh dilihat dengan mata yang kasar ini.  Ia juga tidak berada di dalam dan tidak berada di luar badan kerana ianya tidak berbentuk sebagai bentuknya badan yang kasar ini.  Badan dan benda-benda ada bentuknya,  ukurannya dan saiznya.  Pada badanlah ruh itu mengambil bentuk,  tetapi bukan menetap di dalamnya.  Dengan kerana itu,  ia tidak hancur dan ikut binasa apabila badan dan bentuk itu musnah.  Ia tetap dengan keadaannya yang asal.  Ini adalah kerana ia adalah;
Ruh ini bukanlah jisim dan bukanlah 'aradh', kerana ia datang dari urusan Allah Taala sebagaimana firmannya yang bermaksud:
'Katakanlah hai Muhammad bahawa Ruh itu adalah urusan Tuhanku.(Surah Al-Israk ayat 85)
Allah berfirman lagi yang bermaksud:
'Hai Jiwa yang Tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan redho dan diredhoi." (Surah Al-Tahrim ayat 12)
Urusan Allah bukanlah berupa jisim dan bukan pula 'aradh', malahan ia adalah suatu kekuatan 'ILAHIYAH' seperti 'AKAL YANG PERTAMA' (Al-'Aklul-Awal), Luh dan Qalam. Kekuatan Ilahiyah adalah Jauhar-Jauhar Tunggal yang bukan dari benda, malah ia merupakan sinar-sinar abstrak yang dapat difahami oleh akal (Ma'quulah). Bukan boleh dirasa. Apa yang kita sebut sebagai ruh dan Qalbu adalah dari Jauhar-Jauhar itu. Ia tidak rosak, tidak layu, Tidak binasa, tidak mati bahkan;ia terpisah dari badan dan menantikan perkembalian pada hari kiamat
Bandingannya adalah seperti sebuah lautan.  Ombak membentuk dan berupa pada lautan itu.  Bentuk dan rupanya akan hancur binasa apabila lautan itu tenang atau ombak itu menghempas pantai.  Dengan itu yang tinggal cuma lautan sahaja.  Laut adalah tempat asalnya.
Fikiran itu menzhohirkan dirinya dalam bunyi dan perkataan.  Sebenarnya fikiran itu tersembunyi dalam bunyi dan perkataan itu.  Demikian pula apabila badan atau penzhohiran itu binasa,  maka tinggallah ruh sahaja.  Apabila yang majazi(bukan hakiki) binasa,  maka tinggallah Yang Hakiki.  Apabila alam semesta binasa tinggallah Allah saja.
Wahai diriku,  naiklah melepasi nama dan bentuk.  Naiklah dan naiklah lagi dengan Qudrat TuhanMu melepasi ombak,  melepasi bunyi,  melepasi perkataan,  melepasi fikiran dan melepasi apa sahaja yang tidak hakiki agar dapat menjejaki maksud isyarat AuliaMu seperti mana berikut;
"Orang-orang yang mempunyai makrifat itu,  apabila kembali dari kenaikkan mereka ke Alam Hakikat itu,  sebulat suara mengakui bahawa mereka tidak melihat apa pun kecuali Allah Yang Maha Esa sahaja.  Ada yang sampai ke peringkat ini dengan saintifik,  ada pula percubaan dan secara subjektif. Di sini,  mereka nampak Keesaan Yang Mutlak dan akan tenggelam di dalamnya.  Berbilang-bilang dan banyak tidak ada pada pandangan mereka.  Mereka kagum dan terpesona memandang KeEsaan itu.  Tiada daya upaya mereka kecuali menyebut "Allah",  bahkan menyebut diri mereka sendiri pun tidak berupaya.  Tiada apa lagi bersama mereka kecuali Allah.
Mereka mabuk dalam suasana yang di dalamnya aqal mereka sendiri pun lenyap,  hingga ada yang berkata "Dalam baju ini tidak ada yang lain kecuali Allah"
 

Jumaat, 29 Julai 2011

PIAWAIAN BERTAREQAT IALAH SYARI’AT


Syariat ialah hukum hakam Allah atau peraturan-peraturan yang telah Allah tetapkan melalui firman NYA di dalam Al Quran dan disampaikan oleh Sunnah Rasulullah SAW.

Untuk lebih mudah difahami dan diamalkan oleh umat yang terkemudian, syariat yang menjadi peraturan atau hukum hakam Allah yang terkandung didalam Al Quran & Sunnah Rasulullah SAW , telah diterjemahkan oleh ulamak Imam mazhab yang empat dan diberi contoh dengan qias. Adapun hukum syariat itu terbahagi kepada lima. Setiap tindak tanduk, amal perbuatan dan percakapan dalam kehidupan sehari-harian kita tidak terlepas dari 5 hukum syariat ini. Kelima-lima hukum dalam syariat itu adalah seperti berikut :
1. Wajib = dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya MESTI buat
2. Sunat = dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak mengapa . kedudukannya ELOK buat
3. Haram = dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya MESTI tinggal
4. Makruh = ditinggalkan dapat pahala, dibuat tak mengapa, kedudukannya ELOK tinggalkan
5. Harus = dibuat atau ditinggalkan dosa tak dapat, pahala pun tak dapat, kedudukannya terpulang pada diri sendiri tempoh 5 syarat ibadah , beroleh pahala. Lima syarat tersebut ialah
a) Niat mesti betul
b) Perlaksanaan mesti selaras dengan syariat
c) Natijah mesti betul tidak bertentangan syariat
d) Perkara yang dibuat dan dilaksanakan dibenarkan oleh syariat
e) Tidak meninggalkan ibadah yang asas
Maka sebagi umat Islam, setiap amal perbuatan dan tindak tanduk serta percakapan malah gerak hati kita, tidak terlepas dari kelima-lima hukum syariat iaitu wajib, sunat, haram makruh dan harus.
Contohnya dalam berpakaian :
1. Wajib berpakaian untuk menutup aurat. Menutup seluruh tubuh bagi wanita dan sekurangkurangnya dari pusat sampai lutut bagi lelaki.
2. Sunat berpakaian mengikuti sunnah Rasulullah SAW seperti memakai kopiah, serban, jubah, dan lain-lain.
3. Haram berpakaian yang membuka aurat bagi lelaki dan wanita. Haram memakai pakaian dari sutera bagi lelaki.
4. Makruh berpakaian yang panjangnya melampaui batas bagi lelaki.
5. Harus berpakaian apa saja baik yang murah atau yang mahal.
Seluruh perintah Allah baik yang wajib atau sunat, diibaratkan seperti satu badan. Maka perumpamaan orang yang hanya buat hal yang sunat saja tetapi tidak melakukan yang wajib, badannya mati tapi tidak berfungsi. Bagi orang yang hanya buat yang wajib tapi tidak buat yang sunat, badannya hidup tapi tidak indah dan cantik.
Apabila Syariat menyuluh/ mengatur hal ehwal keyakinan dan keimanan, dinamakan Usuluddin / Tauhid. Apabila Syariat menyuluh hal ehwal lahiriah, peraturan yang zahir, dinamakan Feqah. Dan apabila Syariat menyuluh / mengatur hal ehwal hati , sifat-sifat hati, dinamakan Tasauf/Akhlak.
Ketiganya tidak dapat dipisahkan, Imam Malik r.a berkata :
Barang siapa yang semata-mata berfiqih tetapi tidak bertasawwuf, dia akan jatuh fasiq. Barangsiapa yang bertasawuf tetapi tidak berfiqih, dia akan jatuh zindiq (kafir)”.
Inilah yang disebutkan di dalam Hadis Rasulullah SAW berkenaan Iman, Islam dan Ihsan.
Dari Umar Ibnul-Khattab r.a, katanya : Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba mucul di dalam majlis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berrambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengenalinya, lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu berkata : Sipemuda : Khabarkan aku tentang Islam ? Rasulullah : Islam, iaitu hendaklah mengucap syahadat – bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta’ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila berdaya ke sana. Sipemuda : Benar katamu. ( Berkata Umar r.a : Kami merasa hairan kepada tingkah laku sipemuda itu, dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya ) Sipemuda : Khabarkanlah kepada ke tentang Iman ? Rasulullah : Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baikNya atau yang burukNya. Sipemuda : Benar katamu ! Khabarkanlah kepadaku tentang Ihsan ? Rasulullah : Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatNya sesungguhnya Allah sentiasa dapat melihat engkau. Sipemuda : Khabarkan padaku tentang hari kiamat ?. Rasulullah : Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sipemuda : Khabarkan padaku tentang tanda-tandanya ? Rasulullah : Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri ; Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing ( berbangga ) membina bangunan yang tinggi-tinggi. ( Kemudian beredar keluar sipemuda itu dari majlis tersebut ) : Rasulullah : Tahukan anda wahai Umar siapakah pemuda yang menyoal kau tadi ? Umar Al-Khattab : Allah dan RasulNya jua yang mengetahui. Rasulullah : Itulah Jibril a.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu. ( Sahih Bukhari )
Maka sebagai khalifah Allah yang telah diamanahkan untuk melaksanakan hukum-hakam Allah dimukabumi, tanngungjawab ke arah perlaksanaan hukum syariat tersebut hendaklah dilaksanakan. Perlaksanaan hokum syariat dari perkara yang remeh temeh seperti qadha hajat hinggalah ke aspek kehidupan yang lain seperti membangunkan institusi kekeluargaan, pendidikan, ekonomi dan kenegaraan. Perlaksanaan hukum syariat ini adalah WAJIB bagi setiap muslim. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum-hakam atau peraturan yang telah Allah tetapkan, maka akan jatuh ke atas mereka salah satu dari tiga hukum iaitu FASIQ, ZALIM atau KAFIR wal iyazubillahi min zalik.
Maka kesimpulannya, SYARIAT lah yang menjadi kayu ukuran dan piawai untuk menilai sejauh mana benar sesuatu amalan, sejauh mana kebenaran sesuatu kepercayaan, sejauhmana kebenaran sesuatu amal perbuatan, perkataan dan sebagainya. Inilah neraca yang perlu digunakan oleh umat Islam dalam menempuh kehidupan di dunia menuju ke negara akhirat yang kekal abadi. Syariat inilah yang menjadi titik tolak dalam kita mengatur setiap langkah-langkah menyelusuri perjalanan ke arah mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Jika Syariat diabaikan, walau pun kita mengaku pandai, kita mengaku hamba Allah, walau kita mengaku pejuang Islam, walau kita mengaku ahli tariqat, mengaku ahli hakikat dan ahli makrifat, mengaku waliyullah, mengaku boleh terbang, mengaku hebat ilmu keduniaan dan sebagainya, pengakuan kita hanyalah sia-sia. Tiada nilai disisi Allah SWT.

KATA-KATA KEROHANIAN SYEIKH MUHAMMAD BAHAUDDIN NAQSYABANDI (SYEIKH TAREKAT NAQSYABANDIIYYAH)


·  Mengamalkan tareqat berarti berkekalan di dalam melaksanakan ‘ubudiyyah kepada Allah, secara zahir dan batin, dengan kesempurnaan komitmen (iltizam) mengikuti as-Sunnah, dan menjauhkan segala bid’ah dan segala kelonggaran (rukhsah), pada setiap gerak dan diam.

·  Jalan kita ialah dengan menuruti jejak langkah baginda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Aku telah dibawakan ke jalan ini melalui Pintu Kurnia, karena dari permulaan jalan hingga ke akhirnya, tiada yang aku lihat melainkan pengaruniaan-pengaruniaan dari Allah.

·  Di dalam tarekat ini, pintu-pintu kepada ilmu-ilmu langit akan dibukakan kepada as-Salikin yang teguh menuruti jejak langkah Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Mengikuti as-Asunnah adalah cara yang paling utama untuk membuka pintu-pintu ini.

·  Orang-orang ahli hikmah mempunyai tiga cara untuk mencapai Kebenaran (al-haqiqah), iaitu melalui muraqabah, musyahadah dan muhasabah.Muraqabah itu ialah tidak melihat makhluk karena seseorang itu senantiasa sibuk melihat Sang Pencipta makhluk. Maksud musyahadah ialah memandang kecemerlangan nur yang diterima di dalam hati. Dan maksud muhasabah ialah tidak mengizinkan segala ahwal yang telah diperoleh, menjadi batu penghalang bagi mencapai maqam-maqam yang lebih tinggi.

·  Para ahlullah itu tidak pernah merasa kagum dengan amalan-amalan mereka. Mereka sentiasa beramal demi cinta kepadaNya.

·  Siapa yang mengambil daripada tangan kami, dan menuruti jejak langkah kami, dan mencintai kami, apakah dia itu dekat ataupun jauh, berada di Timur atau di Barat, maka akan kami minumkan dia dari Sungai Kecintaan, dan akan kami berikan dia cahaya pada setiap hari.

·  Jalan kita ialah melalui pergaulan yang baik. Mengutamakan diri dapat mengakibatkan seseorang itu menjadi masyhur dan ini ada bahaya. Kebaikan terletak di dalam bersahabat. Siapa yang mengikuti jalan ini akan memperolehi banyak manfaat dan barakah melalui pertemuan-pertemuan yang ikhlash dan yang benar.

·  Siapa jua yang menziarahi kami tanpa memperolehi faedah yang mereka perlukan dibanding kami, sebenarnya, tiadalah mereka menziarahi kami. Mereka tidak akan merasa berpuas hati. Siapa yang mempunyai keinginan untuk berkata-kata dengan kami, kami tidak akan mendengar apa-apa. Dan siapa pula yang ingin mendengar daripada kami, kami tidak mempunyai apa-apa untuk diperdengarkan. Siapa yang menerima apa yang diberikan tanpa menganggapnya remeh, akan diberikan tambahan. Siapa pula yang tidak dapat menerima apa yang telah diberikan di sini, tidak akan berupaya menerima apa-apa pun, di mana-mana pun jua tempatnya.

Ingatkah engkau kepada kisah seorang manusia yang meminta dirham (duit perak), tetapi dia telah diberikan dinar (duit emas), karena tidak ada dirham untuk diberikan kepadanya? Dia telah berkata, “Apalah gunanya benda ini? Aku tidak boleh membelanjakannya. Ini bukan dirham!”.

·  Dari satu segi, setiap Insan Kamil itu adalah sama. Ini berarti yang apabila si murid sudah benar-benar sealiran dengan usaha tarekat ini, dia boleh berkomuniksai dengan para masayaikh terdahulu, sebagaimana mereka sendiri sering berkomuniksai sesama sendiri, menempuh jarak masa dan tempat.

·  Tugas-tugas dan amalan-amalan sebuah tarekat membentuk satu unit. Kebenaran, cara mengajar dan para murid, membentuk rupa satu tangan, yang tidak dapat dilihat oleh si jahil. Karena dia hanya melihat ketidaksamaan jari-jari, dia tidak dapat melihat kepada pergerakan padu dari tangan itu (yakni pergerakan tangan sebagai satu entititi, sebenarnya terjadi dari pergerakan berasingan tetapi berpadu dari jari-jari tangan itu).