Catatan Popular

Selasa, 24 September 2013

SYARAH UST BARI DALAM KITAB KITAB AL-HIKAM ATHAILLAH KE 28 :

Menurut Kalam Hikmah ke 28 , Imam Ibnu Athaillah Askandary  
     
" APA YANG TERSIMPAN DI DALAM LUBUK HATI AKAN TAMPAK PADA KESAKSIAN ZAHIR "

Pelajaran yang boleh diambil dari hikmah ini :

Yang menjadi penggerak manusia untuk melakukan perbuatan adalah hati dan jiwa , anggota tubuh yang zahir hanyalah pelaksana dari bisikan-bisikan yang keluar dari dalam lubuk hati. Jika hati manusia dipenuhi cahaya Allah , cahaya itu akan terpancar pada sikap dan perbuatan , cahaya tersebut akan menjadi sinar yang menerangi ucapan dan raut wajahnya,

Keimanan kepada Allah dan hari akhirat bukanlah sebatas kesaksian dalam ucapan, bukan hanya sekadar keyakinan yang tertanam di dalam jiwa, tetapi lebih dari itu, keimanan adalah penggerak manusia untuk melakukan amal kebaikan, zahir manusia adalah cerminan dari keimanan yang ada didalam hati ,

Allah swt berfirman : surah al- Maun

                         " Tahukah kamu  (orang ) yang mendustakan hari akhirat ?.
                            Itulah orang yang mengherdik anak yatim .
                            dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
                            Maka kecelakaan lah bagi orang-orang yang solat,
                            (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya,
                            orang-orang yang berbuat riya ,
                            dan enggan memberikan pertolongan "

HIKAM ATAI’ILLAH KE 28 SYARAH TO’ FAKIR : BATINIAH MEMPENGARUHI LAHIRIAH

Menurut Kalam Hikmah ke 28 , Imam Ibnu Athaillah Askandary
 
"APA YANG TERSIMPAN DALAM KEGHAIBAN RAHSIA HATI BERBEKAS NYATA PADA ZAHIRNYA."

Allah s.w.t mengurniakan kepada hati hamba-hamba-Nya yang bahagia dengan Nur Zikir, Nur Kalbu, Nur Akal, Nur Iman dan Nur Makrifat. Kurniaan Allah s.w.t yang demikian itu merupakan rahsia-rahsia yang tidak diketahui oleh makhluk. Setiap hamba yang dibawa ke Hadrat-Nya mempunyai rahsia sendiri dan tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain, walaupun mereka berada pada tingkatan yang sama. Seorang guru pun tidak tahu rahsia muridnya dengan Tuhannya. Apa yang Allah s.w.t kurniakan kepada seorang hamba pilihan-Nya tidak serupa dengan yang dikurniakan kepada hamba pilihan yang lain. Kurniaan Allah s.w.t kepada seorang nabi berbeza daripada kurniaan terhadap nabi-nabi yang lain. Kurniaan Allah s.w.t yang tersimpan dalam keghaiban rahsia hati itu menjadi penggerak kepada pembentukan diri seseorang, hingga dia dapat dikenal dan dibezakan daripada orang lain. Kurniaan Rahsia Allah s.w.t kepada Isa a.s menyebabkan beliau a.s dikenali sebagai Roh Allah. Kurniaan Rahsia Allah s.w.t kepada Musa a.s menyebabkan beliau a.s dikenali sebagai Kalim Allah. Kurniaan Rahsia Allah s.w.t kepada Ibrahim a.s menyebabkan beliau a.s dikenali sebagai Khalil Allah. Kurniaan Rahsia Allah kepada Muhammad s.a.w menyebabkan baginda s.a.w dikenali sebagai Habiballah. Aulia Allah s.w.t juga menerima kurniaan Rahsia Allah s.w.t dan masing-masing memiliki keperibadian yang tersendiri
 

Nur Ilahi yang menyinari hati seseorang akan mengubah suasana hati itu dan sekaligus perwatakan dan perawakan orang itu. Perubahan pada perwatakan dapat dilihat pada tingkah-laku dan perbuatan. Sinaran Nur Zikir akan melahirkan seorang yang gemar berzikir, mengingati Allah s.w.t semasa duduk, berdiri, ketika sendirian dan juga ketika berada  dalam perkumpulan. Lidahnya sentiasa basah dengan sebutan nama-nama Allah s.w.t. Sinaran Nur Kalbu akan membuat seseorang berlapang dada, tidak cemas menghadapi ujian dan gemar mendekati Allah s.w.t. Sinaran Nur Akal akan melahirkan sikap suka bertafakur sehingga terbukalah kepadanya Rahsia-rahsia ketuhanan yang menjadi penggerak kepada perjalanan alam maya ini. Muncullah dari lidahnya Kalam Hikmat yang mempesonakan sesiapa sahaja yang mendengarnya. Sinaran Nur Iman mengwujudkan keyakinan yang tidak berbelah bahagi kepada perkara ghaib yang dialaminya sekalipun fikiran tidak dapat menerimanya. Kepercayaan dan keyakinannya tidak bergoncang lantaran mendapat bantahan dan sindiran. Sinaran Nur Makrifat menerangi mata hati untuk mengenal Allah s.w.t, melihat-Nya pada semua kejadian. Tidak kabur pandangan mata hatinya lantaran kekeruhan-kekeruhan yang berlaku di dalam dunia ini. Tidak terbalik pandangan mata hatinya lantaran mendapat kemuliaan dan kekeramatan.
 

Nur Ilahi bukan sahaja mengubah perwatakan tetapi juga mengubah perawakan. Bukan rupa-bentuk muka yang berubah tetapi cahaya pada wajahnya yang berubah, menyebabkan siapa sahaja yang melihatnya akan berasa senang. Misalnya, cahaya Nur Ilahi yang gilang gemilang menyinari wajah Yusuf a.s telah mempesonakan wanita-wanita Mesir sehingga mereka tidak sedar menghiris jari sendiri dan tidak merasai sakitnya akibat terpukau memandang keindahan wajah Yusuf a.s. Begitulah kuatnya kesan sinaran Nur Ilahi yang tersembunyi secara ghaib di dalam hati rohani hamba-hamba Allah s.w.t yang dipilih untuk memperolehinya.
 

Anugerah Allah s.w.t, iaitu nur-nur, kepada hati hamba-hamba-Nya yang beriman menjadi daya dan upaya bagi hati untuk berpegang kuat kepada tauhid, mencintai segala yang bersesuaian dengan Islam dan membencii segala bentuk kekufuran. Daya dan upaya nur yang pada hati ternyata melalui perbuatan dan juga wajah orang berkenaan.

Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam), dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaan-Nya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang-orang yang salih) terdapat pada muka mereka – dari kesan sujud (dan ibadat mereka yang ikhlas). ( Ayat 29 : Surah al-Fat-h ) 

Tanda nyata pada sifat pengikut-pengikut Nabi Muhammad s.a.w adalah mereka tidak bertolak-ansur pada perkara yang merosakkan akidah. Iman tidak boleh ditukar-ganti dengan harta, pangkat atau kemuliaan. Iman adalah cahaya dan kekufuran pula adalah kegelapan. Cahaya dan gelap tidak boleh bersepakat.

 

 Mereka yang sangat keras menentang kekufuran itu sangat berlemah-lembut apabila bersama-sama dengan orang yang beriman. Hubungan hati-hati yang beriman adalah kasih sayang dan kerinduan. Orang yang beriman inginkan kebaikan kepada saudaranya yang beriman. Mereka tidak merosakkan atau menjatuhkan sesama mereka. Kebaikan yang Allah s.w.t kurniakan digunakan untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang beriman. Mereka mengutamakan orang yang beriman daripada orang yang tidak nyata imannya atau yang nyata kekufuran dan kemunafikannya. Keselamatan iman adalah apabila ia dipertahankan daripada dicerobohi oleh kekufuran dan kemunafikan. Akal mengenali kekufuran melalui tanda-tanda yang diceritakan oleh ayat-ayat al-Quran. Hati mengenali kekufuran melalui Nur Ilahi yang membuka kekufuran dan kemunafikan itu kepadanya.

 

 Nur kurniaan Allah s.w.t yang menjadi daya dan upaya hati seterusnya mempunyai kekuatan untuk mengawal pancaindera orang yang beriman itu. Setiap anggota digunakan untuk berbakti kepada Allah s.w.t, enggan ia berbuat maksiat. Orang yang beriman tekun berbuat ibadat, mencari kurniaan dan keredaan-Nya.

  Nur yang  dalam Rahsia hati itu juga memancarkan sinarnya sehingga kelihatan pada wajah orang yang berkenaan. Jika perasaan yang bersembunyi dalam hati, seperti marah dan riak, boleh ketara pada wajah, sinaran cahaya nur lebih kuat lagi berbekas pada wajah.

Barangsiapa yang jernih dalam batinnya, akan diperbaiki Allah apa yang nyata pada wajahnya. ( Ucapan Umar al-Khattab )
 

Kesucian hati seseorang memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati orang yang beriman akan lahirlah rasa persaudaraan muslim yang sejati. Persaudaraan yang begini tidak ada kepentingan diri dan tidak ada perlumbaan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Mereka saling bantu membantu dalam melakukan pengabdian kepada Allah s.w.t.
 

 Allah s.w.t menentukan bahawa yang tersembunyi dalam hati mengeluarkan tanda pada zahir. Dalam banyak perkara Allah s.w.t menjelaskan tanda-tanda tersebut melalui wahyu-Nya. Tuhan Yang Maha Pemurah berbuat demikian agar orang yang beriman tidak tertipu oleh kemanisan bahasa kemunafikan dan kekufuran. Mempertahankan iman daripada kemunafikan dan kekufuran adalah satu jihad yang besar. Manusia tidak berdaya berbuat demikian tanpa pertolongan Allah s.w.t. Apabila Allah s.w.t memberi pertolongan dengan menunjukkan tanda-tanda sesuatu, ambillah manfaat daripadanya.

HIKAM ATAI’ILLAH KE 28 SYARAH HJ SALIM BAHRISIEY : PENGARUH NUR ILAHI

Menurut Kalam Hikmah ke 28 , Imam Ibnu Athaillah Askandary

 Apa yang tersembunyi dalam rahasia ghaib, yaitu yang berupa nur Ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak bekas (pengaruhnya) pada anggota lahir.


Abu Hafash berkata : Bagusnya adab kesopanan lahir, membuktikan adanya adap yang di dalam batin.

Rasulullah saw. k e t i k a melihat seorang yang main-main tangannya ketika sembahyang, maka
Rasulullah saw' bersabda :


DALIL

Andaikan khusyu' hati orang itu, niscaya khusyu' semua anggota badannya.

Abu Thalib Almakky berkata : Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang kafir, yaitu bila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau menerima'

Firman Allah :

dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (S. Azzumar 45).

Di dalam ayat ini Allah menyatakan sendiri perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas jika dikatakan kepadanya.Ini dari Allah, sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan kepadanya sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dan ini pula merupakan perbedaan antara iman tauhid dengan syirik.

HIKAM ATAI’ILLAH KE 28 SYARAH UST SUFI : ZAHIR YANG TERSURAT ADALAH GAMBARAN BATIN YANG TERSIRAT

Menurut Kalam Hikmah ke 28 , Imam Ibnu Athaillah Askandary

 "Sesuatu yang tersembunyi di sebalik rahsia-rahsia hati,terungkap nyata dapat disaksikan dalam realiti kehidupan"

 Menurut Ibn ‘AtaiLlah zahir itu merupakan cerminan kepada hal ehwal batin.Umpamanya seseorang yang batinnya mengenal Allah akan mencetuskan kecintaan dan kerinduannya kepada Allah.Sebaliknya orang yang jahil dan tidak mengenal Allah nescaya dia akan mengharapkan dan bergantung kepada yang lain daripada Allah SWT.Berasaskan kenyataan tersebut segala tindakan dan amalan yang zahir amat dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan hati dan jiwa seseorang..Apabila keadaan hatinya dihiasi dengan sifat mahmudah atau terpuji seperti sabar,berani,bijaksana dan redha maka akan menyusul amalan-amalan yang sholeh mengiringinya.Sebaliknya apabila hati seseorang itu dihiasi dengan sifat-sifat mazmumah atau tercela seperti hasad,khianat,takabbur, ‘ujub dan riya` maka akan menyusul selepasnya satu set perbuatan dan tindakan yang memanefestasikan keadaan batin seseorang itu.
 
Justeru itu zahir itu dinisbahkan sebagai tentera kepada yang batin.Jikalau khusyu’ hati seseorang maka akan khusyu’ ( tenang dan tunduk ) juga segala pancainderanya.Apabila hati itu dipenuhi dengan nur hidayah maka ia akan melimpah ke seluruh anggota manusia dengan amalan-amalan mulia seperti membantu orang-orang yang memerlukan bantuan,bersedekah,berdakwah dan menyebarkan ilmu kepada manusia.

 Sehubungan ini Allah SWT menggambarkan keadaan hati orang-orang yang tidak beriman dan mensyirikkan Allah yang telah mempengaruhi tindakan-indakan zahirnya.FirmanNya :

 Maksudnya : Dan (diantara keburukan orang-orang yang melakukan syirik):apabila disebut nama Allah semata-mata,menjadi liarlah hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat.Sebaliknya apabila  disebut nama-nama yang mereka puja ang lain daripada Allah,mereka dengan serta merta riang gembira. ( Surah al-Zumar ayat 45 )

 Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri telah ditanya tentang konsep hati yang terbuka atau berdada lapang,lantas Rasulullah SAW merujuk kepada firman Allah SWT  :

 Maksudnya : Barangsiapa ang dikehendaki Allah akan menunukinya,nescaya terbuka dadanya untuk menerima Islam.Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan nescaya sempitlah dadanya,seolah-olah dia hendak naik mendaki ke langit.Demikianlah Allah menjadikan kejelikan itu bagi orang-orang yang tidak beriman.( Surah al-An’am ayat 125 )

 Sehubungan ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa hati yang tenteram adalah apabila nur Ilahi telah dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati seseorang  maka dadanya menjadi lapang dan cenderung kepada kebenaran dan hatinya menolak kebatilan dan apa jua yang bercanggah dengan ajaran Islam.

 

 

HIKAM ATAI’ILLAH KE 28 SYARAH TO ’ GURU : KEADAAN LAHIRIAH TANDA KEADAAN BATINIAH

Menurut Kalam Hikmah ke 28 , Imam Ibnu Athaillah Askandary

"Apa yang tersembunyi dalam rahasia ghaib, yaitu yang berupa cahaya [nur] Ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak pengaruhnya pada anggota lahiriyah."

 
Abu Hafash berkata: "Bagusnya budi pekerti [moral] secara lahiriyah, membuktikan bersihnya [sucinya] hati [bathin]." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika shalat, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Andaikan khusu' hati orang itu, niscaya khusu' semua anggota badannya." Abu Thalib al-Makky berkata: "Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang kafir, yaitu bila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan tidak mau menerima." Allah berfirman: "Dan apabila disebut nama Allah saja [sendiri] tidak senang hati orang-orang yang tidak percaya [beriman] kepada akhirat, tetapi apabila disebut [nama] selain dari Allah, lantas mereka bergembira." [QS. az-Zumar 45]. Di dalam ayat ini Allah menyatakan sendiri perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas dan bergembira jika dikatakan kepadanya, ini dari Allah, sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan kepadanya sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dan ini pula merupakan perbedaan antara iman tauhid dan syirik.

 

Ahad, 22 September 2013

SEJERNIH-JERNIH MAKRIFAT TOK KENALI : BAGAIMANA UNTUK INGAT KEPADA ALLAHNUKILAN HJ SAARI MOHD YUSOF (PEWARIS KETIGA ILMU MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN) 

Firman Surah, Ar-Rad;28

“Orang-orang beriman itu menjadi tenteram hatinya dengan ingat (zikir) kepada Allah. Ketahuilah bahawa hanya dengan mengingati Allah, hati boleh menjadi tenteram”.

Allah memberi jaminan kepada sesiapa yang ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenteram. Tenteram itu, adalah merujuk kepada tidak takut kepada miskin, tidak ragu-ragu dengan ketetapan Allah, tidak berduka cita dengan apa yang terlepas dan tidak merasa bangga dengan apa yang ada.

Hidup orang yang ingat kepada Allah itu, adalah hidup yang sederhana. Tidak banyak keperluan dan tidak belanja secara berlebih-lebih. Mereka hidup dalam keadaan selalu bersyukur, senang, tenang, aman dan damai hatinya bilamana dapat ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah itu, hatinya ada menaruh atau tersimpan perasaan sabar dan selalu berserah kepada Allah Taala.

Ingat kepada Allah itu, adalah menjadi sendi dan nadi orang makrifat. Ingat kepada Allah itu, menjadikan pengerak atau pendorong untuk kita terus bekerja dan terus berusaha dengan lebih gigih. Ingat kepada Allah itu, menjadi satu wadah kekuatan jiwa, ketahanan mental dan ketahan fizikal tubuh badan.

Ingat kepada Allah itu, boleh membawa kita kepada suatu tahap keyakinan dalam hidup, walaupun tanpa sokongan dari orang lain.

Jam dinding menunjukkan pukul 4:33 pagi tanggal 25hb Oktober bersamaan hari khamis. Terlintas untuk mengarang bab ingat kepada Allah. Sebelumnya rasa lebih baik saya panaskan badan dahulu dengan secawan milo yang dibeli dua hari lepas. Selepas meneguk milo yang baru dibuat, entah mengapa pagi ini hati saya tiba-tiba tersangat ingat kepada arwah kedua ibu bapa. Tanpa dapat dibendung, kelopak mata bergenang dengan air mata. Saya gagahkan juga jejari ini untuk terus mengarang rencana yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan roh kedua ibu bapa saya bangga dengan apa yang saya perjuangkan selama ini. Duhai ayahanda ku yang tercinta, kini anakanda mu akan terus meyambung hajat mu yang tidak kesampaian.

Inilah tajuk yang teramat besar untuk dimengerti oleh sekalian yang bergelar insan. Iaitu bagaimana caranya untuk ingat kepada Allah swt. Marilah pada pagi yang mulia ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan supaya sama-sama kita menyeberang lautan ilmu yang tidak bertepi, agar suatu hari nanti, kita beroleh sampai kepersisiran pantai “ingat kepada Allah swt“.INGAT ALLAH BUKAN PADA NAMANYA

Ingat kepada Allah itu, bukan dengan cara menyebut-yebut nama. Ingat kepada Allah itu, bukan dengan cara membilang-bilang kebesaranNya. Juga ingat kepada Allah itu, bukan dengan cara mengira-gira puji-pujian kesucian. Allah tidak makan dipuji. Allah tidak terpengaruh dengan puji-pujian, sogokan atau ampu dari makhluk. Allah itu bersifat Maha Terpuji dan Maha Suci. Yang tidak perlu kepada usaha makhluk untuk mensuci akan Dia. Allah tidak perlu dibersih atau dicuci, kerana Allah itu sudah sedia suci dan sudah sedia bersih. Allah itu, tidak sedikitpun termakan pujukan serta rayuan makhluk. Allah tidak terpengaruh dengan memek muka sedih, tidak terpengaruh dengan linangan air mata makhluk. Allah itu sifatnya berdiri dengan sendiri (Kiamuhu Binafsih), tanpa terpengaruh dengan pujuk rayu makhluk. Sekalipun nama Allah itu, dipuja atau dipuji, tidak sekali-kali bertambah kerajaan Allah dan sekiranya nama Allah itu tidak sekali-kali disebut-sebut oleh bibir mulut makhluk, sedikitpun tidak berkurangan kerajaan Allah.

Ingat Allah itu, bukan dengan cara menyebut-yebut namaNya. Pada asalnya Allah itu, tidak bernama dan tidak bergelaran apa-apa panggilan. Panggilan nama Allah itu, tercipta dan terpanggil sesudah keberadaan Nur Muhamad. Sebelum kejadian Nur Muhamad, Allah tidak bernama. Setelah terciptanya Nur Muhamad, barulah nama Allah itu terpanggil dan tersebut. Tetapi harus diingat bahawa Allah itu, bukan nama panggil-panggilan. Semasa Allah bersendirian, semasa sebelum kejadian Nur Muhamad, siapa hendak memanggil namanya sebagai Allah? Seumpama seorang Raja yang ketiadaan rakyat, siapa yang hendak memanggilnya sebagai Raja? Begitu juga Allah. Pada mulanya Allah itu, tidak bernama, setelah adanya Nur Muhamad (atau adanya rakyat), barulah atau Allah itu bernama. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah itu, bukan nama.

Allah itu bernama adalah pada bibir Nur Muhamad dan pada bibir-bibir makhluk. Oleh itu, sedarlah wahai sekalian mana yang ada membaca karangan ini, bahawa marilah bermula dari hari ini, jam ini dan saat ini, sama-sama kita “mencari ingat” kepada yang sebenar-benar Allah. Allah yang tidak berhuruf dan Allah yang tidak bersuara. Tulisan atau perkataan Allah yang berupa huruf, yang tersangkut di dinding-dinding rumah atau yang di sangkut dicermin-cermin kereta, itu bukan Allah. Itu adalah tulisan, tulisan yang berupa lakaran huruf dari tangan makhluk. Allah itu, bukan berupa tulisan, lakaran, ukiran atau berupa huruf. Apa yang kita tulis itu, adalah berupa dakwat beserta kertas. Sifat yang bilamana dibakar ia hangus dan bilamana direndam dia basah, itu adalah sifat makhluk, bukannya sifat Allah. Allah itu, bilamana terbakar tidak hangus, bilamana direndam tidak basah. Selagi terbakar dan selagi basah, itu bukan Allah. Jangan sekali-kali beriktikad bahawa suara halkum yang terzahir pada bibir mulut kita itu, adalah Allah.

Allah bukan sesuatu tetapi nyata pada sesuatu. Ingat, ingat dan ingat kata-kata saya yang sedikit itu. Allah bukannya sesuatu tetapi nyata dan terzahir pada sesuatu. Suara bibir yang menyebut perkataan Allah itu, adalah merupakan sesuatu. Sedangkan Allah bukan sesuatu. Mana Allah dan bagaimana untuk ingat kepada Allah?

Saya tinggalkan persoalan ini untuk tuan-tuan fikir sendiri. Jika saya terus-terus memperkhabarkan secara senang, tidak akan ada orang yang akan menghargai ilmu ini. Ilmu ini akan dihargai orang bilamana ianya mahal. Mahalnya ilmu ini bilamana saya sorok atau saya sembunyikan puncanya supaya tuan-tuan meraba-raba sendiri. Setelah puas dan letih meraba di dalam gelap, barulah tuan-tuan tahu menilai yang ianya amat beharga. Cuba cari dan cuba jawab, bagaimana nak ingat kepada Allah dengan sebenar-benar ingat?

Bagi sesiapa yang berhajat kepada jawapannya, sila miliki kitab “Mengenal diri dan Mengenal Allah, Makrifat Tok Kenali Kelantan” atau hubungi terus kepada saya Hj. Shaari Hj. Mohd Yusof di talian 019 4444 713 catau 019 3010 117. Nampak seolah-olah saya nak memperomosi kitab, sebenarnya bukan berniat atau bukan tujuan saya untuk berperomosi kitab. tetapi sekadar untuk menyatakankan yang benar. Itupun sekiranya dikehendaki Allah. Sekiranya tidak dikehendaki Allah, bacalah seribu kitab dan sekalipun turun guru dari langit, kiranya tidak berkehendak Allah untuk membari faham, tuan-tuan tidak akan beroleh faham. Kitab atau pun guru, hanyalah sekadar alat untuk meyampaikan, sesungguhnya yang memberi faham itu, adalah Allah swt.INGAT KEPADA ALLAH ITU, BUKAN PADA SIFAT ATAU NAMANYA (ALLAH TIDAK BERSIFAT)

Allah itu, tidak bersifat, Allah itu tidak berjirim dan Allah itu tidak berjisim. Barang atau perkara yang tidak berjirim atau berjisim, mana mungkin ada nama. Setiap yang bernama itu, pasti ada sifat dan setiap yang bersifat itu, pasti nama. Sedangkan Allah itu tidak bersifat, mana mungkin Allah itu ada nama. (Barang yang tidak bersifat, pastinya tidak bernama. Barang yang tidak bernama, pasti tidak bersifat). Sedangkan Allah Taala itu, tidak bersifat sebagaimana sifatnya makhluk, mana mungkin ada nama. Oleh itu, barang siapa yang masih menyebut nama Allah, sesungguhnya mereka itu, belum lagi dikatakan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu, bukan pada namaNya. Ingat kepada Allah itu, setelah kenal tuan yang empunya nama. Kenal tuan yang empunya nama, barulah dikatakan ingat. Ingat kepada Allah itu, setelah sampai kepada tahap mengenal tuan yang empunya nama. Mengenal tuan yang empunya nama itu pula, hendaklah sampai kepada tahap tidak lagi berhuruf dan biarlah sampai kepada tahap tidak lagi bersuara. Yang tidak berjirim, yang tidak berjisim, yang tidak berhuruf dan yang tidak bersuara itu, itulah baru dikatakan sebenar-benar Allah...

Allah itu bersifat dengan sifat yang bersalahan sebagaimana sifat makhluk. Sekiranya makhluk ada bentuk (ada sifat), pastinya Allah itu tidak ada bentuk dan tidak ada sifat. Sekiranya makhluk ada nama, Allah pasti tidak ada nama. Jika sekiranya Allah itu ada bentuk dan ada nama sebagaimana makhluk. Itu bukan Allah. Sekiranya Allah ada nama dan makhluk juga ada mempunyai nama, apa bezanya dengan makhluk? Sekiranya Allah ada sifat dan makhluk juga mempunyai sifat, apa bezanya antara Allah dengan makhluk. Menandakan Allah itu adalah Allah, yang sifatnya bersalahan dengan yang baharu, pastinya berbeza dengan sifat makhluk. Bagi menentukan Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, hendaklah kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawan atau sifat yang berbeza antara satu sama lain.ALLAH ITU SEKADAR PENYATA BAGI NAMA.

Bilamana Allah ada, makhluk bersifat tidak ada, bilamana Allah melihat, makhluk bersifat tidak melihat dan bilamana sifat makhluk bernama, sudah barang tentu Allah bersifat dengan sifat yang tidak bernama. Panggilan Allah itu, adalah sekadar penyata bagi nama, bukan penyata bagi tuan. Penyata bagi tuan yang empunya nama itu, adalah “rasa”.ALLAH ITU, BERLAWANAN SIFATNYA DENGAN MAKHLUK!

Bilamana makhluk bersifat, Allah tidak bersifat. bilamana makhluk berbentuk, Allah tidak berbentuk. Bilamana makhluk bernama, Allah tidak bernama. dengan sifat ada bentuk, manakala Allah pula pasti tidak bersifat dan tidak berbentuk. Sekiranya makhluk ada sifat dan Allah juga ada nama, sekiranya makhluk ada nama dan Allah juga ada nama, apa bezanya Allah dengan makhluk? Sekiranya makhluk ada nama, Allah pasti tidak ada nama, sekiranya makhluk ada sifat, Allah pasti tidak ada sifat. Kerana Allah itu sifatNya bersalahan dengan yang baharu dan bersalahan dari sifat makhluk.ALLAH BUKAN SUARA DARI HALKUM!

Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi menyebut nama, bererti tuan-tuan belum sepenuh ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu, bukan dengan menyebut namanya, ingat kepada Allah itu, adalah dengan cara “ ingat kepada tuan yang empunya nama!”. Tuan yang empunya nama itu pula, tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim. Suara yang terkeluar dari kedua bibir mulut itu, adalah perkara yang masih bersifat suara dan masih bersifat jirim (huruf). Sedangkan Allah itu, sifatNya tidak berjirim atau berjisim. Allah itu bukan huruf atau tulisan dan Allah itu, bukan suara sebagaimana suara yang terkeluar dari halkum.ALLAH BUKAN SUARA BIBIR MULUT.

Allah tidak sebagaimana suara yang terkeluar dari bibir. Suara yang terkeluar dari bibir mulut itu, berupa angin yang dihembus dari halkum. Hembusan angin yang terkeluar dari peti halkum dalam bentuk suara yang berbunyi nama atau dalam bentuk pangil-panggilan dengan sebutan nama Allah, itu bukan Allah. Yang berbunyi itu suara, manakala suara itu bukan Allah. Suara bibir mulut makhluk itu, bukan Allah. Allah tidak berada pada peti suara (halkum) dan Allah tidak berada pada sebutan nama, Mana Allah dan bagaimana cara untuk ingat kepada Allah? Cuba tuan-tuan jawab? Sebelum saya meneruskan ungkapan yang tidak seperti ini, saya mahu tuan-tuan jawab. Jika tidak boleh jawab, bagaimana selama ini tuan-tuan ingat kepada Allah?

Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:46 pagi. Saya berhenti di sini dulu buat seketika, kerana saya nak bersiap untuk berjogging selepas subuh. Saya hanya berjogging, berlari dan berjalan lebih kurang tiga kilometer sahaja. Selepas berjogging lebih kurang satu jam dan selepas mandi, badan serasa segar. Untuk itu apakata saya sambung sedikit lagi coretan ilmu ini buat tatapan para pembaca yang budiman sekalian.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.INGAT ITU ADALAH TIDAK INGAT DAN TIDAK INGAT ITULAH YANG DIKATAKAN SEBENAR-BENAR INGAT.

Untuk ingat kepada Allah itu, kita tidak lagi perlu kepada dalil. Bagi sesiapa yang masih lagi meraba-raba mencari dalil untuk ingat kepada Allah, sesungguhnya mereka itu adalah golongan mereka-mereka yang belum ingat kepada Allah. Bagi sesiapa yang masih mencari-cari dalil untuk ingat kepada Allah, itu tandanya mereka belum ingat kepada Allah, mereka-mereka itu masih berada pada tahap mengingati dalil, bukannya ingat kepada Allah tetapi mereka hanya ingat kepada dalil. Sedangkan Allah itu, bukan dalil. Allah itu adalah Allah. Untuk ingat kepada Allah itu, kita sepatutnya tidak lagi perlu kepada dalil. Allah itu, bukan sesuatu, Sedangkan dalil itu, adalah merupakan sesuatu. Yang berupa sesuatu itu, bukan Allah kerana Allah itu bukan sesuatu. Untuk ingat kepada Allah itu, tidak lagi perlu kepada dalil.

Jika sekiranya masih berdalil-dalil untuk ingat kepada Allah, tandanya tuan-tuan teramat jauh dari Allah. Bilamana teramat jauh dari Allah, bererti tuan-tuan dalam keadaan teramat hampir kepada lupa kepada Allah. Jika tidak keterlaluan, izinkan kepada saya untuk menuduh dan untuk mengatakan yang bahawasanya tuan-tuan belum lagi sampai kepada tahap ingat kepada Allah. Apakah Allah itu tidak cukup terang dan apakah Allah itu, tidak cukup jelas sampai kepada mencari dalil untuk ingat kepada Allah? Allah bukan sesuatu, kenapa masih mencari sesuatu untuk ingat kepada Allah. Allah bukan sesuatu tetapi nyata pada sesuatu. Kenapa perlu cari lagi?

Selagi masih berdalil untuk ingat kepada Allah, sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan bukan dari golongan orang-orang yang ingat kepada Allah. Mencari dalil Allah, dengan sebutan, mencari dalil Allah, dengan berzikir, mencari dalil Allah dengan perbuatan, mencari dalil Allah dengan suara, mencari dalil Allah dengan sembahyang dan mencari dalil Allah dengan puasa. Kenapa perlu lagi kepada dalil?Tidakkah Allah itu, teramat nyata dan teramat terang? Tidak cukupkah Allah itu Allah. Sesungguhnya Allah itulah Allah. Allah itu nyata, lebih nyata dari diri kita sendiri, kenapa perlu dalil? Cuba jawab pertanyaan saya...
Allah itu terang, lebih terang dari cahaya matahari, kenapa perlui dalil? Cuba jawab pertanyaan saya...

Saya bermohon dan berseru kepada semua pembaca kitab Tok Kenali atau yang mengikuti laman web ini diseluruh Semenanjung Malaysia, Sabah & Sarawak, Singapura, Brunai dan Indonesia (terutama saudara dari Aceh dan Sulawesi) supaya memberi jawapan dan memberi komen tentang persoalan saya diatas. Mari kita sama-sama menilai dan menghayati bersama. Ayuh bukakan laman web masing-masing, mari kita berdiskusi…

Memandangkan esok hari raya korban, tidakkah ada orang yang ingin bertanya tentang maksud sebenar korban?.


SEJERNIH-JERNIH MAKRIFAT TOK KENALI : BAGAIMANA CARA PERCAYA KEPADA RUKUN IMANNUKILAN HJ SAARI MOHD YUSOF (PEWARIS KETIGA ILMU MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN)Apakah maksud percaya kepada Allah.

Percaya kepada Allah itu, biarlah sampai kepada tahap tidak dikeranakan dengan suatu kerna. Tidak disebabkan dengan suatu sebab dan tidak disabitkan dengan suatu sabit.

Percaya kepada Allah itu, hendaklah tidak dengan beralasan. Kerana Allah itu, adalah Allah. Yang nyata Allah, yang ghaib Allah, yang zahir Allah, yang batin Allah, yang awal Allah dan yang akhir pun Allah. Segala-galanya Allah, kenapa masih tak terlihat Allah.

Tidak ada ruang untuk wujud (ada), ujud (menjadikan) dan maujud (dijadikan) sifat makhuk. Tidak ada ruang diantara awal dan akhir itu, ditengah-tengahnya adanya kita.

Percayalah bahawasanya Allah itu, terang yang wajahNya lebih terang dari cahaya matahari. Dekat mata putih dengan mata hitam, lebih dekat lagi Allah. Nyatanya ibu bapa kita, sesungguhnya Allah itu lebih nyata dari kedua ibu bapa kita. Kenapa tak terlihat.

Mengenal, melihat, memandang atau menatap wajah Allah itu, hendaklah dengan nyata senyata-nyatanya. Tanpa terselindung oleh sesuatu. Allah bukan sesuatu tetapi zahir pada tiap sesuatu.

Allah tidak ada hijab, tidak ada dinding dan tidak ada tabir, yang boleh menghalang kita dari menilik, menatap, memandang atau melihatNya. Sebab yang menjadi terhijabnya kita dari tertilik Allah itu, adalah kerana kita masih mengadakan “sifat keakuan”.

Percaya kepada Allah itu, hendaklah sampai sehingga kepada tahap tidak ada dalil. Kerana segala-galanya itu, adalah wujudnya Allah. La Maujud Bilhaqki Illalah.

Apakah maksud atau beriman kepada Al-Quran.

Maksud beriman kepada Al-Quran itu, adalah hendaklah kita mendahului Allah berbanding diri kita. Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu, adalah perkataan Allah. Bermaknanya di sini, hendaklah kita mendahului kata-kata atau ketetapan Allah, berbanding kata kita atau ketetapan akal kita. Bilamana kita beriman kepada Al-Quran, bermakna kita dikehendaki mendahului ketetapan Allah, berbanding ketetapan ketetapan yang kita tetapkan.

Apa yang terjadi atas kita itu, hendaklah kita tahu yang bahawasanya ketetapan kata Allah itu, telah mendahului kejadian apa yang berlaku. Sebelum kita rugi dalam perniagaan, sebelum kita putus kasih, sebelum bercerai atau sebelum kita mati itu, sesungguhnya Allah sudah merugikan kita sebelum kita rugi. Sebelum kita putus tunang, putus kasih atau bercerai itu, sesungguhnya kita telah diputus atau telah diceraikan oleh Allah mendahului putus atau bercerainya kita. Sebelum kita lahir atau sebelum kita mati, ketetapan Allah itu, telah mendahului kita. Sebenarnya sebelum kita lahir, Allah dan lahirkan kita dalam ilmuNya.

Sebelum kita mati, sesungguhnya kita itu telah dimatikan Allah, dalam ilmuNya. Sebelum kita masuk syurga atau neraka itu, sesungguhnya Allah sudah terlebih dahulu memasukkan kita kedalam syurga atau neraka.

Kata-kata Allah itu, sesungguhnya telah medahulu kata-kata, niat atau kehendak kita. Maka redha dan ikhlaslah dalam menerima segala cubaan atau musibah yang berlaku. Beriman kepada Al-Quraan itu, adalah mendahulu kata-kata Allah berbanding kata-kata kita. Mendahului ketetapan Allah sebelumnya, berbanding apa yang berlaku.

Mana sebenar-benar Al-Quraan?

Yang kita sebut itu suara atau bunyi suara yang keluarnya dari bibir mulut. Yang kita baca itu, adalah berupa suratan atau berupa tulisan (dari dakwat) yang tertulis diatas yang berupa kertas.

Sedangkan Al-Quraan itu, adalah kalam Allah, bahasa Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah dan suara Allah. Yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim.

Adapun yang kita baca itu, adalah berupa kertas yang bertulilsan dengan dakwat. Dibakar hangus, direndam basah, ditanam dalam, digantung tinggi dan ditembak tembus. Sedangkan kata-kata Allah itu adalah berupa bahasa percakapan Allah yang tidak sama dengan suara bibir mulut kita.

Jika Quran itu, bukan seperti suara bibir, bukan seperti tulisan atas kertas, dimanakah kata-kata Allah yang bernama Quran?

Yang kita sebut itu, suara yang keluarnya dari anggota bibir, adapun kata-kata Allah itu, tidak sebagaimana suara bibir. Yang kita baca itu, adalah kertas, sedangkan kata-kata Allah itu, tidak seperti kertas. Manakah yang dikatakan sebenar-benar Al-Quran (sebenar-benar kata-kata Allah). Atau dalam bahasa mudah, Al-Quran itu, adalah percakapan Alah. Adapun percakapan Allah itu, bukan sebagai petuturan bibir mulut, dimana Al-Quran?

Al-Quran atau kata-kata Allah itu, adalah “KUN”, dari perkataan kun itulah, makanya terjadinya sekalian Alam.

Oleh itu, sekalian Alam inilah “KUN” Allah, kata-kata Allah atau Al-Quran.

Apakah maksud beriman kepada Rasul.

Rasul itu ertinya pesuruh manakala pesuruh itu pula, adalah orang yang kena suruh. Adapun maksud beriman kepada Rasul itu, adalah mendahului kena suruh daripada yang menyuruh.

Maknanya di sini bahawa sebelum kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita telah melakukan sesuatu mengikut kehendak yang menyuruh, yang menyuruh itu, seungguhnya telah mendahului sebelum segala sesuatu sampai kepada yang kena suruh.

Kita kena percaya dan penuh yakin bahawa sebelum segalanya sesuatu itu berlaku atau terjadi, sesungguhnya perlakuan dan kejadian itu, sesungguhnya telah pun berlaku dan telahpun siap terjadi sebelumnya.

Setelah kita yakin dan penuh percaya kepada rasul (beriman kepada Rasul), maka hendaklah kita taat, patuh dan mengikut serta mematuhi apa sahaja yang telah dahulu ditetapkan sebelumnya. Ingatlah bahawsanya kita ini, orang yang kena suruh (pesuruh), kita ini kuli dan kita ini hanyalah hamba sahaya yang fakir, yang hanya menurut sahaja apa perintah atau kehendak yang telah ditetapkan.

Jika diberi sakit, maka sakitlah kita, jika diberi miskin, maka miskinlah kita, jika diberi musibah, maka azablah kita dan jika diberi mati, maka matilah kita. selaku yang kena suruh, hendaklah kita patuh kepada apa yang ditetapkan atas kita.

Bilamana kita percaya kepada pesuruh (yang kena suruh), kita tidak boleh lagi mengeluh atau merungut dari apa yang telah ditetap dan yang telah ditakdirkan oleh Allah atas kita.

Apakah maksud percaya kepada Malaikat

Untuk mengenal malaikat, hendaklah terlebih dahulu kita tahu akan tugas-tugasnya. Setelah kita kenal dan tahu akan tugasnya, barulah kita boleh kenal dan tahu siapa itu Malikat sebenarnya. Seumpama tugas bagi pasukan bomba. Pasukan bomba adalah dengan tugas-tugas pemadam api. Pasukan polis pula menangkap pencuri dan pasukan ambulan pula menyelamat orang sakit dan sebagainya. Dengan mengenal tugas, maka kita akan kenal tuannya.

Begitu juga Malaikat. Bilamana kita kenal tugas malaikat, maka sudah tentu kita akan kenal siapa tuannya.

Tugas Malaikat Jibrail itu, adalah menurunkan wahyu. Malaikat Jibrail itu, jika dikiaskan kepada diri kita, ianya adalah merupakan “akal, fikiran atau otak”. Yang tugas menanggug pemikiran atau menerima tugasan memikir sebagaimana tugas Jibrail yang menurun wahyu. Jibrail itu, jika dikiaskan pada diri kita adalah “akal”.

Malaikat Izrafil itu, tugasnya meniup serunai sanggkala. Serunai Malaikat Izrafil itu, jika dikiaskan kepada diri kita, ianya adalah berupa (serunai), anggota “mulut” yang mengeluar suara dari kedua bibir mulut.

Malaikat Mikail pula tugasnya menurunkan hujan. Malaikat Mikail, jika dikiaskan kepada diri kita, ianya adalah berupa (hujan) “mata” yang menurunkan air mata.

Manakala Malaikat Izrail pula, tugasnya adalah menarik nyawa. Malaikat Izrail, jika dikiaskan kepada diri kita, ianya adalah berupa (naik turun nafas) “hidung” yang menurun dan menaikkan nafas.

Dari itu, kenallah kita akan siapa itu kiasan kepada para Malaikat. Segalanya ada tafsirannya pada diri kita.

Apakah maksud percaya kepada Qada dan Qadar

Percaya kepada kada dan kadar itu, adalah percaya kepada untung baik dan untung buruk. Segalanyanya baik dan buruk itu, sesungguhnya adalah datangnya dari Allah Taala.

Bilamana sesuatu itu datangnya daripada Allah Taala, maka segalanya itu akan kelihatan baik dan akan jadi segala-galanya cantik.

Jika kereta kita kena langgar, kehilangan wang, kehilangan nyawa anak isteri sekalipun, kita kena percaya bahawa tiada suatu gerak sekalipun sebesar zarah, melainkan datangnya gerak itu biar sebesar zarah sekalipun, itu sesungguhnya adalah datangnya dari kehendak dan keizinan Allah Taala.

Terimalah samaada baik atau buruk, kerana baik dan buruk itu, sesungguhnya adalah datangnya dari anuggerah dan kurniaan Allah. Bilamana datangnya dari kurniaan atau anugerah Allah, segalanya akan menjadi nikmat.
.