Catatan Popular

Ahad, 30 Jun 2013

TAREKAT KUBRAWIYYAH : PENGARUHNYA DI AWAL ISLAM DI INDOENESIA

Susunan Martin van Bruinessen (Pengkaji gigih Islam dan Tarekat di Indonesa)

Sajarah Banten Jawa ranté-ranté (SBR) dan Melayu terjemahan Hasanuddin Hikayat, disusun dalam lewat abad ke-17 atau awal 18 tetapi menggabungkan bahan lebih tua, terdiri daripada beberapa kisah-kisah yang berbeza, satu yang berkaitan kajian yang didakwa Sunan Gunung Jati di Mekah. akaun yang serupa, walaupun tidak begitu terperinci, yang terkandung dalam recension Brandes-Rinkes Cirebon Terjemahan. Sunan Gunung Jati, suci sebagai salah satu daripada sembilan orang-orang kudus Jawa, adalah orang sejarah, yang berkembang di separuh pertama abad ke-16 dan mengasaskan kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Tradisi hadir memberikan nama yang betul sebagai Syarif Hidayatullah; nama sastera Terjemahan beliau dengan pelbagai Sa `id Kamil, Muhammad Nûruddîn, Nûrullâh Ibrahim, dan Maulana Shaikh Madhkûr, dan dia dilahirkan sama ada di Mesir atau di Pasai di Sumatra utara. Ternyata bahawa bilangan orang sejarah dan legenda yang berbeza telah bergabung menjadi Sunan Gunung Jati Terjemahan itu.

Sunan Gunung Jati dan Kubrawiyya

Sejarah Sunan Gunung Jati mungkin atau tidak mungkin sebenarnya telah melawat Mekah dan Madinah; akaun pengajiannya di sana, bagaimanapun, tanpa mengira peristiwa sejarah yang menghasilkan beberapa maklumat berharga pada abad ke-17 Indonesia Islam. Wali dikatakan telah belajar di Mekah dengan Najmuddîn al-Kubra, dan kemudian selama dua puluh atau 22 tahun dengan Ibn `Atâ'illâh al-Iskandarî al-Shâdhilî di Madinah, di mana beliau menerima initiations ke dalam Shadhiliyya, Shattariyya dan naqshbandiyya perintah Sufi (Edel 1938:137-9; Brandes / Rinkes tahun 1911, Canto 13). Seperti yang kita tahu daripada sumber-sumber lain, Shattariyya dan Naqshbandiyya tidak merebak dari Madinah ke Tanah dalam abad ke-17, dan yang sama mungkin telah benar daripada Shadhiliyya. Ibn `Atâ'illâh, sudah tentu, yang berkembang di Mesir pada abad ke-13 berbanding di Madinah pada tahun ke-16. Kehadirannya di naratif yang hanya menunjukkan bahawa namanya telah dikenali di Banten dan Cirebon - mungkin melalui koleksi terkenal aphorisms sufi, al-Hikam - oleh masa episod ini terdiri.

Ruang dan jarak yang memisahkan Sunan Gunung Jati dari guru lain yang dikatakan, Najmuddîn al-Kubra, adalah lebih besar: Kubra bekerja di Khwarazm di Asia Tengah dan meninggal dunia di sana pada tahun 1221. Walau bagaimanapun, SBR yang bukan sahaja menyebut Kubra sebagai seorang guru tetapi menyenaraikan genealogi seluruh rohani (silsila) dan menyebut nama-nama 'pelajar' 27 (rèncang sapaguron) Sunan Gunung Jati. Nama-nama ini menunjukkan kepada seorang kenalan lebih daripada permukaan dengan Kubrawiyya, perintah mistik yang dikaitkan dengan Najmuddîn al-Kubra.

Silsila, selain daripada beberapa kesilapan penyalin tdk penting ' dan dua nama yang hilang, serupa dengan salah satu daripada dua yang ditemui dalam sumber-sumber Kubrawiyya awal (Meier 1957:17-9). Kubra mempunyai dua orang guru utama, `Ammar b. Yasir al-Bidlîsî dan Isma `il al-Qasrî, dan dia dikesan keturunan rohani melalui kedua-dua. SBR memberikan silsila melalui kedua (saya senyap membetulkan kesilapan ejaan kecil dan menambah dua hilang nama antara kurungan persegi):

Isma `il al-Qasrî,
Muhammad b. Malik al-Mâtikîdî [betul: Muhammad b. Mânkîl],
[Dawud b. Muhammad khâdim al-fuqarâ '],
Abul-Abbas Idris,
Abul-Qasim b. Ramadan,
[Abû Ya `qûb al-Tabari],
Abû `Abdallah b. `Uthman,
Abul-Ya `qûb al-Nahârî Judi [betul: al-Nahrajûrî],
Abû Ya `qûb al-Susi,
`Abd al-Wahid b. Zaid,
Kumayl b. Ziyad,
`Ali al-Murtadâ,
Muhammad.
Silsila sama juga terdapat dalam sesuatu karya oleh terkenal 17-abad Madaniyah mistik Ahmad al-Qushâshî, al-Simt al-Majid (1327:98-9).  Qushâshî terutamanya dikenali sebagai seorang guru Shattariyya dan perintah Naqshbandiyya, tetapi dia telah dimulakan banyak kepada yang lain, di kalangan yang Kubrawiyya. Beliau mempunyai pelajar Indonesia, dan salah seorang daripada mereka, `Abd al-Ra'uf al-Singkilî, memetik Simt (walaupun tidak ini silsila) dalam salah satu penulisannya sendiri. Qushâshî diterima semua initiations dari guru dan pendulunya sebagai ulama terkemuka Madinah, Ahmad al-Shinnâwî (d.1619), dan dia pula yang dimulakan Ibrahim al-Kûrânî, yang berjaya dia apabila dia mati pada tahun 1661.

Hipotesis yang mudah menjelaskan rujukan kepada Shattariyya, Naqshbandiyya dan Kubrawiyya  di SBR dan Terjemahan Cirebon dibincangkan setakat ini bahawa bulatan mahkamah di mana ayat-ayat ini berasal ada dalam abad ke-17 menjadi mengetahui pesanan mistik ini walaupun satu atau lebih murid-murid Shinnâwî atau penggantinya - sama ada Indonesia asli yang telah menunaikan haji atau pelawat asing. Bit yang paling menarik maklumat, bagaimanapun, belum datang. SBR itu, seperti yang dikatakan di atas, memberikan 27 nama-nama orang yang didakwa dikaji bersama-sama dengan Sunan Gunung Jati di kaki Najmuddîn al-Kubra di Mekah. Kira-kira separuh daripada mereka boleh dikenal pasti dengan jelas (editor telah tidak dibuat pengiktirafan nama mana-mana lebih mudah, supaya kita akan mengadu kepada manuskrip sekali lagi). Ia adalah tidak menghairankan bahawa, sama seperti guru yang dikatakan itu sendiri, mereka tidak sezaman dengan Sunan Gunung Jati atau walaupun satu sama lain. Walau bagaimanapun, mereka tidak menjadi, mungkin boleh dikatakan itu, pemilihan rawak nama berprestij sama ada. Sekurang-kurangnya 11 daripada mereka memimpin shaikhs daripada Kubrawiyya, dan bersama-sama nama mereka merupakan silsila (tidak lengkap) dua cawangan berbeza perintah itu.
Sunan Gunung Jati 'pelajar'

Saya mula-mula hendaklah memberi di sini nama-nama dalam perintah itu di mana mereka muncul dalam SBR, senyap membetulkan kesilapan kecil dan meletakkan pembetulan yang utama dan komen di dalam kurungan persegi. Nama-nama mereka yang dikenal pasti sebagai Kubrawi italicised:

(1) Jamaluddin Muhammad al-Khalwatî,
(2) Khwaja `Azizan` Ali Ramaqatanî [al-Râmîtanî],
(3) Shaikh `Abdullah
(4) Shaikh Nizamuddin al-Hawari [al-Khwârazmî?],
(5) Shaikh Majduddîn al-Baghdadi,
(6) Shaikh Ahmad al-Jasadafânî [al-Jûrfânî] al-Rûdbârî,
(7) Shaikh Mahmud b. Yusuf Rashad Ûdahalî,
(8) Shaikh Hamîduddîn Mahmud al-Samarqandî,
(9) Shah ...,
(10) Shaikh Mubarak,
(11) Shihâbuddîn al-Dimashqî,
(12) Shaikh `Ala 'al-Dawla Astamâbî [al-Simnânî],
(13) Mir Shah Raju,
(14). Sayyid Sadruddîn Muhammad b. Ahmad al-Bukhari,
(15) Mahmud al-Mazdaqânî,
(16) Shaikh Sâranak,
(17) Shaikh Mahmud b. Jalaluddin al-Bukhari,
(18) Qadi Zakariyya al-Ansari,
(19) Ishaq Abul-Hattan [Ishaq al-Khuttalânî],
(20) Shaikh `Abd al-Wahhab al-Sha` Rawi,
(21) Shah `Ali al-Khatib,
(22) Badruddin al-Sa `id Qadi suratkhabar,
(23) Shah `Ali al-Bîdûd [al-Bîdâwâzî],
(24) Shaikh `Abd al-Karim b. Syaaban,
(25) Fadl Allah Muhammad Sadr,
(26) Shaikh Ahmad al-Shinnâwî,
(27) Maulana `Abd al-Latif al-Jami.

Enam nama-nama ini berlaku dalam silsila Kubrawi Ahmad al-Qushâshî, yang mewakili hubungan dalam rantaian antara dirinya dan Najmuddîn al-Kubra. Majduddîn al-Baghdadi (5) adalah pengikut utama Kubra ini, dari dia garisan lulus melalui Ahmad al-Rûdbârî (6), [8] Shihâbuddîn al-Dimashqî (11), Zakaria 'al-Ansari (18), `Abd al- Wahhab al-Sha `Rani (atau al-Sha` Rawi, 20) dan Ahmad al-Shinnâwî (26) kepada Qushâshî. Ini tidak silsila lengkap (lihat carta disertakan); hanya nama-nama yang paling terkenal disenaraikan, dan hampir separuh ketinggalan [9] Ansari dan Sha `Rani, secara kebetulan, dan dikenali di Indonesia kerana sumbangan mereka dalam bidang perundangan Islam (fiqh). Beberapa karya mereka telah lama menjadi sebahagian daripada peringkat maju pendidikan pesantren. Ia berlaku di sini dalam kapasiti yang kurang diketahui, sebagai mistik bersekutu dengan Kubrawiyya.

Lima nama Kubrawi baki dalam senarai SBR yang merupakan satu lagi garis yang cemerlang gabungan, sering dinamakan Kubrawiyya-Hamadaniyya selepas orang yang paling berkarisma garis ini, `Ali al-Hamadani (lihat carta yang disertakan, dan bandingkan dengan carta di Trimingham 1973:56-7). Hamadani sendiri nampaknya akan hilang dalam senarai, melainkan kita perlu mengiktiraf beliau di Shah `Ali Al-Khatib ('Pengkhutbah'). Orang terakhir dikenali ini selaras Kubrawiyya tertentu dalam senarai `Abd al-Latif al-Jami (d.1555-6), yang kita dapati notis ringkas tetapi menarik dalam al-Ghazzî kamus biografi tokoh abad ke-16.

Asia Tengah Jami (yang tidak patut dikelirukan dengan penyair yang terkenal `Abd al-Rahman al-Jami) bukanlah pengikut ketua gurunya, Muhammad al-Khâbûshânî. Pusat sumber Asia hampir sebulat suara dalam mengaitkan jawatan tersebut kepada Kamaluddin Husain al-Khwârazmî, melalui siapa Shah Wali Allah juga mengesan keturunan Hamadaniyya yang beliau (lihat carta).  Melalui pengikut lain, Khâbûshânî juga leluhur Iran, Shi `ITE Dhahabiyya perintah (Gramlich 1965:10-16). Ia hanya disebabkan dengan silsila yang diberikan oleh Ghazzî (tahun 1979, vol.II: 182), yang kita tahu Jami untuk bergabung dengan cawangan ini daripada Kubrawiyya. Dengan gabungan ini, kita mudah mengenali `Ali 'Shah al-Bîdûd' (no. 23 dalam senarai) sebagai Shah` Ali al-Isfarâ'inî al-Bîdâwâzî, dan ia tidak mungkin bahawa Shaikh `Abdallah senarai kami (no. 3) adalah cucu rohani Hamadani, `Abdallah al-Barzishâbâdî.
Tepat kerana Jami mewakili cabang kecil daripada cawangan Hamadaniyya dan tidak dinamakan di dalam silsila kemudian, kejadian dalam senarai kami menghasilkan kunci ke arah memahami apa senarai ini mewakili. Beberapa bit maklumat biografi yang boleh didapati dalam Ghazzî dan sumber-sumber lain jelas menunjukkan mengapa Jami mungkin mempunyai rayuan khas untuk Muslim Indonesia kontemporari.

`Abd al-Latif al-Jami dilaporkan telah membuat haji dengan berikut besar murid-murid dalam 1547-8. Dalam perjalanan ke Mekah, dia berhenti di Istanbul, di mana beliau amat dihormati oleh pembesar-pembesar tertinggi. Tiada kurang daripada Sultan Uthmaniyah sendiri, Sulayman Magnificent, diminta akan diarahkan olehnya dalam zikir Kubrawiyya-Hamadaniyya, dan tertinggi ketenteraan dan pentadbiran pihak berkuasa menjadi pengikut-pengikutnya. Meneruskan perjalanan ke Mekah, Jami berhenti sekali lagi di Aleppo, di mana sekali lagi beliau mendapati pihak berkuasa ketua bandar tidak sabar-sabar untuk menerima arahan daripada beliau. Dia telah mengambil kediaman dalam satu lodge darwis utama dan mengajar Rungutan dikenali sebagai fathiyya Awrâd, salah satu daripada beribadah tersendiri yang Hamadaniyya. [12] Ini Rungutan (awrâd, sg. Wird) yang berasal dengan `Ali al-Hamadani, kepadanya, ia telah dipercayai, mereka mempunyai visi yang diturunkan oleh Nabi sendiri.

Perjalanan pulang Shaikh `Abd al-Latif ke Asia Tengah, selepas dia telah menunaikan haji, tidak kurang hebat daripada penerimaan di Istanbul dan Aleppo. Sultan Sulayman memberinya pengiring 300 Janissaries, yang mengiringi beliau sepanjang jalan dari Asia Minor di seluruh Caucasus dan di sepanjang pesisiran utara Laut Caspian ke Khwarazm dan Bukhara.  Penulis yang kita berhutang maklumat ini, Uthmaniyyah laksamana Sidi Ali Reis, juga murid yang shaikh. Pada pertengahan 1556, perjalanan darat yang panjang dan sukar dari India ke Istanbul, beliau melalui Khwarazm, dia mendengar kematian baru-baru Shaikh `Abd al-Latif di bandar Wazir. Beliau terkecuali ada usaha untuk membuat haji dan membaca seluruh Al-Quran atas kubur yang shaikh (Sidi Ali Reis 1899:79).

Kami tidak mempunyai rekod kesan Shaikh `Abd al-Latif al-Jami dibuat di Mekah ketika dia melakukan ibadah haji, tetapi ia mesti telah agak terlalu. Ketibaan pendidik rohani sultan, perjalanan dengan sebuah band besar pengikut-pengikut, hampir-hampir tidak dapat lulus diendahkan dan mungkin telah menjadi salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang tahun kemudian orang masih bercakap.

`Abd al-Latif al-Jami adalah seorang yang sezaman dengan Sunan Gunung Jati. Tanpa spekulasi sama ada Sunan Gunung Jati sendiri sebenarnya melawat Mekah dan bertemu guru Kubrawiyya ini, kami dengan selamat boleh menyimpulkan bahawa pada suatu masa (dan mungkin sekali masih dalam abad ke-16, kerana kita mengakui dalam senarai di atas tidak ada nama-nama wakil kemudian baris ini gabungan), sekurang-kurangnya beberapa Banten menjadi mengetahui dengan (beberapa aspek) yang Kubrawiyya seperti yang diajar oleh `Abd al-Latif al-Jami. Jika perkataan Jami yang telah dimulakan Sultan Uthmaniyyah sampai ke Banten, yang mungkin telah meyakinkan pemerintah Jawa bahawa ini perintah Sufi mewakili ngèlmu mujarab, yang berguna untuk mengambilalih (atau sekurang-kurangnya untuk menuntut memiliki).

Pengakhiran silsila dalam Shinnâwî mungkin mewakili kenalan kedua dengan perintah yang sama Sufi, satu atau dua generasi kemudian. Ia mungkin bahawa Banten mencari pemulaan bagi berprestij ini gagal untuk mencari seorang pengganti Jami dan oleh itu mempunyai rekursa ke cawangan lain Kubrawiyya diwakili oleh Shinnâwî? [ pengganti Qushâshî, Ibrahim Al-Kûrânî (1328:108-9. ), dan pengikut itu yang generasi kedua, Shah Wali Allah (nd :119-21), senarai beberapa lain Kubrawiyya silsila, menunjukkan bahawa mereka mempunyai (berikutnya?) initiations di beberapa cabang perintah itu. Ini silsila tambahan tidak mengandungi nama-nama lain yang berlaku di dalam senarai kami - yang mencadangkan bahawa senarai tarikh borang sekarang dari Shinnâwî atau pada masa Qushâshî terbaru.

Satu orang lain dalam senarai yang boleh dengan jelas dikenal pasti adalah Khwaja `Azizan` Ali al-Râmîtanî (d.1321 atau 1328). Beliau adalah salah satu mistik Asia Tengah yang dikenali sebagai Khwâjagân, yang selepas kematian dikaitkan dengan perintah Naqshbandi.  Beliau paling dikenali untuk berurusan dengan `Ala 'al-Dawla al-Simnânî (UUD 1992:30-2, selepas `Abd al-Rahman Nafahât Jami al-uns) dan oleh itu tidak keluar dari tempat dalam senarai Kubrawi mistik.

Satu lagi pengenalan yang mencadangkan sendiri adalah Mir Shah Raju (13) dengan Sayyid mistik Hibatullâh b. `Atâ'illâh al-Farisi, yang lebih dikenali sebagai Shah Mir. Sayyid Hibatullâh telah bergabung dengan Kubrawiyya melalui kedua-dua Simnânî dan satu lagi murid Nûruddîn al-Isfarâ'inî, Aminuddin` Abd al-Salam al-Khunjî, dan Qushâshî sebenarnya memetik beliau dalam Simt pada kaedah zikir (Landolt 1986:47). Satu lagi pengenalan mungkin adalah lebih spekulatif: boleh Nizamuddin 'al-Hawari' (no. 4) mungkin menjadi Nizamuddin pengikut Simnânî `Ali (-orang yang melihat DeWeese 1988:64)? Kejadian ini nama-nama dalam senarai menunjukkan bahawa pengkompil tidak sekadar menyalin dua silsila sebahagian dan mencadangkan bahawa dia mempunyai kenalan yang tertentu yang mempunyai sejarah perintah Kubrawiyya.
Kesan pengaruh Kubrawiyya di Indonesia

Mempunyai kenalan awal dengan Kubrawiyya yang didokumenkan oleh Cirebon Terjemahan dan SBR kiri kesan yang berkekalan di Indonesia Islam? Mana-mana doktrin mistik yang tertentu atau teknik spiritual dapat dikesan kepada pengaruh Kubrawiyya?

Pengetahuan kita tentang teknik-teknik yang tepat yang dibangunkan oleh Kubrawiyya awal adalah sangat tidak sempurna, walaupun kerja penting telah dilakukan oleh Meier, Corbin, Algar dan Landolt. Maklumat yang paling terperinci yang kita ada berkenaan dengan pelbagai teknik zikir yang digunakan (Meier 1957:200-213; Landolt 1986:38-50; Elias 1993; rujuk Razi 1982:268-278) dan spekulasi metafizikal (Meier 1957:93 - 199; Landolt 1986:70-79). Sekurang-kurangnya beberapa zikir teknik Kubrawiyya mempunyai melalui berkata abad ke-14 mistik Asia Tengah dikenali sebagai Khwâjagân yang juga diguna pakai bagi Naqshbandiyya. Sejak kehadiran perintah ini di Indonesia boleh disahkan dari pertengahan abad ke-17 ke bawah, berlakunya beberapa teknik ini di Indonesia tidak semestinya mewakili pengaruh Kubrawiyya langsung.


Diperhatikan di atas bahawa satu latihan kebaktian penting dan teknik mistik yang Kubrawiyya seperti yang diajar oleh `Abd al-Latif al-Jami bacaan Fathiyya Awrâd, yang berasal dengan` Ali al-Hamadani. Rungutan masih lagi digunakan dalam pelbagai bahagian dunia Islam, contohnya. di kalangan Naqshbandiyya tertentu di Turki.  Nama Fathiyya Awrâd muncul tidak diketahui di Indonesia. Salah satu Rungutan dalam koleksi ini, bagaimanapun, sangat terkenal di seluruh Jawa; adalah sebenarnya satu formula yang paling biasa untuk bacaan alim di sana, yang tidak dikaitkan dengan mana-mana perintah yang mistik yang tertentu. Tergoda untuk menganggap bahawa populariti wird ini masih disebabkan prestij yang `Abd al-Latif al-Jami sekali dinikmati.


Ciri yang paling tersendiri bagi Kubrawiyya - atau sekurang-kurangnya pemikir terkemuka, kubra, Isfarâ'inî, Najmuddîn Razi, Simnânî, dan Hamadani - penekanan kepada persepsi berwawasan lampu berwarna, tafsiran simbolik warna-warna ini dan menggunakan lampu berwarna untuk memimpin penganut ke arah kesempurnaan rohani (lihat Corbin 1978; Meier 1957:115-26; Elias 1993). Sebahagian ulama telah melihat ini sebagai peminjam berterus terang dari Tantrik Hindu atau Buddhisme.

Kini, terdapat dalam Jawa pelbagai mazhab esoterik Islam yang juga menggunakan teknik meditational untuk menghasilkan persepsi lampu itu berwarna (antaranya lampu hitam dan hijau, seperti dengan Kubrawiyya, mempunyai tempat yang istimewa). Woodward antropologi mendengar di Yogyakarta bahawa Sultan 'dipercayai untuk melihat lampu hijau apabila bertafakur.'  Ini nampaknya sesuai dengan pelbagai tertinggi pengalaman dibayang yang diiktiraf oleh pengarang Kubrawiyya.

Wawasan lampu berwarna muncul untuk menduduki tempat pusat di kalangan teknik spiritual Haqmaliyah atau Akmaliyah, tarekat sedikit diketahui tempatan (perintah mistik) Jawa Barat. [20] Terdapat kelihatan perbezaan yang ketara antara pelbagai cabang ini tarekat, kedua-duanya dalam amalan dan tafsiran daripada visi mereka, tambahan pula, sangat enggan mendedahkan ajaran dan amalan mereka yang tidak biasa kerana takut menimbulkan salah faham dan tuduhan bidaah. Satu cawangan daripada Haqmaliyah yang saya berkenalan menghasilkan persepsi yang berwawasan sinaran berwarna melalui bacaan formula tertentu dalam kombinasi dengan teknik kekurangan deria dan kawalan nafas: telinga ditutup dengan ibu jari, mata dengan jari indeks, hidung dengan jari tengah, dan baki empat jari ketat menutup mulut.

Sama seperti pengarang Kubrawiyya, guru-guru teknik ini meditational mempunyai sistem yang lebih atau kurang rumit tafsiran pelbagai lampu, dan pengamal yang saya berbual-bual dengan percaya bahawa kemajuan rohani dapat dilihat dalam persepsi yang berlainan warna, cahaya berseri hitam di tertentu yang terdapat hanya meditator lebih maju. Kita cenderung untuk mengaitkan amalan ini kepada pengaruh Kubrawiyya awal, asal-usul yang mungkin telah dilupakan.  Walau bagaimanapun, sebenarnya teknik yang sama menutup bukaan di kepala juga diamalkan dalam bulatan Tantrik India, di mana ia dikenali Yoni mudra. Sebaliknya, teknik ini telah tidak disahkan di mana-mana sahaja dalam sumber Kubrawiyya. Jadi tidak wawasan lampu berwarna di sini mewakili Tantrik "hidup" dari masa lalu Jawa pra-Islam,  atau ia disebabkan pengaruh Kubrawiyyah?

Sastera bertulis dari golongan ini tidak menghasilkan apa-apa petunjuk yang jelas kepada asal-usul teknik meditasi ini. Kerja-kerja utama, yang Lajang Moeslimin-Moeslimat (Martawidjaja 1930), mengandungi mistik ajaran metafizik jenis al-Wujud wahdat dalam bentuk dialog antara Raden Muslimin dan Muslimat Raden adik lelaki beliau, agak mengingatkan bahagian didaktik daripada Serabut centhini. Terdapat pengaruh terang al-Jîlî, al-Insan al-Kamil,  tetapi dengan pengubahsuaian yang biasanya Indonesia. Teks, seperti biasa di Indonesia, menerangkan tidak 5 tetapi 7 peringkat daripada emanasi (martabat tujuh).  dalam peringkat ketiga (Wâhidiyya), di mana bahan rohani Nabi (nur Muhammad, cahaya Muhammad) 1 muncul, ini dikatakan muncul sebagai sinar berwarna, merah pertama, kemudian kuning, putih dan hitam.  Pada peringkat akhir proses emanasi, lampu berwarna ini menjadi bersekutu, dalam fesyen yang biasanya Jawa, dengan empat huruf Arab yang nama Allah, empat elemen (kebakaran, angin, air dan bumi), empat badan juzuk (daging, sumsum, sorok-tulang), empat jiwa (nafsu) atau negeri-negeri jiwa (nafsu Amarah, nafsu lawamah, sawiah nafsu dan nafsu mutma 'inah), dan empat organ-organ deria (telinga, mata, mulut dan hidung). Petikan lain menambah lampu jelas dan gelap yang tidak berwarna dan pelbagai warna biru untuk pelbagai lampu berwarna, tanpa percubaan lagi sesuai untuk mereka ke dalam skim pengelasan.

Melayu dan Jawa yang agak sama teks disunting oleh Johns (1957, 1965) juga bercakap Nur Muhammad di peringkat Wâhidiyya, tetapi tidak menyebut lampu berwarna, dan mereka tidak merujuk kepada mana-mana klasifikasi lain empat kali ganda. Ini spekulasi kosmologi dan cosmogonic adalah sangat mengingatkan kepada Sang Hyang Kamahâyânikan Jawa Lama, dengan perbezaan bahawa klasifikasi kebanyakannya adalah lima kali ganda (Kats 1910:106-16). Jika mereka benar-benar mempunyai asal-usul pra-Islam, mereka mesti melalui peringkat yang lebih awal pengislaman, bagaimanapun, untuk terma-terma dan imej bersekutu yang digunakan adalah sebahagian daripada tradisi mistik Islam.

Istilah maklumat Sundan saya yang digunakan untuk pengalaman berwawasan dan lanjutan daripada itu, juga untuk teknik itu sendiri adalah tajallî. Ini adalah satu istilah yang terkenal Sufi teknikal, biasanya diterjemahkan sebagai 'theophany' atau 'diri manifestasi Tuhan.' Ia kerap berlaku dalam al-Jîlî, al-Insan al-Kamil, sumber utama inspirasi untuk Haqmaliyah.. Al-Jîlî membincangkan diri-wahyu Tuhan dalam perbuatan-Nya (tajallî al-af `al), nama-Nya (tajallî al-Asma '), sifat-Nya (tajallî al-Sifat) dan esen-Nya (tajallî al-dhât). Dilihat dari sudut pandangan manusia, tajallî 'adalah cahaya di mana hati mistik mempunyai visi Allah (Nicholson 1921:135). Istilah yang sama juga digunakan oleh pengarang Kubrawiyya serta oleh abad ke-18 yang Kubrawiyya-dipengaruhi India sufi dan ulama Shah Wali Allah dalam tulisan-tulisan mereka, ia muncul untuk merujuk antara lain kepada pengalaman berwawasan berkata (lihat Landolt 1986, indeks tajallî petikan Baljon 1986:31-2, 127-8).
Bagi mazhab ini Sundan, tajallî dimensi esoterik semua ibadat Islam. Untuk meringkaskan Lajang Moeslimin-Moeslimat, perbuatan masing-masing mempunyai selain makna luaran (Shari `a) tiga orang yang lebih mendalam makna, haqîqa, tarîqa dan ma` rifa, yang terakhir adalah yang paling esoterik. Shari yang `solat (sembahyang) terdiri daripada pergerakan fizikal berdiri, membongkok ke hadapan, sujud diri dan duduk; haqîqa terdiri daripada surat ALLH, itu adalah nama Allah; tarîqa yang mengerjakan 'sebenar', secara mutlak tajallî; dan ma `rifa pertemuan secara langsung dengan Muhammad Nur, iaitu empat lampu berwarna

Teks ini Sunda, sebagaimana yang telah mendapat perhatian, tidak menyebut lampu hijau, yang pengarang Kubrawiyya menyifatkan keunggulan. Maklumat saya, bagaimanapun, secara spontan menyebut ini hijau bercahaya dan mengaitkan nilai yang paling positif untuk lampu hijau, hitam dan tidak berwarna - yang adalah selaras dengan sumber Kubrawiyya. Doktrin-doktrin dan amalan mazhab ini Sundan, untuk pengetahuan saya, tidak dijumpai digabungkan di tempat lain. Ia mungkin sudah tentu telah menjadi kes yang pengasas atau pengasas mazhab ini hanya digabungkan pra-Islam teknik menghasilkan visi bercahaya, konsep Jawa klasifikasi dan al-Jîlî teori emanasi Islam. Saya namun meneroka hipotesis pengaruh Kubrawiyya yang yang, kerana perintah yang telah diperbadankan campuran yang sama, mudah dicantumkan sisa-sisa tradisi Tantrik pra-Islam dan dengan itu memudahkan integrasi mereka ke dalam mistisisme esoterik Islam.

Mungkin kesan-kurangnya ragu kenalan Kubrawiyya awal adalah nama watak mitos dalam sejarah Jawa Islam yang suci yang hampir menambah kehadiran: shaikh Jamadilawal Kubra, di mana semua orang-orang kudus Jawa nampaknya berkaitan entah bagaimana. Ternyata bahawa nama ini, yang hampir pasti adalah satu korupsi Najmuddîn al-Kubra, telah dilampirkan dirinya kepada personaliti pelbagai legenda dan mitos, yang mempunyai persamaan bahawa mereka adalah moyang atau preceptors pengasas Islam di Jawa - pengakuan serong, mungkin, prestij Kubrawiyya dalam tempoh pengislaman.
Syeikh Jamadilawal Kubra

Dalam tradisi dari barat Jawa, Syeikh Jamadilawal Kubra angka sebagai moyang sebanyak Sunan Gunung Jati. Sejarah Banten dan Cirebon memberikan, dalam bentuk-bentuk yang berlainan sedikit, genealogi singkatan berikut:

Nabi Muhammad

Ali dan Fatimah

Imam Husain

Imam Zainal Abidin

Imam Ja'far Sadiq

SEH Zainal Kubra (atau: Zainal Kabir)

SEH Jamadilawal Kubra

SEH Jamadilawal Kabir

Sultan Bani Israil

Sultan Hut dan Permaisuri Fatimah

Muhammad Nuruddin (kemudian Sunan Gunung Jati)

Salasilah ini terdiri daripada beberapa bahagian berbeza. Bahagian nama pertama keturunan langsung lineal Nabi ke Shi keenam `i Imam, Ja'far al-Sadiq (yang bapanya, Imam 5, Muhammad al-Baqir, yang tidak disebut dalam versi mana-mana saya telah melihat). Silsila pesanan beberapa Sufi (walaupun tidak daripada Kubrawiyya) bermula dengan nama-nama ini, seperti salasilah keturunan semua Sayyid dari Hadramaut; ketara, Ja `jauh juga terakhir Imam yang disenaraikan dalam kes-kes. Bahagian terakhir genealogi yang menamakan dua pemerintah mitos kawasan tengah yang sama mitos Islam (kadang-kadang dinamakan Mesir); nama mereka muncul untuk meletakkan pautan yang jelas dengan tradisi pra-Muhammadan nubuatan. Hud adalah nama terawal lima nabi 'Arab' yang disebut di dalam Al-Quran, tetapi nama itu juga berlaku di dalam Al-Quran sebagai kata nama kolektif yang merujuk kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, Bani Israel, 'yang sama adalah satu istilah al-Quran untuk orang-orang Yahudi, yang kadang-kadang termasuk monoteis lain juga (Wensinck / Pellat 1967; Goitein 1960). Oleh itu, kedua-dua nama juga bermakna 'pemerintah orang-orang Yahudi.'

Paling misteri tiga linguistik sesat, nama Arab seakan-akan di tengah-tengah. Saya percaya bahawa Jamadilawal Kubra merupakan satu-satunya penting dan dua yang lain terbentuk oleh analogi, kerana ini adalah nama yang aneh. Perkataan Arab Kubra (yang ditulis dengan KBRY aksara) adalah adjektif dalam mod feminin, superlatif Kabir (KBYR), 'hebat.' Bentuk maskulin yang sama akan menjadi akbar (Akbr). Ia adalah sangat janggal untuk mempunyai al-Kubra, 'Terbesar' sebagai sebahagian daripada nama seorang lelaki. Najmuddîn al-Kubra adalah personaliti terkenal dalam sejarah Islam sedemikian rupa, dia sering hanya disebut sebagai Kubra. Dalam kesnya, ini adalah satu bentuk eliptik ungkapan al-Quran al-tâmma al-Kubra, 'bencana utama, nama samaran yang merujuk kepada kemahiran beliau sebagai pendebat (Algar 1980:300). Ia adalah mudah untuk melihat bagaimana pada Jawa lidah Najmuddîn al-Kubra menjadi Najumadinil Kubra dan oleh itu, melalui penyembunyian bunyi dlm perbualan yang pertama dan penguncupan suku kata yang keempat dan kelima, yang bertukar menjadi Jamadilawal Kubra, mungkin sebahagiannya oleh analogi dengan nama-nama bulan Islam Jumada 'l-Ula dan Jumâdâ'l-Ukhrâ.

Kabir nama Jamadilawal mungkin hanya satu bentuk hypercorrect Jamadilawal Kubra, seperti nama-nama Jamadilawal Akbar dan Makbur Jamadilawal, yang kita dapati dalam teks-teks lain Jawa. Satu jarang menemui kedua-dua nama bersama, sesetengah teks mempunyai salah seorang daripada mereka di mana teks-teks lain mempunyai lain. Nama Zainal Kubra, akhirnya, adalah satu lagi anomali sejak selepas satu Zainal akan mengharapkan substantif, bukan kata adjektif yang. Nama muncul untuk menjadi produk pilihatur mudah unsur-unsur nama-nama lain dalam salasilah. Pelik walaupun Kubra nama Zainal mungkin, ia berlaku dalam teks dari pelbagai bahagian Jawa sebagai penghubung antara Jamadilawal Kubra dan keluarga Nabi. Persatuan berprestij ini mungkin mengapa Amangkurat II diterima pakai tepat nama ini di kalangan orang-orang dia menghiasi dirinya dengan apabila kesertaan kepada takhta Mataram: Ratu Susuhunan Amangkurat Senapati Ingalaga Ngabdulrahman Muhammad Zainal Kubra (Ricklefs 1993:273 n2).

Ini orang-orang yang pelbagai rekaan, Jamadilawal Kubra merupakan satu-satunya tentang siapa kita dapati legenda maju dalam kesusasteraan Jawa, dan dengan mana tempat-tempat ziarah yang berkaitan. Cirebon Terjemahan membuat dia bukan sahaja moyang Sunan Gunung Jati, tetapi juga wali yang lain Sunan Bonang dan Sunan section, dan walaupun yang paling Jawa wali, Sunan Kalijaga.  Dalam genealogi terakhir nama , Terjemahan menyebut berikutan 'Jumadilmakbur' nama lain yang samar-samar menandakan sambungan Kubrawiyya, Shaikh Aswa 'al-Safaranîn (atau, dalam manuskrip lain, Sagharnané, atau Safaranâ'î), yang hampir-hampir tidak dapat menjadi apa-apa melainkan rasuah al- isfarâ'inî. Bandar timur Iran Isfarâ'in adalah pusat utama daripada Kubrawiyya, dan beberapa shaikhs berpengaruh perintah itu menanggung ini nisba (nama 'Aswa, bagaimanapun, tidak menyerupai bahawa Isfarâ'inî apa-apa yang diketahui).

Kronika Jawa Gresik yang diringkaskan oleh Wiselius membuat Jumadilkubra datuk satu lagi wali, Sunan Giri. Dalam dinamika kejadian ini, Jamadilawal Kubra adalah saudara darah Section Sunan dan tinggal di Gresik; anaknya, Maulana Ishaq, dihantar kepada Blambangan oleh Sunan section untuk islamicise. Ishaq berkahwin dengan anak perempuan pemerintah Blambangan tetapi gagal untuk menukarkan bapa mertua beliau kepada Islam dan dalam kekecewaan bergerak ke Melaka, meninggalkan isterinya yang sedang mengandung. Puteri meninggal dunia ketika melahirkan anak dan kanak-kanak itu dibuang ke dalam laut, dari mana ianya ajaib diselamatkan oleh kelasi dari Gresik. Budak itu diberikan pendidikan Islam rapi dan akhirnya menjadi Giri Sunan pertama (Wiselius 1876:467-8). Terjemahan Tanah Jawi mempunyai legenda yang hampir serupa, tetapi bapa Sunan Giri dinamakan Wali Lanang bukan Maulana Ishaq, dan Jamadilawal Kubra tidak di semua disebut dalam hubungan ini (Meinsma 1941:20-1 petikan Fox 1991:25 -. 8 untuk pelbagai versi lain keturunan Sunan Giri). Walau bagaimanapun, genealogi lewat abad ke-17 Shattariyya shaikh Abdul Muhyi Pamijahan di selatan Chanthaburi, yang mendakwa keturunan dari Sunan Giri, tidak menyenaraikan kedua-dua Maulana Ishaq dan Jamadilawal Kubra (Kosasi 1938:137).

Satu legenda Jawa popular dari rantau Tengger (!), Cariosé Telaga RÁNU, menyebut Maulana Ishaq dan Jamadilawal Kubra sebagai saudara bertapa Ki Seh Dadaputih di Gunung Kinabalu dan Ki Seh Nyampo di Sukudomas. Maulana Ishaq pergi ke Balambangan dan bapa-bapa Raden Paku (Sunan Giri); Jamadilawal Kubra membuktikan dirinya sebagai seorang guru di Mantingan

A recension varian Terjemahan Tanah Jawi, Terjemahan Pajajaran, yang disebut oleh Djajadiningrat (1913:262), menambah tema sumbang mahram kepada legenda Kubra Jamadilawal. Dalam versi ini juga, beliau adalah sepupu atau anak saudara Sunan section dan kehidupan sebagai seorang pertapa di hutan berhampiran Gresik. Isterinya meninggal dunia ketika melahirkan anak, anak perempuan yang dilahirkan tumbuh menjadi seorang gadis jelita, dan satu hari Jamadilawal Kubra melakukan persetubuhan seks dengan dia. Apabila dia melahirkan seorang anak lelaki, dia menjadi begitu malu bahawa beliau melemparkan dirinya ke dalam sungai dan drowns. Beliau dikebumikan di Gresik dan kuburnya menjadi tempat ziarah.

Dalam bentuk yang sedikit berbeza ini legenda sumbang mahram juga berlaku di Banten Sajarah: Jamadilawal Kubra, yang tidak dikaitkan dengan mana-mana tempat tertentu di sini, adalah seorang anak lelaki Ja'far Sadiq. Isterinya meninggal dunia, meninggalkan beliau dengan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan yang cantik. Dia membuat anak perempuan yang hamil, dan apabila seorang putera telah dilahirkan kanak-kanak itu ditinggalkan di dalam hutan. Itu telah dijumpai dan dibesarkan oleh seorang yang miskin; apabila membesar, budak itu dihantar untuk mempelajari dengan Seh Jamadilawal Kubra, yang memberikan dia nama Shamsu Tabris dan berhasrat untuk menjadikan dia anak dalam undang-undang beliau. Menerokai identiti sebenar Shamsu, shaikh meninggal dunia dengan rasa malu, dan Shamsu menyatakan pada tahun-tahun lama mengembara sebagai suatu tindakan rasa sesal (1913:26 Djajadiningrat, rujuk 261-5, di mana lagi versi yang lain akan dibincangkan). Terdapat banyak lagenda lain Jawa tentang Syamsu Tabris atau Tamrès (Drewes 1930); watak mitos ini mempunyai sedikit tetapi nama yang sama dengan Parsi muda darwis Syams-i Tabriz, yang telah diabadikan oleh penyair sufi besar Jalaluddin Rumi. (Dalam sesetengah Turki dan kaum legenda Kurdish, bagaimanapun, Shams-i Tabriz lahir dari seorang dara, anak perempuan, Rumi yang mungkin membayangkan tema sumbang mahram). Di Cirebon Terjemahan, kita dapati tema awal yang bergabung: Syamsu berlaku sekali lagi sebagai seorang anak Jamadilawal Kubra (tetapi tanpa sebarang cadangan sumbang mahram), dia berkahwin dengan seorang puteri Champa dan beranak dua anak lelaki, salah seorang daripada mereka menjadi Sunan section

Raffles telah dipelihara lain legenda dari Gresik di mana Jamadilawal Kubra merupakan nenek moyang tetapi pendidik wali yang pertama. Raden Rahmat, Sunan section, yang lahir dari kesatuan seorang ulama dari Arab dan seorang puteri Campa, pertama tiba di Palembang dan dari situ bergerak ke Majapahit. Beliau tanah di Gresik, 'di mana beliau melawat Sheik Molana Jomadil Kobra, penganut yang telah memantapkan dirinya Gunung Jali, dan yang menyatakan kepadanya bahawa ketibaan pada tempoh yang tertentu yang telah diramalkan oleh nabi bahawa kejatuhan paganisme tangan, dan bahawa beliau telah dipilih untuk mengajar doktrin Mahomet di pelabuhan timur Jawa '(Raffles 1817:117).

Peranan yang sama disebabkan oleh Seh Jamadilawal Kubra di dalam lagenda masih memberitahu di kampung-kampung di lereng Gunung Merapi, utara Yogyakarta. Beliau dipercayai untuk menjadi tertua orang-orang kudus Jawa Islam, yang berasal dari Majapahit dan hidup sebagai seorang pertapa di dalam hutan gunung sini. Tanpa mengambil kira banyak untuk kronologi, dia juga dipercayai telah menjadi penasihat spiritual Sultan Agung, pemerintah Mataram (1613-1646). Sekali setiap tempoh 35 hari, di malam Jumaat Portland, semangat sultan akan melawat shaikh menghantui gunung (Triyoga 1991:36-7). Makam atau kubur yang shaikh  menunjukkan di atas puncak menengah di kampung of Turgo, Kawastu Gunung. Ia menarik meleleh pelawat yang stabil, ramai daripada mereka menghabiskan satu malam yang lebih di sini dalam mengejar kuasa rohani dan sensitiviti (Prihatin).

Turgo bukan satu-satunya tempat yang boleh berbangga makam Seh Jamadilawal Kubra. Kubur di Gresik yang disebut dalam Pajajaran Terjemahan tidak lagi diketahui, tetapi kini satu kubur Islam di Tralaya, berhampiran modal Majapahit, menunjukkan sebagai satu dan hanya kubur Jamadilawal Kubra. Ini adalah yang paling banyak pengetahuan dan paling kerap dilawati makam beliau. Ia bukan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang menunaikan haji ke Sembilan Saints Jawa (wali Sanga) untuk memberi penghormatan kepada nenek moyang mereka di Tralaya 1. Sebelum pilihanraya 1992 yang pusara beliau telah dikunjungi oleh tiga Menteri-menteri kabinet yang berpangkat tinggi (semua mereka diberi ganjaran apabila kerajaan baru ditubuhkan). Apabila ditunggang konflik Partai Demokrasi Indonesia telah mengadakan Kongres Luar Biasa di Surabaya pada bulan Disember 1993, delegasi dari Solo berhenti di Tralaya untuk memberi penghormatan kepada wali sebelum meneruskan perjalanan ke Surabaya.

Wali selain dari mempunyai hubungan dengan kawasan Semarang. Satu versi Terjemahan Tanah Jawi dia melakukan tapa di bukit selatan Bergota Semarang sekarang.  Sebuah kubur yang terletak di antara ikan-kolam pantai di tempat yang dipanggil Terbaya, tidak jauh dari Semarang, tempatan dikenali sebagai makam SEH Jamadilawal Kubra (Budiman 1978:92). Di tempat lain di kawasan Semarang, di Sampangan, terdapat kehancuran (petilasan) dinamakan sempena nama beliau (ibid. :93-4).

Oleh itu, kita mencari Kubra Jamadilawal dikaitkan dengan empat kawasan yang berbeza Jawa (Banten-Cirebon, Gresik-Majapahit, Semarang-Mantingan dan Yogyakarta) dan dengan beberapa kompleks yang berbeza legenda. Ia hampir seperti jika Jawa umat Islam masa dan tempat yang berbeza bermula dengan nama, dan kemudian diminta untuk watak-watak yang sesuai untuk memasangnya, dan dengan itu akan datang dengan beberapa penyelesaian yang saling tidak konsisten. Pelbagai legenda dan penyebaran geografi menunjukkan bahawa pola asas Jamadilawal Kubra mesti telah menikmati prestij besar di Indonesia awal Islam, ketiadaan mana-mana dikesan ciri Najmuddin al-Kubra, di sisi lain, mencadangkan bahawa pengaruh beliau mesti kekal cetek .


Shaikh Jamaluddin al-Akbar, Arab moyang kepada wali dan Kiai Jawa


Selain tradisi Terjemahan, wujud satu lagi tradisi legenda mengenai Islam ke Jawa. Ia muncul dan terus hidup dalam bulatan sayyid Hadrami, keturunan nabi, yang telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap Islam Indonesia. Kiai Jawa pada masa ini lebih cenderung untuk mematuhi versi sayyid berbanding yang Terjemahan - antara yang, seperti yang kita akan lihat, terdapat banyak penjajaran. Hanya pada abad ke-19 bahawa orang Arab dari Hadramaut mula datang ke Indonesia dalam jumlah yang besar, tetapi peniaga-peniaga sendiri dan cendekiawan dari bahagian-bahagian itu telah menetap di pulau-pulau untuk beberapa abad, berkahwin dengan wanita tempatan. Menurut tradisi Sayyid dari Hadramaut (yang perlu sudah tentu tidak semestinya sangat kuno), orang-orang kudus yang islamicised Java dan bahagian-bahagian lain di Asia Tenggara keturunan kesatuan itu. Moyang bersama mereka yang didakwa telah dinamakan Jamaluddin Husain al-Akbar (lihat misalnya 'pohon keluarga mereka di dalam al-Baqir 1986:45).
Yang tertua versi tradisi ini sejarah bertulis yang telah saya lihat adalah melalui pena dan tulisan Sayyid `Alwi ibn Tahir ibn` Abdallah al-Haddar al-Haddad, yang sehingga kematiannya pada tahun 1962 adalah Mufti Johor. Ia mesti lebih dewasa, bagaimanapun, bagi sesetengah yang Kiai Aku tahu pun sudah mendengar dari datuk mereka bahawa mereka berasal daripada Jamaluddin tertentu al-Husaini  Nampaknya terdapat beberapa kekeliruan, walaupun; orang nama ini terletak dikebumikan di Madinah, dan pada andaian bahawa ini adalah moyang mereka, Jawa Kiai melawat kuburnya selepas itu Nabi. Patronymics beliau, bagaimanapun, tidak sesuai dengan salasilah yang dikatakan Jamaluddin al-Akbar.

Yang kedua, seperti semua sayyid Hadrami, turun dari Shi keenam `i Imam, Ja'far al-Sadiq, melalui cucu cicit, Ahmad al-Muhajir, keturunan pertama Nabi untuk menetap di Hadramaut. Genealogi yang kekal selama enam generasi yang sama dengan beberapa keluarga terkemuka Hadrami sayyid (contohnya Mahayudin 1984:40, 47, 50, 54-5; al-Baqir 1986:17, 42). Jamaluddin moyang lepas telah bersama-sama dengan Sayyid 'Mirbât Sahib;' Muhammad cucunya `Abd al-Malik dikatakan telah menetap di Nasrâbâd di India, di mana keturunannya menjadi dikenali sebagai keluarga Adhamat Khan dan dijalankan gelaran yang mulia, cucu Ahmad yang dikenali sebagai 'Shah' (al-Haddad 1403:6-7; al-Baqir 1986:42). Jamaluddin Shah Ahmad, anak dan saudara-saudaranya dikatakan untuk telah mengerumuni di atas Tenggara Asia, Jamaluddin sendiri tetapan kaki 1 di Kemboja dan Acheh, kemudian belayar ke Semarang dan menghabiskan bertahun-tahun di Jawa, dan akhirnya terus ke 'pulau orang Bugis,' di mana dia mati (al-Haddad 1403:8-11). [42] Anaknya, Ibrahim Zain al-Akbar, berkahwin dengan puteri Kemboja dan mendapat dua orang anak lelaki, Maulana Ishaq dan Rahmatullâh alias Sunan section. Melalui satu lagi anak, `Ali Nur al-` Alam, Jamaluddin juga menjadi besar-datuk Sunan Gunung Jati, dan melalui seorang anak ketiga, Zain al-`Alim, datuk satu lagi Wali, Maulana Malik Ibrahim.

Ini Jamaluddin al-Akbar mempunyai sangat banyak persamaan dengan Kubra Jamadilawal Terjemahan itu. Al-Baqir juga telah menyedari ini, dia komen bahawa buku-buku dalam bahasa Jawa yang sering salah tulis nama Jamaluddin sebagai Jamadilawal Kubra (1986:43 n). Saya cenderung untuk mempercayai ia adalah sebaliknya; cerita Jamaluddin seolah-olah kepada saya produk satu usaha awal abad ke-20 untuk 'membetulkan' legenda Jawa. Kubra telah digantikan oleh lebih 'betul' Akbar, Jumâdî dengan nama Arab yang paling menyerupai, Jamaluddin. Genealogi yang lebih boleh dipercayai telah dibina, sayyid Hadrami mudah juga keturunan Ja'far al-Sadiq, sama seperti Kubra Jamadilawal Terjemahan itu. Legenda-legenda yang berbeza dan sering saling tidak serasi melibatkan Jamadilawal Kubra telah digabungkan ke dalam keseluruhan yang lebih atau kurang koheren. Unsur-unsur bertentangan dengan Islam seperti tema sumbang mahram telah ditindas, seperti nama Parsi, Shams-i Tabriz.

Hipotesis saya bahawa versi ini 'sayyid' adalah 1 fabrikasi relatif baru-baru ini menerima sedikit sokongan daripada pemerhatian polis pengadilan, bahawa yang sayyid di Hadramaut sendiri mudah mengkritik mereka [yang keturunan campuran daripada sayyid di Jawa] dan bapa Arab mereka untuk tidak mengekalkan daftar keluarga '(1957 :25-6). Ia hanya dengan penubuhan pada tahun 1928 al-Râbita al-`Alawiyya, sebuah persatuan keluarga sayyid, bahawa usaha sistematik telah dibuat untuk mendaftarkan salasilah keluarga. Orang yang Jamaluddin al-Akbar dan genealogi beliau adalah yang paling mungkin produk ini cuba untuk membina semula sejarah yang sayyid di Indonesia. Terdapat tiada bantahan, bukan sahaja berada di sana ada dokumen untuk menyangkal genealogi, kedua-dua kumpulan yang berkenaan kedua-dua berdiri untuk mendapat manfaat daripada semakan ini sejarah. Disebabkan genealogi ini 'diperbetulkan', keluarga terkemuka Jawa Kiai, yang mendakwa keturunan dari orang-orang kudus Jawa, boleh seterusnya 'membuktikan' diri mereka sebagai sepupu jauh sayyid Hadrami sombong, dan yang kedua pada masa yang sama sembuh keseluruhan proses pengislaman Jawa.

Kesimpulan

Saya menetapkan untuk menulis artikel ini kerana saya menjadi terpesona dengan nama Pusat Asia dan Parsi saya datang di dalam teks Jawa awal Islam dari Banten dan Cirebon. Kubrawiyya, yang banyak nama-nama ini dikaitkan, adalah suatu perintah penting Sufi yang saya ada, bagaimanapun, tidak pernah dilihat disebut dalam konteks Indonesia. Saya mula mencari sama ada amalan khusus Kubrawiyya mungkin hidup di bawah nama lain, mengingat tarekat tempatan yang amalan meditasi mengingatkan visi warna yang Kubrawiyya dikenali. Satu digunakan secara meluas wird (Litani) muncul untuk menjadi sebahagian daripada koleksi yang paling terkenal Kubrawiyya Rungutan itu. Dalam kes tidak mempunyai pengaruh langsung boleh terbukti, tetapi sekurang-kurangnya satu persamaan yang nyata di antara tertentu Jawa Islam dan amalan Kubrawiyya Pusat Asia telah ditubuhkan.

Mengimbas kembali, saya sedar bahawa transformasi Najmuddîn al-Kubra ke dalam Jamadilawal Kubra dan seterusnya ke Jamaluddin al-Akbar, yang pertama kali saya perhatikan hanya sebagai rasa ingin tahu, boleh dibaca sebagai perumpamaan bagi sejarah Indonesia Islam. Asia Tengah berbahasa Parsi-mistik, pewaris tradisi kerohanian Iran dan mungkin dipengaruhi oleh Tantrik amalan, yang memberi namanya kepada ajaran sufi yang dikenali dan merayu kepada orang Jawa, menjadi 1 archetypal Jawa saint, nenek moyang tokoh dan hutan umang, wali pihak wali. Salah seorang daripada kaum 'Saints Sembilan' pantai yang paling penting datang menyerupai adalah yang paling Jawa mereka semua, Sunan Kalijaga.  Seperti itu Kalijaga juga, makam beliau boleh didapati di bahagian-bahagian pelbagai Jawa.

Yang Arabisation namanya ke dalam Jamaluddin al-Akbar menunjukkan perhatian yang semakin meningkat kepada bentuk yang betul (saya tergoda untuk menulis bentuk lebih bahan ') dan sepadan kursus untuk Arabisation beransur-ansur Islam Jawa secara umum. Semakin pentingnya sayyid Hadrami dalam kehidupan agama Indonesia (bilangan mereka meningkat secara mendadak pada abad ke-19) adalah satu faktor penting dalam proses ini. Biasanya unsur-unsur Jawa, tetapi juga mereka yang berasal dari India atau Iran (dicontohkan, saya suka untuk mempercayai, dalam rajah Syams-i Tabriz) secara beransur-ansur disingkirkan. Kiai Jawa tidak lagi mendapatkan moyang mereka di ibu negara bekas Majapahit atau atas gunung ajaib Yogyakarta tetapi di bandar Nabi, Madinah.

PENGASAS TAREKAT KUBRAWIYYAH (BAH 2) : SYEIKH NAJMUDDIN AL KUBRA

1.Biografi

Dilahirkan di 540/1145, Najm al-din Kubra memulakan kerjaya sebagai seorang ulama hadith dan kalam. Kepentingan beliau dalam tasawuf bermula di Mesir di mana beliau menjadi murid Shaykh Ruzbihan al-Wazzan al-Misri, yang merupakan memulakan perintah Suhrawardi. Selepas bertahun-tahun pengajian, beliau meninggalkan penerokaan sains agama dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada cara hidup Sufi. Sufi shaikh Zia-Al-Din-'Ammar Bedlisi adalah guru Kubra, yang cuba untuk membentangkan pemikiran Sufi dengan cara yang baru untuk memberikan renungan dan pengaruh untuk pembaca.

Selepas menerima khirka, Kubra menokok besar gnostik dan penulis pada Sufisme Ia adalah kerana pengikutnya adalah kebanyakannya Sufi penulis dan gnostik, yang Kubra telah diberi gelaran "pengilang wali," dan tarekatnya bernama  Kubraviyah. badan utama Kubra kerja-kerja berkenaan analisis pengalaman berwawasan. Beliau menulis banyak kerja-kerja penting yang membincangkan pengalaman berwawasan, termasuk komentar seorang sufi pada al-Quran bahawa dia tidak dapat menyempurnakan kerana kematiannya pada tahun 617/1220. Kubra meninggal dunia semasa penaklukan Mongol selepas enggan meninggalkan bandar, di mana beliau berjuang dalam pertempuran tangan-tangan terhadap Mongol.  Secara keseluruhan, Kubra ini diingati sebagai perintis tradisi Sufi dan penjelasan daripada pengalaman berwawasan rohani. Kerja kubra merebak di seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah di mana ia tumbuh selama bertahun-tahun, sehingga ia beransur-ansur telah diambil alih oleh ideologi yang sama dan pemimpin lain yang lebih popular Sufi.

2. Kerja Beliau

Di samping itu untuk kerja yang berpusat di seluruh ulasan Sufi al-Quran yang, Kubra telah menulis penting lain termasuk :

• Fawa'ih al-djamal wa-fawatih al-Djalal
• Usul al-'ashara
• Risalat al-kha'if al-ha'im min lawmat al-la'im

Karya-karya beliau membincangkan analisis mimpi dan penglihatan, seperti kepentingan "mimpi dan penglihatan, darjah Epiphany bercahaya yang dapat dilihat dengan jelas mistik, kelas yang berlainan konsep dan imej yang menarik perhatian beliau, dan sifat dan saling hubungan 'pusat halus.', manusia "tafsiran dan pemahaman mimpi adalah penting kerana Nabi Muhammad telah membangunkan agama Islam yang berdasarkan mimpi dan penglihatan, maka al-Quran dilihat aa teks berwawasan. Perintah Kubraviya pengamal gemar mencari maksud mimpi melalui persembahan ritual dan meditasi. Kubra, sebagai pengeluar wali, yang dipimpin beliau untuk menganalisis episod mimpi yang popular dari kerja-kerja Islam hagiographical, dan murid-murid-Nya akan mengikut penganalisaan secara ini kerja-kerja yang terkenal dan penting.

3. Tarekat Kubraviyyah

Kubraviya adalah Tarekat Sufi Kubra, dengan memberi tumpuan kepada menjelaskan pengalaman berwawasan. Pengaruh daripada Kubraviya boleh dilihat di dunia Islam secara keseluruhannya kerana hubungan pengaruh yang kuat Syiah di Iran.  Kubraviya tidak sebahagian besarnya popular sehingga selepas kematian Kubra pada abad ke-16. Kubraviya mendapati pembangunan yang besar di luar Asia Tengah, tetapi pengaruh dan kehadiran hanya bertahan sehingga abad 19th/20th, apabila ia telah digantikan oleh Nawshbandiya (yang lain, yang lebih menarik kumpulan Sufi) semasa Empayar Uthmaniyyah. Pengaruh di Asia Tengah Kubraviya menubuhkan banyak aktiviti politik, sosial, dan ekonomi di sana, tetapi Naqshbandiyah membangunkan idea-idea ini kepada potensi mereka yang sepenuhnya. Pengajaran utama yang Kubraviya adalah "maju psikologi mistik berdasarkan analisis pengalaman berwawasan." Mereka memberi tumpuan kepada menerangkan pengalaman berwawasan rohani bahawa Sufi menjalani kehidupan seharian. Kebimbangan mereka yang terbesar adalah jumlah tumpuan kepada zikir sebagai satu cara untuk membolehkan persepsi penglihatan rohani. Hari ini, Kubraviyah hampir tidak wujud, tetapi kumpulan seperti Naqshbandiyyah dan Yasawiyyah terus mengamalkan ritual Sufi dan idea yang serupa tentang menganalisis visi kerohanian.

4.Disiplin Beliau

Dua belas pengikutnya di kalangan pelajar ialah Najmeddin Razi, Sayfeddin Bakhezri, Majd al-Din Baghdadi, dan Baha'uddin Walad, bapa Jalaluddin Rumi. Walau bagaimanapun, salah satu daripada murid-murid yang paling terkenal dan berpengaruh walaupun Saad al-Din Hamuwayi. Kubra memaklumkan Hamuwayi meninggalkan bandar di mana mereka tinggal dengan serangan akan berlaku Mongol di ufuk. Walau bagaimanapun, Hamuwayi tinggal dengan Kubra dan menerima ijaza itu daripadanya, yang menunjukkan reputasi yang menggalakkan dengan Master Sufi, kerana bukan sahaja pelajar, tetapi sebagai rakan. Hamuwayi menulis lebih tiga puluh manuskrip penting dan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan kerja Kubra, dan pengaruh yang Kubraviyah.

5.Masa depan Tarekat

Hari ini, amalan Kubrawiyya itu adalah serupa dengan ritual tertentu Tibet yoga Sufi, yang membenarkan pengamal untuk memberi tumpuan kepada sembahyang, puasa, pengasingan, dan masuk ke dalam negeri berwawasan. Memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang berwawasan membolehkan amalan yoga yang hendak dikaitkan dengan pengaruh yang Kubraviyah. Kepekatan yang dikaitkan kepada yoga adalah satu cara untuk menyambung kepada ilahi dengan cara rohani, dan Kubra sendiri berkata "pengembara mistik juga akan merasakan apa yang sedang generasi lampu dari seluruh badan dan tudung mungkin akan ditarik balik dari egoisme keseluruhan , jadi dengan semua badan anda akan melihat Semua! "  Tindakan fizikal yoga akan membantu seseorang untuk melihat Semua (Tuhan) melalui mimpi, penglihatan, dan pengalaman. Dalam cubaan  moden untuk menjelaskan sambungan ilahi melalui yoga, mereka menyifatkan lain quote Kubra berkata "itu cahaya yang akan diperolehi daripada lampu Allah dan disaksikan oleh jantung berfungsi untuk membuat Tuhan dikenali ke jantung: Dia menjadikan diriNya dikenali dengan cara Dia sendiri. " 

Kedua-dua kumpulan menunjukkan pengalaman spiritual yang sama seperti pengasingan jumlah yang menerbitkan berkaitan dengan ilahi dilihat dalam akaun oleh kedua-dua pihak.  Secara keseluruhannya, hubungan antara kedua-dua kumpulan sebahagian besarnya boleh dikaitkan dengan penyebaran ideologi yang Kubraviyah dalam abad ke-15, dan Tibet yoga amalan membuktikan sifat meluas daripada Kubraviyah, dan oleh itu ajaran Kubra sendiri.

PENGASAS TAREKAT KUBRAWIYYAH (BAH 1) : HADHRAT SYAIKH NAJMUDDIN KUBRA RAHMATULLAH 'ALAIH

Hadhrat Hadhrat Syaikh Ahmad Najmuddin Khiwaki KubraRahmatullah 'Alaih adalah seorang daripada kalangan Masyaikhyang mendahului serta menerajui dalam bidang Ilmu TariqatTasawwuf. Nama beliau adalah Ahmad dan gelaran bagi beliau adalah "At-Tammat Al-Kubra".

Beliau telah dilahirkan di Khwarazam. Kehidupan beliauyang dipenuhi dengan berbagai buah-buahan Ma'rifat telah berkesudahanketika beliau berusia tujuh puluh lapan tahun. Para periwayat menyatakanbahawa beliau telah Syahid bersama 600,000 orang bersama dengan parapengikutnya ketika mempertahankan kota mereka terhadap serangan tenteraMongol pada tarikh 10 Jamadi Al-Awwal tahun 618 Hijrah/1221 Masihi.Beliau telah mula mengembara menuntut ilmu semenjak masih remaja. DiMesir, beliau telah menyertai halqah jemaah Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih dan menghadiri kuliah pengajian dan ceramahSyaikh tersebut. Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih amatterpegun dengan kebijaksanaan dan keikhlasan hati muridnya ini sertamengasihinya sebagaimana anaknya sendiri dan kemudiannya telahmengkahwinkan anak perempuannya dengan beliau

Setelah beberapa lama pengembara Sufi ini memulakan perjalanannya, beliautelah memperolehi banyak manafaat daripada sebilangan Para Masyaikhyang ada pada setiap bandar. Apabila beliau kembali ke Mesir, HadhratSyaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih telah mendapati beliau sudahmenjadi seorang manusia sempurna yang mengetahui rahsia perjalananSuluk dan sudah mempelajari adab-adab dan jalan-jalan mendapatkanberbagai tingkatan Cinta 'Ashiq dan beliau sudah berkemampuan untukmengajar dan membimbing hamba-hamba Allah yang lain. 

Lantaran itu,Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih telah menasihatkan beliau untuk kembali ke tempat asalnya yang bernama Khiyuk yang terletakdi Khwarazam. Beliau pun menurut arahan gurunya dan telah melibatkandirinya dalam membimbing para penuntut Tariqat Tasawwuf danmenyebarkan ajarannya.Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih telah berpindah keKhwarazam bersama-sama dengan isteri dan anak-anaknya serta telahmembina sebuah Khanqah dan telah mengasaskan Tariqat Dhzahabiyah danQurbaniyah di samping beberapa aliran Tariqat yang lain. Beliau telahmelatih ramai para pengikutnya yang mana kemudiannya telah berjayamencapai marabat kewalian dan ada juga yang telah menjadi Murshid sepertiHadhzrat Majduddin Al-Baghdadi, Hadhzrat Syaikh 'Attar, Hadhzrat SyaikhSa'aduddin Al-Hamawi dan Hadhrat Najmuddin Ar-Razi Rahmatullah'Alaihim Ajma'in.

Terdapat lapan karya yang telah dinisbahkan kepada beliau oleh parasejarahwan, antaranya adalah sebuah Tafsir Al-Quran yang tidak dapat ditemui walau senaskhah pun sehingga ke hari ini. Sebuah karya yangberjudul "Fi Adab As-Salikin"yang bererti, pada menerangkan adab bagi Para Salik telah dituliskan oleh beliau dalam bahasa Farsi yang kini masihterdapat di Muzium Asian.

Manakala karya yang dipersembahkan ini adalah merupakan salah sebuah karya Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih yang telah dikarang dalam bahasa 'Arab dengan judul "Adab As-Suluk Ila Hadhrat  Malik Al-Muluk" yang terbahagi kepada dua bahagian.Yang pertama adalah perjalanan Ruhaniyah menuju Allah Al-Haqq menerusi penyingkapan tirai-tirai hijab kejahilan dan hijab-hijab jarak kejauhan dankegelapan. Yang kedua adalah perjalanan Jasmaniyah di atas muka bumi Allah yang luas. Selain dari kedua-dua perjalanan tersebut, dalam karya inidinyatakan tentang perjalanan 

Para Khawas Al-Khawas iaitu golongan yang khusus daripada mereka yang khas berdasarkan manuskrip yang masihterdapat di Central Library Tehran University.Risalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi oleh Hadhrat Husayn Muhyiuddin Qumshehi dan pernah diterbitkan dalam Jawidan Khirad –Sophia Perennis - The Bulletin of the Islamic Iranian Academy of Philosophy,Vol. IV, No. 2, Autumn 1981, pp. 16-26 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris menurut terjemahan Parsi oleh Hadhrat 'Ali Baqir Shahi,pemegang ijazah Ph.D Department of Philosophy, Aligarh Muslim University, Aligarh, India. Terjemahan ke bahasa Melayu ini adalah menurut terjemahan bahasa Inggeris sebagai rujukan kepada naskhahnya yang asal.Karya ini ditujukan kepada mereka yang telah melangkah ke dalam alamkesufian dan telah mencapai kemabukan menerusi minuman arak-arakTauhid

MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN BAHAGIAN 2 : NAMA ALLAH YANG TERSEMBUNYI

NUKILAN HJ SAARI MOHD YUSOF (PEWARIS KETIGA ILMU MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN)

Nampaknya ramai yang ingin megetahui satu nama Allah yang tersembunyi. Daripada carta atau graf yang ditunjuki, terdapat seramai 339 orang daripada 1500 orang yang melayari bab itu. Daripada 1500 orang yang melayari laman web ini, hanya dua tiga kerat sahaja yang memberi maklum balas. Menandakan tidak ramai yang berminat atau berhajat kepada ilmu makrifat!.

Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk menjawab persoalan ini, sekali lagi saya sarankan supaya tuan-tuan perhatikan betul-betul cerita Nabi Allah Musa dengan Bukit Thursina!.

Sebelum itu, saya ingin tuan-tuan menjadi seorang yang khasyaf terlebih dahulu, sebelum dapat mengetahui nama Allah yang tersumbunyi. Itu makanya saya sengaja mengenegah atau memperkenalkan bab Khasyaf. Supaya dengan bab khasyaf itu, tuan-tuan akan dapat melengkapkan diri bagi persediaan menerima nama Allah yang tersembunyi. Satu nama Allah yang tersembunyi itu, memerlukan kepada khasyaf, baru boleh melilhat, menilik atau memandangnya. Persediaan untuk menerima atau untuk megetahui nama Allah yang tersembunyi itu, haruslah terlebih dahulu melalui ilmu khasyaf!.

Saya minta tuan-tuan baca semula bab yang bertajuk apa ertinya khasyaf!. Dalam membaca bab itu, saya minta tuan-tuan perhatikan kiasan yang saya suruh tuan-tuan campakkan batu kedalam lautan atau kedalam sungai!. Jika tak faham sangat campakkandiri tuan-tuan kedalam lautan dalam, biar betul-betul mati. Hiduppun buat apa, jika Allah tidak kita kenal!. Hidup ini, adalah bertujuan supaya Allah dapat kita kenal, jika Allah yang menjadi tujuan hidup, tidak dapat kita kenal dengan sebenar-benar kenal, apalah ertinya hidup?, adalah terlebih baik mati betul daripada hidup yang dipenuhi dengan menduakan Allah Taala (mensyirikkan Allah Taala) dalam segala bidang pekerjaan ibadat!.

Dosa syirik itu, adalah dosa yang tidak dapat diampun Allah, daripada terus-terusan hidup dengan mengumpul dosa, adalah lebih baik mati, dengan mencampakkan diri kedalam lautan!. Lautan mana?, campakkan diri tuan-tuan kedalam lautan wajah Allah……………………………………………..

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk menghayati nama Allah yang tersembunyi, tuan-tuan hendaklah ikut apa yang saya sarankan. Jika ada kelapangan masa, cuba tuan-tuan mengunjungi sungai, tasik, pantai atau mana-mana tempat yang terdapat takongan air.

Saya mahu tuan-tuan campakkan batu kedalam air. Setelah tuan-tuan campakkan batu kedalam air, saya mahu tuan-tuan fikirkan semasak-masak dan sedalam-dalamnya, bagaimana caranya supaya batu itu timbul kembali!.

Ini bukan ilmu main-main atau ilmu olok-olok!. Ini bukan hendak membudak-budak atau memperbodoh-bodohkan tuan-tuan, tetapi ini adalah cerita benar. Cuba tuan-tuan fikirkan bagaimana caranya untuk supaya batu itu kembali timbul?.

Jika tuan-tuan tidak percaya akan cerita saya ini, cuba tuan-tuan telefon kepada Ketua Polis Bahagian Jenayah, di Ibu Pejabat Polis Rompin,Pahang. Orang kedua yang tahu nama Allah yang tersembunyi itu adalah blog yang bernama “kaseh” dari Sandakan Sabah!. Namanya saya tak ingat, tetapi saya ada mengunjungi beliau dua tahun lepas. Dia berpangkat kalau tak silap saya 3 paku, selaku ketua nombor satu bahagian jenayah di Balai Polis Rompin. Beliau tahu jawapan ini. Gunakan kebijaksanaan tuan untuk mendapatkan nombor telefon beliau. Katakan saya haji Shaari pemilik kitab hijau Tok Kenali dua tahun lepas. Seramai-ramai orang yang saya jumpa, hanya beliau sahaja yang tahu jawapan, bagaimana untuk menimbulkan semula batu yang tenggelam!.

Orang kedua yang saya temuai yang tahu jawapan nama Allah yang tersembunyi, adalah laman web yang bernama “kasih”, seorang perempuan dari Sandakan Sabah!. Biarpun seorang perempuan, tetapi beliau tahu akan jawapannya!. hubungilah beliau!………………

Cuba tuan-tuan fikir-fikirkan…………………………… dan sila beri jawapan………………………………….

Jam sudah menunjukkan pukul 9.57 malam. Sebentar lagi saya nak bersiap-siap kelapangan terbang antara bangsa KLIA untuk ke Sabah. Saya ada menerima undangan ceramah di Sabah oleh Ketua Agama Islam nombor satu Sabah. Bagi orang tawau, esok tunggu saya di kediaman TYT. Saya adakan ceramah dikediaman beliau selepas magrib.

Jadi saya tinggalkan dulu dengan satu pesanan. Pesanan saya supaya tuan-tuan campakkan batu kedalam air biar sampai kembali timbul. Jika kembali timbul, itulah nama Allah yang tersembunyi. Jika payah atau payah sangat nak cari jawapan, sila hubungi Tuan Polis bahagian jenayah di Rompin. Kiranya beliau sudah berpindah kebalai lain, cuba dapatkan nombor telefon balai baru tempat beliau pindah, sebab saya jumpa beliau sudah dua tahun lepas, semasa pesta pantai Rompin!.

Itu makanya saya mengajak tuan-tuan supaya terlebih dahulu belajar ilmu khasyaf. Jika tidak khasyaf, mana mungkin dapat melihat perkara yang tersembunyi?. Yang zahir hanya melalui zahir dan yang batin itu, hanya batin yang dapat melihat batin. Selagi tuan-tuan masih lagi menunggangi mata zahir, mana mungkin dapat melihat perkara yang ghaib atau yang teresmbunyi!. Untuk itu cari, korek, gali dan selamilah ilmu khasfyaf!.

Saya minta tuan-tuan selami dan hayati semula kisah Nabi Allah Musa dengan Bukit Thursina. Untuk Musa melihat Allah, hendaklah terlebih dahulu, menghilangkan bukit Thursina. Selagi terlihat atau terpandang bukit, Allah tidak akan dapat dillihat oleh Nabi Musa, setelah tidak lagi terlihat bukit Thursina, barulah wajah Allah dan nama yang tersembunyi, dapat dililhat!. Sama kiasanya dengan membuang batu kedalam sungai, sampai batu kembali timbul!.

Fikir-fikirkan dan mari kita sama-sama menjawab. Saya tak suka kiranya tuan-tuan tidak memberi respon, seolah-olah saya bercakap satu hala.

Izinkan saya bersiap-siap untuk ke Airport, sahabat-sahabat saya sudah menunggu disana. Kepada Pak Abu Wali Allah dari Melaka, sanggup datang dari Melaka semata-mata untuk menghantar saya ke Sabah. Sudah berulag kali saya halang, supaya jangan datang, tapi beliau mahu juga datang. Terima Kasih atas keikhlasan itu. Sebagaimana ikhlasnya Mohd Yusof mengurut tuboh Tok Selehong. Sambil mengurut tubuh Tok Selehong, secara tidak sedar, Tok Selehong dengan secara tak sedar telah mengajar atau telah bercerita perkara-perkara yang tidak pernah diajar semasa dikhalayak murid yang ramai.

Pak Abu dari Melaka, saya bukan Tok Selehong yag punya ilmu untuk dicurahkan, semoga Allah sahaja yang membalas jasa baik tuan. amin drp hj Shaari

 

MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN : NAMA ALLAH YANG TERSEMBUNYI (BAHAGIAN 1)

NUKILAN HJ SAARI MOHD YUSOF (PEWARIS KETIGA ILMU MAKRIFAT TOK KENALI KELANTAN)

Betapa ramainya orang diluar sana yang mengkagumi dan menilai secara diam ilmu makrifat Tok Kenali!. Tok Kenali adalah dikenali melalui ilmu makrifatnya bukan dari ilmu kekuatan berjalan atas air, tembak tak meletup atau keretapi tak boleh berjalan selagi beliau tidak naik atau kekuatan memasukkan kembali ulat yang jatuh dari daging kakinya!. Kekuatan atau kehebatan Tok kenali itu, adalah ada pada ilmu makrifatnya!.

Ilmu makrifat itu, bukannya harta pusaka, yang boleh diturunkan kepada anak cucu!. Ilmu makrifat itu, adalah milik Allah, yang diturunkan kepada sesiapa yang dikehendaki Nya!. Biarpun muridnya ramai,anak atau cucu serta keturunannya ramai, namun belum tentu mendapat bahagian dalam ilmu ini!.

Alhamdullilah, seorang putera yang bernama Hj. Mohd Yusof Cik Wook, peranakan Banggol Cica Pasir Mas Kelantan, yang membesar dan menetap di Tumpat Kelantan, berkesempatan menuntut ilmu dengan beliau (Awang Mohd Yusuf Kenali) sesudah sedari kecil menuntut ilmu dengan Tok Selehong (Hj. Abdul Rahman nama asalnya).

Saya Hj, Shaari yang sedang berada dihadapan hati tuan-tuan sekarang, adalah anak kepada Hj. Mohd Yusof Cik Wook, generasi ketiga ilmu makrifat Tok Kenali kelantan. Namun ilmu saya, tidak hebat sebagaimana ilmu tuan-tuan, melainkan ilmu saya itu, hanya sekadar ilmu perumpamaan tin yang kosong!.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum menjawab satu nama Allah yang tersembunyi itu, izinkan saya untuk bertanya beberapa soalan?.

1) Soalan pertama: Manakah lebih besar dan manakah yang lebih afdal, antara nama Allah yang teresmbunyi berbanding dengan Allah itu sendiri?.

Saya mohon dan minta sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjawab soalan saya. Sesiapa yang sedang membaca blog ini, supaya jawab terlebih dahulu soalan yang saya kemukan, sebelum meneruskan bacaan karangan ini!. Jika tuan-tuan inginkan keberkatan ilmu dan barokah guru-guru terdahulu, sila patuh dan ikut apa yang saya sarankan ini!. Barulah mendapat barokah dan barulah beroleh kefahaman ilmu makrifat dengan izin Allah!.

Selalu kita dengar orang mengadu, bahawa mereka tidak faham bilamana mempelajari ilmu makrifat. Sebab apa setengah dari setengahnya mengadu tidak faham, sedangkan orang lain boleh faham?. Sebab mereka tidak faham adalah kerana mereka tidak patuh kepada saranan guru!. Untuk itu, bagi mendapat barokah faham, ikut dan patuhlah setiap apa yang saya sarankan. Itulah cara guru-guru terdahulu mengajar anak muridnya. Inilah cara, kaedah atau berfatonahnya guru-guru terdahulu dalam mendidik anak muridnya. Sedari kecil saya mengikuti syarahan atau ceraman ayahnda saya, beliau juga sebelum berceramah bab ini, beliau bertanyakan soalan yang sama sebagaimana saya tanya kepada tuan-tuan sidang pembaca yang budian sekalian!. Oleh itu, sila jawab setiap pertanyaan saya. Sekarang saya ingin bertanya kepada tuan-tuan sekalian, mana lebih besar antara nama Allah yang tersembunyi dengan Allah itu sendiri?. Jawab………

Seandainya jawapan tuan-tuan itu, memihak kepada Allah itu sendiri lebih besar berbanding nama yang tersembunyi, kenapa dahulukan nama berbanding tuan yang empunya nama?. Untuk itu, sepatutnya kita pelajari dulu tuan yang empunya nama. Dengan mempelajari dan mengenali tuan yang empunya nama, dengan sendirinya nama yang tersembunyi itu, tidak lagi bersembunyi!. Seandainya kita kenal kepada tuan yang empunya badan, dengnan sendirinya samaada nama yang tersembunyi, mahupun nama yang nyata, pasti akan datang sendiri!…………….

SEUMPAMA PERUMPAMAAN API!

2) Persoalan kedua: Sekarang saya mahu tuan-tuan sebut perkataan api!. Dengan menyebut nama api, apakah ianya boleh mendatangkan panas?. Cuba jawab pertanyaan saya?………………………. Sebut perkataan tajam, apakah dengan sebutan nama tajam itu, ianya boleh mendatangkan luka?, Cuba jawab pertanyaan saya?…………………………..

Apakah yang besar, apakah yang lebih dan apakah yang ada pada nama?. Nama tidak boleh mendatangkan bekas?. Begitu juga dengan nama Allah, baik nama nyata, apa lagi nama Allah yang tersembunyi!. Apa ada pada nama, nama bagi Allah itu, tidak boleh mendatangkan apa-apa bekas dan tidak boleh mendatangkan apa-apa kesan!, melainkan Allah itu sendiri!. Saya bertanya lagi, apakah tuan-tuan ingin mengejar nama atau tuan-tuan ingin mengejar tuan yang empunya nama?. Sila jawab?………………………

Baiklah, sekarang bagi sesiapa yang ada mancis api, saya minta tuan-tuan nyalakan dan cuba tuan-tuan sentuh, apakah tuan-tuan merasa panasnya api?. Semasa tuan-tuan sebut nama api, apakah ianya boleh mendatangkan panas?. Ini bagi menunjuk dan membuktikan kepada kita bahawa, apa yang ada pada nama. Cuba jawab, apa ada pada nama?. ………………Itulah makanya, saya sarankan supaya tuan-tuan mengenal panasnya terlebih dahulu, baru nama api itu menyusul sendiri.

Bukan panas yang tersembunyi disebalik nama api, sesungguhnya nama apilah yang tersembunyi disebalik panas!. Kita nak kenal api, mari kita kenal panasnya dulu. Sebelum mengenal nama, mari kita kenal orangnya terlebih dahulu!. Sesudah mengenal sifat panas, nama api itu, akan menyusul dengan sendiri. Mari kita kenal Allah terlebih dahulu, baru satu nama Allah yang tersembunyi akan menyusul dengan sendiri!.

3)Pertanyaan ketiga: Cuba sebut perkataan kaya, apakah dengan menyebut perkataan kaya, bermakna duit sudah bertaburan dihadapan mata kita?.

Cuba sebut nama harimau, apakah dengan menyebut nama harimau itu, mendatangkan hati tuan-tuan merasa takut?. Cuba sekiranya tuan-tuan berdiri dihadapan harimau, biarpun tuan-tuan tidak menyebut nama harimau, beranikah tuan-tuan berdiri dihadapan harimau dan berdiri dihadapan tuan yang empunya nama (iaitu berdiri dihadapan harimau itu sendiri)?. Mana lebih besar, mana lebih afdal dan mana lebih berfungsi diantara nama dengan tuan yang empunya nama!. cuba jawab…………………………………….

Makanya, apalah yang ada pada nama!………………………………………..Semua orang berkejar-kejar mencari nama yang tersembunyi!. Sedangkan tidak ramai yang menilik bahawa terlindungnya nama yang tersembunyi itu, hanya desebalik tubuh tuan-tuan sendiri. Sayangnya tidak ada orang yang mahu melihatnya!.

Seumpama saya yang bernama Hj. Shaari, kebanyakkannya orang-orang diluar sana hanya mengenal saya melalui nama. Sekiranya saya berdiri dihadapan tuan-tuan sekalipun, tuan-tuan tidak dapat menyedari kehadiran saya. Sekiranya tuan-tuan kenal tuan yang empunya nama, sesungguhnya tuan-tuan tidak lagi perlu kepada menyebut nama. Tak tahu nama saya sekalipun, tuan-tuan boleh tahu yang saya itu hj. Shaari. Begitu juga diri Allah berbanding nama Nya, Betul tak?, sila jawab………………………

Untuk megetahui satu nama Allah yang tersembunyi, mari kita belajar terlebih dahulu mengenal tuan yang empunya nama, barulah satu nama Allah yang tersembunyi itu, tidak lagi akan teresmbunyi, malahan ianya akan menyusul sendiri dengan nyata. Betul tak?……………………………

Sebelum mengenal satu nama Allah yang tersembunyi, apa kata kita timbulkan kembali terlebih dahulu batu yang tengelam!. Kita belajar terlebih dahulu cara-cara memotong batang pokok didalam benih!. Mahu tak!.sila jawab?…………………………..saya tidak lagi mahu berahsia dengan tuan-tuan, kali ini saya akan jawab, manakah yang dikatakan satu nama Allah yang tersembunyi!. Tetapi dengan syarat. Syaratnya, tuan-tuan hendaklah terlebih dahulu mempelajari ilmu menimbulkan kembali batu yang dicampak kedalam air, supaya ianya dapat kembali timbul dipermukaan air dan mempelajari ilmu menebang batang pokok didalam benih?………………………

Apakah tuan-tuan nak tahu, bagaimanakah caranya untuk menimbulkan batu yang tegelam?. Apakah tuan-tuan mahu tahu cara-cara menebang batang pokok didalam benih?……………Ayoh mari kita sama-sama ikuti cerita seterusnya.

Bukan mudah nak saya lepaskan satu nama Allah yang tersembunyi, melainkan tuan-tuan terlebih dahulu melalui proses-proses berikut;

BAGAIMANA CARA UNTUK MENIMBULKAN BATU YANG SUDAH TENGELAM

Bagaimanakah caranya untuk menimbulkan batu yang telah dicampakkan kedalam sungai?. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum menjawab soalan ini, terlebih dahulu ingin saya ajar tuan-tuan cara-cara, kaedah atau langkah pertama untuk menimbulkan batu!. Cara atau kaedah pertama untuk menimbulkan batu, tuan-tuan kena jawab terlebih dahulu persoalan berikut!.

“Diantara penadol dan Allah, siapakah yang meyembuhkan penyakit dan siapakah yang melegakan penyakit sakit kepala?. Cuba jawab…………………

Sudah tentu sebagai umat Islam, jawaban kita itu memihak kepada Allah!. Sebagai umat Islam, sudah barang tentu, kita akan menjawab yang bahawasanya Allahlah yang meyembuh dan menghilangkan rasa sakit kepala. Jika itulah jawapan serta keputusan tuan-tuan, saya ingin ajukan satu lagi persoalan,

Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan yang budiman serta yang bijak pandai sekalian. Seandainya tuan-tuan tidak menelah penadol, apakah sakit kepada kita itu, boleh hilang?. Cuba jawab………………………………

Setelah kita menelan ubat penadol, barulah sakit kepada kita itu, akan mula beransur pulih. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, apakah sakit kepala kita itu, boleh hilang sekiranya kita tidak menelan penadol?. Hilangnya sakit kepala kita itu, disebabkan kerana Allah atau kerana penadol?. Cuba jawab secara jujur dan secara rasional?. Jika kita tidak menelan penadol, apakah sakit kepala kita itu boleh hilang?. Kenapa setelah kita menelan penadol atau ubat pain keller, penyakit atau kesakitan kita itu boleh beransur pulih?. Cuba jawab?……………

Setelah menelan penadol, sakit kepala kita boleh hilang, apakah hilangnnya sakit kepala kita itu, kerana ubat penadol atau kerana Allah?. Hukum akal yang waras, semua orang akan mengatakan yang menghilankan sakit kepala kita itu, adalah penadol!. Bilamana kita mengatakan penadol yang boleh menyembohkan sakit kepala, bererti kita sebagai umat Islam, telah membelakangi Allah dan telah mensyirikan Allah!.

Sekarang kita sedang berada di dua persimpangan!. Nak kata Allah yang meyembuhkan, ternyata yang meyemboh dan yang menghilangkan penyakit pening kepala kita itu, adalah penadol. Nak kata penadol salah dan tak kata penadol pun salah!. Kita sekarang dalam keadaan serba salah!. Mempercayai penadol mengatasi kuasa Allah, sebagai umat Islam ianya salah dari segi hukum!. Jika nak kata Allah yang menyembohkan, jika tidak menelan penadol, sakit kepala tidak boleh hilang!. Sudahnya kemanakah pegangan serta iktikad kita?. Cuba jawab?……………………………

Sebab apa penadol boleh meyembohkan sakit kepala?. Sedangkan penadol itu, bukan Tuhan dan penadol itu, bukan Allah. Sungguhpun penadol itu bukan Tuhan dan bukan Allah, tetapi kuasa yang ada pada penadol itu, sesungguhnya sekarang ini, boleh mengatasi kuasa Allah!. Mana satu keyakinan yang hendak kita tunjangi?, sila jawab?………………………………..

Sebagai orang Islam, kita mengaku yang menghilangkan sakit itu, adalah Allah, biarpun pengakuan kita itu, adalah pengakuan yang tidak kukuh. Namun sebagai umat Islam, kita harus mengakui kuasa Allah, biarpun keyakinan kita itu berada pada taraf yang tidak berapa yakin atau keyakinan yang samar-samar (separuh yakin). Cuba tuan-tuan lihat orang yang menjalani pembedahan, sekiranya tidak ada ubat bius, apakah sakit itu boleh hilang?. Hilangnya rasa sakit diketika pembedahan itu, dikeranakan ubat bius atau dikerakan Allah?. sila jawab…………………… Hilangnya sakit itu, kerana Allah atau kerana ubat bius?. Cuba jawab?……………………………..jawab, jawab dan jawab secara jujur!. Inilah kaedah untuk kita mengetahui satu nama Allah yang tersembunyi!. Tanpa persoalan sebegini, kita tidak dapat lalui jalan makrifat dengan mudah!.

Jalan makrifat atau jalan ilmu tasauf itu, bukan mudah untuk difahami. Sungguhpun ianya bukan mudah atau bukan senang. Sebagai seorang cikgu (bukan guru), saya akan cari jalan penyelesaian dengan kaedah yang mudah difahami. Cara untuk memahaminya ilmu ini, adalah melalui kaedah yang saya paparkan sekaranng ini. Sebelum kita sampai kepada satu nama Allah yang teresmbunyi, kita harus atau wajib terlebih dahulu menyelusuri terlebih dahulu kaedah ini.

Sebab apa ubat bius itu, boleh menyamai atau boleh mengatasi kuasa Allah?. Sebelum saya jawab soalan untuk menimbulkan batu yang tengelam didasar lautan dan sebelum menjawab satu nama Allah yang tersembunyi, terlebih dahulu saya ingin mendapat pandangan serta komen dari tuan-tuan!.

Setelah saya ukur kefahaman dari kalangan tuan-tuan barulah nama Allah yang tersembunyi itu boleh diberi. Saya bukan tidak boleh untuk menceritakannya ilmu ini secara terus terang. Kebimbangan takut-takut nanti terkeliru, tidak pasal-pasal ada pula yang menuduh saya sesat?.

Orang yang tidak faham, nanti mereka akan menuduh sesat, itu makanya membuat saya berhati-hati dalam menjawab persoalan makrifat!. Jika saya mendapat respont kefahaman yang baik dan maklum balas kefahaman yang boleh diterima, akan saya buka ilmu ini. Ilmu ini bukannya susah atau payah sangat!. Ilmu ini bukan ilmu rahsia, malahan dikehendaki semua orang tahu!.Itu adalah tujuan utama saya mengarang tajuk ini.

Faham baik-baik, siapakah yang meyembuhkan pening kepala sekiranya kita tidak menelan penadol dan siapakah yang boleh menahan daripada kesakitan bila mana kita tidak dibius semasa pembedahan?. Kita kata semuanya Allah. Jawapan tuan-tuan itu benar, tidak lain dari benar belaka adanya!. Tetapi persoalannya disini, apakah sembuh kiranya tidak telan penadol dan apakah tidak sakit kiranya tidak dibius?. Cuba jawab, saya nak ukur kefahaman tuan-tuan!. Kiranya sudah jelas dan sudah dapat menerima hakikat penadol dan hakikat ubat bius. Barulah hakikat satu nama Allah yang tersembuyi itu, dapat saya ceritadan saya jelaskan dengan mudah. Kiranya hakikat penadol dan hakikat ubat bius dan hakikat batu tengelam, tidak dapat tuan-tuan memahaminya. Apal lagi berkenaan hakikat satu nama Allah yang tersembunyi, akan betambah-tambah lah tidak fahamnya!…………………. Cuba masing-masing jawab………..

Terima kasih kepada para pembaca blog. Sudah banyak kaedah dan banyak cara yang telah saya terima dari peminat.

Sebelum jawab bab penadol, saya jawab dulu berkenaan timbulkan batu yang tenggelam dari dalam sungai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam banyak-banyak pembaca blog, ada dua pembaca yang telah memberi jawapan yang baik, ini saya coppykan untuk para pembaca. Dengan membaca jawapan dari sahabat-sahabat diluar sana, bermakna saya tidak bersendiri dalam memberi jawapan!. Salah satunya dari blog;

(Huraian saya bagi tajuk diatas adalah begini…….Nama Allah tidak hanya 99 tetapi tdk terbilang dan tdk tersebut oleh lidah.Yg tinggal dan belum disebut itu ( katanya ke100) itu adalah sebenarnya Ilmu semata2 berpaksikan nombor.Tidak ada lagi satu sebenarnya..krn Ianya meliputi segala nama dlm AsmauLLahul Husna. Maka jgnlah dibilang2 nama Tuhan dgn nombor krn keujudanNya tdk bersempadan…tiada awal dan tiada akhir).

Tetapi jika tuan-tuan nak lagi jelas dan lagi mentap, mari kita ikuti kupasan dari seorang perempuan dari blog yang bernama QASEH. Seorang suri dari bumi di Bawah Bayu, Sabah!,

Salam kemulian kepada tuan Hj. Shaari dan teman2 yg melayari blog Makrifat Tok Kenali. Terlebihi dahulu sy dan keluarga mengucapkan kepada Tn. Hj. Kerana kedatangannya ke negeri bayu telah membuka byk pertanyaan2 dan telah terjawab, terutamanya Nama Allah Satu dan tersembunyi. Pada malam kuliah Tn. Hj. Shaari telah menjawab dgn panjang lebar bagaimana untuk mengetahui nama Allah SWT yg tersembunyi itu, dan kami tidak sabar2 adakah penjelasaan nama yg satu itu sama seperti yg kami ketahui…..ya memang itulah namanya…… namun sebelum saya menulis bagaimana untuk mengetahui nama Allah SWT yg satu itu, sy harap Tn. Hj. Shaari dapat memperbetulkan jika ada kesilapan dalam tulisan sy ini….sy akan menulis sebagaimana dalam rakaman suara Tn. Hj. Shaari …..

Kata Tn. Hj. Shaari “ Barang siapa mengenal nama Allah yang satu maka mengenallah ia akan Allah SWT”…. Untuk mengenal nama yg satu Allah SWT..Tn. Hj. Telah memberikan satu kiasan iaitu ….barang siapa yg dapat menimbulkan semula batu yang dicampakkan ke dalam air, maka mengenallah ia akan nama Allah yang satu… (sebelum itu pd pendpt sy untuk menimbulkan batu yg dicampakkan kedlm air, sy perumpamakan batu sbg jasad/mahluk lalu jalanilah proses ‘Fana” iaitu matikan diri kamu sebelum mati …dan..biarlah anda ikuti tulisan ini selanjutnya….). Untuk lebih memahami lagi Tn. Hj. Shaari membawa kami mendalami kisah Nabi Musa AS, dimana pada suatu hari Nabi Musa bermunajat kepada Allah SWT, “Ya Allah, ya tuhanku perzahirkanlah rupa paras mu, ya Allah aku nak tengok, aku nak lihat dan aku nak tilik wajah mu ya Allah. Kata Allah SWT,”Tidak boleh ya Musa, kamu tidak mampu untuk melihat aku.” Namun Nabi Musa tidak berhenti bermunajat sampai tiga kali kepada Allah SWT.

Kata Allah, Ya Musa aku bukan mahluk, aku bukan ain, aku bukan sesuatu, aku bukan benda macam mana aku nak tunjukkan wajahku kepada mu, macam mana aku nak tunjuk wajahku kepada engkau ya Musa. aku ini tidak bersifat dan tidak berain…. Laisa kamislihi syaiun ……, apa yg kamu ingat itu, bukan aku, apa yang kau gambar-gambarkan itu, bukan aku, apa yang kamu pandang itu, bukan aku, bukan aku, bukan aku, macam mana aku nak perzahirkan wajah aku kepada mu ya Musa. Nabi Musa berkata lagi, Ya Allah ya tuhan ku aku ini seorang nabi, sedangkan orang bukan nabi boleh tunjuk-tunjuk tuhan dia, mereka boleh pegang tuhan mereka, boleh dimandikan, boleh di raba, boleh dibawa kesana kemari, sedangkan mereka itu bukan nabi, boleh tunjuk tuhan mereka, tapi aku sebagai seorang nabi, usahkan kata nak tunjuk, nak ceritapun aku tak boleh, tak reti, oleh itu bagaimanakah org nak percaya kepada aku, ya Allah , kata Nabi Musa.

Jadi ya Allah perzahirkanlah wajah mu, aku nak tengok, aku nak lihat, aku nak tilik, semoga boleh lah aku menceritakannya semula kepada kaum aku.” Lalu dgn kasih sayang Allah SWT berkatalah Allah kepada Musa, Ya Musa, sekiranya benar engkau nak melihat wajah ku, Aku bagi kau mengenal aku, hanya melalui satu kiasan sahaja (yakni satu perumpamaan). Jika kau tahu akan kiasan atau perumpamaan ku ini, maka engkau akan dapat mengenal aku dan akan dapat melihat aku pada jam ini, pada hari ini dan pada saat ini ya Musa.

Ya Musa, Aku tidak perlu tunjukkan wajah aku yang asli kepadamu, cukup dengan hanya melalui kiasan sahaja kamu akan dapat mengenal dan melihat Aku Allah swt. Lalu Allah berkata, ya Musa kau tengok bukit Tursina itu, jika engkau masih lagi melihat sifat bukit Tursina itu berdiri di tapaknya, kau tidak akan dapat melihat aku, tetapi jika sekiranya engkau tidak melihat lagi sifat bukit Tursina itu, maka disitulah engkau akan dapat melihat aku.

Bahasa mudahnya (kata tn. Haji Shaari). Allah berkata, jika engkau nampak bukit, engkau tidak akan nampak aku, jika engkau tidak melihat lagi sifat bukit, maka disitulah engkau akan dapat melihat aku.
Lalu Nabi Musa pun pandang bukit, setelah dipandangh, ditilik dan dilihat akan bukit Thursina itu, maka karamlah bukit dalam pandangannya.

Untuk mempermudahkan faham, Tn, Hj,Shaari mengumpamakan “menimbulkan semula batu yang ditenggelamkan”, Sekali fikir dengan akal yang lemah ini, mana mungkin batu yg dicampakkan ke dlm sungai boleh timbul balik. Begitu juga dgn bukit Tursina macamana untuk tidak ternampak bukit, sedangkan bukit tersergam ditapaknya. Nabi Musa pun pandang bukit Tursina..dan berfikir “Jika ada bukit aku tidak nampak Allah, setelah tidak terlihat bukit, barulah aku akan dapat melihat Allah.

Lalu Allah pun bertajalilah Nur Nya keatas bukit. Bertajali disini, bermaksud atau bermakna “menyatakan”, manakala makna atau maksud perkataan Nur itu pula, bukan bermaksud terang atau gelap (kata Tn. Hj. Shaari). Nur atau cahaya itu, bermakna atau bermaksud terang cahaya wajah Allah. Bilamana Allah menyatakan diri Nya atau mempernampakkan kenyataan diri Nya keatas Bukit Thursina, Pada saat itu, leburlah segala sifat, afaal, asma dan zat bukit!. Nabi Allah Musa diketika itu, bukan lagi terlihat atau terpandang bukit, malahan setelah lebur, hancur atau karam sifat, afaal, asma dan zat Bukit Thursina, maka disitulah wajah Allahlah yang terlihat dan terpandangn oleh Nabi Allah Musa!.

Nabi Musa bukan melihat Allah dalam bentuk sifat, malahan Nabi Musa melihat Allah dalam bentuk kiasan sahaja!. Hanya dgn melalui satu kiasan bukit sahaja, Nabi Musa sudah dapat memandang dan melilhat Allah!.

Setelah Allah mentajalikan (menyatakan) diri Nya keatas bukit itu, maka bukit itu pun meletup. Erti, makna atau maksud meletup itu pula, bukan membawa hancur atau pecah menjadi debu spt dinyatakan dlm Al-Quran. Meletup disini, adalah membawa maksud lebur dalam pandangan Nabi Musa!. Jadi Nabi Musa pun faham akan kiasan Allah itu.

Setelah Allah mentajalikan (menyatakan) pula Nur nya keatas Musa, lalu Musa pun pengsan, betulkah nabi Musa pengsan dan apakah betulkah Bukit Thursina meletup?. Maksud Nabi Musa pengsan dan maksud meletupnya Bukit Thursina itu, adalah bagi mengambarkan karam, lebur, binasa dan terkuburnya Nabu Musa dan Bukit Thursina dalam wajah Allah. Maka sedar, faham, maklum dan mengertilah Nabi Musa akan kiasa Allah SWT, melalui kisah Bukit Thursina itu!..

Jadi kata Hj. Shaari dgn menghayati kisah ini maka kenallah kita akan satu nama Allah SWT yang tersembunyi!. Jadi kisah ini amat dalam maksudnya…kata Hj. Shaari ..(jangan pandang pada huruf, tetapi pandanglah disebalik huruf)… Tn. Hj. Shaari menjelaskan bagaimana nak pandang di sebalik huruf pada kisah Nabi Musa tadi?.

Begini maksudnya kata hj Shaari, Kiasan kepada perkataan bukit meletup itu, bukannya bererti bukit itu, meletup hancur sampai menjadi debu (seumpama kena bom). Maksudnya disebalik Bukit Thursina itu, kata hj shaari. Bukit Tursina itu, adalah hanya nama, jadi hendaklah kita kembalilakan nama Tursina itu kepada Allah, setelah nama dikembalikan kepada Allah, bukit itu sudah tidak lagi bernama dan tidak lagi boleh terpanggil “Thur Sina!”, Sesudah dikembalilkan nama kepada Allah!, apa lagi yang hendak dipanggil?.

Setelah faham kiasan Allah pada bukit thursina, lalu nabi Musa megalihkan perhatiannya kepada dirinya. Dengan megambil iktibar, megambil faham dan megambil kiasan dari kisah bukit thursina, nabi Musa kiaskan cerita bukit thursina kepada dirinya sendiri!. Berkata Nabi Musa, sebagaimana aku kembalikan sifat, affal, asma dan zat bukit thursina kepada Allah, sebegitulah akan kukembalikan sifat diri aku kepada Allah……………..

Dari cerita kiasan bukit thursina, Nabi Musa kembalikan sekalian sifat bukit, sifat lonjong, sifat batu, sifat pasir, sifat pokok dan semua sifat yang ada pada bukit itu, kepada Allah, maka kembalilah bukit itu kepada wajah Allah dan tidaklah lagi terpandangn bukut!.

Sebagimana kiasan bukit, sebegitulah nak ku kembalilkan sifat diri aku kepada Allah. Sebagaimana kembalinya sifat bukit thursina kepadawajah Allah!. Sebegitujuga akan aku kembalikan sifat, asma’, afaal dan zat aku kepada Allah SWT (kata Nabi Musa). Jadi apabila semuanya telah dikembalikan segala segala nama, sifat, afaal dan zat kepada Allah, apa lagi yg tinggal, tersisa dan apa lagi yang terbaki?.

Setelah segalanya sudah lebur dan sudah kemballi kepada wajah Allah, maka apa yg dilihat, itulah Allah?. Apa yang dipandang, itulah Allah dan apa yang ditilik, itulah Allah!. Itulah cara Allah mengajar Nabi musa melalui kiasan bukit thursina. Yang mana dengan cerita kiasan Allah itu, Nabi Musa bawa kepada dirinya!. Sehingga Nabi musa juga karam, lebur dan binasa sebagaimana karam, lebur dan binasanya bukit thursina!.

Maka dari kiasan itu, dapatlah Nabi musa melihat Allah. Iaitu dengan cara mengembalikan segala nama kepada pemiliknya “Allah”. Nabi Musa kembalikan segala sifat kepada pemiliknya. Maka nyatalah Allah itu, setelah semua tidak ada (dikembalikan kepada Allah), sifat makhluk atau sifat apa yg ku pandang kini, sudah menjadi milik Allah.Yang memandangnpun milik Allah, yang dipandangpun milik Allah!.

Kini Nabi Musa sudah faham akan kiasan Allah SWT. Lalu Nabi Musapun bawa kiasan bukit Tursina itu dan letak kepada dirinya, jikalau Tursina bukit yang besar itu, boleh aku leburkan, inikan pula diri aku, lalu Nabi Musapun pandang dirinya. Bilamana memandang ia kepada sifat tangan, tangan Musa sudah menjadi milik Allah dan pandang kaki, sifat kaki sudah juga menjadi milik Allah!. Lalu bertanya Nabi Musa kepada dirinya sensdiri, “mana aku, mana aku dan mana aku” tangan milik Allah, kaki milik Allah jadi Nabi Musa pun pengsan, Kata hj Shaari, pengsan itu bukan maksudnya koma, bukan ertinya tidak sedar diri dan bukan bermaksdu pengsan. Maksudnya disini adalah bererti Nabi Musa itu juga karam dalam wajah Allah, setelah aku mengemblikan sifat diriku kepada mu ya Allah, jadi mana aku, aku sudah tidak ada kata Musa seperti tiadanya bukit Tursina.

Itulah maksud kata Allah, jika kau nampak bukit, engkau tidak akan nampak aku, jika kau tidak nampak bukit, barulah nampak akan nampak aku Allah swt. Kata hj, shaari, jika kita masih nampak kita gagah engkau tidakakan nampak yang gagah itu Allah. Jika kita masih nampak kita kaya, kita tidak nampak yang kaya itu Allah. Jadi sekarang aku tidak nampak diri aku lagi, yang kaya itu Allah, yang gagah itu Allah, yg besar itu Allah. Jadi mana diri aku, itulah maksud atau erti Nabi Musa pengsan.Pengsan itu membawa maksdu Nabi Musa karam “FANA” dalam wajah Allah sebagaimana karam dan fananya bukit Tursina, maka kenallah Nabi Musa akan wajah Allah.

Melalui cerita bukit thursina itu, mengerti dan fahamlah Nabi Musa akan bagaimana caranya Nabi Musa mengenal Allah!. Benarlah sebagaimana firman Allah, “dimana aku hadapkan wajahku di disitulah wajah Allah”. Kenallah ia akan Allah sesudah mengenal mahluk!.

Begitulah juga, jika kita hendak mengenal Allah melalui kiasan Nabi Musa dengan Bukit Thursina!. Dgn cara mengenal diri sendiri, maka akan kenallah kita kepada Allah Taala. Jika kita hayati betul-betul kisah bukit thursina, kita juga akan dapat menimbulkan batu yang sudah tengelam didasar sungai, kata hj shaari!.

Timbulnya itu bukan batu, bukan bererti batu yang timbul, yang timbul itu Allah, setelah batu sudah tidak lagi bersifgat batu!. Maka yg timbul itu adalah Allah, batu itu makhluk, sifat makhluk tetap akan tenggelam. Jadi yg timbul itu, adalah Allah.

Satu nama Allah tersembunyi itu, bilamana kita sudah karam dalam wajah Allah, segala-galanya sudah lebur, bilamana sudah lebur, boleh tak lagi sebut nama. Seumpama orang mati, boleh tak lagi sebut nama!, boleh tak lagi dengar.

Setelah segalanya binasa, tidak ada lagi yang menyebut dan tidak lagi ada yang melihat!. Setelah segalanya tidak terdengar dan tidak lagi terlihat, maka benarlah Allah itu tidak berguruf dan tidak bersuara!.

Yang tidak menyebut dan yang tidak mendengar itulah, yang dikatakan satu nama Allah yang tersembunyi! Tidak lagi terkata nama, nak kata apa lagi bilamana mulut dah tak ada, nak dengar apalagi bilamana telinga dah tak ada. Jadi nama Allah yang tersembunyi itu, adalah nama yg tidak berhuruf, nama tidak bersuara, nama tidak berjirim, nama yang tidak berjisim, jadi namanya apa???????????????

Nama Allah yang tersembunyi itu, adalah mana-mana nama yg tidak boleh di SEBUT (sesudah mulut tidak ada). Nak sebut apa lagi, dah mulut tak ada, itulah tersembunyinya nama Allah itu setelah karamnya segala sifat dalam wajah Allah!. Melainkan semuanya “Allah meliputi Allah”, Allah, Allah,Allah ………………. Nama Allah itupun, sebab masih boleh disebut!. Setelah ada sifat Nur Muhamad barulah Allah itu, bernama Allah. Pada asalnya Allah itu tidak bernama. Untuk memperkenalkan yang diriNya Allah, maka diberilah nama!. Kalau tidak ada nama, siapa nak panggil aku!. Seumpama Raja tidak ada rakyat, siapa nak mengatakan yang dia itu Raja!. Biarpun aku perkenalkan yang aku ini raja, Aku raja, aku raja, jadi siapa nak kata yang aku ini raja, jika tidak ada rakyat!.

Maka setelah adanya Nur Muhamad, barulah Aku itu bernama Allah. Jadi nama Allah yang tersembunyi itu, setelah lebur seluruh mahluk yang ada. Yang ada hanya Ahad, Ahad, Ahad. Mana ada lagi nama yang tersembunyi, setelah semuanya leburnya, setelah leburnya mahluk, apa lagi yang hendak dipanggil?.

Begitulah tuan/puan dan para pembaca dan para pencari nama Allah SWT yg Satu itu, harap dari penjelasan diatas dapatlah kita mengenal nama Allah yg tersembunyi itu. Saya tulis didalam blog ini pun atas izin Tn. Hj. Shaari dan mengikut rakaman suara tuan Hj. Sendiri.

Pada pendapat sy, nama Allah itu tidak ada yang tersembunyi, yang teresmbunyi itu, hanya sekadar istilah atau sekadar suatu usul!. Maksud pendapat saya ini, hanya akan dimengerti oleh sesiapa yang dianugerah Allah, akan penglihatan khasyaf. Hanya orang khasyaf dan yang dikehendaki Allah sahaja, yg akan mendapat nama Allah yg Satu itu. Moga-moga ianya memberi manaafat…amin….sekian wasalamualaikum…..dari saya Qaseh Negeri Dibawwah Bayu.

JAWAPAN !

Nak cari satu nama Allah yang tersembunyi itu, karamkan penadol dan karamkan batu!. Karamkan mulut dari berkata-kata dan karamkan mata dari melihat!. Setelah segala-galanya karam, apa lagi yang tinggal?, cuba jawab?……………Hendaklah kita kembalikan sifat, batu, sifat panadol, sifat Bukit Thursina dan kembalilkan sifat diri kepada Allah. Setelah semuanya kita kembali, tenggelam, karam, fana’ dan baqokan diri kepada Allah secara total, secara mutlak, apa lagi yang tinggal pada kita?, Cuba jawab?…………… Jika segala-galanya sudah tidak ada, apa lagi yang tinggal untuk disebut, untuk diucap, untuk dibawa, untuk ditunjuk dan apa lagi yang hendak diperlihat lagi?………………………..Belajar ilmu makrifat itu, biarlah sampai kepada tempat letak, seumpama paking kereta itu, biar betul-betul pada tempat petak parkingnya dan belajar itu biar sampai kepada garisan penamat!. Penamatnya ilmu makrifat itu, bilamana karam, lebur, mati, binasa, ghaib, fana’ dan baqo’!. Sehingga lemah akal untuk menyatakan Allah……………………………..!

SEBAGAIMANA KARAMNYA BUKIT THURSINA DARI PANDANGAN NABI MUSA, sebegitulah hendaknya karamkam diri kita. BUKIT THURSINA ITU, TETAP BUKIT SEBAGAIMAN BERADA DITEMPATNYA SEKARANG INI!.

Meletup Bukit Thursina itu, bukan bermaksud berpindah tempat, hilang atau hancur lebur jadi debu, kiasan perkataan meletup itu, adalah bagi menunjukan makna meleburkan diri!. Bilamana kita sudah lebur dalam wajah Allah, boleh tak lagi kita berkata-kata? cuba jawab…………….., melainkan kata-kata kita itu, adalah kata-kata Allah. Itulah makanya turun ayat, “tidaklah yang memanah itu engkau ya Muhamad, melainkan Aku (Allah) yang memanah diketika memanahnya engkau ya Muhamad”. Kerana apa, kerana sifat Muhamad itu, sudak karam, fana’ dan baqo dalam wajah Allah!.

Disini bukan bererti bersatu atau bercantum dengan Allah. Disini bukan bermakna jabarian, muktazilah, kodariah, hulul atau wahdatu wujud?. Jika saudara dan saudari belajar sifat 20 dengan cermat, cuba tafsirkan kepada saya yang bodoh ini, apakah erti sifat wujud?.. Yang suka menuduh sesat itu, cuba tuan-tuan suruh mereka itu tafsir makna, maksud, atau erti sifat wujud!. Tidakkah wujud (ada) itu hanya sifat Allah!. Bilamana “ada” itu sifat bagi Allah, bermakna, bermaksud atau bererti, sifat bagi makhluk manusia itu, “tidak ada“. Jika kita sebagai makhluk manusia itu bersifat dengan sifat tidak ada, siapakah sepatutnya yang bersifat ada, jika tidak Allah………………. Yang ada itu, hanya sifat Allah, hanya sifat Allah dan hanya sifat Allah dan yangbersifat tidak ada itu, adalah sifat diri kita!…………….

Bilamana diri kita sudah tidak ada (tidak wujud), apa lagi yang hendak kita “sebut” dan apa lagi yang hendak kita “tengok!“. Jika mata ditutup atau tidak ada, apakah lagi kelihatan adanya sifat penadol dan apakah lagi kelihatan adanya sifat batu, samaada ianya tenggelam atau timbul? ?. Cuba jawab?………………………

Yang menjadi sifat batu itu timbul atau tenggelam dan yang menjadi sifat penadol itu meyembuhkan itu, adalah kerana tuan-tuan adakan sifat diri dan tuan-tuan masih tertilik adanya sifat makhluk. Cuba diri kita itu kita hilangkan, cuba kita hilangkan sifat batu dan cuba kita hilagkan sifat penadol!. Bilamana diri dan penadol kita hilangkan, leburkan dan kuburkan, mana lagi ada sifat penadol dan mana lagi ada sifat menyembuhkan ?. Mana ada lagi sifat tengelam dan mana lagi ada sifat timbul?

Sesudah diri kita tidak ada, apa lagi, apa lagi dan apa lagi yang hendak disembohkan oleh penadol dan apa lagi yang hendak ditimbukan oleh batu? Cuba jawab?…………….nak sembuh dan nak timbulkan siapa lagi, jika diri sudah tidak ada?. Jika sekiranya diri tidak ada, mana mungkin adanya sifat penadol dan mana mungkin adanya sifat batu?. Sesungguhnya Penadol tidak ada, batu tidak ada, benih tidak ada dan diripun tidak ada. Yang bersifat ada itu, hanya siapa?, cuba jawab?…………….

Kefaham ilmu, hendak disalinkan kedalam bentuk ayat, bukan perkara mudah dan bukan suatu kerja senang. Jika senang, sudah ramai profesur dan pengarang yang mengarang tentang ilmu makrifat!. Apa lagi ilmu makrifat yang menggunakan bahasa roh, bahasa hati dan bahasa jiwa!. Ini bahasa makrifat atau bahasa rohani yang hanya dimengerti oleh meraka yang bermakrifat!. Jika dibaca atau ditelaah oleh golongan yang pengajian atau yang berpendidikan ilmu feqah atau orang syariaat, maka sesatlah yang dapat mereka perkatakan. Sedangkan bilamana kita minta tunjuk ajar mana ilmu yang tidak sesat, merekapun sesat untuk menceritakan!. Sebenarnya siapa yang sesat, cuba tuan-tuan jawab……………..Saya sudah masak dengan tuduhan sesat, wahbi, syeah, hulul, wahdatul wujud, Syek siri Jenar, Al-halaj dan sebagainya.

Tidak kurang, selepas dari saya mengarang ini, ada suara-suara sumbang yang mengata dan yang akan menuduhkan bahawa karangan saya ini, adalah fahaman syek Siti Jenar, Al-Halaj, Wahdatul wujud dan hulul dan sebagainya.

Sebab yang menuduh itu, orang yang belum mengenal diri dan orang yang belum karam dalam lautan makrifat! dan belum binasa diri!. Cuba jawab pertanyaan saya dengan jujur, sebelum mengeluarkan tuduhan. Jika diri kita sudah tidak ada, apakah ada lagi perkataan hulul, wahdatul wujud?. Wahdatul wujud, hulul, jabariah atau kodarian itu, bilamana masih ada diri. Sesudah ketiadaan diri, apa lagi yang hendak dibahasakan, melainkan itulah yang dikatakan tidak berhuruf dan tidak bersuara!.

Yang dikatakan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjisim dan tidak berjirim itu, setelah ketiadaan diri, lebur, lenyap, hancur, terkubur, terbakar dan setelah terkaramnya diri kita dalam wajah Allah!. Sesudah terkaram, bolehkan lagi kita berkata-kata?. Itulah maksudnya PENGNSANNYA NABI MUSA!. Pengsan itu, bukan bererti koma atau tak sedarkan diri, pengsan disitu, adalah memberi maksud karam, fana dan baqa Nabi Musa dalam wajah Allah!.

Kepada pengemar ilmu tuduh menuduh dan pencinta tomah menomah itu, jangan lah ada lagi diri kamu, baru tidak ada tuduh menuduh dan baru tidak ada sifat dakwa mendakwa sesat atau salah. Sebanarnya orang yang tidak belajar ilmu mati dan tidak belajar ilmu karam itu, tidak mengerti akan apa maksud yang saya perkatakan!.

Berulamg kali saya nyatakan bahawa belajar ilmu makrifat itu, JANGAN SAMPAI TERLIHAT ADANYA DIRI! . Ingat, ingat, ingat………………….. pesan saya ini……………..

Jangan sampai terlihat adanya diri!. Ambil contoh Nabi Musa, bilamana Nabi Musa karam, bukit Thursina tidak lagi kelihatan dan Thursina tidak lagi terpandang. Yang meletup atau pengsan itu, adalah kiasan kepada sifat kewujudan diri Nabi Musa. Bukannya bukit, sedangkan Bukit Thursina itu, masih tetap berdiri disitu sedari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah sedikitpun. Tamsil, kiasan, kiasan bukit itu, hendaklah kita bawa kepada diri.

Begitu juga dengan batu yang kita campakkan kedalam sungai, yang timbul itu, Allah, yang tenggelam itu Allah, yang mencampakkan itu Allah, yang dicampkan itu adalah juga Allah, yang zahir itu Allah, yang batin itu Allah, yang awal itu Allah dan yang akhir itu juga adalah Allah. Setelah segala-galanya Allah, mana ada lagi sifat batu, mana ada lagi sifat penadol dan mana lagi adanya sifat Bukit Thursina!. Yang adaawal dan akhir itu adalah Allah, Allah, Allah dan Allah………………………………….

Disini terjawablah sudah maksud batu hendaklah ditimbulkan kembali itu, bukan bermaksud menimbul sifatnya batu, tetapi sebenarnya adalah bertujuan bagi menimbul sifat Allah. menimbulkan batu itu, adalah suatu kiasan bahasa atau suatu istilah makrifat! semata-mata. Itulah cara guru-guru terdahulu memberi faham kepada anak muridnya supaya anak muridnya berfikir!. Jika tidak buat begitu, anak-anak muridnya tidak berfikir!. Jadi dengan cara itu, ilmu ini akan lebih berkesan, lebih diingati! dan lebih tersemat didalam hati!. Itulah cantik dan fatonahnya guru-guru terdahulu!.

Yang meyembuhkan itu Allah, sebab apa Allah yang meyembuhkan pening setelah kita makan penadol, sebabnya adalah kerana “penadol itu pun Allah“. Itu makanya bilamana tuan-tuan makan penadol, ianya boleh meyembohkan pening. Kerana sifat penadol itu sendiri, adalah tidak lain dari Allah jua!.

Sebab apa guru-guru terdahulu mengatakan penadol itu tidak lain dari Allah, sebabnya adalah kerana sifat penadol itu, sifatnya sudah binasa!. Setelah sifat panadol itu dibinasa, maka sifat yang meyembuh itu, adalah sifat Allah!. Penadol tidak ada, yang ada, yang wujud, yang ujud dan yang maujud itu, hanyalah Allah!. Tidakkah yang wujud itu hanya sifat bagi Allah?. Mana ada lagi wujud, ujud atau maujud penadol. Penadol, batu, benih atau bukit itu, hanya satu kiasan, satu dalil dan satu istilah semata-mata.

Bahasa makrifat ini, adalah bahasa halus, bahasa dalam atau bahasa rohani, itulah makanya tidak ramai yang memiliki kepakaran dalam menghujahkan ilmu ini!. Saya pun tidak pakar, hanya sekadar ajok-ajok, tiru-tiru atau pinjam pakai mulut ayahnda saya Mohd Yusof Cik Wook!. Orang mati sahaja yang tahu berbahasa makrifat!. Memandangkan saya masih hidup, tidak layaklah saya memperdagangkan ilmu makrifat!. Ilmu Makrifat itu, adalah ilmu bagi mereka-mereka yang “mati sebelum mati!”.

Saya ini hanya berpura-pura mati, sebenarnya saya tak mati diri lagi. kalau saya mati, masakan saya boleh menullis!. jadi bermaknanya disini ilmu saya masih cetek dan masih rendah berbanding dengan ilmu tuan-tuan!. Makanya patutlah saya dituduh dan ditomah, kerana ilmu saya cetek berbanding tuan-tuan!. Saya tidak pandai sebagaimana para pengkeritik!. Pengkeritik terlebih pandai berbanding saya. Saya hanya sekadar penonton bola diluar padang, sedangkan tuan-tuan adalah pemain bola, jadi saya hanya berilmu cakap ditepi longkang, tetapi tidak pandai main sebagaimana tuan-tuan pengkeritik!.

Akhir sekali, apa yang hendak saya perkatakan disini, saya memang bodoh, tolol dan jahil ilmu, jadi ajarlah saya, pandulah saya dan perbaikilah saya. Apa-apa ilmu yang saya curahkan itu, tidak perlu tuan-tuan ambil sebagai ilmu, anggplah sekadar kita berbual-bual dikedai kopi!. Ini adalah ilmu yang tidak berguna dan ilmu yang tidak boleh dibuat ikutan. Saya minta, tuan-tuan lupakan sesudah baca!. Ingat lupakan, lupakan dan lupakan ilmu yang sesat dan salah ini. Saya cuma sekadar menguji minda dan membuka ruang berfikir!.

Tok Kenali selalu berpesan kepada anak muridnya. “jangan kamu megambil faham akan ilmu yanng aku ajar ini”. “Aku suruh kamu dengar sahaja, jangan mengambil faham atas ilmu yang aku ajar”. Tok kenali tidak ada kuasa untuk memberi faham, yang memberi fahan itu Allah swt!………………………………….

Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi yang dirahmati Allah sekalian.Dalam kegairahan kita mencari satu nama Allah yang tersembunyi, jangan kita lupa bahawa nama Allah itu, sesungguhnya tidak tersembunyi, yag meyembuyikan nama Allah itu, adalah diri kita sendiri!.

Seperkara lagi, nama Allah itu, bukan sahaja anggka satu, 100, 1000, 3000 atau 5000. Sesungguhnya nama Allah itu tidak terbilang, terhitung dan tak terkira!. Hanya nak bagi sedap, nak bagi nampak bersungguh-sungguh dan nak menunjukkan yang Allah itu nama yangsebenar-benar tidak berhurf dan tidak bersuara, diletak atau dinamaknnya satu nama Allah yang tersembunyi. Satu nama Allah yang tersembunyi itu, bagi mengambarkan yang nama Allah itu sebenar-benarnya tidak berhuruf dan tidak bersuara!.

Sebenarnya nama Allah itu tidak terbilang, tujuh lautan dijadikan tinta dan ditambah lagi tujuh lautan sekalipun, untuk menulis nama Allah itu, tidaklah tertulis. Seperkara lagi, sekiranya kita ingin mengenal nama Allah, wajah Allah, menyatakan Allah dan meyembah Allah, jangan sekali-kali bergantung kepada dalil sifat, dalil asma’, dalil afaal atau dalil zat!. Selagi itulah kita dikatakan golongan orang yang tidak mengenal Allah!. Mengenal Allah, ingat Allah dan memandang Allah itu, tidak lagi perlu kepada dalil. Dalil Allah itu, adalah Allah itu sendiri!.

Allah itu, adalah Allah, kenapa perlu lagi kepada dalil?. Allah itu, tidak lagi perlu kepada dalil!. Jika masih berdalil untuk mengigati dan mengenal Allah melalui ibadah, melalui zikir, melalui puasa, dengan melalui alam, melalui ibadah atau dengan mendalilkan Allah dengan makhluk, sesungguhnya mereka itu adalah mereka-mereka yang rendah martabat makrifatnya!.

Kiranya kita masih mencari dalil untuk ingat kepada Allah, bererti kita masih meraba-raba, mencari-cari dan masih bersangka-sangka terhadap Allah. Bermakna tuan-tuan masih belum pasti, belum yakin dan belum percaya kepada Allah. Masih didalam peringkat mencari, sedangkan peringkat mencari itu, adalah bagi mereka yang belum berjumpa!.

Seumpama cincin yang hilang, bilamana sudah berjumpa, masakan masih mahu lagi mencari. Cincin yang sudah berada dijari, apakah perlu lagi tuan mencari ?. Allah beserta sifat dan berserta namaNya tidak tersembunyi, maksud atau erti tersembunyi itu, bagi mengambarkan sesuatu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bukannya perkataan tersembunyi itu, untuk menunjukkan kepada makna tersembunyi tetapi bagi menunjukkan bahawasanya Allah itu, tidak berhurf dan bersuara!.

Anggaplah kita itu, hanya kiasan kepada batu, kiasan kepada penadol, kiasana kepada air teh susu dan anggaplah kita itu, hanya kiasan kepada bukit thursina. Yang tidak ada, melainkan yang ada itu hanya Allah Taala!……………………..

Mana mungkin nama Allah itu tersembunyi, sedangkan Allah itu sendiri tidak tersembunyi, masakan namaNya pula tersembunyi?. Bilamana kita lihat alam, tidakkah terlihat Allah sebelum alam dan sesudah alam?. Bilamana kita lihat makhluk manusia (termasuk kita), tidakkah kita nampak Allah sebelum dan sesudah kita?.

Bilamana Allah sebelum dan Allahlah susudah kita, apakah ditengah-tengah masa itu atau diantarnya kita nampak makhluk (kita)?. Jika awal itu Allah, maka akhirnyapun hendaklah juga Allah. Bilamana tidak ada ruang untuk kita ditengah-tengahnya, bermakna kita sesungguhnya tidak ada!, yang ada awal dan yang ada akhir itu, adalah hanya Allah!…………………

Jika tidak ada makhkuk diawal, tidak ada makhluk ditengah-tengah (diantara keduanya) dan tidak ada makhluk di akhirnya, bermaknanya disini, tidak ada ruang untuk adanya makhluk!. Oleh itu, mana adanya lagi sifat penadol, batu, bukit dan kita?. Yang ada itu Allah. Oleh itu manakah yang dikatakan Allah dan namaNya itu tersembunyi!. faham dan camkan baik-baik…………………..

Tuan-tuan yang saya hormati, kiranya tuan-tuan ingin mendapat jawapan yang elok dan tepat, selain Qaseh, tuan-tuan bacalah blog yang bernama ishakahmad dan latifah harun. Blog ishakahmad banyak membicarakan ilmu yang baik untuk kita pelajari. Beliau juga seorang guru makrifat.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, permasalahan satu nama Allah yang tersembunyi itu, bukannya habis disitu sahaja jika hendak diperkhabarkan. Ada juga guru-guru terdahulu menghubung kaitkannya dengan roh atau Nur Muhamad!.

Tersembunyinya satu nama Allah itu, ada setengahnya yang mengatakan tersembunyi ia didalam sifat Nur Muhamad (roh).

Semasa dialam la takyin, iaitu semasa Allah bersendirian, inginlah Allah memperkenalkan dirinya itu Allah, lalu Allah jadikan sifat Nur Muhamad. Didalam sifat Nur Muhamad itulah tersembunyinya nama Allah!. Allah sembunyilkan namanya didalam sifat Nur Muhamad!. Setelah diperzahirkan Nur Muhamad, nama Allah tidak lagi terpanggil kerana tersembunyi dalam nama Nur Muhamad.

Seumpama kita makan rati canai. Asal mulanya rati canai itu, adalah dari yang bernama tepong!. Setelah terbentuk atau terzahirnya sifat roti, nama tepong sudah tersembunyi disebalik nama roti (nama tepong tidak lagi dikenali). Maka tersembunyilah nama tepong didalam sifat roti canai!.

Begitu juga seumpama kita minum susu. Asalnya susu itu, adalah daripada lembu, tetapi setelah terzahirnya susu, nama lembu sudah tersembunyi didalam nama susu!.

Didalam bab “satu nama Allah yang tersembunyi” itu, pada asal mulanya tersembunyi nama Allah yang satu itu, adalah didalam nama Nur Muhamad. Sesudah itu, berturut-turutanlah tersembunyinya!. Pertamanya tersembunyi Allah itu didalan nama Nur Muhamad, kemudian Nur Muhamad itu pula tersembunyi didalam nama roh. Roh, tersembunyi didalam nama nyawa. Nyawa tersembunyi didalam nama gerak dan gerak itu pula tersembunyi didalam nama tubuh (anggota). Manakala anggota-anggota tubuh itu pula, tersembunyi didalam nama-nama yang banyak!.

Nama yang satu itu, sebenarnya tersembunyi ia didalam nama-nama yang banyak!. Nama yang satu itu hilang didalam nama-nama yang banyak!. Cuba kita hilangkan nama-nama yang banyak itu, maka timbullah nama yang satu!. Seumpama hilangkan nama roti, nama kek, nama lempeng atau nama biskut didalam tepong!. Hilangkan nama susu kedalam lembu!

Kita tidak boleh pandang wajah diri kita sendiri, wajah diri kita sendiri itu, boleh dilihat, dipandang dan ditilik, setelah adanya cermin. Tersembunyilah rupa paras kita yang asal didalam cermin!. Setelah minilik cermin, maka terlupalah kita akan diri kita yang asal. Sedangkan wajah diri kita yang didalam cermin itu, sebenarnya diri yang palsu. Sungguhpun palsu, diri yang didalam cermin itulah yang selalu dilihat, ditilik dan diingatai orang!.

Mata kita tidak dapat untuk melilhat diri yang asal, diri kita yang asal tidak terlihat dan tidak tertilik oleh mata. Lalu kita ambil cermin, setelah diletak dan ditilik cermin, barulah tertilik dan barulah kelihatannya diri. Setelah menilik rupa diri yang palsu didalam cermin, selalunya kita lupa kepada diri yang asal. Maka itulah yang dikatakan tersembunyinya diri yang asal didalam cermin!.

Setelah menilik cermin, kita tidak lagi ingat kepada diri yang asal. Kita asyik melihat cermin. maka tersembunyilah diri yang asal didalam sifat cermin.

Beggitulah kiasan tersembunyinya nama Allah yang satu itu didalam nama-nama yang banyak. Sebenarnya telah tersembunyi nama Allah yang satu itu, didalam nama-nama yang banyak, setelah kita tidak lagi terlihat diri yang satu. Untuk meyingkap satu nama yang tersembunyi itu, hendaklah kita fana, baqa, lebur, buang, kubur dan tinggalkanlah diri yang zahir ini kepada Allah. Simpanlah diri yang zahir ini kedalam rumah Allah yang bernama QALBU. Tinggalkanlah diri zahir ini, didalam rumah Allah yang bernama Qalbu. Setelah ditinggal, hendaklah jangan lagi dibawa keluar!. Buang cermin, jangan lagi tilik cermin, kerana cerminlah membuatkan kita terlupa dan terlepas pandang untuk melihat kepada nama diri kita yang sebenar-benar diri!. Tinggalkan cermin diri yang palsu itu kedalam rumah Allah (Qalbu). Biarlah Allah yang jaga, kerana rumah Allah yang satu ini, terkawal dan dijaga sendiri oleh Allah, ianya pasti selamat!.

Setelah kita simpan diri beserta dengan nama-nama kita yang banyak, didalam rumah Allah, pastinya terbela, terkawal dan pasti selamat. Simpanan kita itupun juga akan berganda untungnya. Pelaburan itu, adalah pelaburan yang tidak akan pernah rugi. Bank simpanan yang bernama Qalbu itu, adalah bank yang tidak akan ada istilah susut nilai!. Mari kita campakkan nama-nama diri yang banyak ini sekali dengan sifat diri yang zahir , kedalam pelaburan bank Allah yang bernama Qalbu, barulah pelaburan itu, terlihat akan nama yang satu. Nama yang satu itu, sebenarnya tersembunyi disebalik cermin diri sendiri!. Mari kita sama-sama pecahkan cermin yang palsu itu, barulah terlihat nama yang satu!. Sama-samalah kita pakai nama diri yang asal………………

Buang cermin, kuburkan, binasakan dan matikan cermin, barulah tuan-tuan terlihat yang bahawasanya tersembunyinya diri kita yang asal itu, disebalik cermin!. Buangkan segala yang bernama, tinggalkan segala nama dan campakkan ia kedalam rumah Allah(Qalbu). “Qalbu mukmin Baitullah” kalbu mukmin itulah sebenar-benar rumah Allah. Rumah Allah yang tidak pernah terbakar, tidak pernah dilanda banjir, tidak pernah dicuri orang, tidak pernah dicemari najis!. Rumah Allah di Kota Mekkah, pernah terbakar, pernah diruntuhkan beberapa kali, pernah dilanda banjir, pernah dicuri dan hilang. Tetapi rumah Allah yang bernama Qalbu itu, tidak pernah terusik, tidak pernah tercuri, terbakar atau terhilang!. Ianya adalah tempat rumah yang selamat dari diceroboh orang. Percayalah bahawasanya rumah Allah yang bernama Qalbu itu, tebal dindingnya kalis dari dimasuki pencuri. Jadi, mari kita beramai-ramai berpakat sesama kita supaya menyimpan barang disana. Simpanlah diri kita disana, pasti selamat dan pasti tertitik satu nama Allah yang tersembunyi!.

Barang yang patut kita simpan itu, bukan emas, bukan permata atau bukan wang ringgit, tetapi yang patut kita simpan itu, adalah nama-nama diri termasuk diri jasad. Campakkan diri kedalam rumah Allah, supaya kita tidak lagi terpandang nama-nama yang banyak, sifat-sifat yang banyak, afaal-afaal yang banyak dan zat yang banyak. Nama-nama yang banyak itu, mari kita sama-sama kuburkan ia didalam rumah Allah yang bernama Qalbu. Setelah tersimpannya nama-nama yang banyak didalam Qalbu, maka tidaklah lagi terpanggil nama-nama yang banyak. Setelah nama-nama yang banyak itu tidak lagi terpanggil dan setelah tersembunyi nama-nama yang banyak itu, maka terzahirlah nama Allah yang satu!.

AYAT-AYAT TERAKHIR

Ini adalah ayat terakhir bagi satu nama Allah yang tersembunyi, selepas ini jangan lagi ada yang mendakwa tidak tahu!. Sudah panjang lebar saya kupaskan. Kiasan terakhir saya dalam bab ini, adalah perumpaan TITIK.

Bermulanya huruf alif itu, adalah asalnya dari satu titik. Dari huruf alif sampailah membawa kepada huruf ya, semua itu, asalnya adalah dari titik yang satu!. Sesudah berhuruf alif, kita lupa bahawasanya bermulanya huruf alif itu, adalah dari titk yang satu. Setelah berhuruf alif, maka tersembunyilah titik didalam huruf alif dan tersembunyilah titik dalam huruf-huruf yang banyak. tersembunyilah titik bermula dari huruf alif sampai kepada huruf ya.

Begitu juga dengan nama Allah yang satu , nama Allah yang satu itu, tersembunyi disebalik keberadaan diri. Setelah terdirinya diri kita, maka nama Allah yang satu itu, tersembunyi disebaliknya!.

Sebenar-benarnya titik itu, tidak terhijab, tidak terlindung, tidak terdinding dan tidak tersembunyi. Titik atau nama yang satu itu, sebenar-benarnya terzahir ia pada tiap-tiap sesuatu dan ternyata pada sekalian yang zahir, terlihat, terpandang dan tertilik pada sekalian yang nyata!. Titik itu, sebenarnya tetap terzahir pada sekalian huruf, tinggal lagi ianya dikatakan tersembunyi disebalik huruf-huruf itu sendiri!.

Sebenarnya untuk melihat dan untuk menilik Allah itu, tiliklah makhluk dan tiliklah diri mu, kerana Allah itu terzahir pada sekalian yang zahir. Seumpama kiasan titik dengan huruf. Sebenarnya titik itu, tidak tersembunyi atau terlindung. Ianya terzahir dan terpapar pada setiap huruf, hanya kita yang terlepas pandang.

Allah bukan sesuatu tetapi zahir pada tiap-tiap sesuatu. Titik bukan huruf, tetapi terzahir pada tiap-tiap huruf. Nak cari titik, lihat, tilik, pandanglah huruf. Setelah tertilik huruf, maka akan dengan sendirinya tertiliklah titik. Tetapi sekiranya tertilik titik, ianya tidak lagi tertilik huruf!. cam baik-baik kata yang sedikit itu!……………….

Bilamana tuan-tuan tertilik diri atau tertilik nama-nama yang banyak itu, sebenarnya tuan-tuan sudahpun dengan sendirinya tertilik Allah!. Tetapi tuan-tuan buta mata hati dan buta mata zahir, sehingga terangnya Allah dalam tiap-tiap sesuatu itu, tidak tertilik oleh pandangan. Setelah tertilik Allah dalam tiap-tiap sesuatu itu, maka tidak lagi akan tertilik makhluk atau tidak lagi akan tertilik diri!.

Nama titik tersembunyi disebalik huruf, manakala nama Allah pula tersembunyi Ia, disebalik makhluk. Untuk itu, selepas dari ini jangan lagi ada pertelingkahan dan jangan lagi ada perdebatan tentang nama Allah yang tersembunyi!. Tersembunyi nama Allah itu, hanya pada istilah mata zahir semata-mata. Sebenarnya Allah dan nama Nya, tidak pernah tersembunyi!. Sedang Allah lagikan zahir dan nyata-senyatanya, masakan nama pula boleh tersembunyi?. Tersembunyinya nama itu, adalah hanya disebalik nama-nama diri mu sahaja!.

Kita baca kitab, kita baca buku dan kita baca tulisan saya, tetapi tuan-tuan terlupa semasa membaca itu, bahawasanya bacaan huruf itu, tersembunyinya satu titik!. Tersembunyinya satu titik itu, sebenarnya hanya didalam huruf-huruf yang tuan -tuan baca. Hanya kita yang tidak mahu menilik!. Sedangkan titik itu, tidak sedikitpun meyembunyikan diri, malahan titik itu sebolah-boleh dan seolah-olah ingin memperlihat, ingin mempamir dan ingin memperkenalkan sifat dirinya melalui huruf-huruf yang sedang tuan-tuan baca!. Malangnya biarpun telah dalam berbagai-bagai bentuk, titik dan Allah memperkenalkan sifat dirinya, malangnya makhluk manusia tetap dalam berkeadaan buta.

Sehingga tidak tertilik Allah dalam yang banyak. Aku jadikan jin dan manusia dan Aku jadikan yang banyak itu, sesungguhnya supaya tertilik dan terllihat Aku, tetapi sebalilknya lagi menjauh hamba ku dengan Aku. Titik yang satu tidak tersembunyi, tersembunyinya titik yang satu itu, adalah hanya disebalilk huruf yang banyak!.

Dengan banyaknya huruf, ku kira kamu ingat dan kamu tidak lupa kepada titik, malangnya lagi banyak huruf, lagi banyak yang lupa kepada titik. Lagi banyak sifat makhluk ku ciptaan, lagi banyak orang terlupaka kepada aku itu adalah Allah swt. Kenapa, kenapa dan kenapa……………………………………

Sebabnya adalah kerana tuan-tuan tidak matikan diri, sebabnya tuan-tuan tidak simpan nama-nama yang banyak itu kedalam perbendaharaan Allah yang bernama Qalbu!. Tuan-tuan masih melihat adanya “aku” dan adanya diri!. Tuan-tuan masih ada sifat keakuan!, Itu makanya tuan-tuan asyik menuduh orang itu salah dan menuduh orang ini sesat, sedangkan yang sebenar-benar sesat dan yang sebenar-benar salah itu, adalah diri kita sendiri.

Bilamana kita bagi tahu, selalu menafikan kebolehan orang dan selalu memperkecil-kecilkan kepakaran orang. Inilah hijab ulamak zaman sekarang, tidak mahu mengaku kelemahan diri sendiri dan menebalnya beranggapan yang diri itulah yang pandai dan hebat. Orang yang sebegini, adalah orang-orang yang tidak dapat menerima kenyataan titik!. Meraka hanya nampak diri, sedangkan diri itu, adalah tipu daya semata-mata. Sedangkan diri mereka itulah huruf-huruf yang membuta dan yang membatukan mata kita dari melihat kehadiran titik dan dari melihat kehadiran Allah pada setiap sesuatu!.