Catatan Popular

Isnin, 18 September 2017

KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 8 - KEMATIAN DIDAHULUI DENGAN SHAKARATULMAUT.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Didalam al Quran terdapat 4 buah ayat dimana Allah berfirman menjelaskan keseksaan semasa berhadapan dengan maut.
Pertama didalam surah Qaf ayat 19 yang mafhumnya ;

"... dan datanglah shakaratulmaut dengan sebenar -benarnya ".

Kedua didalam surah al Waqi'ah ayat 83 yang mafhumnyua ;

"Mengapa tidak kamu kembalikan roh bila ia telah sampai dikerongkong (shakaratulmaut)".

Ketiga didalam surah al An'aam ayat 93 yang mafhumnya ;

"Alangkah dahsyat sekiranya kamu dapat melihat diwaktu orang-orang zalim (kaya dan sombong) didalam tekanan-tekanan shakaratulmaut ".

Keempat didalam surah Kiamah ayat 26 yang mafhumnya ;

"Tidak sekali-kali, apabila nafas (roh) telah sampai kekerongkong".

Telah diceritakan tatakala Rasulullah menghadapi shakaratulmaut oleh sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah ra bahawa Rasulullah memandang sebuah bejana (bekas) air untuk minum yang dibuat dari kulit. Baginda memasukkan tangan kedalam bejana itu dan mencedok sedikit air dan disapu pada mukanya lalu bersabda " Tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya kematian itu didahului dengan tekanan-tekanan shakaratulmaut". Kemudian Baginda mengangkat kedua tangannya lalu bersabda "Bertemu Allah yang Mahatinggi" sampai Baginda wafat dan kedua tangannya pun jatuh terkulai.

Telah diriwayatkan oleh at Tarmidzi bahawa Aisyah ra berkata "Aku tidak merasa irihati kepada seseorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah". Kemudian dari sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari bahawa Aisyah ra berkata "Rasulullah wafat didalam pelukkanku".

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam Musnadnya (kitab tulisannya), dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi saw bersabda "Bolehlah bercerita tentang Bani Israel dan tiada dosa kerananya, pada mereka terjadi cerita yang pelik dan menakjubkan ". Kemudian Baginda mula bercerita kepada kami "Beberapa orang dari Bani Israel sedang pergi kesebuah kuburan. Mereka berkata, 'seandainya kita melakukan solat dua rakaat dan berdoa kepada Allah, nescaya akan muncul kepada kita salah seorang penghuni kubur ini yang boleh menceritakan kepada kita tentang kematian". Setelah solat dua rakaat dan berdoa, tiba-tiba muncul dihadapan mereka seorang lelaki yang berkepala putih berkulit hitam legam dan pada sepasang matanya terdapat kesan sujud. Lelaki itu berkata "Apa yang kamu berdua mahukan daripada ku ?. Aku sudah meninggal sejak seratus tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang tetap aku merasakan panasnya kematian. Oleh itu tolong doakan kehadrat Allah supaya diperkenankan aku mendapat keadaan asal ku dulu ".

Kemudian didalam sebuah hadis maudhu yang telah diriwayatkan oleh Abu Hadiyah @ Ibrahim bin Hadiyah dari Anas bin Malik bahawa Nabi telah bersabda " Sesungguhnya seseorang hamba pasti akan mengalami bencana maut dan tekanan-tekanan shakaratulmaut. Setiap sendi-sendi akan mengucapkan salam perpisahaan hingga bertemu lagi menuju hari kiamat ".

Telah diceritakan didalam kitab ar Ri'ayat pada mukasurat 140 hingga 141, karangan Imam al Muhasabi katanya, sesungguhnya Allah swt telah bertanya kepada Nabi Ibrahim as "wahai kekesihKu, bagaimana kamu rasakan kematian mu ?. Nabi Ibrahin as menjawab "Seperti sebatang besi yang panas yang dilekatkan pada kapas yang basah kemudian ditarik ". Allah swt berfirman "Kami akan membantu meringankan kamu, Ibrahim". Kemudian diceritakan pula ketika roh Nabi Musa as sampai kehadrat Allah swt, maka ia ditanya "Wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian mu ?. Nabi Musa as menjawab " Aku dapati diriku seperti seekor burung merpati yang dipanggang hidup-hidup diatas alat pemanggang tampa boleh mati dan tidak boleh terbang". Didalam riwayat yang lain Nabi Musa as menjawab "Aku dapati diriku seperti seekor kambing yang dilapah hidup-hidup oleh seorang pelapah daging". Sedang riwayat menceritakan berkenaan Nabi Allah Isa bin Maryam as mengingatkan "Wahai para sahabat karibku, berdoalah kepada Allah agar Dia berkenan memberikan kemudahan shakaratulmaut kepada kamu semua ". Manakala ada juga menceritakan bahawa kematian itu lebih dahsyat daripada dipancung dengan pedang, dipotong dengan gergaji atau di kacip dengan gunting, wallahua'lam.

Telah diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dalam kitabnya "al Hilyat", dari Makhul dari Wa'ilah ibnu Asfa' bahawa Nabi saw bersabda "Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, pandangan mata malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada seribu kali pancungan pedang". Sambungan hadis ini akan dituliskan dilain bab. Disebut pula didalam hadis riwayat Humaid at Thawil dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw bersabda "Sesungguhnya malaikat maut itu mengelilingi dan memagari seorang hamba yang akan meninggal dunia, jika tidak ia akan melambung kerana kuatnya tekanan shakaratulmaut, ke padang pasir atau ke gurun sahara". Satu riwayat yang dikatakan oleh al Qadhi Abu Bakar ibnu Arabi "Setelah seluruh makhluk mati lalu malaikat maut diperintah oleh Allah swt untuk mencabut nyawanya sendiri". Malaikat maut berkata "Demi Keperkasaan Engkau, seandainya aku tahu betapa sakitnya tekanan shakaratulmaut itu, nescaya aku tidak mahu mencabut nyawa seorang mukmin". dalam sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dari Suhail Hausyab bahawa ia berkata "Rasulullah ditanya tentang dasyatnya kematian itu, Baginda menjawab 'Kematian yang paling ringan adalah seperti sebatang duri yang berada didalam kapas. Adakah mungkin untuk mencabut duri itu tanpa kapas yang melekat ?".

Dalam riwayat Ibnu Saad didalam kitab Thubaqat (26014), Syahr berkata "Ketika Amr ibnu Ash hendak meninggal dunia, putranya bertanya 'Wahai ayah, pernak kau berkata kepadaku ingin berjumpa dengan seorang yang alim sewaktu menjelang ajalnya bagi menceritakan apa yang ia rasakan. Ternyata orang itu ialah ayah sendiri. Maka sekarang tolong ceritakan kepadaku rasanya menjelang maut'. Amr ibnu Ash pun menjawab ' Wahai anakku, sesungguhnya waktu ini dadaku seperti berada diatas sebuah bangku, aku bernafas seolah-olah mengeluarkan jarum beracun. Ku rasakan seperti ada sebatang duri yang ditarik dari hujung tapak kakiku hingga kehujung kepalaku". Kemudian dia bersyair...

"Kalau ku tahu akan pekara ini akan ku gembalakan kambing gurun dipuncak gunung".

Diriwayatkan oleh Abu Maisarah secara marfu bahawa ia berkata " Seandainya rasa sakit yang dialami oleh sehelai rambut dari seorang mayat diletakkan diatas penghuni langit dan bumi, nescaya mereka akan mati semua". Kemudian dia bersyair ;

"Akan ku ingat terus kematian tanpa kenal takut, kerana hatiku keras seperti seketul batu. Akan ku buru dunia, kerana aku merasa akan hidup kekal. mesti pun dibelakangku kematian terus mengekori jejak ku. Ketahuilah... kematian seharusnya cukup untuk menjadi pengajaran, dan ia telah ditentukan kepada sesiapa sahaja, menunggu disekeliling mu, tanpa kau boleh lari darinya ".

KETERANGAN :

Wahai saudara sekalian... telah tiba masa dan ketikanya untuk sedar dari lamunan mimpi, kepada sesiapa pun yang masih khayal sebelum kematian mencakup dirinya, sebelum geraknya terdiam, sebelum nafasnya terhenti sebelum dia berangkat kekuburnya, tempat tulang belulang akan hancur lebur.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahawa ia pernah berutus surat kepada sahabatnya yang berpesan seperti berikut ;

"Am'ma Ba'du... Aku berpesan kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Yang Mahaagung. Berhati-hatilah kepada Nya. Jadikanlah takwa dan wara' sebagai bekal, kerana sesungguhnya kamu berada disebuah negeri yang bakal akan diterbalekkan bersama-sama penghuninya. Allah telah menyediakan Kiamat dengan segala huruhara. Allah akan minta pertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan walau sekecil mana pun. Kamu semua adalah hamba Allah, oleh itu ingatlah akan kematian yang pasti tiba. Bacalah firman Allah ini :-

"Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati" - surah Ali Imran ayat 185.

"Semua yang ada dibumi akan binasa" - surah ar Rahman ayat 26.

"Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka dengan memukul muka dan punggung mereka ". - surah Muhammad ayat 27.

Aku dengar bahawa mereka dipukul dengan cemeti yang dibuat dari api Neraka. Allah berfirman yang mafhumnya ;

"Katakanlah, Malaikat maut yang diserahkan (tugas mencabut nyawa) untuk mu akan mematikan kamu, hanya kepada Tuhan tempat kamu kembali". -surah as Sajadah ayat 11.

Aku mendengar bahawa kepala malaikat maut itu berada dilangit, kedua kakinya berada dibumi. Seluruh dunia ini berada digenggaman malaikat maut, seperti sebuah pinggan yang berada di hadapanmu sewaktu hendak makan. Aku dengar pula bahawa malaikat maut itu memandang kewajah setiap manusia sebanyak 366 pandangan. Aku dengar malaikat maut itu memandang setiap rumah yang berada dibawah langit sebanyak 600 kali. Aku dengar malaikat maut itu berdiri ditengah-tengah dunia dan memandang keseluruh isi dunia ini baik didaratan, dilautan, digunung- ganang dihadapannya seperti sebiji telur yang berada didepan kaki kamu semua. Aku dengar malaikat maut mempunyai pembantu yang sangat banyak dan setia. Jika diperintahkannya untuk menelan langit dan bumi sekali gus pun akan dilakukannya. Aku dengar malaikat maut adalah malaikat yang paling ditakuti oleh seluruh malaikat seperti ketakutanmu kepada srigala. Aku dengar para malaikat pemikul A'rasy jika didekati oleh malaikat maut akan jatuh A'rasy berkeping-keping dilepaskan lari kerana ketakutan. Aku dengar malaikat maut itu mencabut nyawa bermula dari bawah kuku kakinya, uratnya, rambutnya dan bahagian angota-angota yang lain, lalu apabila roh melepasi setiap sendi sakitnya melebihi dipancung 1000 pedang. Aku dengar jika kesakitan yang ditanggung oleh sehalai rambut mayat itu diletakkan pada langit dan bumi, hancur leburlah seluruhnya.Aku dengar ketika malaikat maut mencabut nyawa orang mukmin akan memakai sutra putih dan memakai wangian yang sangat harum. Manakala apabila ia mencabut nyawa orang kafir, ia akan memakai jubah berwarna hitam dari Neraka yang baunya lebih busuk dari bangkai ".

Telah disebut didalam suatu riwayat, ketika ajal seorang mukmin telah dekat maka ia dihampiri 4 malaikat, satu mencabut nyawa dari bahagian kaki kanan, satu dari kaki kiri, satu dibahagian tangan kanan dan satu lagi dibahagian tangan kiri. Kemudian nyawanya dilepaskan begitu saja ketika mereka mencabut dibahagian kepala dan hujung jari-jari. Berbeza dengan orang kafir, ketika dicabut nyawa mereka seperti mencabut besi penyucuk yang panas dari segumpal kapas yang basah.

Dialam kitab 'Kasyfu Ulum al Akhirat' karangan Abu Hamid menyatakan, "Kerana itu bayangkan dirimu wahai orang yang tertipu, ketika kamu akan menghadapi sharakatulmaut yang mencengkam. Saat itu kamu tiada berdaya lagi. Aku melihat kamu terbaring lemas. Aku tahu kau mendengar perbualan orang-orang yang sedang menunggu mu, tetapi tidak kau hiraukan lagi. Anak perampuan mu menangis seperti tertawan oleh musuh, merengek sambil berkata "Ayah... sepeninggalanmu nanti bagaimana nasib ku sebagai anak yatim ?, Siapa yang akan memberi keperluanku ?, Sekali lagi kamu dengar rintihannya namun tiada daya kamu lagi untuk menjawab." Waktu itu kamu hanya menahan keperitan yang tak terhingga, hinggakan tidak hirau keadaan sekeliling mu lagi.

Seorang abadi bersyair ;

"Putri bungsuku pengosok-gosok pipinya didadaku pelahan-lahan sambil menangis dan menyeru, Ayah... aku tidak sanggup, bagaimana dengan nasib anak-anak yatim yang bakal kau tinggalkan ini. Kami seperti anak-anak burung yang kehilangan ibu". Bayangkanlah keadaan mu wahai manusia, setelah kamu diangkat dari pembaringanan mu untuk dimandikan, dikafankan kemudian dilepas keluar dari pintu rumahmu. Keluarga, sahabat, rakan dan taulan yang dekat menangisimu. Bagaimana dengan isteri dan anak-anakmu yang selepas itu tidak akan melihatmu selama-lamanya ???.

Seorang penyair berlagu ;

"Wahai orang yang tertipu, kenapa kamu masih bermain dengan sejuta harapan palsu. Ketika ajal kematianmu sudah sangat dekat ??? Seharusnya kamu tahu, rakus (tamak) adalah samudera luas yang menjauhkan bahtera dunia ketengah-tengahnya. Seharusnya kamu tahu, kematian pasti akan menengkapmu, rasanya amat menyakitkan, waktu itu kamu lihat dengan matamu sendiri, anak-anakmu akan menjadi yatim, isterimu akan menjanda, mereka meratap sedih sambil menampar-nampar diri sendiri. Setelah tubuhmu dibaluti kain kafan kemudian diusung dan ditimbusi tanah sedang mata mu terkacip rapat."

KETERANGAN:

Para Ulama nemgatakan "Kalau tekanan shakaratulmaut yang sangat dahsyat menimpa para Nabi dan orang-orang bertakwa, bagaimana dengan orang-orang awam yang selama hidupnya tidak ingatkan kematian serta tidak mahu menyiapkan dirinya ???". Firman Allah didalam surah Saad ayat 67 dan 68 yang mafhumnya ;

"Katakanlah, berita itu berita yang benar, Yang kamu berpaling daripadanya".

Menurut para Ulama lagi, pekara dahsyat kematian dan shakaratulmaut mengandungi dua pengajaran kepada manusia awam.

Pertama; supaya mereka mengatahui betapa sakitnya kematian dan ia sebenarnya bersifat tersangat rahsia sekali. Pada kelazimannya, yang dapat dilihat ketika seseorang yang akan meninggal dunia tiada gerakan dan tanda-tanda gelisah, seolah-olah ia melihat nyawanya keluar dengan mudah sehingga orang-orang awam beranggapan kematian itu satu pekara biasa dan lumrah sahaja. Namun apabila ada keterangan mengatakan bahawa Nabi Muhammad saw yang menjadi kekasih Allah sekalipun merasakan kesukaran dan keperitan dalam menghadapi shakaratulmaut, baharulah mereka semua tergamam, tersentak dan termenung mengenangkan nasib diri sendiri ? bagaimana ?. Keculi yang dirasakan oleh para syuhada yang terbunuh didalam peperangan dengan orang-orang kafir.

Kedua; Semantara ada yang bertanya, kenapakah para Nabi dan Rasul yang menjadi kekasih Allah sahaja yang dikenakan kesukaran menghadapi shakaratulmaut ??? Bukankah Allah sentiasa mendatangkan pertolongan kepada mereka seperti yang telah berlaku kepada Nabi Ibrahin as yang dinyatakan dalam firmanNya "Akan Kami permudahkan kematianmu " ??? Jawapan bagi soalan-soalan diatas ialah sebenarnya, Manusia yang paling berat menerima Ujian Allah didunia ini adalah Para Nabi-nabi dan Para Rasul-rasul. Sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Nabi saw ."Jika Allah mendatangkan cobaan kepada mereka, itu adalah untuk menyempurnakan keutamaan-keutamaan kepada mereka dimataNya dan untuk meninggikan darjat-darjat mereka disisiNya ".

Oleh iti bukanlah bermaksud mereka mesti diazab, atau semata-mata untuk menyeksa mereka. Sebaliknya jika Allah menghendaki mereka-mereka itu diakhirkan hidup mereka dengan cubaan-cubaan yang berat sudah tentu mereka semua redha, atau pun Allah boleh datangkan saja pertolongan kepada mereka untuk meringankan azab itu. Semua ini tidak terjadi, sebaliknya hanyalah dengan sebab Allah mahukan mereka mendapat Darjat dan Mertabat yang tinggi disisiNya dengan ganjaran pahla yang sangat besar disebabkan kematian yang sangat sukar itu. Allah lah Yang Mahaagung dan Mahamengatahui akan tahap kekuatan dan kesabaran seseorang makhlukNya.

Contohnya seperti Nabi Ibrahin as yang diberi cobaan dengan Api, atau Nabi Musa as yang dicuba dengan ketakutan, atau Nabi Muhammad saw yang dicuba dengan kemiskinan serta permusuhan kaum kafir dan Yahudi yang kuat. Juga cubaan-cubaan kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebelumnya itu adalah untuk mengangkat darjat dan mertabat mereka disisi Allah swt. Ia bukan lah dibangsakan sebagai kekejaman atau seksaan akibat dosa mereka seperti yang berlaku kepada orang-orang kafir, munafiq atau durhaka. Oleh kerana itu kedua-dua pekara ini mestilah dilihat berasingan bukannya sama antara kedua itu.

KETERANGAN:

Ada pula diantara manusia berfikir bahawa setiap jiwa itu pasti akan merasa seksaan shakaratulmaut, kenyataan itu memang ada kebenarannya tetapi Allah sebagai Zat yang tiada fana dan kekal selamanya juga mempunya Kuasa membezakan dan mempertimbangkan antara setiap makhluknya tahap kesukaran shakaratulmaut yang mereka alami bersesuaian dengan kedudukan dan darjat mereka disisiNya. Makhluknya bererti bukan manusia sahaja malahan setiap benda hidup diatas muka bumi, dilautan, diangkasa dan dilangit semua termasuklah sipengcabut nyawa itu sendiri Malaikat Izraail atau Malaikat Maut, juga tidak akan lepas dari menghadapi maut. Sesuai dengan firman Allah swt didalam surah Ali Imran ayat 185 yang mafhumnya ;

"Setiap jiwa pasti akan merasakan maut".

Didalam kitab nukilan Abu Hamid 'Kasyfu Ulum al Akhirat' mengatakan "Allah swt membahagikan kematian ditiga alam. Yang berada di Alam Dunia pasti akan mati. Yang berada di Alam Malakut pasti akan mati dan yang berada di Alam Jabarut juga akan mati. Manusia pertama yang mati ialah anak Adam kemudian dirinya juga isterinya Hawa as dan keturunannya yang lain dan kemudian binatang-binatang. Yang kedua ialah para Malaikat dan Jin dan yang ketiga ialah Malaikat-malaikat pilihan." Firman Allah didalam surah al Hajj ayat 75 yang mafhumnya ;

"Allah memilih utusan-utusanNya dari kalangan Malaikat dan Manusia".

Firman Allah lagi didalam surah al Ambiya ayat 19 dan 20 yang mafhumnya ;

"Dan malaikat-malaikat yang disisiNya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahNya dan tiada rasa letih. Mereka bertasbih siang dan malam tiada henti-henti".

Mereka merupakan makhluk suci yang diciptakan Allah seperti firmannya didalam surah al Ambiya ayat 17 yang mafhumnya;

"Sekiranya Kami hendak mencipta permainan, nescaya akan kami cipta dari sisi Kami. Jika kami mahu membuatnya ".

Mereka ini akan mati dengan mendapat tempat yang terhormat disisi Allah swt. Hampirnya mereka dengan Allah bukan bererti mereka terlepas dari manghadapi maut. Menurut pendapat Ibnu Qasi, selain perbezaan itu, terdapat juga perbezaan didalam mengalami kematian. Ada manusia yang begitu mudah mengalami kematian iaitu ketika sedang tidur seperti yang dialami sesetengah orang soleh. Sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran kita akan tahap-tahap kematian itu sendiri kerana ia adalah didalam rahsia Allah jua. Perbezaan rasa kematian itu juga terdapat diantara umat Islam dengan orang-orang kafir, golongan durhaka, golongan munafiq dan lain-lain lagi. Sedangkan diantara umat Islam itu sendiri juga mengalami perbezaan akan rasa kematian itu contohnya antara golongan Nabi dan muslim awam tentunya terdapat perbezaan. Kemudian diantra golongan Nabi itu sendiri mengalami perbezaan merasakan kematian bersesuaian dengan martabat mereka disisi Allah swt. Firman Allah didalam surah al Baqarah ayat 253 yang mafhumnya ;

"Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagiannya dari yang lain. Diantara mereka ada yang berkata-kata terus dengan Allah dan meninggikan sebahagian mereka beberapa darjat...."

Telah Allah beri keringanan akan kematian Nabi Ibrahim as seperti yang telah dinyatakan tadi, maksudnya apa yang telah diringankan Allah bererti tiada lagi yang lebih ringan dari itu dan apa-apa juga yang telah diberatkan oleh Allah, bererti tiada lagi yang lebih berat dari itu. Begitu juga sesuatu yang dibesarkanNya bererti tiada yang lebih besar dari itu. Separti firman Allah "Apabila kami lihat disana(syurga), nescaya kamu akan lihat berbagai macam nikmat dan kerajaan yang besar". Maka tiada kerajaan yang lebih besar dari kerajaan disyurga, juga tiada yang lebih ringan azabnya selain azab shakaratulmaut.

KETERNGAN :

Dari semua penjelasan berkenaan shakaratulmaut yang dibentangkan tadi, maka ketahuilah kita bahawa kematian merupakan suatu bincana yang sangat mengerikan, hal yang sangat dashyat, pekara yang merungsingkan malahan juga digelar malapetaka yang menghentikan segala nikmat dan kesenangan dunia. Kematian akan menghancurkan seluruh tubuh badanmu, tulang belulang mu, kekuatan mu, harta benda mu, keluarga mu, kehebatan mu, kepandaian mu, pangkat darjat mu yang pula akan menghuraharakan nasib mu kemudiannya.

Ketika Sultan Harun al Rasyid sakit tenat, seorang tabib kerajaan Parsi didatangkan untuk merawat baginda. Ia diperintah untuk menguji air kencing Sultan termasuk beberapa pesakit dan orang yang sehat, namun ia tidak diberitahu yang mana satu milik Sultan. Lalu dia pun melakukan ujian satu persatu botol contoh air kencing dan apibila sampai giliran air kencing Sultan, dia lantas menyuruh tuan punya air kencing tersebut agar cepat membuat wasiat untuk keluarganya kerana penyakitnya telah tenat. Sedangkan tiada komen diberi kepada sampel air kencing yang lain, Sultan pun amat berputus asa keatas dirinya sendiri kerana tiada ubat yang dapat menyembuhkan penyakitnya lagi, lalu baginda pun berkata ;

"Si tabib itu... mistipun pandai mengubat, ternyata ia tidak mampu menolak ajalnya yang akan datang, ia pun akan mati disebabkan penyakit yang pernah diubatinya. Yang mengubat, yang diubat, yang membuat ubat, yang menjual ubat... semuanya pasti mati".

Heboh dikeliling bandar orang ramai bercakap berkenan Sultan yang sedang gering itu, malahan ada yang menyampai-nyampai berita bahawa Sultan Harun ar Rasyid sudah pun Mangkat. Menyedari penyakitnya yang semakin parah, lalu beliau memerintah dibuatkan pedati pada seekor keldai lalu dinaikan baginda diatasnya. Ia bertujuan untuk mengelilingi bandar bagi memberitahu rakyatnya bahawa baginda masih hidup dan sihat. Ternyata ushanya itu sia-sia saja, dia sudah tidak berdaya lagi. Setelah beberapa ketika ia pun minta diturunkan semula kerana tidak selesa. Selepas itu dimintanya kain kafan, lalu baginda diminta memilih sendiri kain yang digemaraninya oleh pengasuhnya. Kemudian baginda memerintahkan digali liang lahad dekat dengan bilik tidurnya. Apabila ia mahu memusingkan kepalanya untuk melihat, baginda pun berkata "Sudah tiada gunanya lagi hartaku dan aku lepaskanlah semua kekuasaanku". Pada malam itu juga baginda pun mangkat.

Wahai saudara seklian, bagaimana pendapat mu tentang malaikat maut yang akan datang kepadamu dan kemudian pergi membawa nyawamu. Malaikat yang mengubah penglihatanmu dan merosakkan susuk tubuhmu. Malaikat yang memaksa kamu berpisah dengan mereka yang kamu sayangi. Malaikat yang mengubah cara kehidupanmu yang dilimpahi nikmat dunia, kaya raya, gemilang, terbilang, berpengaruh, berpangkat, terhormat, bebas, berani, kuat, hebat, ditakuti, digeruni, tiba-tiba menjadi sekujur mayat yang akan ditanam kedalam lahad yang sempit dan gelap gulita oleh orang-orang yang sangat kamu sayangi dan yang menghormatimu. Kamu ditimbuni tanah, pasir dan batu, kemudian selepas itu kamu hanya tinggal nama saja. Kamu kemudian ditelan tanah, dipijak-pijak bahkan kadang kala dibina ungun api diatas mu atau dibina dinding bangunan, jalan raya dan sebagainya lagi.

Suatu hari Saidina Ali bin Abu Talib dihidangkan sebuah bekas air minuman. Setelah baginda memegang dan melihat bekas air itu, baginda pun berkata "Allah pasti tahu berapa banyak mata yang memakai celak dan pipi yang mengalir air mata yang kemudian bercantum dengan kamu ".

Dalam suatu cerita berkenaan dengan dua orang sedang bertengkar berkenaan dengan sebidang tanah. Atas kehendak Allah, seketul batu bata tiba-tiba boleh berkata-kata " Wahai kamu berdua, Apa yang sebenarnya yang sedang kamu rebutkan ?. Aku dahulu adalah seorang Raja besar yang memiliki segala kekuasan selama setahun. Tetapi kemudian aku mati dan menjadi tanah. Seribu tahun kemudian aku diambil oleh seorang pembuat tembikar lalu dijadikan sebuah bekas air. Setelah digunakan hingga pecah, aku pun kembali menjadi tanah selama seribu tahun lagi. Kemudian aku diambil dan dibuat batu bata yang sekarang ini aku bakal dijadikan dinding pula. Oleh itu buat apa kamu bertengkar seperti ini ???."

Diceritakan oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq didalam sebuah kitabnya yang bertajuk 'Al Aqibat wal Wujud" yang mengisakhan banyak cerita taladan yang intisarinya berpusat kepada pandangan sesuatu yang sudah hancur akan dibentuk semula menjadi baru semula. Sesuatu benda yang berubah juga boleh diubah lagi. Dia bercerita sewaktu dia masih muda, "suatu hari aku bersama seorang kawan sedang memindahkan tanah dari sebuah kuburan Yahudi yang terletak dikota Qurdhuba dengan menggunakan keldai. Tanah itu sudah bercampur dengan sisa tulang belulang , daging, rambut dan kulit mereka yang sudah meninggal dunia disana. Tanah itu kami bawa kepada pembuat tembikar.

Pendapat sebilangan Ulama ASWJ, perubahan itu hanya melibatkan jasadmu saja, tetapi tidak pada roh mu kerana ia punya urusan lain dengan Allah swt. Apa yang terpisah darimu tidak bererti ia tidak boleh kembali seperti semula. Barang yang terpisah itu bukanlah hilang sia-sia untuk selama-lamanya, malahan ia bukan menjadi dalil pertemuan semula tidak boleh terjadi. Firman Allah didalam surah Thohaa ayat 51 dan 52 yang mafhumnya ;

"Berkata Fir'aun, 'maka, bagaimana keadaan umat-umat terdahulu ??" Musa Menjawab " Pengatahuan tentang itu ada disisi Tuhanku, didalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan lupa ".

KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 7 - ADAB MASUK KAWASAN KUBURAN DAN MASAALAH MENANGIS.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah bin Khashib bahawa Rasullah saw bersabda "Aku pernah melarang kamu semua dari menziarahi kuburan. Sekarang berziarah kuburlah kamu semua kerana didalam ziarah itu terdapat peringatan". Diriwayatkan oleh an Nasai' dari Buraidah bahawa Nabi telah bersabda " Barangsiapa yang ingin menziarah kubur, dipersilakan tetapi jangan berkata jahat (perkataan-perkataan yang tidak baik)." Telah diriwayatkan oleh Abu Umar dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw telah bersabda " Setiap orang yang melawat kubur sahabat sesama Islam dan dikenalinya kemudian mengucapkan salam maka akan dijawab oleh penghuni kubur akan ucapan salamnya itu".

Tetapi didalam sebuah hadis daaif yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi dan ad Dailami bahawa ia berkata " Sekalipun kamu tidak mengenali mereka dan tetap mengucapkan salam kepadanya, nescaya akan dijawab juga salam itu ". Diriwayatkan oleh Muslim bahawa Saidatina Aisyah ra dikatakan pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang ayat yang perlu dibaca ketika memasuki tanah kuburan. Rasulullah menjawab "Ucapkanlah, semoga keselamatan sentiasa dilimpahkan kepada para penghuni kuburan ini yang terdiri dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Semoga Allah mengasihi orang-orang terdahulu dan orang-orang dibelakang antara kami, Insyaallah kami akan bergabung dengan kamu semua". Kemudian disebut didalam Shahih Bukhari dan Muslim bahawa pada suatu hari Nabi saw mendapati seorang wanita sedang menangis disebuah kuburan ahli keluarganya lalu Baginda bersabda kepadanya "Bertawakallah kepada Allah dan bersabarlah".


KETERANGAN:

Daripada hadis-hadis diatas tadi, dapatlah kita mengatahui beberapa pengertian yang agung berkenaan hukum sunat bagi menziarahi kubur untuk semua kaum baik lelaki mahupun wanita. Kemudian adalah sunat memberi salam kepada mayat-mayat dikuburan dan salam itu pastinya akan dijawab oleh mereka. Kemudian tiada larangan untuk kaum wanita menziarahi kubur dan menangis. Seandainya telah terdapat larangan seumpama itu, pastinya Nabi saw akan bersabda untuk melarang perbuatan itu, justru riwayat yang mengatakan kaum wanita dilarang menziarahi kuburan itu adalah tidak shahih. Yang shahih adalah Rasulullah saw tidak melarang kaum wanita dari menziarahi kubur dan mereka juga boleh menangis (tidak hingga meraung) cuma mereka mesti mematuhi hukum-hukum syarak seperti mesti menutup aurat, tidak boleh bercampur gaul dengan lelaki yang bukan muhrim, tidak dibenarkan bercakap pekara-pekara yang tidak baik, tidak dibenarkan berkelakuan tidak sopan, tidak boleh berpakaian menjolok mata dan lain-lain lagi. Kemudian tiada beza diantara kaum wanita dewasa atau remaja. Jika ada perbezaannya , sudah tentu Rasullah akan bersabda tentangnya. Kaum wanita boleh saja menangis dikuburan sama saja seperti menangis sewaktu ahli keluarga mereka baru meninggal dunia. Hanya perbezaan budaya sahaja yang berlainan. Jika masyarakat Arab, mereka akan menangis sambil meraung-raung, meratap dan menjerit-jerit, menampar-nampar pipi dan dada mereka, mengoyak-goyak baju terutama dibahagian poketnya, mengambil pasir dan disiram dikepala mereka sambil menghentak-hentak kaki dan ada juga hingga baring ditanah berguling-guling , menghempas-hempas diri dan mencakar-cakar tanag sambil menangis. 


Begitulah dasyatnya mereka meratapi kematian ahli keluarga mereka, tidak seperti masyarakat Melayu yang lebih sopan. Berdasarkan Ijma Ulama-ulama ASWJ pekara meraung seumpama masyarakat Arab itu adalah ditegah dan adalah haram hukumnya didalam syarak. Terdapat satu larangan dan ancaman dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahawa Nabi saw telah bersebda "Aku bebas tanggungjawab daripada wanita-wanita yang mencukur rambutnya, yang meratap dan mengoyak-goyak bajunya sendiri ". Ada pun menangis biasa akibat perasaan sedih, atau kasihan dan bersifat manusia biasa adalah tidak ditegah kerana Rasulullah juga turut menangis ketika kematian putranya yang bernama Ibrahim. Saidina Omar al Khathab juga tidak melarang kaum wanita menangis ketika kematian Abu Salman. Kesimpulannya, menangis kerana kematian adalah dibenarkan cuma jangan melampaui batas.KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 6 - TANDA KENING BASAH PADA ORANG MUKMIN.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Buraidah bahawa Nabi saw telah bersabda " Seorang mukmin itu meninggal dunia dengan kening basah". Hadis yang sama juga telah diriwayatkan oleh at Tarmidzi sebagai hadis hasan. Kemudian dari riwayat Abu Abdullah at Tarmidzi al Hakim didalam kitabnya 'Nawardir al Ushul' dari Salman al Farsi yang mengatakan, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda iaitu "Perhatikan 3 pekara kepada orang yang akan meninggal dunia.

Jika keningnya basah, sepasang mata (kelopak mata) berpeluh dan hidungnya mengembang, ia adalah petanda rahmat dari Allah diturunkan kepadanya. Jika ia terpejam seperti gadis yang dicekik, kulitnya berwarna kehitaman dan dikedua sudut mulutnya berbuih, maka ia petanda azab dari Allah swt yang diturunkan kepadanya ".

Menurut dia lagi, pada saat hendak meninggal dunia, sisa-sisa dosa orang mukmin itu akan diseksa atau dicuci hingga mengakibatkan keningnya basah. Ulama lain berpendapat kening yang basah adalah akibat dari perasaan malu kepada Allah kerana pernah melangar laranganNya. Apabila didalam keadaan tubuhnya dibahagian bawah telah mati sedangkan yang mampu bergerak hanyalah dibahagian atas sahaja, maka "letak" rasa malu hanyalah pada sepasang matanya sahaja. Pekara seumpama ini tidak nampak pada orang-orang kafir atau orang Islam yang sedang sebuk diazab.

Oleh itu peluh yang keluar membasahi kening orang mukmin adalah petunjuk ia sedang merasa malu kepada Allah swt diatas kesilapannya. Ketiga-tiga rahmat Allah yang dinyatakan didalam hadis diatas tadi, boleh dilihat kesemuanya secara serentak, atau satu persatu atau hanya dua tanda saja atau satu tanda sahaja. Semua tanda itu adalah menurut tangga keimanan dan ketakwaan masing-masing. Didalam riwayat Baihaqi dan at Tarmidzi disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud iaitu " Kematian seorang mukmin ditandakan dengan kening yang basah. Dosa- dosa yang tertinggal akan dicuci dan diseksa semasa meninggal dunia."
KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 5 - BEZA KELUAR NYAWA ANTARA ISLAM DAN KAFIR.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Telah diriwayatkan oleh at Thabrani dan Abu Naaim dari al Amasy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bahawa Rasulullah telah bersabda " sesungguhnya nyawa orang Mukmin itu keluar dengan melompat sedangkan nyawa orang Kafir itu dicabut dengan keras seperti manarek keldai (yang tak mahu bergerak) ". Seorang mukmin yang pernah membuat dosa akan merasa kesakitan dan keperitan semasa dia dicabut nyawanya (shakaratulmaut), maka dosanya akan terampun. Jika orang kafir yang pernah melakukan kebajikan (kebaikkan) lalu ia akan beroleh sedikit kemudahan disaat ia dicabut nyawanya. Ini adalah sebagai balasan Allah kepada setiap manusia yang menghadapi shakaratulmaut. Waallahua'alam.


KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 4 KEBENARAN MENGHARAPKAN KEMATIAN.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Allah Azza wa Jalla telah berfirman didalam surah Yusuf ayat 101 yang mafhumnya ;

"Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang-orang yang soleh"

Kemudian Allah juga berfirman didalam surah Maryam ayat 23 yang mafhumnya ;

".... aduhai, kiranya (alangkah baiknya) aku mati sebelum ini dan adalah aku lupa yang dilupakan (menjadi barang yang tidak bererti dan dilupakan)."

Kedua-dua ayat diatas itu tadi adalah doa Nabi Allah Yusuf as dan Maryam as Ibu nabi Isa as yang berdoa mengharap kepada kematian kerana rindu yang teramat sangat untuk kembali kehadrat Allah, kerana maruah diri dan agamanya. Mereka diceritakan semula didalam Quran supaya menjadi contoh kepada umat Muhammad saw.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Malik dari Abu Zannab dari al A'raj dari Abu Hurairah ra bahawa sesungguhnya Rasulullah bersabda " Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seseorang yang lalu dikuburan orang lain dan berkata..'Andaikata aku berada ditempatnya".

Keterangan-keterangan diatas ini tidaklah bertentangan dengan kebenaran mengharap kepada kematian. Menurut Qatadah " Tidak ada seorang Nabi pun yang mengharapkan kematian selain dari Nabi Yusuf as, ketika beliau merasa sudah mendapat kenikmatan-kenikmatan yang sempurna dan telah berjaya maka Nabi Yusuf as merasa amat rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebab itulah dia berdoa yang telah difirmankan Allah didalam surah Yusuf ayat 101 akan cerita perihal dirinya itu. Diawal ayat itu pula menyebut " Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kerajaan kepadaku dan Engkau telah mengajarkan kepadaku dari hal takwil mimpi..." sebab itulah ia telah terlampau ingin bertemu Tuhannya lalu memohon kematian.

Sesetengah Ulama berpendapat bahawa Nabi Yusuf as bukan sahaja mengharapkan kematian tetapi dimatikan didalam beragama Islam. Didalam kata yang lain boleh juga dianggap ia berkata "Jika telah tiba ajalku maka wafatkanlah aku dalam keadaan Islam". Ini adalah pendapat daripada beberapa Ulama-ulama Tafsir berkenaan ayat tersebut.A

Berkenaan Maryam as, ibu kepada Nabi Isa as, ada dua alasan yang membuatkan ia mengharap kepada kematian.
Pertama, ia takut akan terus disangka buruk dan dihina kerana hal itu boleh mendatangkan fitnah yang besar kepada agamanya.
Kedua , Ia tidak mahu disebabkan hal dirinya itu, kaumnya semua akan terjurumus kelembah pembohongan dan pendustaan hingga menuduhnya telah berbuat zina yang mengundang kemurkaan Allah, serta membolehkan mereka mendapat laknat Allah pula.

Seperti juga kisah Isteri Nabi Muhammad saw iaitu Saidatina Aisyah ra yang telah difitnah oleh sesetengah orang, Maka Allah berfirman didalam surah an Nuur ayat 11 yang mafhumnya ;

"Barangsiapa diantara mereka yang mengambil bahagian dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar".

Kemudian Firman Allah didalam surah an Nuur ayat 15 yang mafhumnya ;

"Kamu menganggapnya sesuatu yang ringan sahaja. Padahal disisi Allah adalah besar".

Amatlah jelas sekali Allah swt melarang kita dari menyebarkan fitnah dan membesar-besarkan berita yang kita tidak mengatahui kebenarannya sedangkan kita amat jauh dari masa kejadian itu. Tambah-tambah lagi orang difitnah itu adalah wanita- wanita suci yang mendapat lindungan Allah swt. kepada mereka yang berdegil, maka tunggulah azab yang telah dijanjikan keatas mereka itu oleh dalil dari ayat-ayat yang telah disebutkan diatas tadi.

Kemudian para Ulama tafsir telah berselisih pendapat tentang beberapa pekara berkenaan Maryam as. Iaitu sama ada ia adalah merupakan seorang yang benar dan jujur (lurus) iaitu berdasarkan firman Allah swt didalam surah al Maaidah ayat 75 yang mafhumnya ;

"...Dan ibunya seorang yang sangat benar".

Atau, ia adalah seorang nabi wanita berdasarkan firman Allah didalam surah Maryam ayat 17 yang mafhumnya ;

"...Kami mengutus roh Kami kepadanya".

Dan firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 42 yang mafhumnya ;

"...Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril as) berkata, Wahai Maryam ! sesungguhnya Allah telah memilih kamu ".


ULASAN PENULIS :

Daripada ayat-ayat diatas tadi, amatlah jelas sekali kesalahan kepada mereka yang memfitnahnya serta beberapa pembohongan dari beberapa kaum didunia ini hingga mereka telah dibinasakan Allah dengan kesesatan akidah yang jauh. Mereka mengada-adakan pekara- pekara yang tidak ujud seperti mengatakan beliau merupakan tuhan wanita, isteri tuhan dan sebagainya yang terkeluar dari maksud sebenar dalil itu. Inilah yang berlaku kepada pengikut- pengikut fahaman Kristian. Lihatlah azab yang telah Allah zahirkan kepada mereka yang jauh dari mendapat taufiq dan hidaayah Allah, mereka bertambah-tambah sesat lagi menyesatkan, buta akal dan fikiran mereka, tertutup hati mereka menjadi gelap. Inilah antara azab yang telah dijanjikan Allah diatas dunia ini dan menenti satu lagi azab yang kekal abadi selama-lamanya diakhirat nanti. Begitulah janji Allah yang benar didalam ayat-ayat yang telah disebutkan itu. Manakala ia juga berlaku kepada umat Islam yang terikut-ikut memfitnah Saidatina Aisyah ra, lihatlah kemana arah dan tujuan mereka dalam beragama. Mereka telah tersalah arah dan terpesong menjadikan diri mereka sesat contoh yang paling hampir ialah dengan fahaman Syaiah, Wahabi dan anti Hadis. Inilah dalil yang telah Allah sebutkan kerana Allah tidak redha akan perbuatan mereka. Tidak cukup dengan kesesatan akidah malahan menanti mereka adalah azab yang amat pedih diakhirat kelak. Jadi... jauhkan diri kita dari masaalah ini, kerana telah kita nampak dengan jelas maksud dan amaran Allah swt atas pekara yang amat serius ini. Jangan memperolok-olok akan amaran itu dan jangan menganggap remeh pekara mamfitnah mereka berdua ataupun sesiapa juga. Fitnah itu kesannya amat besar sekali kepada masyarakat dan dosanya tersangat besar disisi Allah swt.

Kembali kita kepada permasaalahan kebenaran memohon kematian. Dari dalil-dalil yang telah diketengahkan itu maka bolehlah diberi kesimpulan bahawa memohon dan mengharap kepada kematian itu di "benarkan" jika mempunyai alasan-alasan yang kukuh seperti yang telah dikemukan. Tampa alasan-alasan seumpama itu kita dilarang dan hukumnya haram didalam syarak untuk memohon dan mengharap kepada kematian. Kerana kita ditakuti termasuk kedalam golongan yang "membunuh diri sendiri" yang pastinya mati didalam kesesatan. Kerana didalam hadis diatas menerangkan lemahnya iman manusia hingga mengharap kepada kematian mereka dipercepatkan. Ini merupakan satu tanda kiamat yang telah digambarkan Rasulullah saw. Lemahnya iman dan akhlak itu hadir disebabkan kemiskinan, kepayahan hidup, masaalah hutang yang banyak, masaalah penyakit yang tiada harapan sembuh, masaalah kasih yang tiada balasan, masaalah jiwa, maka hilang pertimbangan diri hingga sanggup membunuh dirinya. Ketahuilah, bahawa membunuh diri sendiri itu hukumnya haram dan berdosa besar. Malahan ia juga dianggap mati didalam keadaan sesat. Bersabarlah kamu dengan ujian Allah didunia yang fana ini. Bertahanlah kamu dengan kesukaran hidup yang Allah tentukan kerana ganjaran yang amat besar sedang menanti anda kelak.

Lihatlah kepada mereka-mereka yang telah Allah kurniakan cinta dan kasih kerana ketekunan mereka beramal soleh. Mereka itu telah bebas dari semua masaalah dunia (seperti diatas itu). Mereka diredhai atas semua yang mereka mahukan hinggalah mereka "dijemput" untuk pulang kepangkuanNya. Kata-kata mereka menjadi doa yang mustajab, lihatlah doa yang telah dipanjatkan oleh Baginda Rasulullah saw kehadrat Allah ini ;

"Ya Allah... sesungguhnya aku memohon kepada Mu agar dapat melakukan kebajikan-kebajikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai fakir miskin, dan jika Engkau telah menghendaki fitnah kepada manusia, tolong panggil daku mengadap Mu tampa terkena fitnah". Hadis riwayat Ahmad, Tarmidzi dan Malik.

Kemudian ia diperlihatkan dengan lebih jelas lagi dengan doa yang pernah diucapkan oleh Saidina Omar ibnu al Khathab ra dalam riwayat Malik didalam kitabnya "al Muwatha" iaitu ;

"Ya Allah... kekuatanku sudah lemah, usiaku sudah tua dan rakyatku sudah bertebaran kemana-mana, kerana itu panggillah daku mengadapMu, bukan sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan lalai ".

Setelah sebulan daripada itu Baginda Omar al Khathab ra pun pulang kerahmatuallah. Semoga Allah merahamatinya.

Telah diriwayatkan oleh Abu Omar bin Abdul Barr didalam kitab-kitab "at Yamhid dan al Istidzkar" sebuah hadis dari Zadan bin Umar dari seorang zuhud lagi alim al Kindi, ia berkata "Ketika Abis al Ghifari sedang duduk bersama-samaku disebuah kawasan. Kami melihat beberapa orang yang sedang menderita penyakit taaun, lalu ia berkata "Hai taaun... bawalah aku kepadamu ". Mendengar ucapan yang ganjil itu lalu aku pun bertanya " Mengapa kamu berkata seumpama itu ??, bukankah Rasulullah pernah bersabda...Janganlah ada diantara kamu yang mengharap-harap kematian kerana pada waktu itu terputuslah amalannya dan ia tidak boleh kembali lagi untuk mencari-cari alasan ?" Ia menjawab " aku pun pernah mendengar Rasullah bersabda ;

"Mintalah disegerakan kematian kerana 6 pekara, pertama - Maraknya isteri orang-orang yang bodoh, Kedua - Banyaknya syarat-syarat, Ketiga - Maraknya penjual hukum-hukum, Keempat - Meremehkan pertumpahan darah, Kelima - Maraknya memutuskan hubungan kekeluargaan dan keenam - Banyaknya anak-anak muda yang mempersenda al Quran dan ada pula yang menyuruh orang melagukan al Quran kepadanya sedangkan ia tidak arif dan kurang berpengatahuan ".
-Hadis riwayat Ahmad.

Sebenarnya maksud hadis diatas adalah menerangkan tanda-tanda berlakunya kiamat kecil yang diperkatakan oleh Nabi saw didalam hadis dari riwayat yang lain. Ada pun maksud bagi 6 pekara tersebut ialah:-

1) Maraknya orang-orang yang tidak berilmu berkahwin dan berpoligami dengan tidak mengatahui hukum kekulargaan hingga menyebabkan penceraian berlaku dengan mudah. Banyak ibu yang menjadi janda dan banyak anak-anak yang tidak berayah kerana masaalah ini.

2) Banyaknya syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerentah kepada rakyatnya yang menyebabkan semua rakyat mengalami tekanan hidup. Sudahlah hidup mereka susah dengan pendapatan yang sedikit, dikenakan pula denan syarat-syarat yang bukan-bukan seperti cukai yang tinggi, harga barang makanan naik, semuanya kena berbayar, nak paking bayar, nak jalan bayar, nak masuk tandas pun kena bayar, lesen itu, lesen ini, tol sana tol sini, saman sana saman sini sampai hampir semuanya kena bayar. Ini yang berlaku kini.

3) Maraknya penjualan hukum-hukum. Berlakunya pemberian rasuah secara terang-terangan mahupun tersembunyi. Malah kerajaan membenarkan pemberian riba secara paksa oleh bank-bank dan syarikat-syarikat Insuran kepada rakyatnya. Hakim-hakim boleh dibeli, penguatkuasa undang-undang boleh disogok, pemimpin yang kurap hingga budak pejabat pun kena dirasuah untuk minta pertolongan isi borang. Melepaskan orang-orang ternama dari dikenakan tindakan undang-undang walaupun ia sememangnya salah.

4) Meremehkan pertumpahan darah. Pembunuhan yang tidak mendapat keadilan oleh sebab lemahnya sistem kehakiman dan lemahnya penyasiatan kes. Alasan yang biasa kedengaran ialah kurangnya bukti walau apa pun penginayaan kepada keluarga mangsa dan waris telah berlaku. Sistem kehakiman Islam tidak mahu digunapakai walaupun didalam Negara Islam Contoh. Kesannya saban hari kedengaran berlakunya pembunuhan disana sini. Kawalan amat lemah hingga rakyat mudah untuk membunuh hanya dengan alasan yang mudah. Hanya kerana perselisihan dan pentengkaran kecil mereka sudah boleh membunuh. Begitulah tekanan kehidupan, jiwa dan akhlak yang rendah berlaku disini, waktu ini.

5) Maraknya memutuskan tali persaudaraan. Sering kedengaran berlakunya kes memukul ayah sendiri, ibu sendiri, atok dan nenek sendiri, Malah hingga peringkat membunuh orang tua mereka sendiri. Menghalau mereka kerumah orang tua-tua, tidak mempedulikan mereka yang telah uzur. Pada kes yang lain pula pertengkaran disebabkan harta pusaka menyebabkan saman menyaman keMakamah hingga tidak bertegur sapa antara mereka. Penipuan kepada orang tua mereka juga selalu berlaku kerana orang tua mereka tidak tahu niat jahat anak-anaknya. Adek beradik tidak lagi mesra dan berjauhan hingga tidak kenal lagi anak-anak mereka. Begitu rengang hubungan hingga terputusnya tali kekeluargaan mereka tidak karuan. Kerajaan hanya memerhati sahaja kerana bukan masaalah mereka katanya !!!. Adakah harus dibiar sahaja pekara ini sedangkan Kerajaanlah puncanya pekara ini berlaku???. Kerajaan yang telah menujudkan tekanan kepada rakyat???, Kerajaanlah yang mengenakan segala syarat-syarat yang tinggi kepada rakyat???, Kerajaanlah yang membuat rakyatnya hurahara kehiduipan mereka???. Inilah semua kesan dari tindakan Kerajaan yang yang zalim kepada rakyatnya hingga menyebabkan runtuhnya moral, akhlak dan sistem kekeluargaan Islam itu sendiri.

6) Banyaknya anak-anak muda yang mempersenda alQuran dengan mentafsir alQuran mengikut akal dan fikiran mereka sendiri dengan alasan merekalah penkaji sebenar al Quran. Sedangkan apa yang kita lihat ia jauh dari tafsir sebenar dari Imam-imam tafsir yang terdahulu yang ternyata benar. Ahli tafsir bukannya sembarangan, ia mempunyai naluri dan jiwa yang berseh tampa niat peribadi semasa memberi hujahan tafsirannya malah mereka merujuk kepada orang orang yang alim dan dari kitab-kitab tafsir terdahulu untuk rumusan. Mereka sedar jika mereka tersilap maka seluruh umat Islam akan juga turut tersilap selama-lamanya selagi ia tidak diperbetulkan. Jadi dari awal lagi Ulama-ulama tafsir telah dipilih dari kalangan ulama yang benar-benar bersih jiwanya, luhur budi pekertinya, benar kata-katanya disamping alim lagi arif dalam bidang tersebut. Ini telah berlaku semenjak zaman Saidina Othman bin Affan ra lagi, bukannya baru.

Manakala terdapat pula mereka yang ingin mengajar dan menjadi hakim kepada bacaan al Quran sedangkan mereka bukanlah ahlinya. Mereka menyuruh orang memperdengarkan bacaan mereka sedangkan dia sendiri tidak arif dan mengenal segala hukum tajuid, taranum dan fasahah untuk menjadi juri atau hakim malahan guru mengaji al Quran sekalipun. Telah dikatakan tadi, jika dari mula telah bersalahan maka kesannya berterusanlah kesalahan itu hingga kehari kiamat. Sedangkan ia merupakan dosa yang besar didalam syarak.

Tilawah al Quran itu sendiri tidak perlu diadakan. Pertandingan ini hanya mengundang dosa dari mendapat pahla sunat mendengar dan mambaca al Quran. Mana taknya, cuba kita lihat bagaimana ia diadakan ??? Pertama kaum wanita tidak boleh diperdengarkan suaranya kerana suaranya itu adalah aurad baginya. Walaupun sesetengah ulama membenarkannya, tetapi mejoriti mengatakan ia adalah aurad yang tidak boleh dipertonton dan diperdengarkan dihalayak ramai. Tambahan lagi kepada yang bukan muhrim atau ajanabi. Kedua ia diadakan diruangan yang bercampur adok antara lelaki dan wanita diwaktu yang sama yang sudah tentu diharamkan syarak. Ketiga ia menjadi rebutan pertandingan suara seperti pertandingan nyanyian atau pertandingan seni suara burung gamaknya malahan sesetengahnya belajar taranum semata-mata ingin menang tilawah kerana hadiah yang lumayan. Keempat ditambah lagi apabila juri dan hakim pertandingan itu dari kalangan Ustazah pula. Jadi tidakkah semua ini mengundang dosa yang bukan sedikit jumlahnya, berjuta yang melihat maka berjutalah dosa besar yang dikumpul.

Dunia mungkin sudah hampir sampai kepenghujungnya, namun adakah kita tidak juga mahu berubah ??? Semua tanda-tanda kiamat kecil telah terzahir satu persatu namun adakah kita tidak juga berubah ??? Semua yang telah digambarkan didalam hadis Nabi berkenaan ancaman kiamat telah hampir semua terzahir, adakah kita masih juga tidak mahu berubah ??? Ancaman yang sebagaimana lagi yang kamu tunggu untuk membuat kamu berubah ??? Adakah hingga malaikat maut hadir dihadapan, kamu baru mahu berubah ??? Adakah hingga nyawa sampai kehalkum baru kamu mahu berubah ??? Fikirkanlah... masa tidak menunggui mu, ia lari dan terus berlari sedang usia kamu semakin hampir ke penghujung.

Kamu tetap tidak sedar, lalai dan alpha dibuai mimpi dunia. Tetap merasakan diri tu muda dan terus muda diulik anak-anak gadis yang mahukan wangmu semata-mata dikelab dangdut. Mereka tidak peduli kamu, hanya wang ringgit jadi buruan mereka. Pada mereka kamu itu kambing tua yang tidak sedarkan diri, rumah kata pergi, kubur kata mari masih lagi terkial-kial menagih kasih sayang yang palsu, terkinja kinja menari mengikut irama, tergelek gelek dalam gelap dengan lampu samar samar sambil dilayan gadis-gadis montok seperti raja. Dibelakang , kamu di ejek dan dimaki hamun oleh mereka saban hari. Setiap hari kamu dikikis sampailah kamu kering. Setelah itu dia akan mencari kambing tua yang lain pula yang jauh lebih tebal pokitnya. Begitulah pusingannya... sedang kamu sudah menangis tak berlagu. Bila kamu hadir dihadapannya, dia seperti tidak mengenali kamu. Dia tinggalkan kamu dengan kata-kata kesat yang tidak sanggup kamu dengar. Ketika itu barulah kamu sedar siapa mereka itu semua.

Lihat disatu sudut yang lain, kedai-kedai nombor ekor berbaris panjang setiap hujung minggu bukannya bangsa asing, bukannya orang kafir tetapi orang Melayu beragama Islam yang sudah dimamah usia. Masih lagi tampa rasa malu sanggup berbaris sama dengan bangsa lain untuk menikam nombor ekor. Berjudi telah menjadi lekat didahinya, saban hari asyek dengan nombor-nombor, baik dirumah, dikedai kopi bersama-sama regu mereka. Bersembang dengan suara lantang kerana "kena" nombornya dan dapat habuan beribu-ribu... rasa banga teramat dikalangan teman-teman hingga semua dibelanjanya minum dan makan sarapan pagi hari itu. Hebat...hebat... Melayu ini, puji kawanya "berjudi sambil menderma" dengan disambut hilai ketawa rakan-rakan. Apabila suatu hari tiada lagi modal untuk membeli nombor, maka diranggah semua yang ada dirumah untuk dijual bagi dijadikan modal minggu itu. Yakin sungguh akan takbir mimpi nombornya itu, habis semua dilonggokkannya. Kemudian tak semena-mena nombornya itu "lari" satu mata" lalu dia jatuh pengsan kena 'strok' atau serangan jantung. Kawan-kawannya bergegas menghantarnya kehospital. Selang beberapa minggu ia dibawa pulang oleh isterinya yang asyek mengomel memerahinya kerana habis barang kemasnya digadai. Ia sudah tidak mampu berjalan, tidak mampu mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Semuanya diharapkan isterinya yang terpaksa bekerja semula kerana hendak menampong keluarga. Mana perginya kawan-kawan mu ? mana perginya mereka ketika kamu dipembaringan ? siapa yang mahu "belanja" kamu ketika ini ? Ada tak mereka menjengok kamu ? bagaimana ibadah mu ? mampukah kamu solat ? mampukah kamu berpuasa ? Inilah azab Allah didunia untuk orang yang mempersenda ayat-ayat Allah, memperolok-olok hukum Allah, mentertawakan Allah... sebentar sahaja lagi akan hadir Malaikat Izrail mencabut nyawamu sedangkan kamu tidak dapat berbuat sesuatu. Ketakutan sentiasa menyelubungi dirimu disetiap detik dan waktu, air mata darah sekali pun tidak dapat mengembalikan kesihatan mu.

Pada ketika yang lain seorang yang sedang uzur bergelempangan dikaki lima jalan dengan diri yang tidak terurus lagi. Pakaian yang kotor dan berbau busuk. Rambutnya yang kusut masai, jangut dan misai yang berserabut. Daki dan kotoran melekat keras pada kulit diseluruh badannya. Mulutnya yang berbau minuman keras tuak yang pekat dengan kesan muntah hijau pada bajunya amat menjijikkan sekali orang yang lalu lalang disitu. Ia didapati mati dikaki lima itu dengan keadaan yang sangat hina sekali. Menurut cerita, beliau ini asalnya adalah seorang usahawan yang sangat berjaya, boleh juga digelar jutawan. Tetapi atas sikap sombong dan bongkaknya beliau berakhir ditempat sebegini. Sikapnya yang banga dengan minuman keras hampir setiap hari menyebabkan ia ketagih alkohol. Setiap majlis undangan yang dihadarinya dimestikan menyediakan minuman kegemarannya itu. Semua kawan-kawan nya mengatahui akan hal ini. Ia tidak akan hadir atau akan cepat meninggalkan majlis yang tidak menyediakan ais syaitan itu. Malah dia akan menyumpah seranah tuan rumah atau penganjur majlis yang tidak mengikut kehendaknya. Maklumlah orang yang berpelajaran tinggi dari lulusan luar negara yang telah biasa dengan semua jenama alkohol katakan. Malahan dia tidak mahu lagi bertutur dalam Bahasa Melayu yang kolot sedangkan kehidupannya juga telah bertukar seperti orang Inggeris. Semua pakaiannya, perhiasan rumahnya, gayanya, percakapannya, pemikirannya malah yang terakhir sekali tentang peganggan hidupnya juga telah bertukar seperti orang Eropah. Ia tidak mahu dikaitkan dengan agama Islam lagi kerana agama itu dianggap menggongkong hidupnya. Jadi ia memilih dengan peganggan tidak beragama kerana inginkan kebabasan mutlaq. Allah itu maha pemurah, diberikannya rezki berlipat ganda kepadanya supaya dia bertambah sesat. Kemudian bincana menimpa, isteri "orang putihnya" telah memfailkan cerai dan menuntut semua hartanya kerana sikapnya yang mementingkan diri sendiri. Dalam pembicaraan itu Isterinya telah menang dan berjaya memiliki sebahagian besar hartanya. Tinggalah dirinya berseorangan sedangkan anak dan Isterinya bergembira dengan hartanya. Atas sebab keciwa yang teramat sangat dia menyepi diri dengan minuman. Semua perniagaannya tergadai, harta benda yang tinggal juga tergadai maka tercampaklah ia dikaki lima membawa diri dengan khayalan. Dari minuman berjenama hingga tinggal minuman tuak saja pun masih dia gagahi juga. Lara hidupnya akibat derhaka terhadap Allah swt. Itulah seksaan yang Allah kurnia jika kamu lupa janjimu. Janji semasa kamu mahu dihidukkan dahulu, janji akan bertaat setia kehadrat Allah selamanya telah kamu langar . Selepas ini menanti pula azab kubur dan azab alam Akhirat yang kekal abadi.

Saudara yang budiman, ambillah iktibar dari semua cerita diatas tadi. Ia bukan cerita hayalan, malah benar-benar terjadi kerana semua yang kawan ceritakan itu ada disebelah kawan sedikat waktu dulu. Mereka adalah sahabat-sahabat kawan sendiri yang tidak dapat kawan tolong. Kawan jadikan ia sebagai contoh untuk renungan saudara semua dan menjadikan ia sebagai sempadan dalam hidup saudara agar mendapat taufiq dan hadayah keingsafan. malahan dibulan yang mulia ini agar mendapat magfirah Allah dengan bacaan ini. Semoga saudara semua berjaya...waallahuaa'lam.

KITAB IMAM AL QURTHUBI : FASAL KEMATIAN BAB 3 : LARANGAN MENGHARAPKAN KEMATIAN.

Kitab Al Taskirat bi Awali al Mauta wal Umur al Akhirat"

Oleh Imam al Qurthubi Andalusia (Mahaguru Tafsir)

Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Anas ra telah berkata " Rasulullah bersabda, Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana kesusahan yang sedang menimpa mu. Jika ia mengharuskan kamu berbuat demikian, hendaklah kamu berdoa - Ya Allah, peliharalah hidupku jika itu yang terbaik buatku dan matikanlah aku jika itu yang terbaik bagi ku ". Allahlah yang maha berkuasa atas tiap-tiap yang hidup dan yang dimatikannya, maka sewajarnya dipohon pertolongan dariNya bukan memprotes apa yang telah ditentukanNya. Dialah yang berkuasa keatas setiap jiwa dan memberi ujianNya pada kadar yang Dia sendiri ketahui dan sebagai makhluk ciptaanNya haruslah taat, tunduk dan patuh. Didalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Anas ra menyatakan bahawa Rasulullah bersabda "Janganlah salah seorang dari kamu mengharap-harapkan kematian dan janganlah berdoa memintanya sebelum kematian datang kepadanya, sebab apabila salah seorang dari kamu mati, maka terputuslah amalannya. Sesorang yang beriman itu harus mampu membuat perisian amal dan kebajikan didalam umurnya yang masih tinggal itu ".

Diriwayatkan lagi oleh Bukhari dari Saad bin Ubaid, anak Abdul Rahman bin Azhar bahawa Rasulullah bersabda "Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian, jika ia orang yang baik pastinya dapat menambah amalnya dan jika ia orang yang tidak baik, mudah-mudahan ia boleh bertaubat terlebih dahulu sebelum mati ". Kemudian diriwayatkan oleh al Bazari dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda " Janganlah kamu mengharap-harap kematian kerana huruhara (sakaratulmaut) itu sangat dahsyat. Adalah termasuk dari satu kebahagiaan jika kamu dipanjangkan umur dan ditambah dengan keinsafan dari Allah ".

Menurut para Ulama, kematian itu bukan sahaja merupakan kehilangan mutlaq atau kemusnahan malahan ia juga adalah peristiwa terputusnya hubungan antara Roh dan Jasad, terpisahnya antara jiwa dan raga, menganti keadaan dan permindahan dari satu alam ke alam yang lain. Ia merupakan malapetaka atau musibah yang sangat besar, malah Allah telah berfirman didalam surah al Maa'idah ayat 106 yang mafhumnya "...Lalu kamu ditimpa musibah kematian." Sememangnya kematian itu merupakan malapetaka dan musibah yang sangat besar tetapi jika menurut para Ulama ASWJ pula, musibah dan malapetaka yang sangat besar itu ialah "lupa akan kematian" atau tidak mahu mengingati akan kematian malahan sesetengah manusia beranggapan ia adalah pekara yang membawa "malang" jika bercerita berkenaannya. Mereka lupa untuk beramal soleh untuk menghadapinya. Sesungguhnya didalam kematian itu terdapat pengajaran bagi mereka yang berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Tersebut didalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abdullah bin Salamah bin Aslam (perawi yang dianggap dhaif oleh Daruquthni) bahawa Nabi telah bersabda "Seandainya binatang itu mengatahui akan kematian seperti yang telah kamu ketahui, nescaya kamu tidak akan dapat memakan binatang yang gemuk daripadanya". Lihatlah betapa binatang juga akan amat bersusah hati jika ia mengatahui hakikat kematian hingga tiada lagi selera untuk ia makan. Begitulah kehebatan gongcangnya jiwa yang digambarkan didalam hadis diatas itu.

Telah diceritakan bahawa ada seorang dusun yang sedang berjalan menunggang seekor unta. Tiba-tiba untanya jatuh dan tidak bernyawa lagi. Ia lalu turun dan berpusing mengelilingi mayat untanya itu sambil berfikir apa yang telah terjadi. Ia kemudian bertanya kepada untanya " Wahai unta, kenapakah kamu tidak mahu berdiri lagi ?...lihat, seluruh tubuhmu masih kuat dan tiada kesan luka, apa terjadi kepada kamu ?.. apa yang menyebabkan kamu jadi begini ?... Apa yang menyebabkan kamu tidak boleh lagi bergerak langsung ?.. Apa yang boleh membuatkan kamu bangun semula ?..." Setelah sekian lama termenung lalu ia pun berlalu meninggalkan saja unta itu sambil terus memikirkan apa yang telah terjadi. Sebenarnya pemuda dusun itu tidak mengerti apa itu "Kematian". Seperti juga kisah Nabi Adam dan Isterinya Hawa yang diceritakan didalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh at Tarmidzi al Hakim @ Abu Abdullah didalam kitabnya 'Nawadir al Ushul'...Aku mendengar dari Qutaibah bin Saad dan Khathib bin Salim, dari Abdul Aziz al Majisun dari Muhammad ibnu Munkadir ia berkata "Putra Adam as telah meninggal dunia kemudian diberitahunya hal itu kepada isterinya Hawa as 'Anak mu mati' Hawa as bertanya 'Apa itu mati ?' Adam as menjawab ' Orang mati itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berdiri dan tidak boleh duduk '. Mendengar penjelasan itu Hawa as pun meraung dan menangis, Adam as berkata ' Sebagai ibu, kamu dan anak perampuan mu wajar menangis seperti itu tetapi tidak bagi aku dan anak lelaki ku".

Bagi menjelaskan akan maksud kalimat "Ia masih boleh bertaubat terlebih dahulu" yang telah dinyatakan didalam hadis diatas tadi iaitu dalam mencari redha Allah, satu-satunya cara ialah dengan bertaubat dan berazam tidak mengulangi dosa itu lagi. Demikianlah yang dijelaskan oleh para cerdekpandai dan Jauhari Islam silam. Didalam al Quran Allah telah menegur sikap orang-orang kafir dengan firmannya didalam surah Fuhshilat ayat 24 yang mafhumnya ;

"Jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk golongan yang diterima alasan-alasannya".

Berkata Sahal bin Abdullah at Tastari " Salah seorang diantara kamu tidak akan mengharap-harap kematian kecuali 3 jenis manusia sahaja, iaitu pertama orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi sesudah mati, kedua orang yang sengaja lari dari takdir Allah swt dan ketiga ialah orang yang sangat rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ". Maka diceritakan pula oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya "al Hilyat (iv/278), Bahawa suatu ketika telah hadir Malaikat Izraail as kepada Nabi Ibrahim as kekasih Allah yang maha pemurah, untuk dicabut nyawanya. Nabi Ibrahim as pun berkata "Hai malaikat maut, pernahkah engkau melihat ada kekasih mencabut nyawa kekasihnya sendiri ?" Malaikat Izraail as pun naik kelangit untuk bertemu dengan Tuhannya bertanyakan soalan itu, Maka Allah swt berfirman menyuruh Izraail bertanya kepada Nabi Ibrahim as "Apakah kamu pernah melihat seorang kekasih yang tidak suka bertemu dengan kekasihnya ?". Izraail as pun turun semula bertemu dengan Nabi Ibrahim as untuk menyampaikan firman Allah itu, Nabi Ibrahim as lalu berkata "Cabutlah nyawa ku sekarang juga ?". Malaikat Izraail as pun menjalankan tugasnya dengan penuh rasa hormat sekali kerana menyedari ketinggian "Mertabat Kekasih Allah" itu.

Abu Darda' berkata " Setiap orang mukmin lebih baik memilih kematian. Sesiapa yang tidak percaya kepada ku... sesungguhnya Allah telah berfirman";

"Janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh (kematian) Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka". (surah Ali Imran ayat 187)

Seorang abadi bernama Hayyan al Aswad' berkata " Kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan pertemuan dua kekasih "

Huraian Penulis :

Daripada beberapa keterangan diatas tadi dapatlah kita fahamkan bahawa kematian itu merupakan keadaan yang sangat hurahara dan dasyat sekali kepada orang-orang yang tidak beramal soleh dan selalu berbuat dosa. Terutama mereka-mereka yang tidak beriman langsung kepada Allah dan RasulNya. Tetapi ia tidak menakutkan langsung kepada mereka yang dekat dan menjadi Kekasih Allah kerana mereka itu taat dan redha atas ketentuan yang telah ditetapkan keatas diri mereka. Kekuatan kepercayaan kepada Khada dan Khadar Allah amat kuat didalam hati dan sanubari mereka yang perlu dicontohi oleh seluruh umat Islam. Keutamaan kepada menghargai waktu yang masih tinggal pada kita haruslah dititik beratkan dengan mengerjakan amalan soleh untuk menghadapi kematian dan Alam Akhirat yang kekal. Saban waktu kita dipesan untuk mengumpulkan bekalan amalan takwa untuk alam yang kekal abadi itu, tetapi adakah kita benar-benar faham akan pesanan mereka dan berusha seperti yang telah mereka sarankan itu ? Maka kita seharusnya sentiasa mengambil iktibar dari keterangan ini dan berusha seperti yang Allah mahukan iaitu "Untuk apa kamu diciptakan ? " ...

Khamis, 31 Ogos 2017

KITAB FATUR RABBANI WACANA 21: PANTANG BERPALING KEPADA MAKHLUK

(Percikan Cahaya Ilahi)

SULTHANUL AULIYA SYEIKH ABD QADIR AL JAILANI

Pada Selasa Petang,  25 Dzulqaidah 545 Hijriyah, di Madrasah

Syeikh Abdul Qadir Al Jalani bertutur :
Dunia itu penutup akhirat dan akhirat penutup orang yang memiliki dunia dan akhirat; setiap ciptaan menjadi penutup Allah, selagi kau bersanding bersamanya, maka ia menutupimu. Janganlah berpaling kepada ciptaan atau apapun selain Allah sehingga memperdekatkan dirimu ke pintu Allah – disertai langakh sirr dan kesucian zuhud terhadap selain Dia; dengan berani menantang keberadan itu, memperbesar diri atasnya dan berselisih denegannya sebaliknya beristighosat kepada-Nya dengan memandang ilmu-Nya. Jika telah nyata nelikaian hati dan sirri-mu, bahkan bisa masuk, memperdekat dirimu, mempermalukan dirimu, menguasai hati dan memerintahmu dan menjadi terapi untukmu lalu palingkan dari ciptaan termasuk dunia, maka perpalingan itu suatu nikmat dalam kebenaran mereka, dan kau ambil dunia dari tangan mereka lalu memberikan kepada kaum kafir; itu merupakan ibadah taat dan selamat; siapa mengabil dunia atas dasar kejernihan ini tidaklah mendatangkan medlarat baginya bahkan memasrahkan dan menjernihkan diri dari kotoran busuk. Siapa ingin beruntung hendaklah ia hinakan diri bersama hartanya ke hadirat Allah serta membebaskan hati dari ciptaan – seperti keluarnya rambut dari tepung atau susu – demikian pula untuk masalah akhirat dan masalah yang menjurus kepada selain Allah. Jika demikian ini terjadi maka ketika itu kau diberi setiap sesuatu yang menjadi hak di hadapannya; engkau makan bagianmu baik berupa dunia dan akhirat serta melayanimu.
Jangan makan dunia yang menjadi bagianmu jika ia duduk dan engkau berdiri; karena nampan yang disungginya itu melayani siapa pun yang berdiri di pintunya (dunia). Karena segala yang ada itu tetap di bawah Sang Maha Kaya yakni Allah Azza wa Jalla.
Ketahuilah bahwa dunia itu sudah terbagi sejak semula, karena itu tinggalkan pencarian dunia yang hanya menimbulkan kesusahan. Dan ketahuilah bahwa derajat akhirat dan nikmat juga sudah terbagi, karena itu tinggalkan pencarian derajat itu atau usahakan untuk menutupinya. Mereka tidak bekehendak selain kepada Allah semata, bila engkau masuk surga mata mereka tidak dibukakan sampai melihat Nur Allah; cintailah penyendirian, hati siapa tidak disendirikan dari makhluk dan sebab-sebab tidak mungkin mampu bersuluk seperti para Nabi orang-orang benar (siddiqun) dan sholihin hingga ia berkonaah atas dunia dengan mudah da menyerahkan ke Penguasaan-Nya. Janganlah engkau berpaling untuk mencari yang banyak karena hal itu bisa merusak dirimu, pabila engkau menerima kebendaan yang banyak dari Allah tanpa disertai ihtiar berarti dirimu terpelihara darinya.
Dari Hassan al-basri ia berkata : Tuturilah manusia dengan ilmu dan bicaramu. Wahai penutur manusia turutilah manusia dengan kejernihan sirr dan ketaqwan hati, janganlah kau turuti mereka dengan kebaikan sikap amaliahmu beserta keburukan rahasiamu. Sesungguhnya Allah  mencatat hati orang beriman jauh sebelum dirinya dicipta; ini yag terdahulu, karena itu tidak dibernarkan berhenti bersama yang terdahulu  dan tawakal kepada-Nya. Sebaliknya dibenarkan dengan cara yag sungguh tekun  berpaling dan menghabiskan kemampuannya untuk bermujahadah untuk mencapai keberhasilan iman dan yaqin serta berusaha untuk berjalur menepati Allah dan menyelusuri iman, ungkin dengan cara ini Tuhan bekehendak melimpahkan sesuatu kepada kita tanpa iktisab.

Wahai Allah limpahkanlah rizki kepada kami dan mauqufkanlah kami serta jauhkan kami dari dari perkara batu.

Dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, san selamatkanlah kami dari siksa neraka.


KITAB FATUR RABBANI WACANA 20 : TIADA BERGUNA BERCAKAP TANPA AMAL

(Percikan Cahaya Ilahi)

SULTHANUL AULIYA SYEIKH ABD QADIR AL JAILANI

Pada Jum’at pagi,  21 Dzulqaidah 545 Hijriyah di Madrasahnya
Syeikh Abdul Qadir Al Jalani bertutur :

Wahai penghuni negeri ini, sungguh amat banyak sikap munafik terjadi, justru amat sedikit orang ikhlas, amat banyak orang bicara tanpa disertai perbuatan, tanpa amal; sedikit pun itu tak berimbang; bahkan  hal ini laksana hujah tanpa penyanggah. Biccara tanpa amal seperti rumah tanpa pintu, laksana tabungan tanpa pengeluaran dan seperti pengakuan pribadi tanpa bukti. Gambar tanpa rukh hanyalah patung yang tak punya tangan kaki dan kekuatan. Besarnya amalmu semisal raga tanpa nyawa, sedang nyawa itu gambaran ikhlas tauhid dan ketegaran menekuni Kitab Allah di samping dunnah Rasul-Nya. Janganlah kau lupakan perintah dan larangan, patuhlah kepastian Allah.
Cobaan dan rintangan yang datang kepada suatu kaum itu seperti bila datang kepadamu; di antara mereka ada yang sabar juga ada yang menjauh dan mengeluh. Di antara syarat cinta kepada Allah itu terletak pada ketiadaan iradah (kehendak) dalam jiwa dan tidak terepotkan oleh dunia, akhirat atau makhluk lain. Mahabbah kepada Allah bukan suatu hal yang mudah; ia baru terlaksana sampai seseorang mampu meninggalkan manusia kedanti tetap masih jauh dari-Nya; dan berapa pula orang yang tidak berbuat seperti itu tetapi dekat dengan-Nya. Janganlah suka menghina orang Islam karena ia exsistensi sirr (rahasia-rahasia) Allah – yang menyebabkan keputihan jiwa mereka. Rendahkan dirimu jangan berbesar diri di hadapan hamba-hamba Allah; kenanglah sifat pelupamu, rupanya dirimu dalam kelupaan yang sangat; seakan kamu telah merasa cukup dan mampu melintsi shirat lalu melihat tempatmu di surga. Betapa besar penipuan ini; setiap orang telah berlaku maksiat kepada Allah dengan pelbagai kemaksiatan; ia tidak perduli hal itu, tidak pula mau bertobat; ia menduga bahwa hal itu sebagai teman sejak semula; demikianlah yang tertulis dalam bukumu dengan mencantumkan waktu dan peristiwanya, pencukupan datau penyiksaan tergantung sedikit banyak perbuatan itu.

Bangunlah wahai pelupa; jagalah wahai penidur; pelaingkan kepada Allah; siapa amat kuat maksiatnya tapi tidak bertaubat atau menyesal sungguh ia datang dengan tujuan kafir.
Camkanlah : Rizki menurut ketentuan pembagiannya, jika sudah terbagi ia tidak bertambah atau menyusut, tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Rupanya engkau masih ragu jaminan Allah; betapa engkau loba mencari sesuatu yang tidak didbagikan; kebodohanmu hanya mencegahmu agar datang kepada Ulama, sedang penyaksianmu suatu kebaikan yang hanya menakutkan dirimu jika sampai mengurangi keuntunganmu,
Renungkan, siapakah yang memberi makan ddirimu kala masih berada dalam perut ibumu? Setelah lahir, anehnya engkau bergantung atas diri sendri dan orang lain, uangmu, pedaganganmu, serikatmu dan pemimpin negerimu.
Setiap orang yang bergantung kepada mereka maka kau pertuhankan; setiap orang yang kau takuti atau kau harap maka kau pertuhankan; setiap orang yang kau lihat berkait dengan dlar (sengsara) dan Naf’ (manfaat) dan kau tidak lihat bahwa Allah berlku atas dirimu maka kau ertuhankan; sedikit amat kau ketahui rahasiamu. Tunggu, niscaya Allah akan mencabut pendengaran, penglihatan, keperkasaan, hartamu dan seluruh ciptaan yang mengeraskan hati mereka atasmu dan mengokohkan kuasa mereka atasmu, memperhinakan dirimu di masa tuamu, mengunci pintu di hadapanmu dari satu pintu yang tembus ke pintu lain tanpa memberi sesuatu makanan sedikit pun padamu; jika engkau menyerunya niscaya tak akan di dengar. Semua ini sebab syirikmu kepada-Nya dan penggantunganmu bukan kepada-Nya, pencarian nikmat selain kepada-Nya dan permintaan tolong melalui jalur maksiat.
Nah, demikian yang terlihat berbagai jenis itu terjadi, sedang hal itu menjadi tidak yang wajar bagi pelau maksiat. Tetapi di antara mereka tetap terdapat sosok manusia bila melihat perrkara disusul taubat; maka untuknya Allah memandang dengan rakhmat, amalannya dengan kemuliaan dan kelembutan.

Wahai makhluk Allah bertaubatlah, wahai ulama; wahi fuqoha, wahai ahli zihud, wahai ahli ibadah, tiada di antaramu kecuali orang yang butuh daku sebgai jalur pertaubatan orangtua-orangtuamu. Bila pada usia permulaan dirimu merasa berat terbukalah bagiku pada akhirnya – menjelang matimu; bila engkau ragu atas pendapatan harta seseorang maka tunggulah keluarganya. Bila terdapat nafkah yang dikeluarkan kepada sanak keluarga, kaum fakir serta kebaikan lain maka bisa diketahui harta tersebut bersumber dari yang halal.

Wahai sahaya setiap sesuatu yang kau lihat dari arah kebikan, sedang kau mencintainya, maka hal itu sebagai cinta yang kecil, karena kau masih berjinak dengannya. Cinta sejati adalah cinta yang tak menggoyahkan cinta Allah; karena ia dilihat melalui mata hati, itulah cinta kaum shiddiqun ahli ruhani; cinta mereka bukan sekedar iman, bahkan disertai yakin; kalau mata terbuka dari tabir penutup mata hati, maka mereka pun mampu menembus apa yang ada dalam ghaib atau melihat sesuatu yang tidak mungkin mampu disingkap orang lain.

Wahai Allah limpahkan kepada kami cinta-Mu bersama ampunan dan afiat; kamu akan tinggal di dunia sampai batas waktu yang ditentukan Allah, tidak seorang pun mampu menolak jika sudah dilimpahkan untukmu. Saat izi datang kepada orang yang menguasainya itu menyebabkan ketaqwaan atas sesama manusia dan runtuh akal mereka sedang engkau tersenyum bersamanya, engkau tawakan orang yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan Allah, dan sebagian lagi ada orang yang mencari bahagianya tanpa mendapat izin dari Allah.

Wahai manusia teramat pagi engkau menerima nikmat Allah ketika berada dalam perut ibumu, setelah di lahirkan kamu diberi kesehatan, kekuatan, keperkasaan dan memberi rizki berupa taat kepada-Nya menjadi Muslim pengikut Nabi Muhammad saw. Jika engkau merasa bikmat datang darinya lenyaplah kecintaan terhadap makhluk dari hati; berobah menjadi arif kepada Allah, mencitai-Nya, melihat dengan mata hati kepada-Nya; dari jalur ini engkau bisa melihat ihsan dan isa’ah (baik dan buruk) bersumber menurut penjelasan-Nya, tidak tetap pandangan orang-orang yang berbaik kepada-Nya dan keburukan yang datang dari manusia. Bila tampak ikhsan dari mereka ia melihat bahwa hal itu terjadi karena ketentuan Allah, dan jika isa’ah tampak dari mereka, maka ia lihat hal itu terjadi karena penerapan Allah dalam pandangannya berpindah dari ciptaan kepada Sang Maha Pencipta, bersama dengan peristiwa itu ia dilimpahi syara’ hak Allah – dan tidak menertawakan hukum-hukum-Nya.
Hati orang-orang arif tidak bergeming berloncat-loncat dari satu tingkah ke tingkah lain, praktis, sehingga kezuhudannya terhadap ciptaan semakin bertambah kuat, lalu meninggalkan mereka berpaling dari mereka sebaliknya amat suka Allah sembari memperkuat ketaqwaan kepada-Nya. Segala sesuatu yang terambil dari makhluk sama lenyap lalu sumber pengambilannya itu tetap dari Allah. Akal yang berserikat semakin terpateri antar dirinya dengan ciptaan bahkan ditambah akal lain yaitu akal pelimpahan Allah.

Wahai pemburu makhluk, wahai pemusyrik mereka; takutlah jika mati datang menimpamu sedang dalam jiwamu terdapat sesuatu; Allah tidak akan membuka pintu-Nya untuk rukhmu dan Allah tidak akan melihatnya, karena ia berbuat durhaka setiap kali menggantungkan kemusyrikan kepada-Nya.
Periharalah kesunyian (khalwat) dari cengkeraman nafsu, dari makhluk, kemudian khalwat dari dunia, lalu kahlwat dari akhirat, kemudian khalwat dari selain Allah. Bila engkau berkehendak kahlwat bersama Allah, maka kosongkan dirimu dari segala perwujudan dan per-anganan-mu.
Engkau duduk dalam tempat sujudmu sedang hatimu melayang-layang menyinggahi makhluk sambil menanti kedatangan mereka dan pemberriannya. Sia-sialah masa ibadahmu, sama artinya kau jadikan untuk dirimu gambar tanpa arti.
Janganlah dirimu mengikuti sesuatu yang tidak mengikutkan Allah; jika tidak ada ikatan dari Allah dan tidak sebagai ketentuan-Nya atasmu bukanlah dari ciptaan. Bila engkau ingin sesuatu bergegaslah ke sana, jika kau tak punya batin yang bersih atau hati yang sunyi, selain kepada Allah maka pengasingan diri itu tak membawa manfaat.


Wahai Allah limpahkanlah manfaat kepada kami atas ucapan yang daku ucapkan, dan limpahkan manfaat kepada mereka atas ketekunan mereka mendengarkan ucapanku.

KITAB FATUR RABBANI WACANA WACANA 19 : HENDAKLAH TAKUT KEPADA ALLAH

(Percikan Cahaya Ilahi)

SULTHANUL AULIYA SYEIKH ABD QADIR AL JAILANI

Pada Selasa Petang, 18 Dzulqaidah tahun 545 Hijriyah di Madrasah,:
Syeikh Abdul Qadir Al Jalani bertutur :

Demi Al-Haq, seandainya dia tidak ciptakan surga dan neraka tentu aku tetap mengharap dan takut Dia.
Tunduklah kepada-Nya untuk mencari ridla-Nya. Jagalah sesuatu yang diberikan dan yang menyebabkan sika. Taat kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah dan menghentikan apa yang dilarang serta bersabar atas keputusan-Nya. Taubatlah, menagislah dan hadapan-Nya, rendahkan dirimu dengan derai air mata sepenuh hati. Tangis dirimu penuh cinta dunia dan akhirat, jadikan cinta-Nya sesuatu hal terpenting bagimu – itu harus engkau terapkan atas dirimu – karena ia membawa manfaat bagimu.

Wahai manusia dirimu mengaku Tuhan, berita apa yang engkau terima sampai engkau berbesar diri kepada Allah. Selain itu engkau juga berkehendak selain yang dikehendaki, bahkan engkau cinta musuh-musuh-Nya; setan terkutuk>” Jika putusan Dia telah tiba engkau bertolak tidak sabar, bahkan engkau lari dan mencabut apa yang menjadi kehendak-Nya; berupa penyerahan diri secara total. Sungguh demikian ini tidak membawa manfaat bagimu.

Wahai sahaya, tradisikan takut dan beragama sampai engkau sanggup menjumpai Tuhanmu. Meneguhkan pijakan hati di hadapan-Nya. Bubuhkan tanda keserahan dalam tanganmu, karena hal itu lebih seyogya bagi penyerahan dirimu. Bila engkau merasa terlindungi maka teguhkan kepada-Nya. Karena bila sesuatu telah dianugrahkan itu tidak akan terulang kembali di sana. Allah, bila memilih seorang hamba jadi baik niscaya ia perdekat dengan-Nya. Ketika ia sedang terselimuti rasa takut sesutu disampaikan untuknya – sesuatu yang tidak bisa lenyap, bahkan hati, rahasianya jadi tenteram. Maka jadilah hal itu ada di antaranya dan Dia.

Celaka, wahai si bodoh, engkau berpaling dari Allah dan mengosongkan diri di balik hatimu, tetapi sibuk melayani sesama makhluk. Orang yang giat melayani Tuhan hatinya dengan Dia. Ia mencoba untuk mengenalnya, maka ia pun mengenalnya, juga ia mengetahui siapa-siapa yang mengenal Dia. Jika orang mengenal Tuhan, berhasil menumbangkan nafsu, tabiat, setan dan suci dan bersih dari dunia, maka baginya dibukakan pintu pendekat dengan-Nya; untuk mencari kesibukan amalanyang dikerjakan untuk Dia semata. Baginya dikatakan, kembalilah di belakangmu, dibukakan untuk membantu makhluk dan tunjukan mereka kepada kami. Bantulah para pencari Kami dan murid yang menuju kepada kami. Tautkan antara cahaya dengan gulita sampai lekat dengan jiwa. Karena ia merusakmu. Kebanyakan manusia cenderung mendahulukan isteri-isteri atau anak-anaknya daripada mendahulukan ridla Allah. Sesungguhnya  aku melihat gerak menuju kedamaian; setiap tujuanmu, isterimu dan anakmu dan apa pun yang datang  dari Tuhan itu hanya fatamorgana.
Orang sempurna dalam kemanusiaannya adalah mereka yang berusaha beramal tidak untuk apa pun kecuali Allah. Sungguh telah buta mata hatimu, dan keruh kejernihan rahasiamu. Rupanya engkau tertutup dari Tuhan, sehingga apa yang engkau miliki hanya klise. Karena sebagian Arifin berkata : “celaka amat bagi orang-orang tertutup, yaitu orang yang tidak beramal, karena sesungguhnya mereka telah tertutup.
Sadarilah dalam usia mudamu di hadapan cermin yang retak, sedang engkau masih makan makanan haram tanpa engkau sadari, yang demikian karerna kebusukan yang menyelimutimu serta pengolahan nafsu sahwat dan ketinggian sifat lobamu teramat kuat. Tidak lama lagi tradisi burukmu terntu terputus, hancurlah! Sayang, setiap coba untukmu hanya menjauhkan dirimu dari Tuhan, justru memperdekatmu kepada yang lain. Firman Allah :
Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, atau mempergunakan pendengarannya dengan hati-hati.” (Q.S. Qaf : 37).
Perputaran fikir itu menuju hati dan perputaran hati itu menuju rahasia dan perputaran sirr (rahasia) itu menuju fana.” Dan perputaran fana’ menuju wujud.
Adam a.s. dn para Nabi bagi mereka tetap mempunyai  syahwat atau kesenangan, hanya amereka mampu mengimbangi nafsu dan mencari ridla Allah. Adam a.s pernah alap terhadap satu syahwat yaitu kala masih berdomisili di surga, lalu ia diturunkan ke satu tempat, kemudian ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kendati syahwat Adam a.s. itu terpuji, karena ia mencari agar tidak jauh dari Allah. Dan para Nabi-Nya tidak pernah berhenti menyaingi nafsu tabi’at dan syahwat, sampai mereka bisa menyamai Malaikat menurut sudut keberadaannya. Disebabkan banyaknya bermujahadah dan penderitaan jiwa. Para Nabi Rasul dan para wali adalah tipe orang yang sabar, demikian halnya dirimu karena itu bersabarlah.

Wahai hamba Allah bersabarlah atas hantaman nafsu, karena dalam waktu dekat engkau akan mampu membalas hantaman itu bahkan membinasakan dan merampas kebendaan mereka serta mengambil alih mahkota kekuasaan dan menutup politiknya.

Wahai sahaya berjihadlah, sesungguhnya kamu tak menganiaya seorang pun jika niatmu suci. Setiap orang tidak punya hak kecuali setelah mendapat perintah syara’, jika perintah itu ada maka jihadmu termasuk ibadah. Orang berakal, orang terpuji dan orang benar telah ditiupkan dalam bentuk mereka dan diberlakukan kiamat atas jiwa mereka, dinaikan dari dunia dengan cita mereka lalu melintasi sirat dengan kebenaran mereka. Mereka berjalan dengan hati sampai terminal di surga. Mereka berhenti di tepi jalan sambil berkata : kita jangan makan, kita jangan minum – seorang pun – karena orang mulia itu tidak makan sendirian, maka surut kembalilah mereka menuju dunia; yaitu untuk mengajak manusia agar bertaat kepada Allah dan memberi kabar tentang apa yang ada di sana, maka perkara-perkara itu pun dipermudah untuk mereka; berupa kekuatan iman dan kesanggupan takwa. Segala apa yang diberikan  oleh Allah tampak jelas dihatinya; yakni berita tentang kiamat; ia juga melihat surga neraka dan apa saja yang berada di dalamnya. Ia melihat mereka beraneka macam bentuk ciptaan dan Malaikat yang sama bertawakal. IA meliaht bayangan sesuatu laksana melihat dunia beserta bayangannya. Ia melihat ciptaan seperti kuburan yang berjalan; apabila melalui kubur tampak jelaslah peristiwa apa yang ada di dalamnya, baik nikmat atau siksa; ia melihat kiamat dan apa saja yang terjadi di hari itu. Ia meliaht rakhmat Allah dan siksa-Nya, ia melihat para Malaikat berjajar berdiri, para Nabi dan Rasul, para badal para wara’ berada dalam urutan mereka, ia melihat penduduk surga saling berkunjung dan penduduk neraka saling bermusuhan. Siapa baik pandangannya nisacaya mampu menembus hati manusia – dengan pandangan mata kepalanya, sedang mata hatinya mampu menembus perbuatan Allah atas manusia; ia melihat pergolakan dan ketenangan atas mereka. Nah, inilah yang disebut pandangan mulia yang hanya bisa dilakukan oleh para wali Allah.
Orang semacam ini bisa memnadang manuisa tampak sifat lahirinya dari pandangan mata kepala, dan tampak sifat batininya dari sudut pandang mata hati, sedang untuk memandang Tuhan dengan mata sirr-nya. Siapa melayani, maka dilayani, bila kedatangan kehendak Allah ia menerima, ia tetap mengembannya kendati membawanya ke darat atau samudera, ke pantai atau ke puncak, tidak perduli makannya pahit atau manis, terminalnya pada kemuliaan atau kebinasaan, kaya atau fakir, sehat atau sakit, ia tetap berjalan bersama kehendak Allah, sehingga apabila mengetahi kehendak itu sesungguhnya ia telah turun atau di kendaraan; lalu berkendaraanlah ia, melayani dan tawadlu’ – yang demikian karena dekatnya kepada Allah serta pemujaannya atas-Nya. Semua  itu semata terjadi karena persaingan dengan nafsu hawa tabiat setan dan teman buruk dapat dimenangkan dengan gemilang.

Wahai Allah limpahkan rizqi untuk kami sejalan menurut ketentuan-Mu dalam segala keberadaan ini.

Wahai Tuhan kami berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di kahirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka