Catatan Popular

Khamis, 28 Julai 2016

KITAB ADABUL MURIDIN : [8] MAQAM HAMBA DI HADAPAN ALLAHAL IMAM AL ARIFBILLAH ABU NAJIB DHIYAUDDIN AS SUHRAWARDY [PENDIRI TAREKAT SUHRAWARDIYAH]

Istilah maqam (dalam literasi tasawur) bererti pencapaian atau darjat hamba dihadapan ALLAH Taala dalam beribadah kepadaNya. Firman ALLAH Taala :

Tiada seorang pun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai
kedudukan yang tertentu. - Surah As-Saffat : 164

Tingkatan maqam yang dimaksudkan ialah seperti berikut :-

Permulaan maqam ialah kesedaran ; ertinya menginsafi diri dari kelalaian terhadap
ALLAH. Kemudian taubat ; ertinya kembali kepada ALLAH (setelah menginsafi kelalaian) dengan kekal menyesali dosa serta banyak beristighfar. Kemudian inabah ; ertinya merubah diri dari lalai kepada zikir mengingati ALLAH. Ada pendapat mengatakan taubat ertinya rasa gerun (dengan ancaman Allah), inabah ertinya keinginan untuk kembali kepada ALLAH. Pendapat lain mengatakan : taubat pada yang zahir, inabah pada yang batin.

Seterusnya warak ; ertinya meninggalkan yang syubhat (tak jelas halal haramnya).
Kemudian muhasabatun nafs ; ertinya mengkoreksi diri apakah meningkat atau menurun, apakah yang bertambah kebaikan atau kejahatan. Kemudian iradah ; ertinya terus beramal tanpa rehat. Kemudian zuhud ; ertinya meninggalkan kenikmatan dunia yang halal, menjauhi dunia dan segala syahwatnya. Kemudian faqr (fakir) ; ertinya tidak memiliki matabenda dunia serta mengosongkan hati dari apa yang tak tercapai oleh tangan. Kemudian jujur ; ertinya : zahir dan batin sama sahaja. Kemudian at-tasobbur (menahan sabar) ; ertinya menguatkan diri menempuh
segala rintangan dan menelan kepahitan. Menahan sabar merupakan maqam terakhir bagi golongan murid.

Selepas maqam at-tasobbur meningkat pula ke maqam sabar ; ertinya tidak mengadu dalam menanggung kepedihan. Kemudian redha ; ertinya : rasa manis dengan ujian. Kemudian ikhlas ; ertinya dalam beramal tidak nampak lagi makhluk, tujuannya hanya kerana ALLAH. Kemudian tawakkal kepada ALLAH ; ertinya bergantung semata-mata kepadaNya, sama sekali tidak mengharap selainNya.

KITAB ADABUL MURIDIN : [7] BUDI PEKERTI SUFIAL IMAM AL ARIFBILLAH ABU NAJIB DHIYAUDDIN AS SUHRAWARDY [PENDIRI TAREKAT SUHRAWARDIYAH]

Ummul Mukminin Saiyidatina Aisyah pernah ditanya mengenai budi perkerti
Saiyidina Rasulullah  maka beliau pun menjawab : pekerti Baginda adalah Al Quran.  - Musnad Imam Ahmad

Firman ALLAH Taala :

Ambillah kemaajan, suruhlah berbuat kebaikan dan janganlah dilayan kaum yang jahil. - Surah Al-A'raaf : 199

Sabda Sidnan Nabi :

Maukah aku khabarkan kepadamu siapakah yang paling kucintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti ? Kata para sahabat : Mau ya Rasulullah. Baginda pun bersabda : "Yang paling baik akhlaknya, baik pergaulannya, mesra dengan orang dan orang pun mesra dengannya. " - Al-Jami'us Saghir

Sabda Sidnan Nabi

Akhlak buruk adalah kecelakaan, orang yang paling jahat dikalangan kamu ialah yang paling buruk akhlaknya. - Al- Jami'us Saghir

Sidi Abu Bakar Al-Kattani berkata : "Tasawuf adalah akhlak ; siapa yang dapat
meningkatkan akhlakmu bererti dia telah menambah nilai tasawumiu."

Diantara budi pekerti ahli sufi ialah : lemah lembut, tawadhuk, memberi nasihat, belas kasihan, menanggung kesusahan, sepakat, ihsan, pandai melayan karenah, mengutamakan orang lain, berkhidmat, mesra berwajah manis, murah hati, /utuwwah (kesatriaan), mengorbankan kedudukan, menjaga maruah, berkasih sayang, dermawan memberi tanpa mengharap balasan, bermesra memberi maaf, melupakan kesalahan orang, pemurah, setia, malu, berlemah lembut, berwajah gembira bersahaja, tenang, wibawa diri, berdoa, memuji pada tempatnya, berbaik sangka, memandang diri sebagai tiada apa, memuliakan saudara mengagungkan para syeikh, mendoakan kebaikan untuk yang kecil dan besar, memandang remeh kebaikan yang dilakukan untuk orang lain serta memandang besar kebaikan orang untuknya.

Sidi Sahl Bin Abdullah  telah ditanya mengenai akhlak, beliau menjawab :

 "Akhlak yang paling bawah ialah sanggup menanggung kesusahan, meninggalkan balasan dari kebaikan yang dilakukan, mengasihani orang yang berbuat zalim serta mendoakannya."Inilah dia budi pekerti ; akhlak sufi sejati, bukan seperti golongan yang mendakwa-dakwi dirinya sufi ; golongan yang menamakan ketamakan mereka sebagai "minta tambah", tidak beradab dikata "ikhlas", berbuat batil dikata "melatah", sedap-sedap membuat mazmumah dikata "baik", mengikut hawa nafsu dikata "ujian", mencari dunia dikata "sudah mencapai maqam", buruk perangai dikata "serangan balas", bakhil dikata "hemat", jahat mulut dikata "menegur"... Ini semua tiada kaitan langsung dengan perjalanan ahli sufi.

Satu hari Sidi Abu Yazid Al-Busthami 1 mengajak temannya : "Ayuh, mari pergi kepada si anu yang mempromosi kezuhudan dirinya". Ketika sudah hampir mereka mendapati orang yang dimaksudkan sedang keluar dari rumah mahu menuju ke masjid. Dari jauh Sidi Abu Yazid memerhatikan orang itu meludah ke arah kiblat. Beliau terus berkata kepada temannya : "Orang ini satu dari sekian banyak adab syariat pun tidak dijaga, lalu apakah dakwa dirinya mencapai maqam kewalian itu terjamin jujurnya?!" Sidi Abu Yazid berpatah balik dan langsung tidak menyapa lelaki itu.

KITAB ADABUL MURIDIN : [6] ATURAN MAZHAB AHLI SUFIAL IMAM AL ARIFBILLAH ABU NAJIB DHIYAUDDIN AS SUHRAWARDY [PENDIRI TAREKAT SUHRAWARDIYAH]

Ketahuilah bahawa mazhab ahli sufi mengandungi disiplin yang lahir dan batin. Disiplin lahir mazhab sufi ialah beradab sopan dengan makhuk, manakala disiplin batinnya ialah munazalah (mempraktis) segala ahwal dan maqam dengan ALLAH Taala, perhatikanlah sabda Baginda Sidnan Nabi ketikamana melihat orang bermain-main dalam solatnya :

Jika hatinya khusyuk sudah tentu anggota lahirnya turut khusyuk. - Al-jami'us Saghir

Sidi Al-Junaid Al-Baghdadi berkata kepada Sidi Abi Hafs Al-Haddad rahimahum ALLAH : "Tuan telah mendidik anak murid dengan peradaban raja-raja", maka dibalas oleh Sidi Abi Hafs : "Bukan itu tujuanku wahai Abal Qasim, namun elok pekerti yang zahir adalah tanda eloknya pekerti batin". Sidi As-Sirriy As-Saqti 2 r.h pula berkata : "Keelokan adab (budi pekerti) merupakan terjemahan dari akal yang sejahtera".

Dikalangan ahli sufi menjaga adab sesama ahli lebih utama dari pekerjaan lain. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan ALLAH Taala ketika memuji para rijalNya :

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Saiyidina Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh ALLAH untuk bertaawa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. -Surah Al-Hujurat : 3

Sidi Abu Abdullah bin Khafif 3 meriwayatkan dari Sidi Ruwaim 4 yang berkata kepadanya : "Hai anakku, jadikanlah ilmumu ibarat garam dan jadikan adabmu umpama tepung."

Ulama sufi berkata :


■ "Tasawuf itu semuanya adab ; tiap waktu ada adabnya yang khusus, tiap keadaan ada adabnya yang khusus, tiap maqam ada adabnya yang khusus. Barang siapa berpegang teguh dengan adab dia akan mencapai darjat para rijal. Siapa yang mengabaikan adab dia adalah jauh walau menyangka dekat, dia adalah tertolak walau mengharap diterima".

■ "Barangsiapa tidak beradab haramlah baginya tiap kebaikan".

■ "Siapa yang tidak beradab dengan masa, masanya adalah kecelakaan".

■ "Adabnya jiwa ialah engkau mengenalkan dan mendorongnya membuat kebajikan,
adabnya jiwa ialah engkau mengenalkan dan mencegahnya dari membuat kejahatan".

■ "Adab merupakan sandaran para faqir dan perhiasan orang kaya".

Dalam hal adab kesopanan ini manusia terbahagi kepada tiga tingkatan ; tingkatan
pertama ahli dunia, tingkatan kedua ahli agama, manakala tingkatan teratas ialah golongan istimewa dikalangan ahli agama. Pada tingkatan ahli dunia majoriti adab sopan mereka ialah tentang kefasihan bahasa dan sastera menghafaz ilmu, sejarah raja-raja dan syair-syair Arab.
Pada tingkatan ahli agama selain memerhatikan soal ilmu, adab sopan mereka secara majoriti ialah melatih jiwa, menjaga kesopanan anggota lahir, membaiki tabiat, mematuhi aturan, meninggalkan syahwat, menjauhi yang syubhat serta segera melakukan kebajikan. Manakala tingkatan istimewa dikalangan ahli agama pula adab kesopanan mereka ialah pada memelihara keelokan hati, menyimpan rahsia, seterusnya keadaan zahir dan batin yang tidak berbeza.

Dikalangan murid, mereka bersaing dengan amal ketaatan, golongan pertengahan
bersaing dengan adab kesopanan, manakala golongan arifin mereka bersaing dengan al-himmah (jiwa besar). Definisi himmah antaranya ialah : perasaan positif yang mendorong jiwa untuk mencapai ketinggian. Kerana itulah harga diri seseorang diukur pada jiwa besarnya.

Sidi Abu Bakar Al-Wasithi  telah ditanya mengenai Sidi Malik bin Dinar  , Sidi Daud At- Tha'iy  , Sidi Muhammad bin Wasi' dan kalangan ahli ibadah yang lainnya, maka jawab Sidi Abu Bakar : "Mereka adalah satu kaum yang telah keluar dari diri mereka untuk masuk kedalam diri mereka jua ; mereka meninggalkan nikmat sementara untuk mendapat nikmat yang abadi, (mereka meninggalkan makhluk yang dicipta) demi menuju Tuhan Al Khaliq yang menciptakan sirna dan keabadian".

Sidi Junaid Al Baghdadi telah ditanya mengenai firman ALLAH Taala :

Mereka tidak meminta-minta kepada orang dengan mendesak...
- Surah Al-Baqarah : 273

Beliau menjawab : "Hemah mereka yang tinggi itu telah menahan diri dari meminta apa-apa hajat selain kepada ALLAH Taala."

Sidi Al-Hushri5 meriwayatkan : "Apabila terdengar deburan api dari neraka jahannam semua manusia ketakutan, tak kira yang mulia atau yang hina semua hanya memikirkan diri sendiri, masing-masing berkata : diriku, diriku... Kecuali Baginda Nabi Muhammad yang ingat pada tanggungjawab memberi syafaat lantas berkata : Umatku, umatku. . ."

Demikianlah keadaan nafsu manusia yang pasti ada kecacatan, dengan itu manusia akan selalu mengadu : Tuhanku... Tuhanku... Hingga sedarlah diri bahawa makhuk yang bersifat baharu itu tak terlepas dari kekurangan.