Catatan Popular

Jumaat, 18 Mac 2011

SERBA SERBI TENTANG SYARI'AT, TAREQAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT


SIRI SATU (DINAMAKAN)
Dinamakan syari’at itu engkau sembah akan Allah Taala dengan perbuatan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al quran dan Sunnah)
Dinamakan Tareqat itu engkau sembah akan Allah Taala sahaja dengan ilmu dan amal yang engkau tahu
Dinamakan hakikat itu engkau pandang Allah Taala dengan cahaya yang dicampakkan oleh Allah Taala di tengah-tengah hati engkau yang dinamakan Sirullah
Dinamakan makrifat itu meliputi seluruh tubuh iaitu hakikat Allah : Kun, Hu, Zat.
SIRI DUA (PANDUAN)
Adapun syaria’at itu tetap menjadi tauladan dan tubuh bagi kita
Adapun tareqat itu menjalankan kerja syari’at
Adapun hakikat itu menjadi kunci kita menghadap Allah
Adapun makrifat itu melihat sesuatu yang ditegah dan disuruh yang dinamakan Amar Nizam.
SIRI TIGA (TANAH, AIR, API, ANGIN)
Syari’at itu adalah air di dalam tubuh kita, sebab itu kita boleh berkata-kata
Tareqat itu adalah angin di dalam diri kita, sebab itu kita boleh menghidu
Hakikat itu adalah tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap
Makrifat itu adalah api di dalam badan kita, sebab itulah kita boleh mengetahu lebih.
SIRI EMPAT (ILMU DAN IBADAT)
Adapun ilmu syari’at itu dinamakan sirullah , ibadatnya adalah Nurul Hadi
Adapun ilmu tareqat itu dinamakan Ayan Sabitah, ibadatnya adalah Sirul Asral
Adapun ilmu hakikat itu dinamakan Sirr Hayan, ibadatnya adalah Sirrul Iman
Adpun ilmu makrifat itu dinamakan Ghaibul Ghuyub, ibadatnya adalah Sirrul Islam
SIRI LIMA (SYAIUN)
Syari’at itu Syuhud
Tarekat itu Nur
Hakikat itu Ilmu
Makrifat itu Ujud
SIRI ENAM (ILMU)
Ilmu Syari’at itu daripada Usuluddin
Ilmu tareqat itu daripada Tasawwuf
Ilmu Hakikat itu daripada Tauhid
Ilmu makrifat itu daripada Usul Muftahul Ghuyub
SIRI TUJUH (YANG BERNAMA)
Yang dinamakan syaria’at itu daging, darah, tulang, urat, yang dinamakan manusia
Yang dinamakan tareqat itu tanah, air , api dan angin yang dinamakam insan
Yang dinamakan hakikat itu Ujud, ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)
Yang dinamakan makrifat itu Zat, Sifat, Afaal, Asma yang dinamakan Allah
SIRI LAPAN (IBADAT)
Ibadat orang syari’at itu mengerjakan segala rukun Islam yang lima
Ibadat orang-orang tareqat itu selain dari mengerjakan rukun Islam yang lima ialah mengerjakan :Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid, Tawadha’, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas
Ibadat orang-orang hakikat itu mengerjakan ibadat orang syari’at, orang tareqat dan megesakan afaal Allah, mengesakan Asma Allah, Mengesakan sifat Allah dan Mengesakana Zat Allah.
Ibadat orang-orang makrifat itu ialah mengerjakan amalan orang-orang syari’at, amalan orang-orang tareqat, amalan orang-orang hakikat serta Zikir Mukid iaitu Mujahadah, Muraqabah, Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur
SIRI SEMBILAN (IKHLAS)
Ikhlas orang-orang syari’at itu dinamakan ikhlas Mubtadaq
Ikhlas orang-orang tareqat itu dinamakan ikhlas Mutawwasit
Ikhlas orang-orang hakikat itu dinamakan ikhlas Muntaha
Ikhlas orang-orang makrifat juga dinamakan ikhlas Muntaha
SIRI SEPULUH (JALAN)
Jalan syaria’at itu ialah jalan orang-orang awam
Jalan tareqat itu ialah jalan orang-orang khas
Jalan hakikat itu ialah jalan orang-orang Khas ul khas
Jalan makrifat itu ialah jalan orang-orang khawas
SIRI SEBELAS (MENGESAKAN)
Syariat itu Afaal Allah
Tareqat itu Asma AlLah
Hakikat itu Sifat Allah
Makrifat itu Zat Allah
SIRI DUABELAS (YAKIN)
Syariat itu ilmu Yakin
Tareqat itu Ainul Yakin
Hakikat itu Haqqul Yakin
Makrifat itu Akmal Yakin
SIRI TIGA BELAS (WAZAHIRU, WABATINU)
Syariat itu Zahir
Tareqat itu Batin
Hakikat itu Akhir
Makrifat itu Awal
SIRI EMPAT BELAS (DARIPADA NABI)
Syariat itu Zahir
Tareqat itu Batin
Hakikat itu Akhir
Makrifat itu Awal
SIRI LIMA BELAS (ZIKIR)
Cara zikir Syariat itu dengan lidah
Cara zikir Tareqat itu dengan hati
Cara zikir hakikat itu dengan nyawa
Cara zikir Makrifat itu dengan rahsia
SIRI ENAMBELAS (PEKERJAAN)
Pekerjaan Syariat itu yang dikatakan oleh lidah dan dikerjakan oleh hati
Pekerjaa Tareqat itu hati yang mengerjakan baik atau jahat
Pekerjaan hakikat itu nyawa yang mengerjakn baik atau jahat
Pekerjaan makrifat tu rahsia yang mengerjakan baik atau jahat
SIRI TUJUH BELAS (RUMAH)
Rumah syariat itu lidah
Rumah tareqat itu hati
Rumah hakikatt itu budi
Rumah makrifat itu Roh
SIRI LAPAN BELAS (ADAB)
Adab orang-orang syariat itu ialah orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda (kenyataan)
Adab orang-orang tareqat itu ialah orang-orang yang berzikir tanpa tanda , hanya kurnia Allah
Adab orang-orang hakikat itu ialah orang-orang yang haknya dan hak Allah
Adab orang-orang makrifat itu ialah orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam
SIRI SEMBILAN BELAS (SEMBAHYANG)
Sembahyang orang-orang syariat itu tubuhnya yang menyembah Allah
Sembahyang orang-orang tareqat itu hatinya yang menyembah Allah
Sembahyang orang-orang hakikat itu nyawanya yang menyembah Allah
Sembahyang orang-orang makrifat itu wahadatul ujud yang menerima sembahnya, inilah sembahyang para nabi-nabi, wali-wali Allah, Ahli-ahli sufin dan orang kamil dan mukamil
SIRI DUA PULUH (PINTU)
Pintu syariat itu mata
Pintu tareqat itu dua lubang hidungnya
Pintu hakikat itu dua biji mata
Pintu makrifat itu di antara mata putih dan mata hitam
SIRI DUA PULUH SATU (MARTABAT)
Martabat syariat itu Alam Roh
Martabat tareqat itu Alam Malakut
Martabat hakikat itu Alam Jabarut
Martabat makrifat itu lam Lahut
SIRI DUA PULUH DUA (TUJUAN)
Tujuan syariat itu supaya hatinya ada Nur
Tujuan tareqat itu supaya dirinya dan nyawanya jadi mulia
Tujuan hakikat itu supaya memisahkan di antara hak dan batil
Tujuan makrifat itu supaya dapat derejat Saddikin
SIRI DUA PULUH TIGA (IBARAT)
Syariat itu ibarat buih
Tareqat itu ibarat ombak
Tareqat itu ibarat laut
Makrifat itu ibarat air

SIRI DUA PULUH EMPAT (BERHIMPUN)
Berhimpun syariat, Tareqat, Hakikat dan Makrifat dinamakan diri yang empat
Berhimpun Iman, Islam, Tauhid, Makrifat dinamakan Nurani
Berhimpun Ujud, Ilmu, Nur , Syuhud dinamakan Syawa’an
Berhimpun Hayat, Kudrat, Iradat, Ilmu dinamakan Sirr
Berhimpun Napas, Anpas, Tanapas, Nupus dinamakan Insan
Berhimpun Tanah, Air, Api, Angin dinamakan Jisim
Berhimpun Badan, Hati, Nyawa, Rasa dinamakan Rohani
Berhimpun Wadi, Wazi, Mani, Maknikam dinamakan Basyariah
Berhimpun Kulit, Daging, Tulang dan Urat dinamakan Jasad
Berhimpun Loh, Kalam, Nur , Akal dinamakan Manusia
Berhimpun Warna, rupa, Rasa, Penciuman dinamakan Jasad
Berhimpun Roh, Nur, Kalam, Akal dinamakan Ruh Izapi
Berhimpun Zat, Sifat, Asma, Afaal dinamakan Allah
Berhimpun Jamal, Jalal, Kamal, Kahar dinamakan Ya Za Jalal Li wal Ikram.

Tiada ulasan: