Catatan Popular

Selasa, 22 Mac 2011

KENALI JASAD, JIWA, RUH DAN HATI ANDA


Pada umumnya orang hanya mengetahui manusia itu hanya terdiri dari jasad dan ruh. Mereka tidak memahami sesungguhnya manusia terdiri dari tiga unsur , iaitu: 

Jasad, Jiwa dan Ruh.
Ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Taala surah Shaad (38:71-73) yang bermaksud:
Ingatlah ketika Tuhan mu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Ku sempurnakan kejadianya, maka Ku tiupkan kepadanya Ruh Ku. Maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuannya.
Pada ayat yang lain pula, Allah menjelaskan tentang penciptaan jiwa (nafs). Surah Asy Syams (91:7-10) . Firmanya yang bermaksud:
Dan demi nafs (jiwa) serta penyempurnaannya, maka Allah ilhamkan kepada nafs itu jalan ketaqwaaan dan kefasikannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya dan sesungguhnnya rugilah orang yang mengotorinya.
Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al Quran tentang proses kejadian jasad (jisim). Surah Al Mukminun (23:12-14):
Dan sesungguhnya Kami telah menciptkan manusia dari saripati dari tanah, Kemudian jadilahlah saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-tulang, lalu tulang-tulang ini Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk berbentuk lain, maka maha suci Allah. Pencipta yang paling baik.

Jasad
Jasad atau jisim adalah angggota tubuh manusia terdiri dari mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan lain-lain. Ia dijadikan dari tanah liat yang termasuk dalam derejat paling rendah. Keadaannya dan sifatnya dapat mecium, meraba, melihat. Dari jasad ini timbullah kecenderungan dan keinginan yang disebut Syahwat. Ini dijelaskan dalam Al Quran Surat Ali Imran, yang bermaksud:
Dijadikan indah pada pandangan manusia , merasa kecintaan apa-apa yang dingininya (syahwat) iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertimbun dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatan ternakan dan sawah ladang, Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat sebaik-baik kembali.

Jiwa (Nafs)
Kebanyakan orang mengaitkannya dengan diri manusia atau jiwa. Padahal ianya berkaitan dengan derejat atau kedudukan manusia yang paling rendah dan yang paling tinggi. Jiwa ini memiliki dua jalan iaitu:
  1. Menuju hawa nafsu (nafs sebagai hawa nafsu)
  2. Menuju hakikat manusia (nafs sebagai diri manusia)
Hawa nafsu. Hawa nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercela, yang menyesatkan dan menjauhkan dari Allah. Sebagaimana Allah Taala berfirman surah (Shaad :26) yang bermaksud:
..... dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah
Kaitan hati dan hawa nafsu.
Hati memainkan peranan yang sangat penting dalam diri manusia ia menjadi sasaran utama kepada Syaitan. Syaitan sedaya upaya menutupi hati manusia dari menerima Nur llahi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud:
Jikalau tidak kerana syaitan-syaitan itu menutupi hati anak Adam, pasti mereka boleh milihat kerajaan langit Allah
Cara syaitan menutupi hati manusia itu dengan cara –cara tertentu iaitu dengan menghidupkan hawa nafsu tercela dan yang membawa ke arah maksiat. Semuanya sudah tersedia berada adalam diri manusia, ianya dikenali dengan nafsu ammarah bissu, nafsu sawiyah dan nafsu lawammah..
Para ahli tasawwuf mengatakan bahawa syaitan (anak iblis) memasuki hati manusia melalui sembilan lubang anggota manusia iaitu dua lubang mata, dua lubang hidung, kedua lubang kemaluan dan lubang mulut. Buta manusia bukan buta biji matanya tetapi buta hatinya sebagaimana bukti yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam surah (Al Hajj :46) bermaksud:
Kerana sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada.
Mereka juga mengatakan yang membutakan hati ialah kejahilan atau tidak memahami tentang hakikat perintah Allah SWT. Kejahilan yang tidak segera diubati akan menjadi semakin bertimbun. Allah SWT berfirman dalam surah (Al Baqarah:2-9) yang bermaksud:
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka yang menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya.
Demikian bahayanya penyakit hati yang dihembuskan syaitan melalui hawa nafsu manusia. Sehingga Rasulullah pernah berpesan setelah kembali dari perang Badar. Beliau bersabda :
Musuhmu yangterbesar adalah nafsymu yang berada di antara kedua lambungmu (Riwayat Al-Baihaki)
Jihad yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya.(Riwayat Abnu An-Najari)

Diri Manusia
Nafs atau jiwa sebagai diri manusia adalah suatu yang paling berharga kerana ia berkaitan dengan nilai hidup manusia dan nafs yang diberi rahmat dan redha oleh Allah. Sebagaimana firmannya dalam surah (Al-Fajr : 27-30 ) yang bermaksud:
Hai jiwa yang tenang (Nafsu Mutmainnah), kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diredhaiNya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaKu, masuklah ke dalam syurgaKu.
Dan lagi dalam surah (Yusuf: 53) yang bermaksud:
Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang beri rahmat oleh Tuhanku.
Berkaitan dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:
Barang siapa yang mengenal dirinya , maka ia mengenal Tuhannya.
Hadis ini menyatakan syarat untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Diri atau nafs di sini adalah nafs mutmainnah iaitu nafsu yang tidak terpengaruh oleh goncangan hawa nafsu dan syahwat.
Setiap manusia mempunyai nafs yang berbeza. Ada nafs yang menuju jalan cahaya ada nafs yang menuju jalan kegelapan.
Bagi nafs yang menuju kegelapan atau nafs tercela yang tidak sempurna ketenangannya terutama ketika lupa kepada Allah disebut nafsu lawammah. Firman Allah Taala dalam surah
(Al Qiyammah:2) yang bermaksud:
Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat tercela (nafsu lawammah)
Nafsu ini hanya dapat dikenali dan disaksikan dengan kemampuan tertentu manusia iaitu dengan pancaran batin. Sebagaimana firman Allah dalam surah (Al-Araaf:26) yang bermaksud:
Pakaian taqwa yang menjaga mu dari kejahatan itu adalah yang paling baik.

Ruh
Ruh mempunyai dua arah pengertian iaitu :
a. Sebagai nyawa
b. Sebagai suatu yang halus dari menusia (pemberi cahaya kepada jiwa)
Ruh sebagai nyawa kepada jasad atau tubuh . Ia ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang. Ruh adalah lampu, ruang adalah sebagai tubuh. Jika lampu menyala maka ruangan menajdi terang. Jadi tubuh kita ini boleh hidup kerana ada ruh (nyawa)
Manakala dalam pengertian yang kedua, Ruh sebagai sesuatu yang merasa, mengerti dan mengetahui. Hal ini sangat berhubung dengan hati yang halus atau hati ruhaniyyah yang disebut sebagai Latifah Rabaniyyah (hati erti kedua)
Dalam Al-Quran kata ruh disebut dengan sebutan Ruhul Amin, Ruhul Awwal dan Ruhul Qudsiyah.
Ruhul Amin yang bermaksud adalah malaikat Jibrail. Firman Allah dalam surah (Asy-Syu’ araa:192-193) yang bermaksud:
Dan sesungguhnya Al- Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa oleh Ar Ruh Al –Amin (Jibrail)
Ruhul Awwal yang bermaksud nyawa atau sukma bagi tubuh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah (As-Sajdah:9) yang bermaksud:
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam tubuhnya ruh Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati , tetapi kamu sedikit sekali bersyukur
Ruh Qudsiyah yang bermaksud ruh yang datang dari Allah (bukan Jibrail), tetapi yang menjdi penunjuk dan pengkhabar gembira bagi orang-orang beriman. Ini adalah ruh yang disucikan dihadirat Allah. Ia bercahaya apabila nafsu mutmainnah telah sempurna.

Hati
Hati merupakan raja bagi seluruh diri manusia dan tubuh. Perilaku dan perangai seseorang merupakan cerminan hatinya. Dari hati inilah pintu dan jalan yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Dengan demikian untuk mengenal diri harus dimulai dengan mengenal hati sendiri.
Hati mempunyai dua pengertian:
  1. Hati jasmani iaitu sepotong daging yang terl;etak di dada sebelsah kiri, hati jenis ini haiwan pun memilinya.
  2. Hati Ruhaniyyah iaitu sesuatu yang halus. Hati yang merasa, mengerti, mengetahui, dierpinta dituntut. Dinalai juga dengan Latifah Rabaniyyah.
Hati Ruhaniyyah inilah merupakan tempat iman dan tempat mengenal diri . Sebagaimana firma Allah dalam surah (Ar-Ra’d:28) yang bermaksud:
Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tanang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang.
Hadis qudsi yang bermaksud:
Tidak akan cukup menaggung untuk Ku bumi dan langitKU tetapi cukup bagiKu hanyalah hati (qalb) hambaKu yang nukamin (Riwayat Ad Darimi)

Nafsu Mutmainnah
Bila hati manusia jauh dari goncangan yang disebabkan bisikan syaitan, hawa nafsu dan syahwat , maka ia disebut nafs Mutmainnah, Apabila ia tunduk dan redha kepada Allah sepenuhnya, maka ia disebut nafs mardhiyyah (nafs yang redha)
Namun jika manusia membiarkan hatinya berada dalam pengaruh hawa nafsu dan syahwat, maka ia akan menjadi orang yang tersesat, lama kelamaan tergelicir dan dimurkai Allah, Sebagaimana Firman Allah dalam surah (Jaastsiyah:23) yang bermaksud:
Maka pernahkan kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu Nya dan Allah telah mengunci mata pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya?. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil iktibarnya.
Ingat hawa nafsu dan syahwat bukan dibunuh atau dihilangkan, tetapi dikawal oleh nafsu mutmainnah. Di mana ada saatnya hawa nafsu ini perlu dikeluarkan. Sebagaimana firma Allah dalam surah (An Nazi’at:40-41) yang bermaksud:
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan manahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.
Nah, jika hati kita telah diselubungi oleh nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnah inmi menajdfi imam (penunjuk) bagi selruh tubuh dan dirinya, sseeunggunya nafsu mutmainnah inilah disebit-sebut sebagai jati diri manusia (hakikat dari manusia). Allah berfirma dalam surah (Al Araaf:172) yang bermaksud:
Dan Ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman : ”Bukakankan Aku ini Tuhanmu”, mereka menjawab :”Bahkan engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi”. Kami lakukan demikaian agar di hari akhirat kelak kamu tidak mengatakan: sesunggunya kami adalah oran-orang lalai terhadap keesaaaan Mu.
Jika hati yang sakit, maka lupa terhadap perjanjian kita dengan Allah yang pernah diucapkan seperti dalam surah Al Araaf ayat 172 di atas.
Tapi di antara sekian banyak manusia, ada yang yang berjaya menyihatkan kembali jiwanya (nafsu mutmainnah). Apabila jiwa kita telah hidup, bercahaya, sihat kembali, maka jiwa ini akan dapat melihat kerajaan langit Allah. Dalam hal ini bila Ruhul Qudsiyah telah menyala dan bersinar , maka jadilah hatinya rumah Allah , orang-orang yang berjaya ini disebut Ahli Al- Bait. Sebagiamana firman Allah dalam surah (Ali Imran:164) yang bermaksud:
Sesunggunya Allah telah memeberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihakan jiwa mereka dan mengajarakan mereka al kitab dan al hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu, mereka adalagh benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Lagi, sabda Rasulullah yang bermaksud:
Hati oarmg-orang beriman adalah Baitullah (Rumah Allah)
Jadi, Ruhul qudsiyah adalah kenyataan Allah dalam diri manusia. Allah Taala adalah sumber cahaya langit dan bumi dan ruhul qudsiyah adalah sunber cahaya yang ada dalam hati yang digambarkan sebagai pelita, Sebagaimana firmanNya dalam surah (An Nuur:35) yang bermaksud:
...Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayaNya adalah seperti sebuah lubang yang tak tertimbus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita ini di dalam kaca dan kaca ini seakan-akan bintang yang memantulkan cahaya seperti mutiara.

16 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum Tuan, ada satu lagi aspek yang Tuan tidak sebut iaitu Nyawa. Mungkin Tuan boleh huraikan hubungan Nyawa dan Ruh. Siapa dulu yang nyata pada manusia, Nyawa atau Ruh? Dan siapa dulu yang balik Nyawa atau Ruh? Apa hakikat Nyawa dan apa hakikat Ruh? Apakah rahasia pada Nyawa dan apa pula rahasia pada Ruh? Harap Tuan dapat kupaskan dalam tulisan-tulisan Tuan yang sangat padat dengan ilmu dan nur. Saya bersyukur bertemu web Tuan ini. T kasih. Wasalam.

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum, pa cik mohon izin menyauk ilmu menyimak tulisannya.

Wassalam
yudo

sheva berkata...

maaf kan saya yang bodoh ini.saya ini ingin bermuzakaroh saja mudah mudahan kita semua di berikan pemahaman dalam ilmu ini.
menurut saya nyawa dan ruh itu tidak ada beda nya.untuk mengupas semua nya itu tidak bisa di tuliskan dan tidak bisa digambarkan karena dia tidak berbentuk dan berupa tetapi coba anda resapi hayati insyaalah anda akan mendapat kan jawaban nya sendiri.pandang lah dengan affal nya,asmanya ,sifat nya serta jasad dan ruh itu milik nya.gunakan lah dengan rasa karena ilmu ini ilmu dzauk( rasa).amin maaf kan saya yg odoh ini salam kenal saja

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum..

saudara..saya berasa sedikit keliru tentang akal pula..bagaimana dgn akal ini...adakah ia terletak bersama-sama dengan hati?...

Tanpa Nama berkata...

nyawa itu dekat kepada haqiqat muhammad, alias haqiqat diri manusia.

dan RUH itu merupakan urusan TUHAN mu yang maha mulia. Ruh lah yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada tuhan.

dengan urutan yang lebih mudah, adalah : jasad, Nafs, NYAWA , Ruh dan ALLAH.

posisi nyawa itu di tengah2. laksana meteran listrik di sebuah rumah. apabila condong kepada Nafsu, maka ia akan di penuhi oleh Hawa Nafsu.

jika ia, menundukkan Nafsunya, maka ia akan di liputi Cahaya Allah, yaitu RUH ALLAH itu sendiri.

mohon maaf jika salah menguraikan. namun demikianlah yang saya rasakan.

Tanpa Nama berkata...

akal itu singasana nya di kepala. output dari otak (zahir) akan menerbitkan fikiran.

ilustrasi sederhana nya.., jika HATI nya BUTA, maka seakan2 Otak nya tidak tersinari cahaya Hati.

alias Akalnya tidak di liputi oleh Hati NUrani. sehingga yang terbit adalah Fikiran yang kotor akibat akalnya rusak, sebab butanya hati.

akal seperti ini yang sering dikatakan tidak mampu mencapai Cahaya Ilahi.

pada Fase tafakur, si Akal, akan selalau berkata2, membantah dll.

jadi akal itu akan selalu mengadakan kontak dengan Hati kita. maka tergantung kebersihan hatilah , agar akal dapat sempurna.

wallahu'alam

Tanpa Nama berkata...

dari nafsu,akal,hati,ruh .Buat keputusan....syurga atau neraka!?kesan jangka pendek atau jangka panjang?

Tanpa Nama berkata...

MENURUT SYARIAT MANUSIA ITU TERDIRI DARI 4 ANASIR(TANAH,AIR,API,ANGIN)
MENURUT HAKEKAT Manusia itu terdiri atas empat unsur yang saling berkaitan
a. Jasad, yaitu badan kasar manusia yang nampak, dapat diliat, dapat difoto, dapat dilihat dan menempati ruang dan waktu
b. Hayat, yaitu mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak
c. Ruh, yaitu bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran
d. Nafs, dalam pengertian diri atau keakuan yaitu kesadaran akan diri sendiri

Tanpa Nama berkata...

yang mana ruh dan yang mana nyawa....
bila di tanya... siapa yang meniup tropet... apa yang di panggilkan... ruh ke nyawa.

jika ruh kemana perginya?
jika nyawa kemana perginya?

silap kembali pada ayat pertama turun.... Insyallah nanti faham lah jalan cerita ruh dan nyawa nie yang mana di datangi kedalam jasad,....

awalnya ruh sudah ada....

Ikhlas jasonking

raja andika berkata...

nyawa itu adanya di dunia,,,,,,, setiap yg bernyawa pasti akan mengalami mati.
dan ruh itu tidak akan mengalami kematian
ruh itu abadi ...asal dr allah dn kembali kepada allah.

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Bagaimana hendak mengenal diri?? Adakah ia memerlukan zikir dan tuntunan Mursyid tarikat? Adakah ia seperti meditasi? Perjalanan kerohanian salik bagaimana caranya untuk lakukan??? adakah ianya seperti meditasi atau zikir sampai beribu2..salam

iman takwa berkata...

kitika nyawa bercerai dgn raga.
nyawa lebur menjadi rasa.-rasa lebur menjadi cahaya.-cahaya lebur menjadi zat. zat lebur menjadi ruh.-ruh lebur sirna.-
kembali menja satu ALLAH swt.

Tanpa Nama berkata...

Org yg beriman, ikhlas hatinya.(suci), maka,cari lah maaa utk Allah, akan Allah akan ada masa dengan kita, pandanglah kebesaran Allah, akan Allah pandang kita di mahsyar nnt.. maka carilah pangkat TAQWA sesungguhnya pangkat itu akan mndekatkn kita dengan Allah, jumpa lah ALlah ditengah malam, Allah suka pd hambanya yg bangun tengah malam,. Allah akan masukkn org2 yg bertaqwa tanpa hisab, maka carilah pangkat yg besar itu. Kerana semua org berpotensi dan layak kepangkat itu.

Tanpa Nama berkata...

izin belajar ya tuan

Tanpa Nama berkata...

"Nyawa adalah nyawa, roh adalah roh, jiwa adalah jiwa dan jasad adalah jasad, semuanya mempunyai perjalanan masing-masing. Jasad adalah dari Allah yang nyata hanya sebagai pinjaman, agar insan merasai bagaimana rasanya berkuasa, dengan nyatanya jasad Allah dipergunakannya.

Nyawa adalah pinjaman dari Allah terkandung kuasa hidup yang menghubungkan rasa pada roh yang mana roh merangkumi seluruh jasad, dari rasa yang diterima oleh roh, maka terjawab nilai rasa oleh jiwa, adakah rasa sakit ataupun nikmat dan lain-lain.

Maka apabila di saat kematian terhadap insan yang mana nyawa keluar dahulu maka terasa azablah jiwa itu kerana roh yang menyampul jiwa masih berada di jasad, dan kiranya roh dan jiwa keluar dahulu, kemudian disusuli nyawa maka tiada lah ia merasa azab di saat kematiannya, kematian adalah matinya segala nikmat nyata."

MrDn

Tanpa Nama berkata...

Asslmkm tuan pengarang...apakah beza antara insan, insani dan insaniah...dan bagaimana cranya ntuk memahami keadaan tersebut mahu diikuti...