Catatan Popular

Khamis, 28 Julai 2016

KITAB ADABUL MURIDIN : [4] CABANG CABANG AGAMA DAN HUKUM HUKUMNYAAL IMAM AL ARIFBILLAH ABU NAJIB DHIYAUDDIN AS SUHRAWARDY [PENDIRI TAREKAT SUHRAWARDIYAH]

Ijmak ahli Sufi menegaskan bahawa wajib hukumnya mempelajari segala hukum syariat yang mesti diketahui serta darihal halal dan haram dalam agama (ilmu fardhu ain). Ilmu ini wajib dituntut supaya amalan sejajar dengan ilmunya. Pepatah sufi mengatakan : "Ilmu tanpa amal ; mandul, amal tanpa ilmu ; penyakit." Sabda Saiyidina Rasulullah

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam. - Sunan Ibnu Majah

Kaum Sufi memilih mazhab salafus soleh dari kalangan ulama feqah yang pakar dalam bidang hadis. Kaum sufi tidak menolak perkara ikhtilaf yang berlaku antara ulama dalam ranting-ranting agama kerana Sidnan Nabi  telah bersabda :

Ikhtila/ (perselisihan pendapat) dikalangan umatku adalah rahmat

Mengenai ulama yang diiktiraf perselisihan mereka sebagai rahmat, kaum Sufi
berpendapat bahawa mereka itu ialah para ulama yang berpegang teguh kepada kitab ALLAH, berjuang mengikut sunnah Saiyidina Rasulullah j <^ ^ dan mencontohi para sahabat. Ulama-ulama ini terbahagi kepada tiga golongan : ulama hadis, ulama feqah dan ulama sufi.

Ulama hadis berpegang teguh kepada makna yang zahir dari hadis Saiyidina Rasulullah  yang merupakan asas agama.

Konsep ini didasarkan kepada firman ALLAH :

Dan apa yang datang dari Rasul hendaklah kamu ambil, manakala yang ditegah oleh Baginda wajiblah kamu meninggalkannya. - Surah Al-Hasyr : 7

Ulama hadis adalah para pengawal agama yang telah bekerja keras menuntut ilmu hadis, mengajarkannya, memahami isi kandungannya dan menyaring riwayat-riwayat hadis yang sahih dan yang tidak sahih.

Ulama Feqah - yang benar ilmunya - mengatasi kedudukan ahli hadis kerana
keistimewaan mereka dalam memahami dan menggali hukum dari hadis, juga kefahaman mereka yang mendalam terhadap aturan hukum-hukam agama ; membezakan yang mana nasikh dan mansukh, muthlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar, khas dan 'aam, muhkam dan mutasyabih. Pendek kata para ulama feqah adalah ahli hikmah dan golongan terkemuka dalam agama Islam.

Golongan sufi menyetujui kefahaman serta perjalanan golongan feqah dan hadis selagi mana tetap berada diatas landasan sunnah dan tidak didasari oleh nafsu. Mana-mana ahli sufi yang tidak mengetahui suatu hukum syarak akan merujuk kepada ulama feqah dan hadis, bila dua golongan ini sependapat maka ahli sufi bersama pendapat mereka. Jika berlaku khilaf antara ulama feqah dan ulama hadis dalam menentukan satu hukum, ahli sufi akan memilih pendapat yang terbaik dan yang lebih patut diikut ; dalam mazhab sufi tidak boleh mencari-cari helah
(dalam melaksanakan apa-apa hukum), juga tidak boleh mengikut dorongan syahwat (dalam apa jua perkara).

Lebih dari itu golongan sufi telah diistimewakan ALLAH Taala dengan ilmu-ilmu yang
tinggi serta ehwal yang mulia. Ahli sufi membicarakan persoalan hubungan (sesama ALLAH dan sesama manusia), gerak dan diam (dalam jiwa) yang tak nampak oleh mata kasar, maqam- maqam yang terpuji seperti maqam taubat, zuhud, warak, sabar, redha, tawakkal, cinta, takut, harap, musyahadah (penghayatan), ketenangan, yakin, qana'ah, kejujuran, ikhlas, syukur, zikir, fakir, muraqabah (awas), iktibar, gementar, mengagungkan ALLAH, membesarkan ALLAH, menyesal, malu, jam'u, tafriqah, fana' (sirna), baqa' (kekal), mengenal diri, melawan nafsu, melatih jiwa, pengetahuan yang seni-seni mengenai sifat riya' (menunjuk-nunjuk kemampuan
diri), syahwat yang tersembunyi, syirik khafi (syirik tersembunyi) dan bagaimana cara mahu selamat dari penyakit-penyakit tadi.

Golongan sufi juga mampu menggali ilmu-ilmu yang tak tercapai oleh para ulama feqah seperti perbahasan mengenai halangan dan rintangan (yang menyekat perjalanan menuju Allah), hakikat segala zikir, mengikhlaskan tauhid, peringkat-peringkat tafrid, rahsia-rahsia tersembunyi di dalam jiwa, kesirnaan yang baharu bila mengadap yang Maha Qadim, hilang segala ehwal, menghimpun segala yang tercaing, berpaling dari segala maksud dengan meninggalkan sikap menentang.

Golongan sufi adalah manusia-manusia yang diistimewakan ALLAH untuk memahami segala permasalahan dari perkara-perkara yang disebutkan tadi dengan terjun secara langsung ke medannya, merempuh segala rintangannya dengan menggadai nyawa. Dengan itu bagi sesiapa yang mendakwa-dakwi diri mencapai maqam itu dan ini dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, para ulama sufilah yang akan berhadapan dengan mereka ; menuntut agar didatangkan bukti dan dalil atas dakwaan seumpama itu. Para ulama sufilah yang dapat menjelaskan mana yang benar serta mana yang salah dalam hal-hal tersebut. Pendek kata ulama sufi adalah benteng, penolong dan pembesar agama Islam.

Maka barangsiapa yang punya kemusykilan dalam mana-mana bidang yang telah
dijelaskan hendaklah merujuk kepada pakar di bidang tersebut. Siapa yang ingin mendapat penjelasan mengenai ilmu hadis dan perawi-perawinya hendaklah merujuk kepada ulama hadis, bukan kepada ulama feqah. Siapa yang ingin penyelesaian masalah berhubung soal-soal hukum- hakam yang halus perinciannya hendaklah merujuk kepada ulama feqah. Siapa yang ingin jawapan mengenai permasalahan hal ehwal tasawuf, latihan jiwa, seni-seni warak serta tingkatan
tawakkal hendaklah merujuk kepada ulama sufi, bukan kepada yang lain. Siapa yang salah tempat merujuk bererti salah memilih jalan dan menempuh lorong yang sempit.

Tiada ulasan: