Catatan Popular

Khamis, 28 Julai 2016

KITAB ADABUL MURIDIN : [6] ATURAN MAZHAB AHLI SUFIAL IMAM AL ARIFBILLAH ABU NAJIB DHIYAUDDIN AS SUHRAWARDY [PENDIRI TAREKAT SUHRAWARDIYAH]

Ketahuilah bahawa mazhab ahli sufi mengandungi disiplin yang lahir dan batin. Disiplin lahir mazhab sufi ialah beradab sopan dengan makhuk, manakala disiplin batinnya ialah munazalah (mempraktis) segala ahwal dan maqam dengan ALLAH Taala, perhatikanlah sabda Baginda Sidnan Nabi ketikamana melihat orang bermain-main dalam solatnya :

Jika hatinya khusyuk sudah tentu anggota lahirnya turut khusyuk. - Al-jami'us Saghir

Sidi Al-Junaid Al-Baghdadi berkata kepada Sidi Abi Hafs Al-Haddad rahimahum ALLAH : "Tuan telah mendidik anak murid dengan peradaban raja-raja", maka dibalas oleh Sidi Abi Hafs : "Bukan itu tujuanku wahai Abal Qasim, namun elok pekerti yang zahir adalah tanda eloknya pekerti batin". Sidi As-Sirriy As-Saqti 2 r.h pula berkata : "Keelokan adab (budi pekerti) merupakan terjemahan dari akal yang sejahtera".

Dikalangan ahli sufi menjaga adab sesama ahli lebih utama dari pekerjaan lain. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan ALLAH Taala ketika memuji para rijalNya :

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Saiyidina Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh ALLAH untuk bertaawa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. -Surah Al-Hujurat : 3

Sidi Abu Abdullah bin Khafif 3 meriwayatkan dari Sidi Ruwaim 4 yang berkata kepadanya : "Hai anakku, jadikanlah ilmumu ibarat garam dan jadikan adabmu umpama tepung."

Ulama sufi berkata :


■ "Tasawuf itu semuanya adab ; tiap waktu ada adabnya yang khusus, tiap keadaan ada adabnya yang khusus, tiap maqam ada adabnya yang khusus. Barang siapa berpegang teguh dengan adab dia akan mencapai darjat para rijal. Siapa yang mengabaikan adab dia adalah jauh walau menyangka dekat, dia adalah tertolak walau mengharap diterima".

■ "Barangsiapa tidak beradab haramlah baginya tiap kebaikan".

■ "Siapa yang tidak beradab dengan masa, masanya adalah kecelakaan".

■ "Adabnya jiwa ialah engkau mengenalkan dan mendorongnya membuat kebajikan,
adabnya jiwa ialah engkau mengenalkan dan mencegahnya dari membuat kejahatan".

■ "Adab merupakan sandaran para faqir dan perhiasan orang kaya".

Dalam hal adab kesopanan ini manusia terbahagi kepada tiga tingkatan ; tingkatan
pertama ahli dunia, tingkatan kedua ahli agama, manakala tingkatan teratas ialah golongan istimewa dikalangan ahli agama. Pada tingkatan ahli dunia majoriti adab sopan mereka ialah tentang kefasihan bahasa dan sastera menghafaz ilmu, sejarah raja-raja dan syair-syair Arab.
Pada tingkatan ahli agama selain memerhatikan soal ilmu, adab sopan mereka secara majoriti ialah melatih jiwa, menjaga kesopanan anggota lahir, membaiki tabiat, mematuhi aturan, meninggalkan syahwat, menjauhi yang syubhat serta segera melakukan kebajikan. Manakala tingkatan istimewa dikalangan ahli agama pula adab kesopanan mereka ialah pada memelihara keelokan hati, menyimpan rahsia, seterusnya keadaan zahir dan batin yang tidak berbeza.

Dikalangan murid, mereka bersaing dengan amal ketaatan, golongan pertengahan
bersaing dengan adab kesopanan, manakala golongan arifin mereka bersaing dengan al-himmah (jiwa besar). Definisi himmah antaranya ialah : perasaan positif yang mendorong jiwa untuk mencapai ketinggian. Kerana itulah harga diri seseorang diukur pada jiwa besarnya.

Sidi Abu Bakar Al-Wasithi  telah ditanya mengenai Sidi Malik bin Dinar  , Sidi Daud At- Tha'iy  , Sidi Muhammad bin Wasi' dan kalangan ahli ibadah yang lainnya, maka jawab Sidi Abu Bakar : "Mereka adalah satu kaum yang telah keluar dari diri mereka untuk masuk kedalam diri mereka jua ; mereka meninggalkan nikmat sementara untuk mendapat nikmat yang abadi, (mereka meninggalkan makhluk yang dicipta) demi menuju Tuhan Al Khaliq yang menciptakan sirna dan keabadian".

Sidi Junaid Al Baghdadi telah ditanya mengenai firman ALLAH Taala :

Mereka tidak meminta-minta kepada orang dengan mendesak...
- Surah Al-Baqarah : 273

Beliau menjawab : "Hemah mereka yang tinggi itu telah menahan diri dari meminta apa-apa hajat selain kepada ALLAH Taala."

Sidi Al-Hushri5 meriwayatkan : "Apabila terdengar deburan api dari neraka jahannam semua manusia ketakutan, tak kira yang mulia atau yang hina semua hanya memikirkan diri sendiri, masing-masing berkata : diriku, diriku... Kecuali Baginda Nabi Muhammad yang ingat pada tanggungjawab memberi syafaat lantas berkata : Umatku, umatku. . ."

Demikianlah keadaan nafsu manusia yang pasti ada kecacatan, dengan itu manusia akan selalu mengadu : Tuhanku... Tuhanku... Hingga sedarlah diri bahawa makhuk yang bersifat baharu itu tak terlepas dari kekurangan.

Tiada ulasan: