Catatan Popular

Rabu, 21 Disember 2016

KITAB NASHAIHUL IBAAD (BAB DUA HAL.. DUA DASAR KEMAKSIATANDUA DASAR KEMAKSIATAN 

Sufyan Ats-Tsaury ra berkata:
  1. "Setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu masih boleh diharapkan ampunannya.
  2. Setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan kesombongan, maka tidak dapat diharapkan ampunannya.
Sebab kedurhakaan iblis bersumber dari sikap sombong, sedangkan ketergelinciran Nabi Adam akibat dari dorongan nafsu."

Tiada ulasan: