Catatan Popular

Rabu, 22 Februari 2017

Menurut Imam Al Ghazali tentang Hati

Makna Zhahir:

Pengertian Pertama : yang berbentuk buah sanubari, terletak pada pinggir dada yang kiri. Yaitu: daging khusus.

Dan didalamnya ada lobang. Dalam lobang itu darah hitam. Itulah sumber nyawa dan tambangnya. Dan kami tidak bermaksud sekarang menguraikan bentuknya dan caranya. Karena itu menyangkut dengan maksud dokter-dokter. Dan tiada menyangkut de­ngan maksud-maksud keagamaan.


Makna Batin:

Kedua: yaitu: yang halus (lathifah), ketuhanan (rabbaniyah), kerohanian (ruhaniyah). Dia dengan: hati yang bertubuh (al-qalbi al-jismany) itu, mempunyai hubungan.Yang halus itu, ialah hakikat manusia.

Dialah yang merasa, yang mengeta­hui, dan mengenal, dari manusia. Dialah yang ditujukan dengan pembicaraan, yang disiksa, yang dicaci dan yang dicari. Ia mempunyai hubungan dengan hati yang bertubuh.

Akal kebanyakan manusia, heran untuk me­ngetahui cara hubungannya. Karena hubungannya itu menyerupai hu­bungan sifat ('aradl) dengan tubuh (jisim).


Hubungan sifat dengan yang bersifat (maushuf). Atau hubungan pemakai alat dengan alatnya. Atau hubungan orang bertempat dengan tempatnya.

Tiada ulasan: