Catatan Popular

Ahad, 26 Mac 2017

BAHAGIAN 21 : TEMPAT BERTELEKAN RASULULLAH SAW (KITAB ASY SYAMAIL)Oleh Muhammad bin `Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahhak as-Sulami.
(Imam at-Tirmidzi)

“Aku pernah melihat Rasulullah saw.duduk bertelekan pada sebuah bantal di sebelah kirinya.”(Diriwayatkan oleh `Abbas bin Muhammad ad Dauri al Baghdadi,dari Ishaq bin Manshur,dari Israil, dari simak bin Harb, yang bersumber dari Jabir bin Samurah r.a.)

“Rasulullah saw. bersabda : “Aku tak mau makan sambil bertelekan, aku tak mau makan sambil bertelekan.”(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar,dari`Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan,dari Ali bin al `Aqmar, yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a.)


“Aku melihat Rasulullah saw. duduk bertelekan pada sebuah bantal.”
(Diriwayatkan oleh Yusuf bin `Isa, dari Waki’, dari Ismail, dari Simak bin Harb, yang bersumber dari Jabir bin Samurah r.a.)

Tiada ulasan: