Catatan Popular

Ahad, 2 Oktober 2011

KITAB RAHSIA TO' GURU PERAMU (RAHSIA ILMU MAKRIFATULLAH)


ILMU DAN MAKRIFAT TOK GURU PERAMU.


Manuskrip yang disebut itu tiada dicatitkan siapa pengarangnya tetapi ada disebutkan sebagai ILMU DAN MAKRIFAT TOK GURU PERAMU


Ianya ditulis dalam Bahasa Melayu lama dengan ejaan jawi lama. ( contoh ba wau mim bukan bom tetapi bumi )

Fakir tidak pasti sama ada manuskrip ini benar benar hasil karangan Tok Guru Peramu atau ditulis oleh orang lain yang merujuknya sebagai Ilmu Makrifat Tok Guru Peramu. Namun fakir membiarkan perkara penulis ini sebagai satu persoalan yang tidak dapat fakir selesaikan dan menganggapnya manuskrip itu sebagai satu bahan sumber ilmu yang bernilai yang barangkali ditulis atau bersumberkan ilmu dari Tok Guru Peramu yang terkenal itu.


Namun begitu perlu ditegaskan bahawa apa apa juga pendapat, fahaman dan tafsiran manuskrip ini merupakan pendapat, fahaman dan tafsiran penulis manuskrip dan bukannya pendapat , fahaman dan tafsiran fakir.

Ada juga terdapat beberapa bahagian dan tulisan khususnya ayat ayat Al-Quran dan hadith hadith yang ditulis mengikut tulisan Arab yang tidak dapat fakir masukkan dan salin kedalam entri kerana kelemahan fakir sendiri dalam perkara ini. Jadi yang diambil hanyalah terjemahan ke- Bahasa Melayunya sahaja.KESIMPULAN HATI

Pertama Hati Yang Beriman Lawannya Kafir
Kedua Sum’ah Lawannya Bid’ah
Ketiga Hati Yang Taat Lawannya Maksiat

Dan HATI inilah tempat NIAT yang menentukan SAH SOLAT atau lain lain pekerjaan.KEDUDUKAN NIAT

Bahawa NIAT itu tempatnya di HATI, tidak berhuruf dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan :-

QASAD menunjukkan ZAT akan SIFATNYA kepada yang disifatkan

TAKRID menentukan ZAT akan SISATNYA dan kepada yang disifatkan.

TA’AYUN sabenar2nya AKU menyatakan DIRI AKU dalam TAUHID Takbiratul Ihram Aku kepada Sifat yang disifatkan.

Maka karamlah DIRI dalam lautan tidak bertepi itu nescaya SOLAT bukan lagi ENGKAU / AKU tetapi AKU ZAT yang melahirkan Kerja Aku dalam rupaku yakni SifatKu yang nyata dalam kelakuan hambaKu. Engkau tiada UPAYA dan KEKUATAN untuk melakukan solat itu malahan engkau lakukan atas Kurniaan & Rahmat Aku semata-mata.

Kenapa engkau merasa ada kewujudan dalam hidup ini sedangkan WUJUD itu adalah Aku semata-mata ? Yang mengerjakan kelakuanmu itu Aku atas Kudrat & IradatKu. Yang menentukan waktu pun Aku, Aku punya Ilmu. Tanpa itu engkau tiada hambaku. Aku sengaja menyatakan DIRIKU padamu dan Aku memuji DiriKu diatas lidahmu wahai hambaku.

Jangan sekali-kali ada rasa didalam hatimu bahawa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiKu . Ketahuilah bahawa engkau adalah hambaKu yang FAKIR berhak menerima PemberianKu.TIANG SOLAT

a. HADIR HATI yakni menghadap Allah dan membuangkan segala yang GHAYR (yang lain selain Allah ) didalam solat

b. KHUSU’ / TETAP HATI didalam solat yakni tidak merayau –rayau fikiran kemana mana.

c. SEMPURNA bacaan FATIHAH
SAH SOLAT

a. Sah solat kerana SAH WUDHU’

b. Sah Wudhu kerana Sah ISTINJA

c. Istinja itu membersihakan anggota badan dari berupa bentuk najis besar mahupun kecil.KESEMPURNAAN ISLAM

Nota oleh Fakir – S = Soalan , J = Jawapan

S Yang dikatakan ISLAM berapa kesempurnaannya ?

J Tiga Perkara :-

a. Diikrarkan dengan lidah
b. Ditashdiqkan dalam hati
c. Dikerjakan dengan anggota

S Berapa tandakah yang dikatakan sesaorang itu Islam ?

J Empat perkara :-

a. Merendahkan diri keHadrat Allah dan sesama islam
b. Suci lidah dari memakan dan meminum benda haram
c. Suci lidah dari dusta dan mengumpat
d. Suci badan daripada Hadath Besar

S Yang dikatakan Islam berapa syarat pakaiannya ?

J Empat perkara :-

a. Sabar akan Hukum Allah SWT
b. Ridha akan Qadha Allah SWT
c. Menyerahkan Diri kepada Allah dengan tulus ikhlas
d. Mengikut Firman Allah dan Hadith Nabi.

S Apakah yang membinasakan Islam ?

J Empat perkara :-

a. Berbuat sesuatu amalan yang tiada dasar dari Islam itu sendiri
b. Mencela orang berbuat baik & meringankan Hukum Allah SWT
c. Diketahui tetapi tidak dibuat
d. Tiada tahu tetapi malas bertanya
Adapun Makrifat yang mesti diketahui itu ialah 20 Perkara terbahagi kepada 5 Bahagian.......BAHAGIAN PERTAMA :-

Hendaklah diketahui 4 perkara yakni :-

Pertama Allah sabelum bernama Allah apa NamaNya ?
Kedua Muhammad sebelum bernama Muhammad apa namanya ?
Ketiga sebelum hari yang tujuh itu apa namanya ?
Keempat sebelum Waktu Yang Lima itu apa namanya waktu itu ?
BAHAGIAN KEDUA

Hendaklah juga kamu ketahui 4 perkara lagi.

Pertama 40 hari hendak mati
Kedua 7 hari hendak mati
Ketiga 3 harihendak mati
Keempat 24 jam sebelum mati.
BAHAGIAN KETIGA

Lagi 4 perkara yang perlu kamu ketahui

Pertama hendaklah KENAL DIRI kamu
Kedua hendaklah kenal NYAWA kamu
Ketiga hendaklah kenal PENGHULU kamu
Keempat hendaklah kenal TUHAN kamuBAHAGIAN KEEMPAT

Hendaklah ketahui akan ZIKIR PENYERAHAN NYAWA kepada Allah . Ada 4 perkara juga.

Pertama Serahkan dengan ZIKIR AF’AL yakni La Ilaha Illallah
Kedua serahkan dengan ZIKIR ASMA’ yakni Allah Allah Allah
Ketiga serahkan dengan ZIKIR SIFAT yakni Hu Hu Hu
Keempat serahkan dengan ZIKIR ZAT yakni Ah Ah AhBAHAGIAN KELIMA

Hendaklah ketahui berkenaan RUH juga 4 perkara

Pertama RUH JASMANI yaitu TUBUH kita yakni DIRI TERJALLI
Kedua RUH RUHANI yaitu HATI kita yakni DIRI TERPERI
Ketiga RUH IDHAFI yaitu NYAWA kita yakni DIRI YANG TERPERI
Keempat RUH AL-QUDDUS yaitu RAHSIA kita yakni DIRI YANG WUJUD.
MUHAMMAD..............

Adapun nama MUHAMMAD itu jadi TUBUH pada kita.
Tubuh kepada Muhammad jadi NYAWA pada kita
Hati kepada Muhammad jadi NYAWA kepada kita
Nyawa kepada Muhammad jadi RAHSIA kepada kita.TUBUH.................

Adapun yang bernama TUBUH itu PERBUATAN yang datang daripada HATI.
Perbuatan Hati datang daripada Nyawa
Perbuatan Nyawa datang daripada Rahsia
Perbuatan Rahsia datang daripada AF’AL ALLAH.
FUAD................

Adapun yang bernama MATA itu ialah untuk MELIHAT dan orang yang melihat itu tempatnya pada MATA HATI pada JANTUNG.
Didalam jantung ada FUAD
Didalam Fuan ada CAHAYA
Didalam Cahaya ada RAHSIA
Didalam Rahsia itu adalah saperti Firman Allah SWT yang berbunyi :-

Al Insanu Sirri...Wa Ana Sirruhu
Insan itu adalah rahsiaKu dan Akulah rahsianya.KENAPA NAMA MUHAMMAD ? ( Rahsia Muhammad )

Adapun sebab Nabi Muhammad itu bernama Muhammad kerana Kehendak Allah.
Sekalian ( Keseluruhan / Semuanya ) Alam ini terjadi kerana Muhammad saperti dinyatakan didalam Hadith Qudsi :-

Sekalian jadi daripadamu Ya Muhammad dan engkau jadi daripada AKU

Sabda Baginda Rasul :-

Aku jadi kerana Allah dan sekalian alam jadi kerana aku.
RAHSIA MUHAMMAD ( Mim Ha Mim Dal )KETERANGAN HURUM MIM AWAL MUHAMMAD ( MIM AWAL )

Pertama menunjukkan ZAT hambanya berdiri solat
Kedua Tempat Makrifat tatkala Qiam
Ketiga Zikir Bagi Zat yaitu ZIKIR RAHSIA
Keempat tatkala itu Tuhan bernama AHDIAH
Kelima semasa itu Tuhan Semata-mata . Belim ada terjadi apa apa akan masa itu bernama AH...( Alif Ha )KETERANGAN HURUM HA MUHAMMAD ( HA )

Artinya SIFAT HAMBA yakni RUKUK dalam solat
Tempat HAKIKAT yaitu Rukuk
Zikir bagi Sifat yakni Nyawa
Tatkala itu Tuhan bernama WAHDAHKETERANGAN HURUM MIM KEDUA MUHAMMAD ( MIM KEDUA )

Artinya ASMA’ HAMBA yaitu SUJUD dalam solat
Tempat TARIQAT tatkala Sujud
Tatkala itu Tuhan bernama WAHADIAH
Tatkala itu Tuhan TAJALLI sabenar-benarnya meliputi NUR MUHAMMAD. Masa itu Tuhan bernama ALLAH SWTKETERANGAN HURUM DAL MUHAMMAD ( DAL )

AF’AL HAMBA yaitu DUDUK dalam solat
Tempat SYARIAT yaitu tatkala dalam Duduk
Zikir bagi Af’al yaitu TUBUH La Ilaha Illallah
Tatkala itu Tuhan ibarat LA ( Lam Alif )
Tatkala itu bercampur RAHSIA dengan NYAWA dan ANASIR ADAM ( Alif Dal Mim )

KEJADIAN DIRI.

Adapun kejadian DIRI itu terkandung dalam 20 perkara dibahagi kepada 4 bahagian


Bahagian Pertama

1 Jenis ZAT Diri Wujud Rahsia Kita Alam Lahut Ruh Al-Quddus

2 Jenis SIFAT Diri Terdiri Nyawa Kita Wujud Mutlak Ruh Idhafi
Alam Jabarut

3 Jenis ASMA’ Diri Terperi Hati kita Wujud Alam Ruh Ruhani
Tubuh halus

4 Jenis AF’AL Diri Tajalli Jasmani Wujud Idhafi Tubuh Yang ZahirBahagian Kedua

1 Wujud Wujud mutlak – Wujud Hakiki – Wujud Idhafi Wujud Tajalli

2 Ilmu Ilmu Hakiki – Ilmu Maklumat – Ilmu Fikir – Ilmu Ma’dom
Al-Asma’

3 Nur Nur AlHadi – Nurul quddus – Nur hadi – Nur Al-bayan

4 Suhud Suhud Al-Ain – Suhud Khadafi – Khaliq Al-Asmat
Suhud TaufilBahagian Ketiga

1 Angin Angin Niat –Angin Padtar – Angin Sarsa – Angin Serul

2 Api Al-Hayat – Al-Muja – Sajin

3 Air Maal Hayat – Maal Kus – Maal Zam Zam – Maal Hain

4 Tanah Tanah Firdaus – Tanah Tiin – Arbail baasir – Tiin SiipaabBahagian Keempat

1 Di Jadi Ruh Masripah – Tubuh – Af’al

2 Wadi Jadi Tulang – Tariqat – Hati – Asma’

3 Mani Jadi urat – Haqiqat – Nyawa – Sifat

4 Ma’nikam Jadi Nyawa – Makrifat – Rahsia – Zat
Bahagian Kelima

1 LA ( Laf Alif )

Ucapan bagi Tubuh menjaga kulit dan bulu Qalbi kepada Baitullah

2 ILAHA ( Alif Lam Ha )

Ucaoan bagi Hati penjaga daging dan darah Qalbi kepada Baitulmakmur

3 ILLA ( Alif Lam Alif )

Ucapan bagi Nyawa penjaga urat dan tulang Qalbi kepada Arasy

4 Allah ( Alif lam Lam Ha )

Ucapan kepada Rahsia penjaga urat dan sumsum Qalbi kepada Allah
KEJADIAN BENIH

HU QALBI itu RABBI terdiri Aku didalam Sifat Nafsiah Aku dikandung dalam Wujud Allah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasullullah Fi Kul Lil Maha Tiin Wa Naf Sin Aa Da Da Maa Wa Si A-Hu Il Mullah

Adapun asal kejadian BENIH manusia daripada MA’NIKAM daripada Syurga, dirupakan Allah SWT turun kepada HU GHAIB rupa Allah jadi Ma’nikam rupa gilang gemilang hingga tujuh petala langit dan tujuh petala bumi

- kemudian manikam itu jatuh kepada ubun ubun bapa 100 hari

- kemudian manikam itu jatuh kejantung bapa 40 hari

- kemudian manikam itu jatuh ke Hati Nurani Cahaya Haq 7 hari

- kemudian Manikam itu jatuh TA’AYUN HATI berupa air 3 hari

- kemudian manikam itu MERTABAT ZAT pada pinggang bapa 24 jam

- kemudian Manikam itu jatuh kerahim ibu dengan rupa huruf ALIF

- kemudian Manikam itu kepada ALAM RUH berkumpul saperti biji . Itulah sebab ia bernama Manikam

- kemudian manikam bersifat ia bernama ALAM MITHAL. Ini yang bernama saperti Firman Allah : al insanu sirri wa ana sirruhu

- kemudian ia menilik dirinya terlalu indah, lalu lupa kepada dirinya bila bercampur dengan darah ibunya. Maka hilanglah rupa itu dan bernama pula ia ALAM AJSAM yakni Alam Kasar. Kemudian bila sampai janji, keluarlah ia dari kandungan ibunya dan hilanglah rupa yang dilihat maka menangis ia sebab suara inilah bernama ALAM INSAN.BILA AKHIR HAYAT

Bila akhir hayat kita dapati BERDENYUT-DENYUT PUSAT saperti asap serta kita mendengar ucapan :-

ALASTU BI RAB BIKUM – AH ( Alif Ha ) ANA MA – KAA NA BII MAA KAA NA MASA KAA NA.

Maka jawablah :-

YA ANA LA ILA HA ILLALLAH – 3 kali

Kemudian nampak cahaya KEBESARAN ALLAH maka kita zikir ALLAH – 3 kali

Kemudian kita nampak KALIMAH ALLAH maka kita zikir HU – 3 kali

Kemudian kita dengar UCAPAN TUHAN : ANA ALLAH LA ILA HA ILLALLAH ANA....serta terus kita memandang akan KEBESARAN ALLAH maka kita zikir AH – AH- AH ( Alif Ha ).

Maka tamatlah riwayat kita. Ruh kembali ke Rahmatullah. Hasanul Khatimah.ALHAMDU .....( Alif – Lam – Ha – Mim - Dal )ALIF

Huruf ALIF itu WAKTU SUBUH. Nabi Adam a.s cahayanya putih. Malikatnya Jibrael Ruhani. Sahabatnya Abu Bakar & Fatimah Keluar dari huruf ALIF itu DUA RAKAAT kerana TAJALLI Tuhan dua mertabat yakni MERTABAT ZAT atau AHDIAH dan Mertabat SIFAT atau WAHDAH.
Istananya dibawah susu kiri . Keluar cahaya pada dahi. Kenyataan pada kita ialah MULUT & LIDAHLAM

Huruf LAM itu waktu ZUHUR. Nabi IBRAHIM cahayanya Kuning. Malaikatnya MAKRIBUN.
Keluar dari huruf Lam itu empat rakaat kerana TAJALLI Tuhan WUJUD – ILMU – NUR – SUHUD. Istananya pada HATI di lambung susu kiri yaitu RUH MAZIFAH. Kenyataan pada kita ialah HIDUNG & MATAHA

Huruf HA ini waktu ASAR. Nabinya Nabi Yunus a.s Cahayanya Hijau Kuning. Malikaynya MIKAIL. Sahabatnya pula ialah Omar. Keluar dari huruf HA ini empat rakaat yakni API – AIR – ANGIn – TANAH. Istanayna pada LIMPA – Nafsu Jasmani. Kenyataan pada kita ialah BAHU & DADA.MIM

Huruf MIM itu waktunya MAGHRIB . nabinya ialah Nabi MUSA. Cahayanya MERAH HITAM. Malikatnya ISHDAH & WAHIDIAH. Istananya PARU – PARU Nafsunya Nafsu Haiwan. Kenyataan pada kita ialah MATA ( Cahayanya )DAL

Huruf DAL itu waktu ISYA’ Nabinya Nabi NUH. Cahayanya HIJAU HITAM. Malikatnya IZRAFIL. Sahabatnya ALI. Keluar dari huruf DAL itu 4 rakaat kerana Tajalli Tuhan DI – WADI – MANI – MA’NIKAM. Istananya HEMPEDU dari bawah lidah hingga keteklinga. Kenyataan pada kita ialah TAPAK KAKI.
TEMPAT ZIKIR PADA TUBUH

ZIKIR QALBI

Dua jari bawah susu kiri = QALBI = HATIZIKIR RUH

Dua jari bawah susu kanan = RUH = NYAWAZIKIR SIRR

Dua jari bawah susu kiri = SIRR = RAHSIA


ZIKIR KHOFI

Dua jari atas susu kanan = KHOFI = TERSEMBUNYIZIKIR AKHFA

Ditengah dada = AKHFA = TERLEBIH SEMBUNYIZIKIR NAFAS

Antara 2 kening meliputi sekalian kepalaZIKIR KHALIAH

Di ubun ubun meliputi sekalian jasad
20 SIFAT DI DALAM DIRI

1 WUJUD

Badan Insan SIFATKU mula jadi menanggung didalam dunia2 QIDAM

RUH JASMANI kulitku mula jadi meliputi sekalian alam3 BAQA’

RUHANI dagingku mula jadi menanggung RAHSIA didalam DIRI


4 MUKHALAFATUHU LIL HAWADITH

RUH NIBATI darahku mula menjadi meliputi Alam Sendiri5 BINAFSIHI

RUH INSAN nafasku mula jadi berjalan ucapan didalam DIRI6 WAHDANIAT

RUH RABBANI hatiku asal mula jadi TAHU didalam DIRI7 KUDRAT

RUH QUDUS urat putihku yang tidak berdarah berjalan setiap dalam DIRI-ku8 IRADAT

RUH KAHFI tulangku asal mula jadi menguatkan Alam Sendiri9 ILMU

RUH IDHAFI benihku asal mula jadi YANG NYATA didalam CERMIN HAQ

10 HAYAT

RUH NURANI uratku yang meliputi didalam tubuh aku yang hidup alam sendiri.11 SAMA’

BESI KURSANI pendengaranku asal semula jadi

12 BASAR

PANCARAN MA’NIKAM kalam aku berkata-kata dengan sendiri13 KALAM

RUH MA’NIKAM menzahirkan perkataan didalam dunia14 QADIRUN

WUJUD MA’NIKAM tali Ruhku KUNHI ZAT dengan Sifatku15 MURIDUN

ILMU ALLAH badanku asal mula jadi KALIMAH didalam diriku16 ALIMUN

DARJAT ALLAH kebesaranku asal mula jadi duduk didalam otak yang putih17 HAIYUN

Amalan terlebih suci ialah amalan Kalimah Aku asal mula jadi alam diriku18 SAMIUN

Bersama ZAT & SIFAT WAHDAH didalam Kalimah iman diriku19 BASIRUN

RAHSIA NYAWA dengan BADANWAHIDAH bersamalah Zat dengan badan tidak bercerai dunia akhirat20 MUTAKALLIMUN

Ghaib didalam Ka’bah Ghaib aku didalam Ka’bah Kaca Arasy yang putih titik didalam Kalimah.
AWALUDDIN MAKRIFATULLAHPermulaan agama mestilah MENGENAL ALLAH.

Firman allah :-

Ya Muhammad kenalkanlah DIRI kamu sebelum kamu Mengenal Aku dan sebenar-benar kenal Diri kamu ialah Engakau Kenal Aku

Allah juga Berfirman :-

Ya Muhammad Aku jadikan baharu alam ini kerana Engkau dan Aku jadikan engkau kerana Aku. Maka engkau inilah sebenar-benarnya RAHSIA AKU.

Dengan ini bererti kita mesti berpegang kepada pokok kesimpulan RAHSIANYA itu yakni kita mesti betul betul kepada pengertian dan pemahaman RahsiaNya itu dengan terang dan jelas. Marilah kita renungi Firman Firman Allah saperti berikut :-

Aku tidak memandang kepada rupamu yang cantik...pengetahuanmu yang banyak jika kamu tidak Mengenal Aku maka sia sia sajalah amal kebajikan serta solat kamu yakni umpama debu yang berterbangan diudara ditiup angin

Engkau itu Aku dan Aku itu engkau

Oleh itu saudaraku sekalian kamu tuntutlah betul betul dan pelajarilah dengan sungguh sungguh serta kajilah dengan mendalam agar kamu DAPAT MENGENAL ALLAH dengan sebanar-benarnya.
Mudah-mudahan Allah akan mengangkat Darjat kamu menjadi AHLI SUFI dan WALINYA.

Sebanyak manapun kitab kita baca, kaji dan pelajari INTIPATI yang perlu kita dapat dan perolehi hanya EMPAT ( 4 ) PERKARA sahaja yaitu perkara yang membolehkan amal ibadah kita diterima dan diakui oleh Allah SWT.

Perkara itu ialah :-

Pertama

Mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dengan bukti yang terang dan jelas.

Kedua

sentiasa dalam TUBUH ALLAH dengan bukti yang terang dan jelas juga.

Ketiga

sentiasa mendengar SERUAN ALLAH juga dengan bukti yang jelas dan terang.

Keempat

Datang dari Allah kembali kepada Allah dengan pedoman yang sebenar-benarnya terang dengan bukti yang jelas.

Sesungguhnya keputusan perkara perkara diatas, nampaknya senang dibaca tetapi tiap tiap satu perkara diatas bukanlah mudah diperolehi pemahaman dan pegangan keimanannya walaupun kita telah membaca mengkaji banyak buku, berguru dengan ramai guru, jika kita tidak menemui / ditemukan dengan buku buku dan guru guru yang benar benar dapat memberi petunjuk untuk pemahaman kita secra terang dan jelas.

RAHSIA DI DALAM DIRI

Inilah pada menyatakan bahawa didalam badan manusia itu EMPAT BAHAGI yaitu :-

NAFAS
ANPAS
TANAPAS
NUPUS

Sesungguhnya bagaimana rupa jasmani begitu jugalah rupa NYAWA.


Manakala Nyawa itu adalah NAFAS dan TANAPAS itu saperti ANPAS. Maka keempat itu berperingkat sampai kepada NUPUS dan Nupus itu saperti rupa ZAT manakala Zat itu saperti rupa SIFAT dan Sifat itu saperti rupa ASMA’ dan Asma’ itu saperti rupa AF’AL.

Dan perkara diatas diakui oleh Allah saperti FirmanNya melalui Hadith Qudsi :-

QA LAL LAH HU TAALA - AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRUHI SI FATI ILLA KHAIRI LIL LAH
Insan itu rahsiaKu dan Aku rahsianya. SifatKu itu Sifatnya tiada ada daripadaku melainkan Allah Taala

Barangsiapa mengenal akan BADANnya ia mengenal akan NYAWAnya. Barangsiapa mengenal akan nyawanya ia akan mengenal akan SIRRnya Barangsiapa mengenal akan Sirrnya akan mengenal akan TUHANnya yang qadim adanya.

Ketahuilah olehmu wahai talib – YANG KELUAR itu bernama NAFAS dan yang dinamai ANPAS itu gerak dari hidung sampai kebawah leher. Dan yang dinamai TANAPAS itu gerak dari bawah leher sampai ke hati. Yang dinamai NUPUS itu didalam Hati. Itulah HAKIKAT NYAWA.
WUJUD


WUJU DU KA ZAHRU WALA YUQA MU BI HI ZAHBU
Barangsiapa mengadakan DUA WUJUD jadi SYIRIK

ANA WUJU DA HU
Ada kita dengan DIA

WA NAF SUHU
Ada DIA dengan sendirinya.

Adapun WUJUD itu AIN ZAT artinya kenyataan kerana lafaznya dibaca itu wujud maknanya ZAT. Ini adalah kerana Wujud itu ADA. Maka yang ADA itu ZAT. Maka tiada diperoleh dengan lafaz yang lain daripada Wujud itu kerana wujudnya itu menyatakan Zatnya. Maka disebabkan itu dikatakan AIN ZAT namanya.

Adapun Wujud itu artinya ADA. Apa yang dikatakan itu ada.
Yang dikatakan itu ialah ZAT.

Adapun Wujud ini ditilikkan pihak lafaznya SIFAT dan jika ditilik pada maananya ZAT dan apa yang dikatakan lafaz itu kerana bacaan itu Wujud ada ZAT. Inilah maananya.

Adapun WUJUD DIRI SENDIRI berdiri dengan ZAT. Apa sebab dikatakan Wujud itu berdiri dengan Zat ? Sebab lafaz wujud itu ada manakala yang ADA itu ialah ZAT.
PERINGATAN TENTANG SEMBAHYANG


Barangsiapa menyembah NAMA TANPA MAANA bahawasanya ia KUFUR

Barangsiapa menyembah MAANA TANPA NAMA bahawasanya ia MUNAFIK

Barangsiapa menyembah NAMA DAN MAANA dengan HAKIKAT MAKRIFAT mereka itulah MUKMIN sabenar benarnya t

Barangsiapa meninggalkan NAMA DAN MAANA bahawasanya mereka itulah ARIFBILLAH

Solah Daim itu ialah solah tanpa huruf tanpa suara tanpa apa apa perbuatan. Ianya ialah kerja HAYAT atau kerja HIDUP. Yang Hidup itu ialah NURULLAH atau Nur Muhammad yakni Nyawa.PENGERTIAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD MUSTAFFA RASULLULLAH


NABI

Adapun Tubuh Nabi Muhammad itu yang zahir ialah AF’AL daripada ZAT
Adapun nyawa Nabi Muhammad itu SIFAT daripada ZAT ALLAH.SIFAT

Adapun SIFAT itu NYAWA kepada Muhammad
MUSTAFFA - Adapun hati Mustaffa itu ASMA’ daripada ZAT ALLAH.

ASMA’

Adapun ASMA’ itu Nama NamaNya.AF’AL

Adapun AF’AL itu Tubuh Nabi namanya AF’AL.RASULLULLAH - Adapun Rasullullah itulah SIRR daripada ZAT ALLAH SWT.ZAT

Adapun ZAT itu TUHAN, Rahsia pada Nabi, Cahaya Ilmu Kalam - SIRRULLAH namanya.

Inilah kita bertuhan pada Allah dengan 4 syarat yakni :-

Pertama ZAT ALLAH itu Tuhan pada kita
Kedua SIFAT ALLAH itu NYAWA pada kita
Ketiga ASMA’ ALLAH itu HATI pada kita
Keempat AF’AL ALLAH itu TUBUH pada kita.

Dan TAJALLI Af’al Allah pada Tubuh kita dan Tajalli Asma’ Allah pada Hati kita dan Tajalli Sifat Allah pada Nyawa kita dan Tajalli Zat Allah pada Sirr kita yakni sebenar-benarnya RAHSIA kita adanya.
ASAL RUKUN 13 DIDALAM SOLAT.


Inilah asal Rukun 13 yang wajib diketahui dalam melakukan Solat.
Adapun Rukun Solat itu datangnya daripada ALLAH – BAPA dan IBU.DATANG DARIPADA ALLAH – 5 PERKARA.

1 Niat
2 Nyawa
3 Wujud
4 Nafas
5 Af’al

Yaitu didalam bentuk Merasa – Mencium – Menjamah – Melihat & Mendengar

DATANG DARIPADA BAPA – 4 PERKARA

1 Tulang
2 Kuku
3 Rambut
4 Rupa

DATANG DARIPADA IBU – 4 PERKARA

1 Darah
2 Daging
3 Otak
4 Lendir

Terhimpun menjadi 13 . maka jadilah Rukun 13 perkara melakukan SOLAT setiap hari memulangkan sekalian HAKNYA sebagai ISI AMANAH yang dipertaruhkan kepada kita.


YANG MATI – YANG HILANG - YANG TINGGAL – YANG PULANG

YANG MATI itu ada 6 perkara yakni – Wujud – Anggota – Hawa – Nafsu – Gerak & Diam.

YANG HILANG pula ada 4 perkara yakni Darah – Daging – Tulang & Kulit

YANG TINGGAL itu ada 2 perkara yakni Iman & Taat

YANG PULANG ada satu sahaja yakni NYAWA. Pulang keempunyanya keasalnya

HENING – QASAD – TAQRID & TA’YUNHENING itu apa ?

Adapun HENING itu tiada dapat menyerupai dengan CAHAYA yang lain. Adapun JERNIH itu apakala tertenung lantas 7 petala langit dan 7 petala bumi.

Maka dalam cahaya yang HENING JERNIH itu yang terang benderang itulah CAHAYA PUTIH SIFAT saperti terlebih putih daripada kapas bersifat saperti SIFAT KITA.

Ada tanda pada DAHI kita tersurat NAMA ALLAH. Inilah RUH NABI kita

Maka dalam ZIKIR ALLAH syaratnya terhapus sekalian diri dengan keadaan diri kita yang kehambaan bagi RUH NABI saw yang dikatakan sebenar-benar SIFAT ALLAH NUR MUHAMMAD namanya.

Dan cahaya terang benderang hening jernih itulah CAHAYA ZAT ALLAH adanya. Wallah Hu Alam.QASAD

Adapun QASAD itu MENYATAKAN NIAT tiada huruf dan tiada suara. Yang ada huruf dan suara BUKAN NIAT tetapi ADOM ( ADAM )

Adapun yang sebenar-benarnya NIAT yang tiada huruf dan tiada suara itu ialah ZAT ALLAH. Inilah NIAT yang sebanar-benarnya. Asal Niat dan tempat niat pada zahirnya ialah kita yang berniat tetapi sebenarnya ialah TUHAN YANG MUTLAK yang bersifat WAJIBUL WUJUD KHALIQ AL ALAM lagi ber-Sifat KAMIL MUKAMIL.TA’RID

Adapun TA’RID itu MENYATAKAN FARDHU. Yang sebenar-benarnya Fardhu itu ialah TAJALLI SIFAT ALLAH ertinya NYATA SIFAT ALLAH itu NUR MUHAMMAD AIN SABITAH pun ia juga namanya, UJUD IDHAFI dan INSAN pun ia juga. Inilah sebenar-benarnya FARDHU itu.

Asal Fardhu ialah RUH NABI MUHAMMAD saw tempat Tajalli sekalian Ruh Adam itu.

Sebab dikatakan ASAL FARDHU yang sebenarnya kerana sekalian nyawa itu tajalli daripada NUR MUHAMMAD saperti kata HADITH QUDSI :-

ANA MINALLAH HU KUL LII SHAI IIN MINAN NUR yang bermaksud

Daku daripada Allah manakala segala sesuatu atau cahaya alam ini daripada cahayaku.

ANA MINALLAHU WAL ANBIYA ......( tidak jelas = fakir ) yang bermaksud :-

Aku daripada Allah sekalian anbia’ daripada aku.

ANA MINALLAHU WAL MUKMINI NAA MIN NI

Aku daripada Allah dan segala / semua mukminin daripada aku

Inilah sebabnya dikatakan MUHAMMAD itu BAPA SEKALIAN RUH dan ADAM itu BAPA SEKALIAN TUBUH / JASAD.

Inilah juga sebab kenapa dikatakan yang Fardhu PADA KITA ITU NYAWA. Nyawa itu PEMERENTAH BADAN. Jika tidak digerak oleh Nyawa tidak bergeraklah badan. Wallah hu Alam.TA’YUN

Adapun TA’YUN itu menyatakan WAKTU Zuhur, Asar dan lain lain lima waktu itu. Adapun yang sebenarnya NYATA AF’AL ALLAH SWT pada Jasad Adam yaitu Tubuh kita ialah ALAMM RUH YANG KASAR. Itulah sebenarnya TA’YUN yakni sebenar benar NYATA.


TAUHID TAKBIRATUL IHRAM ( TI )


Adapun syarat TI itu hendaklah HADIR MATA HATI SYAHADAT KE ZAT ALLAH SWT.

Sebelum takbir kita NIATKAN didalam Hati yang kita MEMULANGKAN SEKALIAN PANCAINDERA yang dikurniakan kepada kita ( kepada Allah = fakir ) Niatnya ialah Tiada pendengaranku hanya ia ( pendengaran Zat Allah ) tiada penglihatanku hanya ia tiada huruf tiada suara hanya ia tiada ciukmku hanya ia tiada gerak dan diamku hanya ia.

HAKIKAT ZAT AF’AL – HAKIKAT SOLAT

Adapun ertinya SOLAT sebenarnya YANG MENYEMBAH ITU HAMBA, YANG DISEMBAH ITU TUHAN.

Yang menyembah itu FANA’ - yang disembah itu BAQA’. Maka sihamba PULANG KEPADA ADOMNYA. Maka KEKALLAH TUHAN semata-mata pada SUHUD ( pandangan = fakir ) kita.

Yang Menyembah dan Yang Disembah pun ia juga. Yang memuji = DIA Yang Dipuji pun DIA juga kerana Allah SWT Memuji DiriNya sendiri melalui lidah makhlukNya ( Insan )

Maka hamba itu tetaplah FANA’ sebab ditilik sekalian keadaan dirinya habis terpulang kepada Allah – Ilmu, hayat, Kudrat, Iradat, Sam’, Basar, Kalam . Yang ada pada dirinya adalah SIFAT ZAT ALLAH semata-mata.

Adapun Tuhan itu tiada diatas, tiada dibawah, tiada dihadapan, tiada dibelakang tiada dikanan mahupun dikiri.

TIADA HAMBA TIADA TUHAN YANG WUJUD HANYA ZAT ALLAH WAJIBUL WUJUD.
MEMULANGKAN AMANAH.


Hadith Qudsi yang bermaksud :-

1 TUKARKAN CAHAYA DIRIMU KEPADA CAHAYA TUHANMU

2 MATIKAN DIRI KAMU SEBELUM KAMU MATI

Adapun maksud MATIKAN itu ialah MEMULANGKAN AMANAH ALLAH yang ditanggungkan kepada kita. Amanah Allah itu ialah WUJUD KITA YANG KASAR ( Jasad ) dan Yang Menanggung Amanah itu ialah WUJUD KITA YANG BATIN yakni Nyawa dan YANG MENGAMANAHKAN itu ialah ZAT ALLAH.

Adapun SYARAT Memulangkan Amanah Allah itu ialah tatkala kita mengatakan ALLAH itu tarik nafas kita dari dalam FUAD hingga sampai kealam QUDDUS. Alam itu UBUn UBUN dan makam KAB FUSAIN yaitu antara dua bulu kening.

Maka kita tahankan hingga kuat sekalian alam kita merasa hapus wujud kita yang kasar kepada wujud kita yang batin – hapus wujud yang batin kepada ZAT SEMATA-MATA kepada suhud kita.

Maka hapus dan karamlah sekalian SIFAT BASRIAH dalam lautan BAHRUL QADIM hingga nyata Sifat laut semata-mata yaitu Laut Alam Allah. Maka katakanlah ALLAH HU AKBAR . telah fana’ sekalian kelakuan dan diri kita maka nyatalah BAQA’ keadaan ZAT Tuhan semata-mata. Inilah dikatakan SUHUD sehingga sampai kepada SALAM.

Adapun SUHUD itu ertinya PANDANG MATA HATI erti Mata Hati ialah pengetahuan Nyawa. Alam Nyawa itulah sebenar-benarnya IMAN.

Inilah SIRRULLAH yaitu cahaya Alam Ilmu ZAT ALLAH yang tiada huruf tiada suara Wujud Mutlak yakni Wujud Zat Wajibul Wujud.

Dengan ini Jasad kita KAMIL dengan Nyawa kita dan Nyawa Kamil Mukamil dengan ZAT ALLAHDALIL NAQLI – AYAT AL-QURANTelah ada Aku dalam dirimu – betapa tidak kamu lihat ?
SIFAT MAANI & SIFAT MAKNUYAH


A DAERAH KITA MENGENAL DIRI YANG KASAR
ADAM = JASAD YANG KASAR

a. HIDUP Jasad dengan hidup Nyawa
b. TAHU Jasad dengan tahu Nyawa
c. BERKUASA Jasad dengan berkuasa Nyawa
d. BERKEHENDAK Jasad dengan kehendak Nyawa
e. MENDENGAR Jasad dengan mendengar Nyawa
f. MELIHAT Jasad dengan melihat Nyawa
g. BERKATA Jasad dengan berkata NyawaB DAERAH KITA MENGENAL DIRI KITA YANG BATIN
MUHAMMAD = NYAWA INSAN

a. HIDUP Nyawa dengan HAYAT Tuhan
b. TAHU Nyawa dengan ILMU Tuhan
c. BERKUASA Nyawa dengan KUDRAT Tuhan
d. MENDENGAR Nyawa dengan SAMA’ Tuhan
e. MELIHAT Nyawa dengan BASAR Tuhan
f. BERKEHENDAK Nyawa dengan IRADAT Tuhan
g. BERKATA Nyawa dengan KALAM Tuhan
PANDANG WUJUD YANG ESA PADA WUJUD YANG BANYAK
ZIKIRNYA HU ALLAH
Adapun Allah itu banyak namaNya kerana Nama Allah yang menjadikan Alam dengan limpah Sifat Sifat diatas. Oleh itu Alam ini ialah Hakikat ZAT YANG ESA.DALIL DALIL AL-QURAN

WALLAH HU MUHITHU LIL ALAMIN
Adapun Allah itu MELIPUTI sekalian Alam

LA TATA HAR RAKU ZAR RATUN BI IZ NILLAH
Tiada bergerak sesuatu walau sebesar zahrah sekalian melainkan dengan IZIn Allah
WA LA HAU LA WALA QUWWA TA ILLA BILLAH
Tiada DAYA UPAYA melainkan dengan KUDRAT Allah

FA IN NA MA TAL WAL LAU AF SII HIM WAJ JAHULLAH
Dimana kamu hadapkan wajahmu disitu Wajah Allah

Barang kamu pandang pada ini hingga sampai yang menjadikan janganlah terhenti pandang kamu pada sekalian itu hingga sampai kepada yang Menjadikan yaitu ZAT WAJIBUL WUJUD

Jika kamu pandang keadaan diri kamu hendaklah kamu pandang dengan HAYAT Tuhanmu. Jika kamu pandang pengetahuanmu hendaklah kamu pandang ILMU Allah. Apabila kamu pandang kuasamu hendaklah kamu pandang KUDRAT Allah. Begitulah seterusnya dengan pancaindera kamu dan Sifat Sifat MAANI Allah yang lain.

Jika tidak demikian halnya sia sialah pandangan itu dan DERHAKA kamu terhadap Tuhan kamuALLAH  - NIAT – AHDAH – WAHDAH – WAHIDIAH
ALLAH – Alif - Lam –Lam- Ha


ALIF itu AHDIAH ZAT

LA TAAYUN pun ia SIRRULLAH pun ia juga. Inilah ASAL NIAT yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah USALLI SOLAT artinya Aku Solat Sifatnya NAFSI WUJUD

Adapun ALIF itu dalil menyatakan FARDHU . Inilah maknanya ZAT mertabat INSAN dan AHADIAH. Dengan kebesaran ALIF ini maka jadilah LAM yakni dengan kebesaran dan kekayaan SIFAT ZAT ertinya ESA pada pihak TANZIL.

LAM AWAL = ALIF DIATAS

Adapun ALIF DI-ATAS itu dalil menyatakan SIFAT huruf ALIF diatas. Maka jadilah LAM AWAL maknanya SIFAT SEMATA-MATA mertabatnya WAHDAH yakni TA’AYUN AWAL ertinya NYATA YANG PERTAMA yakni TAJALLI SIFAT ALLAH menjadi NUR MUHAMMAD – AIN SABITAH – WUJUD IDHAFI – INSAN KAMIL pun ia juaga menanggung namaNya ALLAH. Inilah asal FARDHU yang sebenarnya yakni SIFAT MAANI.

LAM AKHIR = ALIF DIBAWAH

Adapun Alif Di-bawah itu dalil menyatakan ASMA’NYA. Huruf Alif dibawah menjadi LAM AKHIR maknanya ASMA’ mertabat WAHIDIAH yang bernama ALLAH yakni TA’AYUn THANI ertinya NYATA YANG KEDUA maka Tajallilah RUH ADAM dengan kebesaran , kelimpahan Ruh inilah menjadi Tubuh Adam daripada huruf Alif Di-Atas.

Maka huruf ini maknanya Zat Alif Di-Atas maka jadilah LAM AWAL maknanya Sifat Alif dibawah. Maka jadilah LAM AKHIR maknanya ASMA’ ALIF didepan. Maka jadilah maknanya AFAL . Maka 4 huruf itu empat Sifat Alif Lam Lam HaALLAH HU AKBARALLAH – ( Alif – Lam – Lam – Ha ) – Empat Sifat

ALIF = ZAT
LAM AWAL = SIFAT
LAM AKHIR = ASMA’
HA = AF’AL

AKBAR – ( Alif – Kaf – Ba – Ra )

ALIF = KAHAR
KAF = JAMAL
BA = JALAL
RA = KAMAL

ALLAH = GHAIBUL GHUYUB

ALIF = LA TA’AYUN = MERTABAT ZAT
LAM AWAL = TA’AYUN AWAL = NUR MUHAMMAD = RUH
LAM AKHIR = TA’AYUN THANI = MERTABAT ADAM = NYAWA
HA = MERTABAT TUBUH = JASAD

ZAT DIRI YSNG BERDIRI SENDIRI .Wujudnya di Alam LAHUT. Zikirnya AH ( Alif Ha ) AH . Ilmunya KAMAL YAKIN

SIFAT DIRI DENGAN ZAT. Wujudnya Alam JABARUT. Zikirnya HU HU. Ilmunya HAQ QUL YAKIN

ASMA’ DIRI YANG TERPERI. Wujudnya di Alam MALAKUT. Zikirnya ALLAH 3 x . Ilmunya – ILMU YAKIN

AF’AL DIRI YANG TAJALLI.
Wujudnya diAlam SAHADAH. Zikirnya LA ILA HA ILLALLAH. Ilmunya – ILMU YAKIN.

Jelaslah kewujudan itu sebagai PENZAHIRAN KEBESARAN diriNya.

Dengan wujud itu terzahir pula segala KEINDAHAN JAMAL Allah namanya. Lantas terzahir pulalah CAHAYANYA yang menerangi segala Keindahan itu JALAL ALLAH namanya dengan KEAGUNGAN itu sempurnalah sudah sebagai Kenyataan ALLA HU AKBAR.

DARI ... Manuskrip ILMU & MAKRIFAT TOK GURU PERAMU -
ENTRI KEENAM BELAS ( 16 – TERAKHIR. )HAKIKAT FATIHAH................Ia Menyatakan DIRI


BISMILLAH..............

Menjadi ia diriNya AR-RAHMAN itu Ya Muhammad , engkau jua keadaan YA RAHIM itu. Ya Muhammad engkaulah kekasihKu. Tiada yang lain.

ALHAMDULULLAH.......

Ya Muhammad yang membaca Fatihah itu Aku. Yang memuji itu pun Aku. Alhamdulillah itu Ya Muhammad Solatmu ganti SolatKu tempat memuji DiriKu sendiri.

RABBUL ALAMIN................

Rabbul Alamin itu Aku Tuhan Sekalian Alam.

AR RAHMAN – AR – RAHIM...........

Ya Muhammad yang membaca Ftihah itu Aku yang Memuji itu pun Aku juga.

MALIKIYAU MID DIIN..............

Ya Muhammad Aku Raja Yang Maha Besar...engkaulah kerajaannya.

IYYA KANA’ BUDU................

Ya Muhammad yang solat itu Aku. Aku memuji DiriKu Sendiri..

WA IYYA KAA NAS TAA IIN....

Ya Muhammad tiada kenyataanKu jika engkau tiada...

IH DI NAS SII RATAL MUSTAAQIM...

Ya Muhmammad Awal dan Akhir itu Aku

SIRATAL LAZI NA AN AM TA ALAI HIM..

Ya Muhammad sebab Aku sukakan engkau ialah engkau itu kekasihKu.
GHAI RIL MAGHDU BI ALAI HIM..

Ya Muhammad Aku jadi Pemurah padamu kerana engkau itu kekasihKu

WA LAD DHAL LIN...

Ya Muhammad jika tiada Aku maka tiadalah engkau..

AMIN..

Ya Muhammad Rahsiamu itu Rahsia Aku.

Yakni yang disembah itu tiada suatu juapun didalamnya melainkan Tuhanku. Maka apabila Solat ghaiblah didalamnya . Apabila ghaib ESA-lah ia dengan Tuhannya.

Yang Solat itu tiada dengan lafaz dan maknanya dengan citarasa yang solat amat rapat kepada Zat Yang Esa dengan kata ALLA HU AKBAR.

Maka barangsiapa masuk didalam Solat tiada SERAH Tubuh dan Nyawa-nya maka kekallah Sifat dengan Tuhannya – tiada mengesakan dirinya dengan Tuhannya. Sabda Nabi saw :-

Tatkala kamu Takbiratul Ihram membuangkan lafaz dan makna melainkan Wujud Mutlak semata-mata.

37 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

salam.saya ingin belajar tentang ini.boleh ke tuan?

Tanpa Nama berkata...

aku suka pada coretan ini,,, tetapi yang suka itu adalah Allah suka kepada coretannya sendiri...

Sa Alif berkata...

BENAR...

Tanpa Nama berkata...

Alhamdulillah.. Akhirnya .... Allah memberikan jalan kepadaku untuk makhrifah kepada Mu

Tanpa Nama berkata...

bagaimana nk ctct cik wan adeli ni.

Tanpa Nama berkata...

boleh saya dapatkan kitab yg sebenar ?

Tanpa Nama berkata...

catatan yg bagus..sy ada tulisan ini............Allahdulullah kurniaanNya...Bergurulah suapaya inmu jadi Alimun....barulah tajalli Semuanya Aku
InsyaAllah... nalz

Tanpa Nama berkata...

Astaqfirullah hal azim.
Kenapakah konsep wahdatul wujud dan nur muhammad terdapat dalam artikel ini.
Wahdatul wujud adalah sesat kerana menyamakan diri kita sama dengan Allah. Kita adalah ciptaanNya sahaja yang termaktub dalam Loh Mahfuz. Semua dzat ciptaan Allah baru sebesar bulan purnama sahaja (Rasulullah s.a.w) atau sebiji pasir. Mana mungkin manusia boleh mengaku Tuhan.

Begitu juga dengan Nur Muhammad. Mana mungkin Allah sebahagian dan Nabi Muhammad s.a.w sebahagian.

Jauhi Tariqat kesufian yang percaya kepada Konsep wahdatul Wujud, Konsep Nur Muhammad dan Rabhitah. Semuanya sesat lagi menyesatkan. Kita perlu mencari Tasawwuf jalan nabi-nabi yang mudah difahami oleh semua manusia. Inilah ajaran Islam yang sebenar iaitu mencari makrifatullah (mengenal ALLAH).

drp JASRI ABDULLAH

Tanpa Nama berkata...

MAAF SAUDARA JASRI..
JANGAN LAH MELULU MANJATUH KAN HUKUM,,ADAPUN JIKA HATINYA ITU SUCI BERSIH, MAKA SAUDARA JASRI YANG SESAT SEBENARNYA DAN BERADA DALAM MURKA ALLAH KERANA MENGAIBKAN UMAT MANUSIA.JANGANLAH KERANA NILA SETITIK, SUSU SEBELANGA DIBUANG..ADAPUN TULISAN SAUDARA JASRI MENYURUH MENJAUHI TARIQAT KESUFIAN,ADALAH TIADA ADAB DISISI ALLAH..KALU INGIN MENGINGATI SEKALIPUN,,MOHON DILEMBUTKAN BAHASANYA..AGAR TIADA PIHAK TERSINGGUNG.."DAN TEGURLAH MEREKA ITU DENGAN CARA YANG PALING BERHEMAH"..

PERTAMA-TAMANYA, SUKA SAYA MENEGUR TUAN PUNYA BLOG..SANGAT BAHAYA TINDAKAN SAUDARA.
ADAPUN YANG DITULIS DIATAS, TERLALU RINGKAS SEHINGGA BOLEH MERUSAKKAN AKIDAH UMMAT YANG MENELAN BULAT2 APA YANG DITULIS OLEH TUAN PUNYA BLOG..MOHON SAUDARA TUANG PUNYA BLOG, KALAU BOLEH PADAMKAN POST SAUDARA..KELAK NANTI BEROLEH FITNAH..JIKA SAUDARA SEDANG BERJALAN KE ALLAH, SEHARUSNYA ANDA DIAM, DAN TAAT PADA PERINTAH ALLAH DAN RASUL SERTA HORMATI SYEIKHUL TORIQAH ANDA. TINDAKAN ANDA BOLEH MENGAIBKAN GURU ANDA..
JIKA SAUDARA TIDAK PERNAH BELAJAR TENTANG TARIQAH, SEELOKNYA BELAJARLAH DAHULU JIKA ANDA BERMINAT UNTUK TUJU PADA ALLAH.

MAAF SEKALI LG,,

TULISAN TUAN DIATAS, PERLU BANYAK KEPADA PENCERAHAN, DAN TIDAK BOLEH HANYA DI SALIN SAHAJA APA YANG ADA DIDALAM KITAB.KITAB INI DITULIS HASIL DARIPADA PEMAHAMAN TUAN KITAB TTG ALLAH.DAN INI HANYA RINGKASAN SAHAJA. BAGI SESIAPA YG INGIN BELAJAR, PERLULAH BELAJAR DAN DITARBIYAH ZAHIR DAN BATIN DAHULU.BARULAH MEMAHAMI APA YANG TERSIRAT DIHATI GURU/(TUAN KITAB) YANG SEBENARNYA..JIKA HANYA SALIN SAHAJA, MAKSUD TUAN KITAB YAKNI PENGARANG TIDAK SAMPAI KEPADA MATLAMAT(APA YANG HENDAK DISAMPAIKAN OLEHNYA)..DAN INI BOLEH MENIMBULKAN KECELARUAN KEPADA PEMBACA/ ORANG YG INGIN KEBENARAN, DAN BOLEH MENIMBULKAN FITNAH.

AKHIR KATA,
KEPADA SAUDARA JASRI DAN JUGA TUAN PUNYA BLOG,,
" SETIAP ILMU ITU ADA AHLINYA,,JIKA TIDAK FASIH TTG ILMU ITU TANYA PADA AHLINYA,,
MANAKAN BOLEH PENJUAL ROTI MENJADI HAKIM KEPADA TUKANG MASAK..YG LAYAK MENJADI HAKIM KEPADA TUKANG MASAK HANYALAH TUKANG MASAK ITU JUA...
DAN INGATLAH TIAP SESUATU ITU ADA RASANYA. AIR SUSU TETAP AKAN BERASA SUSU DAN TIDAK AKAN BERASA TEH..JIKA TIDAK PERNAH MINUM SUSU, TANYALAH KEPADA PEMERAH SUSU..JANGAN DITANYA KEPADA PEMBELA AYAM..
SEKIAN..

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum...Salam perkenalan dan persaudaraan dari saya kepada saudara Wan Adeli...Subhanallah...penerangan dalam artikel saudara cukup jelas bagi saya yang sedang dan terus mencari hakikat diri...teruskan....

Tanpa Nama berkata...

http://www.youtube.com/watch?v=SoQrJu8VbZ8&list=UUU885hNH4OcWpM_F5SJ635w&feature=player_detailpage

Saya amat bersetuju dengan pendapat saudara Jasri bin Abdullah. Diharap tuan/puan, saudara/saudari serta alim-ulamak dapat merujuk youtube diatas bagi menjelaskan kekeliruan yang terdapat dikalangan umat Islam diseluruh dunia, demi memahami jalan menuju Allah s.w.t. Diharap semua yang menonton youtube di atas mengikuti siri-siri ceramah tersebut dengan hati yang terbuka dan penuh kasih-sayang ingin mendapat ilmu yang sebenarnya dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana.

Tanpa Nama berkata...

TERIMA KASIH SAUDARA KERANA IKHLAS MEMBERI MAKLUMAT TERKINI UNTUK MEMUDAHKAN KAMI MERUJUKNYA.

SYUKUR ALHAMDULILLAH KERANA ADA MANUSIA ISLAM SUDI MEMBERITAHU KEBENARAN ISLAM YANG SEBENAR MENGIKUT AJARAN DARI AL-QURAN DAN SUNNAH NABI s.a.w

palembang berkata...

asalamu alaikum, terima kasih kepada penulis, saya minta ijin menyalin,agar bisa lebih paham... moga manfaat, amien.....

Tanpa Nama berkata...

Ulasan yg Cukup Hbat dan MenYeNtuh Hati INsan Yg bergelar INsan KamIl......Teruskan penulisan dan Kita akan BantU....

Hanafi Abu Bakar berkata...

jangan jadi burung kakak tua hanya pandai berkata tetapi tak tahu apa yang dikatakan.

Tanpa Nama berkata...

Perjalanan 21.

Awalluddi makrifatullah Awal2agama mengenl llah melalui sifat 20.
2- Kenal Allah.
3- kenal diri.
4-Takwa
5-Amannah
6-Tawakkal.
7-Sifat
8-Ilmu.
9-Iman.
10-Islam Addin.
11.Tauhid{menesakan Allah swt.
12-Fekah{undang undang}
13,Tasauf{kaji n suluh}
14-Tarikat {jalan}
15-Hakikat {hati}
16.Makrifah {Kebatinan}
17-Sidik
18-Amanah.
19-Tablik
20-Fatanah.
21-Asmaulhusna.

Perjalanan 21. Perjalanan Ilmu.........

Tanpa Nama berkata...

saya sangat terkesan melihat yang punya blog ini.. dengan lantang membuka tabir pengetahuan yang selama ini kebanyakan disembunyikan para kaum sufi.. teruskan membuka tabir rahasinya,,,

Tanpa Nama berkata...

MARTABAT 13.

1,Jahil.
2.Lebai
3.Alim.
4.Latif.
5.Ariffin Billah.
6.Murshid.
7.Sufi.
8.Kashaf.
9.Insan Kamil
10.Kamil mukamil
11.Rabul Jalil.
12Habibullah.
13.Rabiialamin.

Tanpa Nama berkata...

Dengan DIA juga aku ke sini.

andalan flora berkata...

saya jemaah tarekat naqsabandiah,,saya ninta tolong kirimkan ke imail saya semua ilmu makrifat ...sekali lagi saya minta tolong..ini imail saya:zaibatulham@gmail.com............

Tanpa Nama berkata...

'Penyelesaian segala' ada pada dirimu, tetapi tidak kamu sadari.

Penyakit berpunca darimu, tetapi kamu tidak mengetahuinya.

Kamu menganggap diriMU seolah2 kejadian yang kerdil. Bahkan didalam diriMU, keseluruhan alam semesta diliputi

Kamu sesungguhnya 'KITAB PENYAKSIAN' . Dengan huruf 'diriNYA', yang tersembunyi, menjadi 'YANG NYATA'.

Jesteru itu, kamu tidak perlu menjangkau/ mencari di luar dirimu sendiri. Apa yang kamu cari adalah sebatian diriMU, kiranya kamu mampu merenung/ meneliti.

-ALI BIN ABU THOLIB (r.a)

Tanpa Nama berkata...

Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. (Surah Al-An'am - 116 )

Masyarakat cenderung ingin belajar dengan guru-guru terkenal. Namun selalu ada orang-orang yang tidak dihargai masyarakat, yang sebenarnya dapat mengajari mereka dengan efektif. (Al-Ghazali)

Mereka yang tertarik oleh sisi luar, yang mencari tanda-tanda lahiriah seorang guru, yang menyandarkan diri pada emosi didalam mempelajari atau membaca buku yang mereka pilih — mereka adalah lalat kolam Tradisi; mereka melompat dan meluncur di atas permukaan. Karena mereka memiliki kata-kata “dalam” dan “penting”, mereka mengira, dengan tidak benar, bahwa mereka mengetahui pengalaman-pengalaman tersebut. Inilah mengapa kita mengatakan, untuk tujuan-tujuan praktis, bahwa mereka tidak tahu apa pun. (Thalib Syamsi Ardabili)

SURYONO berkata...

ini artikel khusus, diperuntukkan bagi kalangan ahli khusus, yang tidak berkenan ....SILAHKAN MENYINGKIR JAUH-JAUH

Tanpa Nama berkata...

dalam islam saling mengingatkan itu diwajibkan..
anda boleh menjadi apapun yang anda inginkan..
tapi jangan suruh orang pergi,karena agama bukan cuma punya anda..
terima kasih

Tanpa Nama berkata...

ali bin abu thalib bukan nabi..
jadi kata-kata bukan untuk dijadikan dalil untuk kepentingan otak dan hasrat semata..
karena kata-kata yang sahih jelas :
1. alquran
2. hadits yang sahih karena ada juga hadist yang kurang sahih asal muasalnya..

hamba allah...

Tanpa Nama berkata...

tabir yang jelas adalah mati..
saya yakin anda dan saya pasti mati..
kalau anda tidak percaya tanya saja
firaun, napoleon, pak harto, washington..
dan dengarlah sendiri jawaban mereka..
itu kalau mereka masih hidup...

Tanpa Nama berkata...

nabi saja mengagungkan nama tuhan :
allahu akbar dan lain2
sedangkan anda hanya menyebut dengan nama saja..
ingatlah cerita nabi adam alaihi salam..
jangan sampai sesal di akhir tiada guna saudara ku..

Tanpa Nama berkata...

Subhanallah (Subhani).......
Kita tidak mengaku Allah, tapi Allah sendiri yang mengakui diri-Nya ada pada kitaa jua.

Laailaahaillallah..., Tiada semua (keberadaan) kecuali hanya Allah sahaja.

Jadi, secara langsung barang siapa - siapa dari kita yang mengaku bukan Allah (ciptaan / yang lain dari Allah) sungguh itulah dia sejatinya yang KAFIR (bhs arab artinya tertutup). Kita semua adalah Allah,

Mengaku diri kita Allah (Bukan keberadaan lain) = Bersyahadat.
Sadar diri kita Allah (bukan selainNya/CiptaanNya) = Bersyahadat.

Amin.

Tanpa Nama berkata...

Wa nafakhtu fiihi min ruuhi,
kemudian Aku tiupkan ruh-Ku dalam diri manusia’. (QS. Al-Hijr: 29).

Sejatinnya diri Kita tidak diciptakan dengan kata KUN Ilahi dan Fayakun yak.....

mmmmm.........(Sejatinya yang Hidup Allah Jua)........

Tanpa Nama berkata...

Aku itu AKU
namun Aku bukan kau

Aku dalam Aku itulah sebenar benar AKU

kau itu wajah Aku
dan kau bukan AKU

AKU ADALAH AKU

Allah Maha Mengetahui akan tiap tiap sesuatu

-Incik Kimi-

Tanpa Nama berkata...

Kitab yg bagus. Kalau tidak difahami harus dirujuk kpd guru2 yg faham. Bukan kita mengaku jd Tuhan tp Allah menyatakan atau menzahirkan sifat utk kita kenal agar segala ibadah kita lebih bermakna.

Tanpa Nama berkata...

Salam Saudara Tanpa Nama,

Sekadar komen kosong.

Manusia yang berfikir...mana boleh jadi Allah

Manusia yang tidak berfikir pun tak boleh jadi Allah.

Tapi Allah boleh dengan mudah sahaja(menerusi wakil nama2 Asma' nya) memaksa, memujuk,melupakan ,mengingatkan dll terhadap semua unsur, termasuk manusia yang komposisi nya memang adalah unsur.

Bila unsur (tidak bernyawa) tadi dilekatkan dengan roh (nyawa)justru, lembaga tu pun bergerak.

Benda yang tidak bernyawa (jasad kosong Adam)kemudian di cantumkan dengan nyawa ( wa nafahtu min ru hi) dan kemudian bergerak .....juga bukan Allah.

Jadi hancurkan berhala (syirik) yang diluar, Juga syirik yang di dalam tak kira ia terletak dalam perut, otak, khayalan or pundi kencing dll pada diri kita.

Agaknya, tujuan semua ilmu makrifat ini ialah nak melepaskan manusia dari berpegang kepada penyekutuan terhadap Allah (syirik).

Agaknya juga, sebelum masuk ke bidang ilmu makrifat, individu mesti membuat keputusan samaada alam ini ada syirik atau tidak.

Lepas semua tu dah bersih dan suci dan keputusan yang benar dah di pilih, harus baru kamu dapat tengok bagaimana Allah SWT control/mentadbir setiap detik masa kita dan alam ini dengan kehendaknya - sehinggakan yang iblis,malaikat,manusia dan alam ini pun tak terdaya nak rejek arahannya.

Sebab arahannya semaua adalah baik2 belaka. Takde konflik sebab Allah yang satu saja buat arahan.

So , insyaallah, baru nanti kita faham bahawa kita ini bergerak, mesti dengan izin dia. Kalau ada 2 Allah, maka akan sentiasa lah kita berseteru, berbunuhan dll.

Manusia yang fikir bahawa dalam alam ini ada 2 Allah ini (secara sengaja dan tidak sengaja) akan kena panggang dalam api neraka nanti.

Cuba bakar tangan kita kat unggun api. Yang kena bakar tu zahir sahaja. Itu pun dah meraung.

Ini, Allah yang Esa tu bakar roh sekali.....bagaimana agaknya Roh itu meraung.

Sekadar celoteh sahaja.

So - it is recommended that the Salik "Travel in Allah - with Allah - By Allah"
baharudin berkata...

setiap nama yang Ku namakan diri Ku, setiap wajah yang Ku rupakan wajah Ku, Aku yang tak berhuruf,tak berupa dan berbentuk, Aku yang sembunyi di dalam terang, kau tak akan mengenali diri Ku kecuali dengan rahmat Ku.maka dari itu jangan lah menduga duga sebelum engkau mengenali diri mu sendiri. Awal berugama mengenal Allah. Awal mengenal Allah kenalilah diri mu. Tiliklah diri mu rata rata barulah engkau akan diri mu sebelum engkau ingin mengenal Allah.

iwan tan berkata...

assallamualikum ya waliyullah........
Para sedulurku semua......kita tidak perlu mencari kebenaran sendiri, biarpun berdasar kitab atau guru. Kebenaran sejati hanyalah milik Allah SWT. Marilah kita bersama2 mewujudkan UKHUWAH ISLAMIYAH. Keyakinan kita adalah kita......Tuhan kita adalah Tuhan kita sendiri bukan Tuhan orang lain. Semua hanya satu Dalangnya yaitu ALLAH SWT sendiri. Bagaimana disebut bapak kalo tidak anak......begitupun si anak, siapa yg memanggilnya anak kalo tidak ada bapak. Orang yang selamat dunia akherat adalah orang yang bisa menjaga AL QUR'AN ( ciptaan-Nya ) dan HADIST ( perkataan ).

salam ya waliyuallah................

fakirabdillah berkata...

Salam sdra wan ..

Alhamdulillah kitab Tok Peramu ini telah tersebar luas utk kebaikan umat .

Saya tidak pasti dari mana tuan mendapatkan kitab ini TETAPI jika didownload dari laman fakirabdillah blogspot ..eloklah para pembaca menghadiahkan Fatihah pertamanya kpd Tok Peramu sendiri dan juga kpd Arwah Abg Hasan Madom pemilik asal manuskrip ini. Atas permintaan Arwah Abg Hasanlah saya merumikan manuskrip berkenaan dan dgn izinnya memasukkan manuskrip yg telah dirumikan itu kedalam fakirabdillah blogspot. Apa juga artikel yg disiarkan dilaman tersebut DIIZINKAN kpd pembaca menyalinnya tanpa perlu memohon IZIN sebab itulah objektif lamanblog tersebut yakni menyebarkan ilmu yang kini merupakan Ilmu UNDERGROUND kerana dihukum SESAT oleh pihak berkuasa agama....saya catatkan ulasan ini sebagai mengenang jasa dan budibaik Abg Hasan yang telahpun kembali keRahmatullah beberapa tahun yg lalu. Terimakasih dan maafkan saya ...

Tanpa Nama berkata...

Kdg2 jgn la terlepas pandang ketika menulis blog..bleh kelirukan org yg bru belajar..Engkau adalah Aku tp Aku tetap AKU..BKN engkau aku aku engkau..tiada sempadan..setinggi3 martabat hamba tetap hamba..serendah2 martabat tuhan tetap tuhan..jgn disamakan...

Tanpa Nama berkata...

umpama ikan di dalam air,,,
Hai ikan dimana air itu...
Karena Ikan ada di dalam air
Ehh nyatanya Dzat