Catatan Popular

Sabtu, 19 Mac 2016

KITAB AJARAN KAUM SUFI AL-KALABADZI : AJARAN 39.AJARAN KAUM SUFI MENGENAI KERENDAHAN HATI (TAWADHU)Kitab Al-Ta-aruf li-Madzhabi Ahl Al-Tashawwuf

Karya  Ibn Abi Ishaq Muhammad ibn Ibrahim ibn Ya’qub Al-Bukhari AL-KALABADZI

Al-Junaid ditanya mengenai kerendahan hati dan dia berkata : “Itu adalah merendahkan sayap dan mengerutkan pinggang.”

Ruwain berkata : “Kerendahan hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang megetahui yang gaib.”

Sahl berkata : Penyempurnaan zikir kepada Tuhan adalah perenungan, dan penyempurnaan kerendahan hati dalam perasaan senang bersama Tuhan.”

Yang lain berkata : “Kerendahan hati adalah menerima kebenaran dari Kebenaran dan demi Kebenaran.

Yang lain berkata : Kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit, teguh dalam kepasrahan, dan menanggung beban dari orang-orang beragama

Tiada ulasan: