Catatan Popular

Sabtu, 16 April 2016

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL KENAM DAN KETUJUH : PADA MENYATAKAN DUA TANGAN DAN DUA KAKIOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)

Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta‘ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia .
Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ‘ilmu yang bermanfaat dan berjalan kepada tempat perang sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan berhubung rahim dan yang lainnya daripada segala ‘ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki, dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, dan menulis akan ‘ilmu dan berjabat tangan dengan orang yang shaleh dan yang lain daripadanya, daripada segala ‘ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan .

Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudharat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas dan seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan engkau.

Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala tha‘at dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap ma’shiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada Syara’ menyakitinya .

Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia . Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudharat akan orang Islam dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir .

Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim melainkan kerana dharurat . Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta‘ala atas engkau .

Maka palingkan olehmu akan dia kepada tha‘at, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, maka diharapkan berkekalan nikmat itu pada engkau kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya . Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada ma’shiat supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kaafir akan nikmat ( ertinya, tiada syukur akan ia ) .

Maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu dan sebab bagi siksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia dalam dunia daripada segala kejahatan .

Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan racunnya daripada segala perangai yang dicela, seperti riya΄ dan takabbur dan dengki dan kikir dan lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu, iaitu hati .

Tiada ulasan: