Catatan Popular

Ahad, 1 April 2018

HAKIM IYAS RA MENGECOH PENGHIANAT


Seorang lelaki menitipkan wang kepada setiausha Hakim lyas r.a. sebelum berangkat melakukan perjalanan. Namun, ketika ia kembali dan hendak mengambil titipannya, setiausha itu membantah telah menerima titipan tersebut.

Lelaki itu merasa tertipu, akhirnya melaporkan kepada atasan setiausha tersebut, yaitu Hakim lyas r.a.

Laporan tersebut didengar lyas r.a. dengan saksama dan berjanji akan menanganinya dengan segera. la tidak menyangka bawahannya akan berlaku curang dan picik seperti itu.

Lalu, ia bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau memberi tahu stiausahaku bahwa engkau akan menemuiku?"

"Tidak," jawab lelaki itu.

"Apakah engkau sudah memperkarakan masalah ini kepada orang lain?" tanya lyas r.a. kembali.

"Belum," jawabnya lagi.

lyas r.a. kemudian berpesan, "Pergilah sekarang, rahsiakan masalah ini dan kembalilah menemuiku dua hari lagi."

Lelaki itu pun pergi, sementara lyas r.a. memanggil setiaushanya yang telah menggelapkan harta titipan orang lain seraya berkata, "Telah sampai kepadaku sejumlah besar harta benda dan aku ingin menitipkan kepadamu, apakah kiranya engkau dapat menjaga harta benda itu di rumahmu?"

la menjawab senang, "Tentu, Tuanku,"

Dua hari berlalu, lelaki yang wangnya digelapkan oleh si setiausaha datang kembali menemui lyas r.a. sesuai kesepakatan. lyas r.a. berkata, "Sekarang datanglah kepada setiaushaku dan mintalah wangmu kembali. Jika ia memberikannya, ambillah. Namun, jika ia mungkir, katakanlah kepadanya bahwa kau akan melaporkan masalah itu kepadaku."

Lelaki itu pun segera menemui setiausaha itu dan melakukan apa yang disarankan oleh lyas r.a. la berseru, "Kembalikanlah wangku atau kau akan aku laporkan kepada atasanmu!"

Tanpa perlu menunggu lama, setiausaha itu langsung mengembalikan wangnya tanpa menunda. Lelaki itu pun senang bukan main dan merasa penasaran dengan taktik lyas r.a. yang membuat setiausha itu mau mengembalikan wangnya.

Ketika ditanya, lyas r.a. menjawab, "Aku telah menawarkan kepadanya titipan harta yang berlimpah dan ia menyanggupinya. la takut perkaranya denganmu akan mengurangi kepercayaanku kepadanya. Maka ia segera mengembalikan wangmu dengan harapan kau tidak melaporkan perkara tersebut kepadaku."

Lelaki itu pun kagum akan kecerdasan Hakim lyas r.a. Sementara itu, setiausha yang berhati busuk datang menemui lyas r.a. untuk mengambil harta benda yang hendak dititipkan kepadanya.

Namun, kedatangannya disambut dengan gertakan atasannya, "Menjauhlah dariku, wahai pengkhianat!"


Tiada ulasan: