Catatan Popular

Sabtu, 14 Januari 2017

NASHAIBUL IBAAD... TIGA PERKARA PENCEGAH TIGA PERKARA LAINNYA

Malik bin Dinar berkata: "Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara yang lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman, yaitu:
  1. takabur dengan tawadhu';
  2. rakus dengan qana'ah; dan
  3. hasud dengan sikap santun."
Takabbur adalah menganggap diri sendiri lebih mulia atau lebih baik dibandingkan orang lain.

Tawadhu' artinya rendah hati.

Hasud adalah berkeinginan akan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan berharap agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Dalam sebuah Hadits yang mengancam sikap dengki disebutkan: "Tidak dapat terhimpun dalam rongga seorang hamba antara iman dan dengki."
Yang dimaksud dengan iman ialah iman kepada taqdir. Sehubungan dengan pengertian yang sama, Mu'awiyah pernah mengatakan: "Semua orang aku mampu memuaskannya, tetapi orang yang dengki kepada keberhasilanku, tidak pernah merasa puas sebelum kesuksesanku lenyap dariku. 

Tiada ulasan: