Catatan Popular

Sabtu, 18 Jun 2016

PERISAI MUKMIN FASAL 22 : KETENANGANBUAH TULISAN ABDURAHMAN AL MUKAFFI

Perisai ini hanya milik Mukmin yang mempunyai perhitungan yang matang dan pandangan yang jauh, berhati hati, tidak gegabah atau sembarangan . Dan hal ini terlihat dari tindak-tanduk seseorang yang menginginkan segala kebaikan. Sebagaimana tersurat dalam hadits berikut.

 Jarir bin Abdillah ra. berkata: "Saya telah mendengar Rasululah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: `Siapa yang diharamkan dari sifat tenang dan lunak berarti telah diharamkan daripada semua kebaikan” (HR. Muslim).
Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan akan keharaman masuk neraka bagi orang-orang yang memiliki perisai ini:

Ibnu Mas'ud ra. berkata: "Bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:'Sukakah saya beritahukan padamu orang yang diharamkan masuk neraka?' Beliau melanjutkan: `Neraka itu haram atas siapa yang lunak, ringan, tenang dan baik budi'." (HR. Tirmidzi).

Tiada ulasan: