Catatan Popular

Rabu, 5 Julai 2017

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL KETUJUHBELAS : PADA MENYATAKAN [TENTANG BAHAYANYA] RIYAOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)

Ketahui oleh mu bahawasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan.

Atau mengekehendaki oleh [se]seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji.

Dan bahawasanya riya itu [adalah] kelakuan yang dicela [dalam Islam dan] yang haram [hukumnya] dengan ijmak ulama [dan] dinamakan dia [oleh ulama dengan] syirik yang kecil.

Telah berfirman Allah Taala,ertinya, “maka bermula wadi (lembah) yang di dalam api neraka jahannam itu bagi sekelian yang sembahyang (4). Yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya (5). lagi yang riya mereka itu pada sembahyangnya dan lainnya”.
[Surah Al Maun Ayat 4-6]

Hadith 72. Dan sabda Nabi [Muhammad] sollallahu alaihi wasallam,ertinya, bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takuti atas kamu [ialah] syirik yang kecil, dan [makna lain bagi syirik kecil itu] iaitu riya, berfirman Allah Taala pada hari kiamat bagi sekelian yang riya apabila membalas Allah Taala akan manusia dengan segala amal mereka itu, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu di dalam dunia, tilik oleh kamu adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan[nya]”.

Ertinya, tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu.

Maka tiada faedah bagi riya itu bahkan kamu rugi dengan penat sahaja tiada mendapat pahala.

Hadith 73. Dan sabdanya [sollallahu alaihi wasallam lagi], ertinya, “bahawasanya Allah Taala mengharamkan ia akan syurga atas tiap-tiap orang yang riya”.

Dokehendaki [dengan makna] mengharamkan itu [ialah] menegahkan dan tiada memberi Ia akan dia [masuk syurga].

Hadith 74. Dan sabdanya [sollallahu alaihi wasallam lagi],ertinya, bermula bau syurga itu [dapat] dicium akan dia daripada perjalanan lima ratus tahun dan tiada [dapat] mencium akan dia oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat”.

Dan ketahui oleh mu bahawasanya riya itu enam macam.

1. Pertama, riya dengan tubuh badan seperti menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya supaya disangka [orang] akan dia [letih dan penat] mengerjakan ibadah pada malam [hari] dan puasa [ia] pada siang hari.

2. Dan kedua, riya dengan kelakuan seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka [orang] akan dia [sedang] memikirkan kelakuan [yang akan berlaku pada hari] akhirat.

3. dan ketiga, riya dengan pakaian seperti memakai ia akan kain yang kasar-kasar dan yang bertampung-tampung supaya disangka [orang] akan dia daripada ahli tasawwuf.

4. Dan yang keempat, riya dengan perkataan, seperti riya orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan [Al] Quran dan [Al] Hadith dan perkataan salaf serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar.

Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrullah di hadapan orang lain.

5. Dan yang kelima, riya dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rukuk dan sujud di dalam sembahyang di hadapan orang lain.

6. Dan yang keenam, riya dengan [sebab betapa] banyak[nya] murid dan [betapa] banyak[nya] berjumpa dengan guru-guru.

Maka sekelian yang demikian itu haram [hukumnya] bahkan [ber]dosa besar.

Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan ibadah maka tiada ia haram seperti mereka [menuntut] kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan [kepandaian dalam] ilmu hisab dan ilmu kebomohan.

Bahkan adalah ia harus selama [mana] tiada ada padanya tipu dan takabbur dan umpamanya.

Dan bahawasanya riya yang lebih besar,

1. [Pertamanya ialah] riya [yang dilakukan oleh orang-orang] munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir.

Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata.

2. Dan yang kedua [ialah] riya dengan ibadah wajib seperti mereka yang sembahyang Zohor ia di hadapan orang lain dan jika ia bersunyi seorang diri nescaya tiada ia sembahyang.

3. Dan yang ketiga iaitu yang lebih kecil bahawa tiada riya ia dengan fardhu bahkan riya ia dengan ibadah yang sunat.

Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu.

Dan ketahui oleh mu bahawasanya ubat bagi riya itu menolak akan segala sebabnya.

Iaitu tiga perkara,

1. Pertama, kasih akan dipuji.

2. Dan kedua, takut dicela.

3. Dan ketiga, loba akan umpama harta.

Adapun kasih akan dipuji maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh [yang] banyak [bilangannya] di dalam [sesuatu] peperangan supaya dikatakan [orang] akan dia orang yang berani.

Dan ubatnya [ialah] barang yang terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang dihimpunkan sahaja.

Tiada ada kesempurnaan yang sebenar maka tiada ada faedah baginya bahkan rugi sema-mata.

Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Taala pada hari kiamat dan seksanya.

Diriwayatkan bahawasanya orang yang riya itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan empat nama,ertinya, “hai orang yang riya, hai orang yang sesat, hai [orang] yang jahat, hai [orang] yang rugi, pergi oleh mu ambil oleh mu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya, maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi Kami”.

Ambil mengetahui ia akan seksa Allah Taala dan cerca Nya kerana [masih mengamalkan] riya itu nescaya mudah[lah] atasnya meninggalkan riya [itu] kerana [antara sebab-sebab riya itu ialah] suka dipuji manusia itu.

Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu.

Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang [ada] di dalamnya maka tertipu ia dan minum ia akan dia maka binasa ia.

Tambahan lagi menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Taala.

Dan akan bahawasanya [mencari] suka manusia [kepadanya] itu [adalah] tujuan yang tiada bisa di dapati.

Dan barangsiapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Taala nescaya menjadikan Allah Taala akan mereka itu murka baginya.

Adapun sebab riya yang kedua maka iaitu takut dicela [oleh] manusia.

Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudharat ia akan dia jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Taala.

dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riya yang sebab bagi murka Allah Taala kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudharat.

Dan memadakan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan qasad riya yang di dalamnya hatinya nescaya benci mereka itu akan dia.

Dan bahawasanya riyaknya itu tak dapat tiada nyata ia bagi manusia samada segera atau lambat maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia.

Dan jika ada ia mengerjakan ibadah dengan ikhlas nescaya Allah Taala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Taala akan dia.

Maka mendapat ia akan dua puji, [pertama] puji Allah Taala dan [kedua] puji makhluk.

Adapun sebab yang ketiga bagi riya itu maka iaitu tamak.

Dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda [dan] pekerjaan [adalah] yang diwahamkan sahaja.

Tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riya ia.

Dan luput redha Allah Taala dengan sebab riyaknya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan.

Dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan.

Dan barangsiapa meninggalkan akan tamak pada makhluk nescaya memberi akan dia oleh Allah Taala daripada sisi Nya.

Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab riya nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas dan membantu akan dia oleh Allah Taala dengan taufik Nya.

Dan ketahui oleh mu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riya itu bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau.

Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia [awam] dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu.

Dengan syarat bahawa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh riya.

Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik.

Adapun jika menyembunyi ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang soleh maka tiada harus ia.

Dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riya maka tiada diharuskan akan dia.

Bahkan adalah ia [ter]masuk di dalam riya [juga].

Berkata Al Fudhail rahimahullahu Taala,ertinya, “bermula riya itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan datang riya”.

Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riya itu.

Dan jika jatuh juga [ke dalam] riya itu maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan bersegera.

Tiada ulasan: