Catatan Popular

Rabu, 5 Julai 2017

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL KETIGABELAS : PADA MENYATAKAN [TENTANG BAHAYANYA] KASIH AKAN KEMEGAHANOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)

Ketahui[lah] oleh mu [wahai saudara-saudara ku sekelian] bahawasanya kemegahan itu memilik akan segala hati yang dituntut [akan hati itu] akan taat [kepada] NYA seperti kaya itu memilik akan harta benda yang banyak.

Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan.

Dan bahawasanya kasih [dan suka] akan kemegahan itu [adalah salah] satu [daripada] kelakuan yang dicela yang [menjadi] sebab bagi [seseorang jatuh kepada] kebinasaan.

[Untuk membuktikan apa yang diberitakan ini maka] telah berfirman Allah Taala,
ertinya, “bermula negeri akhirat itu Kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas [muka] bumi dan tiada [berkehendak mereka itu] akan kebinasaan”.[Surah Al Qasas Ayat 83]

Menghimpunkan Allah Taala pada ini ayat akan mengkehendaki ketinggian dan mengkehendaki kebinasaan.

Dan menerangkan IA akan bahawasanya negeri akhirat itu [disediakan] bagi mereka yang sunyi hatinya [dan tiada di dalamnya] daripada kedua-dua kehendak itu.

Dan masuk di dalam ketinggian itu [ialah] kemegahan.

Dan berfirman IA [lagi],ertinya, “barangsiapa [yang] ada ia mengkehendaki dengan [sesuatu] amalnya [itu] akan [ke]hidup[an] [di] dunia dan perhiasannya nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya (15) Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka dan batal oleh barang yang memperbuat mereka itu maka tiada ada pahala di akhirat dan batal barang byang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan (16)”.[Surah Hud Ayat 15-16]

Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya.

Dan ketahui oleh mu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta tiada dicela semata-mata.

Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta.

Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji maka iaitu dipuji seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu.

Dan ketahui oleh mu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal.

Adapun ilmu maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia seperti dengki atasnya oleh manusia.

Dan menyakiti mereka itu akan dia.

Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia dan Allah Taala muqallibal qulub.

Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahan sampai sujud baginya manusia tiada berkekalan ia kerana ia akan mati.

Demikian juga sekelian yang sujud kepadanya.

Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa yang mensebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan.

Dan adapun amal mk mengerjakan engkau akan barang yang harus yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia.

Seperti barang yang diceritakan bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid.

Maka tatkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja maka menyuruh ia dengan menghidang makanan.

Maka memakan ia dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapan supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu.

Maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja itu maka berpaling ia.

Maka berkata orang zahid itu, ertinya, “segala puji bagi Allah Taala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku”.

Tiada ulasan: