Catatan Popular

Ahad, 14 Februari 2016

Bab Yang Keempat: Peringkat-Peringkat Perjalanan Suluk Orang Sufi (Hasil Orang Menjalani Suluk) (3Karangan Al FaQirul Makhlus Sheikh Mustapha Mohamed Al-Jiasi (Al-Ahmadi) Murid utama To’ Guru Daud Bukit Abal, kelantan

Wahdatul-Wujud Penting Difaham

Apabila seorang sufi itu terdapat fana kerana ia tersyuhud kepada salah satu daripada empat perkara yang diterang tadi, sudah tentu ia tiada dapat menyedari diri sendiri dan juga makhluk sekeliling maka di waktu itu kerapkali terlatah (syataha - شطح) di mulutnya dengan perkataan-perkataan “ittihad” (bersatu) umpama:
Ertinya: Tiada dalam jubah(ku) melainkan Allah.

Ertinya: Akulah Tuhan yang sebenar.

Ertinya: Akulah Tuhan yang ku cintai dan Tuhan yang ku cintai ialah Aku. Dan lain-lain misal lagi.
 
Sedang mereka dalam keadaan tak sedarkan diri (fana) itu bukanlah bererti mereka terbaring tidur dengan tiada dapat bergerak-gerak lagi badan kasar itu, bahkan mereka kerapkali dapat berjalan sebagaimana orang sihat dan kerapkali bercakap-cakap dengan orang banyak tetapi ia tidak sedarkan orang itu. Hanya yang sedar ialah mabuk dan karam kepada Allah jua, dan di waktu itulah mereka kerapkali terlatah dengan perkataan-perkataan “al-ittihad” umpama di atas itu. Perkataan “al-ittihad” maknanya ialah “pengucapan-pengucapan yang menimbulkan segera faham orang ramai bahawa Tuhan dan manusia (makhluk) itu adalah satu jua” seperti spa yang terdapat dalam latihan tadi. Dan hati orang-orang sufi yang dalam keadaan fana dan terlatah itulah dinamakan “wahdatul-wujud” atau pun “al-ittihad” mengikut istilah tasauf.

Dan mereka dalam waktu itu tidak terkena lagi dengan hukum taklif syarak kerana akal mereka hilang dengan kesedaran alam sekeliling. Dan tiap-tiap orang wali mestilah ia lalui dan merempuh jalan ini tetapi ada yang terselamat dari fitnah dan ada pula yang tidak terselamat seperti Halaj. Adapun maqam nabi atau rasul ialah maqam baqa yang tercipta dari awal yakni ia tidak perlu merempuhi jalan fana yang menyebabkan seolah-olah jadi umpama orang gila atau mereng.

Bandingan Wahdatul-Wujud

Sebab-sebab terjadi pengucapan-pengucapan syatah atau terlatah umpama itu ialah kerana kelazatan jazbah yang kuat terdapat dalam masa fana itu. Misalnya ia terucap di mulutnya: “Tiada Tuhan melain aku” atau “Akulah tuhan yang hak” atau pun “Tuhan tiada makan nasi yakni (aku)” atau sebagainya.

Pengucapan-pengucapan umpama itu sebenarnya adalah menghikayatkan apa yang sebenar daripada Allah, bukan bererti ia mengaku dirinya sebagai tuhan. Bagaimana kita sendiri juga pernah membaca Quran ayat:

Ertinya: Sayalah Allah tiada Tuhan yang lain melainkan Saya. [Surah Taha: 14]

Ini pada sekali imbas bererti perkataan “Saya” si pembaca Quran itu mengaku dirinya sebagai tuhan, pada hal itu adalah menghikayatkan spa yang sebenar daripada kalam Allah (al-Quran) jua. Demikian juga pengucapan-pengucapan yang terlatah di mulut orang sufi yang fana di ketika itu adalah menghikayatkan apa yang sebenar daripada Allah, bukan ia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana orang termasuk hantu juga, di ketika itu ia bercakap dengan tiada sedarkan diri bahkan ia menghikayatkan apa yang sebenar daripada hantu itu.

Sebagaimana juga malaikat Mulhim bercakap melalui diri orang fana yang kerapkali terlatah di mulutnya dengan umparna kata “أنا الحق” misaInya. Maka percakapan orang fana umpama itu adalah hasil dari hikayat malaikat Mulhim akan kalam Tuhan yang ditajalli kepadanya, oleh hal yang demikian maka jadilah pihak orang yang mendengar menyangka percakapan umpama itu adalah kalam orang yang mengaku dirinya Tuhan (lalu dipersalahkan), pada hal yang sebenarnya adalah kalam malaikat Mulhim yang ditajalli dan yang diterjemah atau dihikayat dari kalam Tuhan, maka begitulah juga bandingannya dengan percakapan orang masuk hantu; pada zahirnya ialah percakapan orang sakit itu, padahal pada batinnya adalah percakapan hantu (pelesit). Demikianlah dengan keterangan ini saya berharap sudah cukup terang kepada pembaca.

Satu perbandingan lagi iaitu kita umpamalcan apabila seorang itu melihat gambar sultan dalam frim gambar tersangkut di dinding rumahnya maka ia berkata: “Aku dah lihat sultan”. Padahal yang sebenarnya ia bukan melihat sultan, hanya dilihatnya gambar kertas jua tetapi oleh kerana ia tertumpu perhatiannya kepada ain sultan yang sebenar di istananya maka ia pun terucap “Aku dah lihat sultan” padahal matanya sedang lihat gambar kertas jua bukan ain sultan. Jadi pengakuan yang umpama itu adalah bermakna menghikayatkan apa yang sebenar daripada sultan yang hakiki dalam istana itu.

Demikianlah contoh-contoh perbandingan apa yang berlaku kepada orang sufi yang sedang karam dalam “wahdatul-wujud” atau “alittihad” atau dikatakan “hulul” atau seumpamanya. Saya berharap pembaca dapat faham dengan sejelas-jelasnya. Orang yang karam dalam wahdatul-wujud atau fana maka alam sekelilingnya laksana cermin yang mereka nampak Tuhan di dalamnya, oleh itu maka alam sekeliling ini laksana Tuhan dalam pandangan (dzauk dan kelazatan) syuhud mereka kerana mereka nampak di dalamnya Tuhan, maka terluncur di mulut mereka dengan pengucapan-pengucapan umpama “alam ini adalah Tuhan” atau “Tuhan itu adalah alam ini” padahal yang sebenarnya bukanlah bererti “alam ini Tuhan dan Tuhan itu alam” bukan sekali-sekali begitu, kerana alam dan Tuhan adalah berbeza dan sangat berlainan pada zat masing-masing bahkan adalah mustahil kalau dikatakan dua perkara yang berlainan itu hanya jenis yang satu. Oleh yang demikian maka tetaplah dua perkara yang berbeza itu tak serupa jua sebagaimana yang telah diputuskan oleh kaedah tulen ilmu usuluddin yang tak boleh diugih-ugih lagi.

Oleh itu barangsiapa mengiktikadkan “Bahawa Tuhan dan alam adalah satu”. Atau “Dirinya dengan Tuhan adalah satu”. Atau “Aku Allah” nescaya murtadlah ia dengan serta-merta, والعياذ بالله baik mengikut ilmu tasauf atau pun usuluddin.

Itulah dia huraian-huraian wahdatul-wujud secara sihat mengikut istilah tasauf yang sebenar yang dipelajari atau diterima dari guru yang ahli, bukan dikutip dari buku-buku mengikut secara sedap faham, kemudian ditulis melalui majalah-majalah mengikut aliran fikiran yang tidak berasas. Peganglah kemas-kemas kaedah secara sihat ini kalau tuan-tuan ahli peminat tasauf. Dan tidak ada sekarut-karut atau sebidaah-bidaah huraian di dunia ini melainkan huraian yang mengelirukan fahaman iktikad orang ramai mengenai masaalah tauhid pada agama Allah yang maha suci baik secara langsung atau tidak langsung.

Jangan-jangan menghuraikan wahdatul-wujud secara bukan-bukan, itu menyebabkan timbul penyakit besar yang tiada terubah maka buruklah padahnya iaitu murtad atau jadi kafir zindik.

Huraian-Huraian Mengeliru Dan Tiada Bertanggungjawab

Banyak terdapat dalam majalah tulisan-tulisan oleh golongan kaum intelek kita dan berani menghurai wahdatul-wujud dengan huraian-huraian yang mengelirukan fahaman orang ramai seperti dikatanya: “Alam dan zat Tuhan adalah satu” atau “Manusia dapat bersatu dengan Tuhan” atau “Alam semesta ini merupakan bahagian daripada Tuhan” atau seumpamanya, sebenarnya ayat-ayat susuk kata umpama itu tidak terdapat dalam kitab-kitab Arab tua tasauf yang muktabar, tetapi ayat-ayat umpama itu agaknya adalah diambil daripada setengah kitab-kitab tasauf jenis zaman moden di mana di setengah-setengah tempat ada yang karut daripada kitab-kitab lama (tua), bahkan ia adalah daripada hasil yang tersalah diambil pengertian daripada pengucapan-pengucapan yang terlatah di waktu “al-ittihad” atau “wahdatul-wujud” berdasarkan kepada ini memang logik.

Di sana ada pula yang mengatakan “wahdatul-wujud itu sebagai ajaran atau falsafah” dan ada pula yang mengatakan “Al-Hallaj mengajar wahdatul-wujud kepada murid-muridnya” atau lain-lain lagi sebenarnya huraian-huraian atau sumber-sumber yang umpama itu adalah berdasarkan kepada sedap-sedap faham atau dirasanya begitu kemudian ditulis atau pun bahan-bahan yang umpama itu dikutip-kutip dari buku-buku jenis baru atau majalah-majalah.

Semuanya itu adalah mengelirukan belaka kerana wahdatul-wujud itu sebenarnya bukanlah suatu ajaran sebagaimana pelajaran-pelajaran biasa yang kita belajar atau ambil dari guru dan bukan pula sebagai falsafah untuk difaham begitu tetapi ia adalah suatu perkara dzauk yang terjadi bagaimana diterang dengan panjang lebar tadi. Malah ia adalah suatu perkara yang tak boleh diterang dengan cakap dan tak boleh ditakbir dengan kalam.

Oleh yang demikian maka segala huraian “wahdatul-wujud” dengan takbir umpama itu sungguh-sungguh mengelirukan dan tak bertanggungjawab melainkan setelah dipelajari dan diambil fatwa dari guru yang ahli. Maka tak sayugialah ditulis, dibahas, dikupas dan dikorek isinya melainkan oleh orang yang ahli kerana mungkin tersalah, sebab otak manusia tak dapat menggambarkan dzauk sufiah itu walaupun oleh ahli wahdatul-wujud sendiri melainkan kalau hendak memaham, rasalah sendiri dan sebenarnya wahdatul-wujud ini bukan hak kepunyaan orang awam.

Suatu kaedah yang tetap iaitu wahdatul-wujud tidak berlaku melainkan pada waktu maqam fana. Adapun pada ketika ia baqa tak mungkin berlaku wahdatul-wujud kerana seorang dalam maqam baqa itu mempunyai dua alam kesedaran; iaitu alam batin dan alam zahir (tubuh kasar) yakni kedua-duanya bekerja dengan kesedaran masing-masing, adapun waktu fana maka alam batin sahaja yang sedar tetapi alam zahir iaitu tubuh kasar dengan perasaan pancainderanya adalah lenyap dari kesedaran kesemua sekali. Apabila seorang yang fana itu kembali kepada maqam baqa maka jadilah ia seorang wali besar atau kita gelarkan “al-insan al-kamil”.

Murtad Dan Zindik Setengah Orang-Orang Kampung 

Oleh sebab banyak berlaku kekeliruan tentang masaalah syuhud dan juga wahdatul-wujud itu bukan sedikit menyebabkan orang jatuh kafir zindik kerana mereka beriktikad bahawa yang sebenar dirinya (seorang) itu ialah dari jenis zat Allah sebagaimana juga diri zat asap sebenarnya ialah dari jenis zat api. Kononnya penganggapan yang seumpama itu ialah ilmu isi yang sebenar dan ahli tasauf yang sebenar dan dalam-dalam –

Itulah dia ilmu iktikad yang terkena pedaya syaitan dan berjaya merosakkan iman seorang. Ilmu seumpama itu banyak timbul di kampung-kampung, mereka iktikadkan dirinya adalah Tuhan yang sebenar, oleh itu maka segala gerak-geri mereka dan apa-apa yang mereka buat adalah Tuhan belaka, sehingga dikatakan apabila mereka sampai kepada hakikat ini maka tak payahlah mereka bersembahyang bang menurut syariat sebagai kulit luar sahaja.

Dan manakala ia berdepan dengan tok-tok guru yang ternama sedikit, ia mencari helah, dipujinya ilmu tok guru itu ... itu ... dan ini ... bagus semuanya tetapi bila berpaling belakang dari tok guru itu ia berdegil semula dan tetap engkar ilmu-ilmu guru itu bahkan dikatanya pula ilmu tok guru itu hanya kulit luar sahaja bukan hakikat dan bersembahyang bang pun terus ditinggalkan. Inilah dia satu-satunya ilmu isi kemenangan syaitan. Itulah ilmu isi yang tak keluar dari neraka jahanam sampai bila-bila, kerana pegangan-pegangan atau iktikad-iktidad yang seumpama itu adalah mengkafir zindikkan mereka dan memurtadkan mereka. Maka wajiblah ia bertaubat serta merta dan mengucap dua kalimah syahadat semula. Jika ia enggan, wajiblah dicerai isteri-isteri atau suami-suami mereka. Inilah satu daripada masaalah-masaalah yang seumpama itu berupa masaalah iktikad-iktikad yang tak nampak dilihat untuk diawasi.

Pengertian Wahdatul-Wujud Yang Sebenar

Pada hal masaalah wahdatul-wujud yang sebenar bukanlah bertujuan ke arah itu tetapi telah dikelirukan oleh rasa-rasa sedap faham pihak yang tak bertanggungjawab. Adapun masalah wahdatul-wujud, sebenarnya bukanlah suatu perkara di sengajai, bukan perkara pegangan iktikad dan bukan pula perkara ajaran atau falsafah tetapi ia adalah suatu perkara dzauk yang terjadi secara tiba-tiba setelah orang itu berjaya mencapai maqam fana, hal yang seumpama ini mestilah ditempuhi oleh mana-mana orang yang sudah menjadi wali. Oleh kerana huraian-huraian yang mengelirukan mengenai masaalah wahdatul-wujud maka ilmu tasauf adalah menjadi medan tuduhan-tuduhan angkara fitnah: kerapkali terdengar ilmu tasauf telah dimaki hamunkan, tasauf khurafat ... tasauf bidaah ... tasauf karut ... maka tuduhan-tuduhan yang umpama itu adalah tiada kena-mengena dengan tubuh ilmu tasauf yang suci itu, malah yang benar terkena sasarannya ialah kepada orang zindik tadi di mana ia tersilap mengambil pengertian dari pengeliruan-pengeliruan pihak yang tak bertanggungjawab tadi. Jadi - orang lain makan nangka orang lain kena getah!

Berkenaan dengan syuhud pula maka ia adalah berupa sebagai suatu barang yang paling berharga mahal, yang sangat-sangat dikehendaki oleh orang-orang sufi kerana ia berupa masaalah kemuncak dan matlamat akhir yang diperjuangkan oleh orang-orang tarikat dan suluk sufiah. Adapun golongan ulama az-zawahir terutama sekali ulama-ulama fikah (mungkin menyinggung perasaan ulama fikah, penulis sendiri pun murid fikah, tetapi terpaksa mendedahkan yang benar), mereka tidak tahu-menahu sedikit pun rahsia ini, sebab itu kebanyakan mereka mengengkari tasauf.

Tiada ulasan: