Catatan Popular

Ahad, 14 Februari 2016

KITAB MENGENAL DIRI DAN WALI ALLAH Bab Yang Keempat: Peringkat-Peringkat Perjalanan Suluk Orang Sufi (Hasil Orang Menjalani Suluk) (1)Karangan Al FaQirul Makhlus Sheikh Mustapha Mohamed Al-Jiasi (Al-Ahmadi) Murid utama To’ Guru Daud Bukit Abal, kelantan

Mujahadah ertinya berjuang melawan godaan hawa-nafsu dan syaitan untuk menghapus sifat-sifat atau tabiat-tabiat yang tercela dalam din i seorang dengan mengamalkan zikir tarikat guru sebagai asas. Zikir-zikir disertai dengan mujahadah itu ibarat api pembakar atau sebagai air api pelebur yang boleh menyuci segala tabiat atau stfat hawa-nafsu tercela yang menjadi talibarut kepada syaitan dan sentiasa ia memperdayakan hati seorang supaya lalai dari mengingati Allah dan mencemarkan hati supaya jadi gelap berselaput.

Firman Allah Taala:
Ertinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila disebutkan Allah nescaya gementarlah hati mereka ketakutan (laksana hati jadi jilah bersih dan hidup). [Surah al-Anfal: 2]


Ayat ini mengisyaratkan bahawa zikir itu sebagai air api yang dapat meleburkan kekaratan-kekaratan hati supaya jadi cerah bersih. Dengan hal demikian apabila seorang berkehendakkan makrifat kepada Allah Taala wajiblah ia menjalani latihan-latihan mujahadah dan beramal wind tarikat guru dan di dalam menjalani kewajipan-kewajipan ini maka hati seorang itu akan dapat bertukar corak sedikit demi sedikit dari cemar kepada suci mengikut peringkat-peringkat perkembangan perjalanan suluk orang-orang sufi. Sekarang ikutilah keterangan-keterangan peringkat perkembangan perjalanan suluk bagaimana di bawah ini:

Perjalanan Nafsu Amma-rah (1)

Dalam mujahadah dan perjalanan suluk peringkat ini, orang-orang awam sufi sekali-sekala tidak sunyi dari menghadapi berlaku dosa kerana nafsu peringkat ini belum terkawal dari tabiat-tabiat yang tercela umpama khianat, hasad-dengki, tamak-haloba, sombong-takabbur, berahi makan minum banyak, menyakiti hati orang dan sebagainya.

Zikir mereka peringkat ini adalah bertempat menari-nari di atas pentas lidah lahir sahaja sedang hatinya melancung ke luar negeri di waktu ia berzikir dan tidak ada selera mengingati Allah selain daripada masaalah-masaalah kehidupan dunia. Alam mereka martabat ini ialah tertarik kepada syahadah iaitu alam kasar yang kita nampak ini.

Oleh hal yang demikian, maka orang dalam peringkat ini terutama kita orang awam ini adalah terkongkong kepada daya tarikan alam syahadah kasar ini. Oleh itu sangat jauh untuk kita umpama orang awam ini dapat menyelami, mengalami atau menyeberangi alam malakut, jabarut dan lahut melainkan orang awam sufi yang di bawah tarbiah guru tarikat yang arif mursyid jua.

Hal atau warid dalam hati orang peringkat ini sentiasa cenderung kepada kejahatan sementara tabiat-tabiatnya pula ialah:

1. Jahil.
2. Tamak.
3. Takabbur.
4. Hasad.
5. Khianat.
6. Dan sebagainya.

Kewajipan mereka peringkat ini ialah mengekalkan mujahadah dan mengamalkan wirid tarikat, mudah-mudahan dengan berkat tekun rajinnya itu mereka akan meningkat naik perjalanan kepada nafsu lawwa-mah pula.

Perjalanan Nafsu Lawwa-mah (2)

Perjalanan suluk dan mujahadah mereka peringkat ini lebih baik sedikit daripada peringkat pertama tadi kerana perjalanannya dalam beransur-ansur lebih baik dari semasa ke semasa, mereka peringkat ini sudah terasa kuat di hati atau gemar hendak bermujahadah dan sentiasa menurut syariat tetapi masih tertinggal melekat di hati benih sifat-sifat iaitu sifat-sifat umpama ujub, ria, sumaah dan lain-lain daripada sifat keaiban hati dalam diri seorang itu.

Orang sufi peringkat ini mustahak ia meneruskan mujahadah dan beribadat zikir dengan sungguh-sungguh hati supaya ia tidak ketinggalan sampai pula ke sempadan nafsu mulhamah iaitu nafsu peringkat lebih tinggi daripada nafsu lawwa-mah.

Zikir mereka dalam peringkat ini adalah bertempat dan berbunyi di kalbu, bukan lagi menari di pentas lidah kasar, yakni kalbunya hidup bergerak dengan zikir dengan tidak payah menggunakan lidah kasar lagi. Sungguhpun begitu lidah kasar mustahak juga digerakkan setiap masa dengan berzikir.

Perhatian

Saya suka menarik perhatian pembaca iaitu hal-hal atau cerita umpama itu bukanlah berdasar kepada ilmu teori tetapi bagaimana ilmu sains juga ia berdasar kepada tajribah dan eksperimen (percubaan) orang sufi itu sendiri sebagaimana yang saya tegaskan dalam keterangan dahulu.

Alam mereka peringkat ini sudah dapat mula menyelami alam barzakh iaitu sebahagian dari alam malakut. Apabila seorang itu terbuka mata basirah “mata dalam” atau “mata batin bagi ruh” maka ia di waktu itu akan berpeluang dapat melihat ruh-ruh di alam itu hidup-hidup, sama ada ruh-ruh itu dalam keadaan bahagia atau azab seksa. Cerita-cerita umpama ini boleh jadi saudara-saudara mengengkarinya tetapi bagi orang-orang sufi adalah menjadi suatu kebiasaan jua dan pendedahan cerita umpama ini juga adalah menjadi suatu kebiasaannya mendapat engkar dan tentangan yang hebat dari ahli zawahir khususnya ulama-ulama fikah.

Hal cerita umpama itu jika terdapat kepada permulaan orang sufi adalah dilarang (haram) menceritanya melainkan kepada syaikh guru tarikat jua dan juga kepada kawan-kawan yang setarikat sahaja. Selain daripada mereka itu, semuanya diharam menceritakan mengikut kaedah tarikat sufiah kerana dibimbang jadi fitnah. Selain dari itu adalah menjadi kewajipan murid memberitahu kepada gurunya hal-hal tersebut dan juga hal-hal perubahan angin nafsunya.

Hal atau warid bagi mereka peringkat ini ialah terdapat rasa di hatinya perkara-perkara umpama di bawah:

1. Rasa kasihkan Allah.
2. Sentiasa berasa dalam taksirr (kesalahan).
3. Sentiasa dalam meminta ampun kepada Allah.
4. Rasa menyesal bila bersalah.
5. Dan lain-lain lagi.

Tetapi mereka dalam peringkat ini tidak sunyi dari datang rasa di hati sekali-sekala daripada sifat-sifat seperti ujub, ria, sumaah dan sebagainya. Mereka peringkat ini dikehendaki bahkan mustahak lagi supaya mereka meneruskan mujahadah dan beribadat dengan sungguh-sungguh hati dan mengikut tunjuk pesan guru mudah-mudahan mereka akan sampai pula ke sempadan nafsu mulhamah yang lebih baik lagi.

Perjalanan Nafsu Mulhamah (3)

Perjalanan hati (suluk) mereka dalam peringkat ini adalah terdapat rasa di hati sentiasa dalam keadaan pergantungan “atas Allah”. Zikir mereka dalam martabat ini adalah sentiasa hidup bersembunyi di “ruh” bukan kalbu lagi, iaitu batin bagi kalbu yang dinamakan “ruh”.

Martabat ini merupakan peringkat pertama bagi permulaan seringkali mendapat “fana” setelah mereka berjaya mendapat “syuhud” pada Allah SWT. Maqam ini mustahil tercapai jika tidak lebih dahulu mereka mendapat “nur” atau “waridah” yang menjadi alat utama pembersihan hati. Kejayaan mendapat nur itu adalah terhenti di atas kesungguhan amalan wirid tarikat dan mujahadah. Peringkat ini bererti sudah berbau dengan kewalian tetapi belum istiqamah (tetap). Peringkat ini lebih tinggi daripada peringkat lawwa-mah tadi.

Pengertian Fana Dan Syuhud

Yang dimaksudkan dengan fana di sini ialah bahawa seluruh makhluk ini bahkan termasuk juga dunia dan diri sendiri hilang kesemua sekali dalam ingatan hati kerana ia karam dalam kesedapan dan kelazatan mesra kepada Allah jua dan terlenyap sama sekali kesedaran diri dan kesedaran pancaindera kerana ia dapat kemesraan yang maha agung kepada Allah yang Esa jua. Fana umpama ini tidak terjadi melainkan apabila ia tersyuhud kepada salah satu daripada perkara yang empat di bawah ini:

1. Af’al Allah.
2. Asmak Allah.
3. Sifat Allah.
4. Zat Allah.

Hati orang sufi yang telah suci bersih apabila ia teringat kepada perbuatan Allah (af’al Allah) atau kepada sifat-sifat Allah atau kepada zat Allah nescaya datanglah tak kesedaran kepada dirinya dan kepada yang lain kerana ia karam dalam kesedapan dan kelazatan umpama itu; yang mana kita namakan “fana”. Fana ini juga digelarkan “Maqam al-Jamik

Tiada ulasan: