Catatan Popular

Selasa, 13 Februari 2018

TENTANG TIDAK REDHA


Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salamah Al-Qulyuby.

Diceritakan : Seseorang  yang mempunyai pohon anggur dan beberapa pohon yang lainnya memberi khabar bahwasanya musim dingin telah menghancurkan tanamannya. Kemudian syetan menggoda orang tersebut : “Sesungguhnya kamu menyembah Allah dan taat kepada-Nya tetapi Allah merusak tanamanmu ?”.
Kemudian laki-laki tersebut marah lantas keluar dan melempar kunci ke angkasa seraya berkata Engkau telah merusak buah-buahanku.
Kunci mengkisut dan terbang ke udara seketika itu juga. Kemudian kembali kepadanya dan seekor ular hitam bergantung di lehernya selama empat puluh hari sampai orang tersebut meninggal dunia.
Ketika orang-orang hendak memandikannya ular tersebut hilang akan tetapi ketika orang-orang hendak menguburkanya ular tersebut muncul lagi.

Tiada ulasan: