Catatan Popular

Jumaat, 13 Oktober 2017

HIKAM ATHAILLAH KE 33 SYARAH SYEIKH SUFI : ALLAH TIDAK TERHALANG OLEH APAPUNSYARAH SYEIKH SUFI


Menurut Kalam Hikmah ke 33 Al-Arifbillah Syeikh Ahmad Ibnu Athaillah As kandary:“ Al haqq (Allah) tidaklah terhalang (terhijab) oleh apapun juga, sebaliknya engkaulah yang terhijab darinya, sehingga engkau tidak bisa melihat Allah. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutup dzatnya Allah, dan andaikata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung, dan sesuatu yang mengurung itu dapat menguasai apa yang dikurung, padahal Allah yang maha berkuasa atas semua makhluk Nya “.

Sifat Allah adalah tidak mungkin dapat terhijab oleh sesuatu apapun, sebaliknya manusialah yang dapat terhijab sehingga tidak bisa melihat kepada Dzat allah yang maha suci, yang menghijab (menghalangi) manusia dari Allah adalah hawa nafsunya, karena seandainya ada sesuatu yang menghalangi Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah, dan  apabila ada yang menutupi berarti wujud Allah itu dibatasi, padahal dalam Al Qur’an surat Al An’am ayat 18 disebutkan:  

“ Dan Dialah (Allah) yang berkuasa atas hamba-hamba Nya “.

Tiada ulasan: