Catatan Popular

Jumaat, 12 Januari 2018

KISAH FADILAT BASMALAH

Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salamah Al-Qulyuby.

Diceritakan seorang perempuan yang mempunyai suami seorang munafik selalu mengawali setiap perkataan dan perbuatannya dengan membaca basmalah.
Berkatalah suaminya, “Aku pasti akan melakukan sesuatu yang membuatnya malu.” Kemudian ia memberi sebuah bungkusan wang kepada istrinya seraya berkata kepadanya, “Simpanlah bungkusan  ini”.Kemudian istrinya pun  menyimpan bungkusan tersebut dan menutupinya.
Pada suatu kesempatan suaminya melengahkannya dan mengambil bugkusan yang disimpannya lalu membuang isinya ke dalam sumur telaga dirumahnya. Kemudian ia pura-pura meminta bungkusan tersebut pada istrinya. Sang istri pun kemudian mendatangi tempat ia menyimpan bungkusan dan  membaca basmalah sebelum mengambilnya.
Maka Allah Ta’ala memerintahkan  Malaikat Jibril untuk segera turun dan mengembalikan bungkusan tersebut pada tempatnya.

Wanita itu pun mendapati bungkusan utuh seperti saat ia meletakkannya. Maka ta’jublah suaminya lalu bertaubat kepada Allah ta’ala.

Tiada ulasan: