Catatan Popular

Ahad, 14 Januari 2018

KISAH KUTAMAAN BASMALAH

Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salamah Al-Qulyuby.

Diceritakan : Bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki Yahudi  yang sangat  mencintai  seorang wanita Yahudi  hingga dia seperti orang gila makan tidak enak, minum tidak nikmat.

Kemudian dia pergi ke sahabat Athak, seorang muslim dan menceritakan keadaan dirinya. Lalu sahabat pun menuliskan basmalah pada secarik kertas untuknya dan berkata : ”telanlah kertas itu !, mudah-mudahan dengan ini Allah menunjukkan jalan dan memberi rizki padamu” .

Setelah menelannya kemudian dia si yahudi berkata ;”wahai Athak sekarang aku telah merasakan manisnya iman, tampak jelas dalam hatiku sebuah cahaya dan akupun sudah lupa pada wanita itu . Awalnya ia berpaling dari Islam lalu setelah ditawarkan Islam kepadanya maka dengan  barokah basmalah, dia masuk Islam.

Wanita Yahudi mendengar bahwa dia masuk Islam lalu dia mendatangi Athak dan berkata ;” wahai pemimpin umat Islam aku adalah wanita yang telah diceritakan oleh lelaki Yahudi yang sekarang telah masuk Islam dan aku tadi malam bermimpi, ada seseorang mendatangiku dan berkata ;”jika engkau ingin melihat tempatmu disurga maka pergilah ke sahabat Athok yang akan memberitahumu, aku datang kepadamu  seraya berkata : ”dimanakah surga ?”  kemudian Athok menjawab ;” jika kamu ingin masuk surga maka pertama kamu harus membuka pintunya lalu masuk kedalamnya.

Wanita itu bertanya : “bagaimana cara membuka pintunya ? Athok  menjawab : “dengan basmalah” , lalu wanita itu mengucapkanya . Setelah itu dia berkata pada Athok : “aku telah menemukan ketenangan  dalam hatiku, dan kerajaan-kerajaan Allah, semula aku menolak Islam kemudian aku berpaling dan masuk Islam.

Lalu pulanglah wanita itu, lalu dia tidur pada malam itu , dalam tidurnya dia bermimpi masuk surga dan melihat istana dan kubah didalamnya, yang bertuliskan ayat , kemudian dia membacanya tiba-tiba ada suara yang manyeru  “wahai wanita yang membaca seperti halnya tersebut Allah telah mamberi apa yang telah aku baca” . Kemudian wanita tersebut terbangun dan berkata : “wahai Tuhanku engkau telah memasukkan ku ke dalam surga kemudian mengeluarkanku .

Ya Allah dengan kekuatan dan kekuasanmu maka keluarkanlah aku dari kesenangan dunia, ketika dia selesai berdoa dia meninggal, rumahnya hancur dan dia meninggal dalam keadaan syahid maka dengan barokah basmalah Allah mengasihinya. Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.


Tiada ulasan: