Catatan Popular

Jumaat, 12 Januari 2018

KISAH MEMENUHI HAKIKAT IBADAH

Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salamah Al-Qulyuby.

Diceritakan seorang ahli ibadah sedang mengerjakn solat. Ketika sampai pada bacaan “Iyyaka na’budu “ (Hanya kepadaMulah kami menyembah) hatinya membisikkan bahwa ia adalah seorang ahli ibadah.

Kemudian seolah ia mendapat seruan,”Kamu berdusta, kamu hanya beribadah kepada makhluk”. Ia pun kemudian mengasingkan diri dari manusia, kemudian  mengerjakan  sholat, ketika sampai pada bacaan “Iyyaka na’budu” ia kembali mendapat seruan,”Kamu berdusta,  kamu beribadah kepada istrimu”. Maka diceraikanlah isrinya kemudian ia mengerjakan sholat.

Ketika sampai pada bacaan ‘Iyyaka na’budu” kembali ia diseru, ”Kamu berdusta, kamu hanyalah beribadah kepada  hartamu.” Ia pun kemudian menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian ia mengerjakan sholat.


Ketika sampai pada bacaan”Iyyaka na’budu ia mendapat teguran lagi, ”Kamu berdusta, kamu hanyalah menyembah pakaianmu.”

Akhirnya ia pun mensedaqahkan semua pakaiannya kecuali yang melekat di badannya. Kemudian ia kembali mengerjakan sholat, dan ketika sampai pada bacaan “Iyyaka na’budu” barulah  ia mendapat seruan,”Kamu benar-benar sebagian dari para ahli ibadah.”

Tiada ulasan: